Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din acord martie 2001 Twitter Facebook

Acte acord martie 2001

Monitorul Oficial 163 din 30 Martie 2001 (M. Of. 163/2001)

ACORD din 15 iunie 2000 intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse cu privire la colaborarea in domeniul arhivelor diplomatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 30 martie 2001

Ministerul afacerilor externe al româniei şi ministerul afacerilor externe al federaţiei ruse, numite în continuare pãrţi, luând în considerare spiritul de prietenie şi colaborare existent prin tradiţie în relaţiile romano-ruse, pornind de la dorinta de extindere a cunoştinţelor în românia şi în federaţia rusa cu privire la istoria relaţiilor de prietenie dintre cele doua tari şi pentru a contribui la întãrirea încrederii dintre ele, considerând ca unul dintre cele mai bune mijloace pentru atingerea acestui deziderat este facilitarea accesului la materialele de arhiva, în special la documentele din arhivele de politica ...

Monitorul Oficial 150 din 27 Martie 2001 (M. Of. 150/2001)

ACORD din 2 februarie 2000 intre Romania si Australia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 27 martie 2001

România şi australia, dorind sa încheie un acord pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, au convenit dupã cum urmeazã: art. 1 persoane vizate acest acord se va aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante. art. 2 impozite vizate 1. acest acord se va aplica asupra urmãtoarelor impozite pe venit existente: a) în românia: (i) impozitul pe venitul ...

Monitorul Oficial 144 din 23 Martie 2001 (M. Of. 144/2001)

ACORD EUROPEAN din 5 noiembrie 1999 privind suprimarea vizelor pentru refugiati*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 23 martie 2001

----------- *) traducere. guvernele semnatare, membre ale consiliului europei, dorind sa faciliteze cãlãtoriile refugiatilor rezidenţi pe teritoriile lor, au convenit asupra celor ce urmeazã: art. 1 1. refugiatii rezidenţi legal pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante vor fi scutiţi, în termenii prezentului acord şi sub condiţia reciprocitãţii, de formalitatea vizelor pentru a intra pe teritoriul altor pãrţi contractante şi pentru a ieşi prin toate punctele de frontiera, cu condiţia: a) ca ei sa fie titularii unui titlu de cãlãtorie, ...

ACORD din 6 iunie 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 23 martie 2001

Guvernul româniei şi guvernul republicii slovace, denumite în continuare pãrţi contractante, fiind pãrţi la convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la chicago la 7 decembrie 1944, dorind sa încheie un acord suplimentar la convenţia menţionatã, în scopul infiintarii şi operarii de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriile statelor lor respective, au convenit urmãtoarele: art. 1 definiţii În sensul prezentului acord, expresia: a) convenţie înseamnã convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la chicago la ...

Monitorul Oficial 143 din 22 Martie 2001 (M. Of. 143/2001)

ACORD din 6 iulie 1999 intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in lupta impotriva criminalitatii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 martie 2001

Guvernul româniei, guvernul republicii moldova şi cabinetul de miniştri al ucrainei, denumite în continuare pãrţi contractante, exprimand nazuinta statelor lor de a dezvolta şi aprofunda relaţiile de prietenie şi buna vecinãtate, acordand o atentie deosebita colaborãrii internaţionale în domeniul luptei impotriva criminalitatii şi al asigurãrii unei protecţii temeinice a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor, inclusiv la nivel regional, fiind convinse ca o astfel de colaborare constituie o parte componenta a eforturilor statelor europene în aceasta direcţie şi demonstreaza vointa lor de a se integra în structurile europene, ţinând seama ...

Monitorul Oficial 140 din 21 Martie 2001 (M. Of. 140/2001)

ACORD din 22 octombrie 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 martie 2001

Guvernul româniei şi guvernul republicii federative a braziliei, denumite în continuare pãrţi contractante, în spiritul relaţiilor de prietenie şi cooperare existente între cele doua tari, recunoscând importanta cooperãrii internaţionale în prevenirea şi combaterea efectivã a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, constiente de faptul ca folosirea inadecvata de stupefiante şi substanţe psihotrope constituie o grava ameninţare pentru sãnãtatea şi bunãstarea popoarelor respective şi este o problema care preocupa structurile politice, economice, sociale şi culturale ale tuturor ţãrilor, în conformitate cu prevederile convenţiei unice asupra substanţelor stupefiante (new ...

ACORD din 17 septembrie 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea in combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 martie 2001

Guvernul româniei şi guvernul regatului hasemit al iordaniei, denumite în continuare pãrţi, în spiritul relaţiilor de prietenie şi cooperare existente între cele doua tari, convinse de necesitatea apãrãrii vieţii, proprietãţii, drepturilor fundamentale şi a altor libertãţi ale propriilor cetãţeni, recunoscând avantajele cooperãrii internaţionale ca factor important în prevenirea şi combaterea efectivã a crimei organizate, ţinând seama de prevederile convenţiei unice asupra substanţelor stupefiante (new york, 30 martie 1961), astfel cum a fost modificatã prin protocolul din 1972 (geneva, 25 martie), ale convenţiei asupra substanţelor psihotrope (viena, 21 februarie ...

