Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 34 din 23 Aprilie 1977 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 34 din 23 Aprilie 1977

Monitorul Oficial 34 din 23 Aprilie 1977 (M. Of. 34/1977)

1. INTELEGERE din 12 noiembrie 1976 prin schimb de note, intre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Romania si Ambasada Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste la Bucuresti, privind punerea de acord a textelor, in limba romana si in limba rusa, ale art. 59 din Tratatul dintre guvernul Republicii Populare Romane si guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind regimul frontierei de stat romano-sovietice, colaborarea si asistenta mutuala in problemele de frontiera, semnat la Bucuresti la 27 februarie 1961 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Ambasada uniunii republicilor sovietice socialiste nr. 68 ambasada uniunii republicilor sovietice socialiste din republica socialistã românia prezintã salutul sau ministerului afacerilor externe al republicii socialiste românia şi are onoarea de a se referi la schimbul de pãreri care a avut loc între reprezentanţii celor doua pãrţi privind dorinta de a pune de acord textele, în limba rusa şi în limba romana, ale art. 59 din tratatul dintre guvernul uniunii republicilor sovietice socialiste şi guvernul republicii populare romane privind regimul frontierei de stat romano-sovietice, colaborarea şi asistenta mutuala în problemele de frontiera, semnat la bucureşti la 27 ...

2. CONVENTIE din 16 decembrie 1976 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Franceze privind asigurarile sociale EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii franceze, animate de dorinta de a întãri cooperarea lor, cu respectarea stricta a suveranitãţii şi independentei naţionale a fiecãrui stat, dorind sa dezvolte relaţiile între cele doua state în domeniul asigurãrilor sociale, afirmind principiul egalitãţii de tratament al cetãţenilor celor doua pãrţi contractante fata de legislaţia de asigurãri sociale a fiecãreia dintre ele, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii: titlul i dispoziţii generale art. 1 ...

3. CONVENTIE din 16 decembrie 1976 intre guvernul Republicii Socialiste Romania ai guvernul Republicii Franceze privind incurajarea, protejarea si garantarea reciproca a investitiilor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii franceze, în dorinta de a dezvolta relaţii de cooperare economicã între cele doua state şi de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile romane în franta şi investiţiile franceze în românia, considerind ca acordarea de garanţii pentru investiţii este de natura sa favorizeze dezvoltarea iniţiativelor în acest domeniu, luind în considerare actul final al conferintei pentru securitate şi cooperare în europa, au convenit cele ce urmeazã: art. 1 fiecare parte contractantã încurajeazã ...

4. PROTOCOL ADITIONAL din 14 ianuarie 1977 la Conventia dintre Republica Socialista Romania si Republica Italiana pentru evitarea dublei impuneri in materie de impozite pe venit si pe avere si pentru prevenirea evaziunii fiscale EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Cu ocazia semnãrii convenţiei, încheiate azi între republica socialistã românia şi republica italiana, pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi pentru prevenirea evaziunii fiscale, subsemnaţii plenipotentiari au cãzut de acord asupra urmãtoarelor dispoziţii suplimentare care fac parte integrantã din convenţie: rãmîne stabilit: a) ca, în ceea ce priveşte art. 2, dacã un impozit pe avere va fi instituit în viitor în românia şi în italia, convenţia se va aplica respectivului impozit. În acest caz, pentru evitarea dublei impuneri se vor aplica dispoziţiile prevãzute de art. ...

5. CONVENTIE din 14 ianuarie 1977 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri in materie de impozite pe venit si pe avere si pentru prevenirea evaziunii fiscale EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii italiene, în dorinta de a promova şi întãri relaţiile economice între cele doua tari pe baza respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, egalitãţii în drepturi, avantajului reciproc şi a neamestecului în treburile interne, au convenit sa încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi pentru prevenirea evaziunii fiscale, ale carei dispoziţii sînt urmãtoarele: art. 1 persoane vizate prezenta convenţie se aplica persoanelor care sînt rezidente ale unuia sau ale ambelor ...

