Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 266 din 27 februarie 2017 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 266 din 27 februarie 2017  privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 266 din 27 februarie 2017 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017

    Luând în considerare importanţa strategică a infrastructurii aeroportuare aflate în administrarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. în contextul politicilor de securitate regională,
    având în vedere Comunicarea Comisiei 2014/C 99/03 privind Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene şi art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., cu modificările ulterioare,
    în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general,
    în baza Memorandumului nr. 1.778 din 7 februarie 2017 cu tema "Încredinţarea serviciului de interes economic general la Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A. şi acordarea compensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public ", aprobat în şedinţa Guvernului României din data de 9 februarie 2017,
    în temeiul art. 4 lit. b) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se încredinţează serviciul de interes economic general Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.
    (2) Următoarele activităţi efectuate de către Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. reprezintă serviciu de interes economic general:
    a) întreţinerea curentă, repararea şi modernizarea suprafeţelor de mişcare aeronave (pistă, căi rulare, platforme) aflate în administrarea societăţii, a turnului de control, precum şi a echipamentelor aferente;
    b) organizarea, echiparea şi operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;
    c) asigurarea, în condiţiile legii, a spaţiilor şi a utilităţilor necesare autorităţilor publice care efectuează activităţi specifice de control pe aeroport;
    d) prelucrarea zborurilor cu aeronavele de stat scutite conform legii de la plata tarifelor aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave, 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
    e) asigurarea echipamentelor specifice necesare deservirii la sol a aeronavelor menţionate la lit. d);
    f) protecţia infrastructurii aeroportuare.
    ART. 2
    (1) Asigurarea activităţilor prevăzute la art. 1, 24 de ore din 24, la standardele de securitate şi siguranţă aplicabile în vigoare, reprezintă obligaţie de serviciu public pentru Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.
    (2) Obligaţia de serviciu public se instituie până la data de 31 decembrie 2017.
    (3) În cazul în care pe durata de valabilitate a obligaţiei de serviciu public condiţiile pentru aplicarea Deciziei Comisiei 2012/21/UE nu mai sunt îndeplinite, ajutorul se notifică, în conformitate cu art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    ART. 3
    (1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public prevăzute la art. 2, Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. are dreptul la primirea unor compensaţii în cuantum maxim de 22.730 mii lei.
    (2) Pe perioada în care Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public compensaţia nu poate fi folosită pentru investiţii în infrastructura aeroportuară care să conducă la dezvoltarea capacităţii aeroportului.
    ART. 4
    (1) Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea şi justificarea nivelului compensaţiei cuprind toate cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de capital, efectuate pentru asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general, precum şi cota-parte ce revine acestor activităţi din cheltuielile comune ale societăţii. Costurile cu investiţiile, cu precădere cele privind infrastructura, vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de îndeplinirea serviciului de interes economic general.
    (2) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea şi justificarea compensaţiei vor include toate veniturile obţinute din activităţile care fac obiectul serviciului de interes economic general, precum şi eventualul profit din celelalte activităţi desfăşurate de societate, altele decât cele aferente serviciului de interes economic general.
    (3) La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. pentru anul 2017 veniturile provenite din activităţile care fac obiectul serviciului de interes economic general se evidenţiază separat, împreună cu costurile aferente, calculate conform alin. (1). Valoarea compensaţiei acordate nu va depăşi diferenţa dintre costurile şi veniturile respective, şi nici eventualul profit obţinut din celelalte activităţi desfăşurate de societate, pentru a evita eventuala supracompensare.
    (4) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. reflectă în mod separat în evidenţele contabile interne ale societăţii costurile şi veniturile legate de activităţile aferente serviciului de interes economic general, cu evidenţierea separată a costurilor cu serviciile prestate pentru prelucrarea zborurilor cu aeronave scutite conform legii de la plata tarifelor aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave, precum şi pe cele legate de alte activităţi şi servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.
    ART. 5
    (1) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. se vor asigura că în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2017 cheltuielile de natură salarială nu depăşesc nivelul prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2016.
    (2) Pe perioada cât beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public, Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. nu poate modifica în descreştere tarifele aeroportuare.
    ART. 6
    (1) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. va fundamenta lunar valoarea compensaţiei solicitate, conform art. 4, şi va întocmi Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor ce vor fi primite de la bugetul de stat conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (2) În termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. va prezenta Ministerului Transporturilor, Direcţia economică, un raport care va conţine:
    a) valoarea compensaţiei primite pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare şi, respectiv, de investiţii, aferente serviciului de interes economic general;
    b) cheltuielile de exploatare efectuate, care intră sub incidenţa serviciului de interes economic general, cu defalcare pe tipuri de cheltuieli;
    c) numărul de zboruri scutite de la plata tarifelor aeroportuare, efectuate în trimestrul respectiv;
    d) contravaloarea tarifelor de la lit. c);
    e) cheltuielile cu investiţiile efectuate, care intră sub incidenţa serviciului de interes economic general;
    f) valoarea veniturilor proprii obţinute din activităţile aferente serviciului de interes economic general;
    g) profitul obţinut din celelalte activităţi desfăşurate de societate.
    (3) Pe baza raportărilor efectuate de Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor efectuează verificări pentru a se asigura că societatea nu a primit compensaţii care depăşesc valoarea determinată conform art. 4.
    (4) În raport cu cele constatate în urma activităţilor prevăzute la alin. (3), Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor solicită societăţii rambursarea supracompensării.
    (5) Direcţia transport aerian verifică periodic modul de ducere la îndeplinire de către Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. a obligaţiei de serviciu public.
    ART. 7
    (1) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor asigură raportarea către Consiliul Concurenţei a sumelor alocate Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    (2) În cazul în care nu există date definitive privind valoarea ajutorului de stat, Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor va transmite valori estimative. Erorile constatate şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (3) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor are obligaţia informării Consiliului Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    (4) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor are obligaţia ca în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actul de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (5) Informaţiile privind sumele alocate cu titlu de compensaţie în baza prezentului ordin se păstrează 10 ani de la data acordării ultimei compensaţii. Aceasta evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse prin actul de acordare şi reglementările europene în domeniul ajutorului de stat incidente.
    (6) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. ţine evidenţa specifică a compensaţiilor de care beneficiază în baza prezentului ordin pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data ultimei alocări. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare şi reglementările comunitare incidente din domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    ART. 8
    La cererea Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, Ministerul Transporturilor, prin Direcţia economică, va furniza toate informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru a stabili dacă compensările acordate în baza prezentului ordin sunt compatibile cu Decizia Comisiei 2012/21/UE.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                           Ministrul transporturilor,
                              Alexandru-Răzvan Cuc

    Bucureşti, 27 februarie 2017.
    Nr. 266.
                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016