Monitorul Oficial 138 din 20 Martie 2001 (M. Of. 138/2001)

ACORD din 2 noiembrie 1995 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 20 martie 2001

Guvernul româniei şi guvernul indiei, denumite în continuare pãrţi contractante, în dorinta de a întãri şi de a dezvolta în continuare relaţiile de prietenie dintre cele doua state, bazate pe încredere şi respect reciproc, animate de dorinta de a facilita libera circulaţie între cele doua state a cetãţenilor lor şi de a stabili o baza pentru readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, cu respectarea legislaţiei în vigoare a celor doua state, ţinând seama de practica internationala în materie, precum şi de tratatele şi convenţiile la care ambele pãrţi contractante sunt parte, ...

Monitorul Oficial 136 din 20 Martie 2001 (M. Of. 136/2001)

ACORD din 6 iunie 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier international EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 20 martie 2001

Guvernul româniei şi guvernul republicii slovace, denumite în continuare pãrţi contractante, dorind sa contribuie la dezvoltarea comerţului şi a relaţiilor economice dintre ţãrile lor, hotãrâte sa promoveze cooperarea în transportul rutier, în cadrul economiei de piata, preocupate de protecţia mediului şi a populaţiei, de utilizarea raţionalã a energiei, de siguranta rutiera şi de îmbunãtãţirea condiţiilor de munca ale conducãtorilor auto, ţinând seama de rezoluţiile şi de principiile adoptate în cadrul comisiei economice pentru europa a organizaţiei naţiunilor unite, al conferintei europene a ministrilor de transport (cemt) şi al ...

Monitorul Oficial 138 din 20 Martie 2001 (M. Of. 138/2001)

ACORD din 29 martie 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia informatiilor militare secrete schimbate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 20 martie 2001

Guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria, denumite în continuare pãrţi contractante, luând în considerare schimbãrile care au survenit în situaţia politica internationala, recunoscând rolul important al cooperãrii dintre cele doua tari pentru întãrirea pãcii şi securitãţii internaţionale, realizand o cooperare bazatã pe interes reciproc şi încredere, au convenit asupra urmãtoarelor: art. 1 prevederi generale 1. pãrţile contractante îşi vor îndeplini obligaţiile asumate prin prevederile prezentului acord, bazându-se pe principiile egalitãţii şi avantajului reciproc. 2. pãrţile contractante ...

Monitorul Oficial 132 din 16 Martie 2001 (M. Of. 132/2001)

ACORD din 5 noiembrie 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 16 martie 2001

Guvernul româniei şi guvernul republicii finlanda, denumite în continuare pãrţi contractante, în dorinta de a dezvolta cooperarea dintre cele doua pãrţi contractante şi de a asigura o mai buna implementare a prevederilor privind circulaţia persoanelor, în baza respectãrii drepturilor şi garanţiilor prevãzute de legile şi reglementãrile în vigoare, în dorinta de a combate imigratia ilegala pe baza reciprocitãţii şi de a facilita readmisia persoanelor care intra pe teritoriul statului unei pãrţi contractante ori care stau acolo în mod ilegal, în conformitate cu tratatele şi convenţiile internaţionale la care pãrţile contractante sunt ...

 ACORD din 23 iunie 2000 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 132 din 16 martie 2001

──────────ratificat prin legea nr. 61 din 14 martie 2001, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 132 din 16 martie 2001.──────────guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a dezvolta cooperarea dintre cele doua părţi contractante în scopul asigurării unei mai bune aplicari a dispoziţiilor privind circulaţia persoanelor şi respectării drepturilor şi garanţiilor prevăzute de legile şi reglementările în vigoare,în dorinţa de a combate, pe bază de reciprocitate, migratia ilegala transfrontaliera şi în vederea facilitării readmisiei persoanelor care au intrat şi/sau se afla în mod ilegal pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante,în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 131 din 15 Martie 2001 (M. Of. 131/2001)

ACORD DE SEDIU din 2 octombrie 2000 intre Romania si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare in Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 15 martie 2001

Art. 1 definiţii În sensul prezentului acord: a) acordul seci înseamnã acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infractionalitatii transfrontaliere, semnat la bucureşti la 26 mai 1999; b) centrul seci înseamnã centrul regional al iniţiativei de cooperare în sud-estul europei pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere, situat în bucureşti; c) pãrţile contractante înseamnã românia şi centrul seci; d) ţara gazda înseamnã românia; e) guvernul înseamnã guvernul româniei; f) autoritãţile competente din românia înseamnã statul, autoritãţile locale sau alte ...

ACORD din 12 iunie 2000 intre Guvernul Roman si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 15 martie 2001

Guvernul roman şi guvernul macedonean, denumite în continuare pãrţi contractante, dorind sa contribuie la dezvoltarea relaţiilor comerciale şi economice între ţãrile lor, hotãrâte sa promoveze cooperarea în domeniul transporturilor rutiere în cadrul economiei de piata, preocupate de protecţia mediului şi a populaţiei, de utilizarea raţionalã a energiei, de siguranta rutiera şi de îmbunãtãţirea condiţiilor de munca ale conducãtorilor auto, având în vedere rezoluţiile şi principiile adoptate în cadrul comisiei economice pentru europa a organizaţiei naţiunilor unite, al conferintei europene a ministrilor de transport (cemt), al conferinţelor paneuropene, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016