6. CONVENTIE din 14 octombrie 1976 intre Republica Socialista Romania si Regatul Belgiei privind extradarea si asistenta judiciara in materie penala EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Preşedintele republicii socialiste românia şi majestatea sa regele belgiei, dorind sa contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie între cele doua tari pe baza principiilor respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc, dorind sa reglementeze, de comun acord, problemele privind extrãdarea şi asistenta judiciarã în materie penalã, au hotãrît sa încheie prezenta convenţie şi au numit, în acest scop, ca împuterniciţi ai lor: preşedintele republicii socialiste românia, pe domnul george macovescu, ministrul afacerilor externe; ...

7. CONVENTIE din 14 octombrie 1976 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul regatului belgiei, în dorinta de a încheia o convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, ţinînd cont de evoluţia favorabilã a relaţiilor economice între ţãrile lor, dorind sa aducã o noua contribuţie la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor lor economice pe baze durabile şi reciproc avantajoase, acordind o importanta deosebita aplicãrii actului final al conferintei pentru securitate şi cooperare în europa cu privire la cooperarea economicã, industriala şi tehnica, au convenit asupra celor ...

8. CONVENTIE din 7 august 1976 privind asistenta judiciara in materie civila, comerciala si de statut personal intre Republica Socialista Romania si Republica Araba Egipt EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Republica socialistã românia şi republica arabã egipt, în dorinta de a menţine, de a dezvolta şi de a întãri relaţiile de prietenie şi cooperare existente între ele în spiritul respectãrii suveranitãţii, independentei naţionale, egalitãţii în drepturi, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, dorind sa reglementeze relaţiile lor în domeniul cooperãrii judiciare în materie civilã, comercialã şi de statut personal, simplificind şi accelerind procedura, au hotãrît sa încheie prezenta convenţie şi, în acest scop, au numit ca împuterniciţi ai lor: republica socialistã românia, pe excelenta sa domnul emil ...

9. ACORD PE TERMEN LUNG din 19 ianuarie 1977 privind schimburile comerciale si cooperarea economica, industriala si tehnologica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Spaniei EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul regatului spaniei, denumite mai jos pãrţi contractante, luind în considerare legãturile lor traditionale în domeniul relaţiilor economice, animate de dorinta de dezvoltare şi diversificare a schimburilor comerciale şi a cooperãrii economice, industriale şi tehnologice între ţãrile lor pe baza respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc, avînd în vedere, de asemenea, ca ambele tari sînt membre ale acordului general pentru tarife şi comerţ (g.a.t.t.), fondului monetar internaţional (f.m.i.) şi bãncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare (b.i.r.d.), ...

10. ACORD din 14 ianuarie 1977 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Italiene privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor de capital EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii italiene, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante, în dorinta de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile de capital efectuate de cãtre investitorii din republica socialistã românia pe teritoriul republicii italiene şi de cãtre investitorii din republica italiana pe teritoriul republicii socialiste românia, ţinînd seama de colaborarea deja instauratã în mod fericit prin acordul pe termen lung de colaborare economicã, industriala şi tehnica dintre cele doua guverne, semnat la roma la 22 mai 1973, constiente ca garantarea reciprocã a investiţiilor de capital în virtutea ...

11. ACORD din 30 septembrie 1976 intre Republica Socialista Romania si Republica Austria privind promovarea, protectia si garantarea reciproca a investitiilor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Republica socialistã românia şi republica austria, în intenţia de a adinci cooperarea economicã între cele doua state, preocupate de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile care vor fi efectuate de cãtre persoane juridice româneşti în austria şi de cãtre cetãţeni şi societãţi austriece în românia, recunoscind ca promovarea, protecţia şi garantarea reciprocã a investiţiilor, conform prezentului acord, vor contribui la stimularea iniţiativei economice, în dorinta de a îmbunãtãţi, în continuare, condiţiile pentru executarea de proiecte de cooperare economicã şi industriala cu privire la protecţia intereselor ...

12. ACORD PE TERMEN LUNG din 1 decembrie 1976 de colaborare economica, industriala, tehnologica si stiintifica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Danemarcei EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul regatului danemarcei, luind în considerare dezvoltarea favorabilã a relaţiilor economice dintre cele doua tari, dorind sa aducã o noua contribuţie la dezvoltarea şi diversificarea cooperãrii dintre cele doua tari, pe baze durabile şi reciproc avantajoase, avînd în vedere ca pentru promovarea dezvoltãrii colaborãrii economice, industriale, tehnologice şi ştiinţifice dintre cele doua tari, pãrţi la acest acord, trebuie luate în considerare nivelele lor respective de dezvoltare, acordind importanta deosebita realizãrii prevederilor actului final al conferintei pentru securitate şi cooperare în europa în ...

13. ACORD din 23 noiembrie 1976 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la pescuitul in largul coastelor Statelor Unite EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul statelor unite ale americii, considerind interesul lor comun pentru administrarea raţionalã, conservarea şi utilizarea optima a stocurilor de peste în largul coastelor statelor unite, recunoscind ca statele unite au instituit o zona de conservare a resurselor piscicole de 200 mile marine de la coastele sale, în cuprinsul cãreia statele unite exercita autoritatea de administrare a resurselor piscicole asupra tuturor speciilor de peste şi ca statele unite exercita, de asemenea, aceasta autoritate asupra resurselor vii ale platoului continental aparţinînd statelor unite şi speciilor anadrome de peste care îşi ...

14. ACORD PE TERMEN LUNG din 21 noiembrie 1976 de cooperare economica, industriala si tehnica intre Republica Socialista Romania si Statele Unite ale Americii EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul statelor unite ale americii, luind act cu satisfactie de dezvoltarea favorabilã a relaţiilor economice dintre cele doua tari, hotãrîte sa promoveze cooperarea economicã, industriala şi tehnica între cele doua tari, pe baza principiilor dreptului internaţional, ale respectãrii independentei şi suveranitãţii naţionale, egalitãţii în drepturi, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, ţinînd seama de caracteristicile şi potenţialul economic al celor doua tari şi de stadiul diferit al dezvoltãrii lor economice, dorind sa asigure extinderea continua şi diversificarea cooperãrii ...

15. ACORD din 23 septembrie 1976 de cooperare economica si tehnico-stiintifica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democrate Populare Laos EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii democrate populare laos, denumite pãrţi contractante, animate de dorinta de a dezvolta şi promova cooperarea economicã şi industriala între cele doua tari, pe baza principiilor egalitãţii în drepturi, independentei şi suveranitãţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, recunoscind utilitatea acordurilor pe termen lung, capabile sa creeze bazele unei cooperãri economice şi industriale trainice, au convenit cele ce urmeazã: art. 1 pãrţile contractante vor promova, în conformitate cu legile şi reglementãrile ...

16. ACORD COMERCIAL din 23 septembrie 1976 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democrate Populare Laos EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Republica socialistã românia şi republica democrata populara laos, denumite mai jos pãrţi contractante, dorind sa lãrgeascã cooperarea şi relaţiile prieteneşti existente între cele doua tari, pe baza principiilor egalitãţii în drepturi, independentei şi suveranitãţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, dorind, ca tari în curs de dezvoltare, sa întãreascã relaţiile comerciale şi economice dintre ele în conformitate cu necesitãţile şi obiectivele lor de dezvoltare şi comerciale şi pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc, avînd în vedere respectivele lor drepturi şi obligaţii internaţionale şi ţinînd seama de importanta unor condiţii ...

17. ACORD PE TERMEN LUNG din 3 septembrie 1976 de cooperare economica, industriala si tehnologica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Finlanda EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34-35 din 23 aprilie 1977

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii finlanda, recunoscind importanta dezvoltãrii relaţiilor economice dintre cele doua tari, dorind sa aducã o noua contribuţie la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor economice reciproce pe o baza de durata şi reciproc avantajoasã, dorind sa foloseascã mai eficient posibilitãţile create de potenţialul economic şi progresul tehnic din cele doua tari prin intensificarea cooperãrii economice, industriale şi tehnologice pe care ele o considera de o mare importanta pentru dezvoltarea relaţiilor lor economice, recunoscind importanta acordurilor pe termen lung, menite sa creeze perspective ferme şi ...

18. DECRET Nr. 82 din 15 aprilie 1977 pentru ratificarea unor tratate internationale EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 34-35 din 23 aprilie 1977

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 se ratifica acordul pe termen lung de cooperare economicã, industriala şi tehnologicã dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii finlanda, semnat la helsinki la 3 septembrie 1976. ministerele şi celelalte organe centrale, menţionate în anexa*), vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acestui acord.------------------ *) anexa se comunica instituţiilor interesate. art. 2 se ratifica acordul comercial dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii democrate populare laos şi acordul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016