Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din procedura august 2006 Twitter Facebook

Acte procedura august 2006

Monitorul Oficial 744 din 31 August 2006 (M. Of. 744/2006)

PROCEDURA din 14 august 2006 de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 31 august 2006

Cap. 1 prevederi generale 1.1. prevederile prezentei proceduri se aplicã persoanelor fizice care desfãşoarã în mod independent activitãţi economice autorizate sau exercitã profesii libere, denumite în continuare contribuabili. 1.2. sunt exceptaţi contribuabilii care desfãşoarã exclusiv activitãţi într-o formã de asociere. 2.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscalã atribuit contribuabililor este codul de înregistrare fiscalã atribuit de organul fiscal competent din subordinea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, potrivit prevederilor art. 69 alin. (1) lit. e) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de ...

PROCEDURA din 14 august 2006 de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 31 august 2006

Cap. 1 prevederi generale 1. prevederile prezentei proceduri se aplicã asocierilor şi altor entitãţi fãrã personalitate juridicã, denumite în continuare contribuabili 2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfãşoarã efectiv activitatea principalã. 3. cu aceeaşi datã, pentru contribuabilii care se înregistreazã ca persoanã impozabilã în scopuri de tva codul de identificare fiscalã este alcãtuit din codul de înregistrare fiscalã şi din prefixul "ro" conform iso standard 3166 - alpha 2. 4. data luãrii ...

Monitorul Oficial 736 din 29 August 2006 (M. Of. 736/2006)

PROCEDURA din 2 august 2006 de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului "Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL INTEGRARII EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 29 august 2006

1. importanţa subprogramului pentru a putea accesa şi asigura absorbţia fondurilor europene alocate româniei în calitate de viitor stat membru al uniunii europene, prin implementarea diferitelor programe operaţionale, între care se numãrã şi programul operaţional regional 2007-2013 (por), trebuie sã existe un portofoliu de proiecte mature, cu studii tehnice şi detalii de execuţie corespunzãtoare, pregãtite de implementare la 1 ianuarie 2007. in scopul pregãtirii unui portofoliu de proiecte finanţabile prin programul operaţional regional 2007-2013, ministerul integrãrii europene a iniţiat subprogramul "asistenţã tehnicã pentru pregãtirea portofoliului de proiecte, finanţabile prin programul operaţional regional 2007-2013", finanţat ...

Monitorul Oficial 724 din 24 August 2006 (M. Of. 724/2006)

PROCEDURA din 11 august 2006 de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 august 2006

Prin organ fiscal competent privind îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi de platã se înţelege: - direcţia generalã a finanţelor publice a municipiului bucureşti, pentru contribuabilii mijlocii - persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorialã a municipiului bucureşti şi pentru sediile secundare ale acestora care îşi desfãşoarã activitatea pe raza teritorialã a municipiului bucureşti; - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care îşi desfãşoarã activitatea pe raza teritorialã a acestora. a. procedura de înregistrare fiscalã 1. modificãrile intervenite în datele ...

Monitorul Oficial 701 din 16 August 2006 (M. Of. 701/2006)

PROCEDURA din 21 iulie 2006 de selectare, control si publicare a contribuabililor inactivi EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 16 august 2006

Cap. i procedura de selectare pentru control a contribuabililor 1. (1) administraţiile finanţelor publice vor transmite activitãţii de inspecţie fiscalã din cadrul fiecãrei direcţii generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului bucureşti lista contribuabililor cuprinşi în evidenţa specialã, întocmitã în baza ordinului preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 296/2005 , modificat şi completat prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 460/2005 . (2) orice modificare a acestei liste va fi comunicatã activitãţii de inspecţie fiscalã din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului bucureşti. ...

Monitorul Oficial 703 din 16 August 2006 (M. Of. 703/2006)

PROCEDURA din 5 iunie 2006 de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 16 august 2006

Cap. i prevederi generale 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de tva atribuit persoanelor juridice impozabile de cãtre organul fiscal competent va avea prefixul "ro" conform iso international standard 3166 - alpha 2, urmat de codul de identificare fiscalã. 2. prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îşi au domiciliul fiscal persoanele juridice impozabile înregistrate în scopuri de tva sau alt organ fiscal stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. 3. evidenţa persoanelor juridice impozabile ...

PROCEDURA din 9 iunie 2006 de gestionare a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 16 august 2006

În vederea îndeplinirii cerinţelor regulamentului ce nr. 1798/2003, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de tva, care realizeazã operaţiuni intracomunitare, au obligaţia sã depunã trimestrial declaraţia recapitulativã privind livrãrile/achiziţiile intracomunitare de bunuri (390 vies). 1. depunerea declaraţiei recapitulative 1.1. declaraţia recapitulativã se depune trimestrial, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare încheierii trimestrului, la organul fiscal competent. 1.2. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de tva vor depune declaraţia recapitulativã numai în trimestrul de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrãrile/achiziţiile intracomunitare, precum şi pentru livrãrile şi achiziţiile în ...

Monitorul Oficial 688 din 10 August 2006 (M. Of. 688/2006)

PROCEDURA din 20 iulie 2006 de identificare si inregistrare a ecvideelor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 august 2006

Procedura din 20 iulie 2006 de identificare şi înregistrare a ecvideelor emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 688 din 10 august 2006 art. 1 prevederile art. 29^1 din legea zootehniei nr. 72/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. ...

PROCEDURA din 27 iulie 2006 de identificare si inregistrare a ecvideelor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 august 2006

Procedura din 27 iulie 2006 de identificare şi înregistrare a ecvideelor emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 688 din 10 august 2006 art. 1 prevederile art. 29^1 din legea zootehniei nr. 72/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. ...

Monitorul Oficial 678 din 08 August 2006 (M. Of. 678/2006)

PROCEDURI, CONDITII SI REGULI din 5 iulie 2006 privind acreditarea oficiala a persoanelor pentru efectuarea inspectiilor in camp in vederea certificarii unor culturi semincere sub supraveghere oficiala EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 8 august 2006

Cap. i domeniul de aplicare art. 1 (1) prezentele proceduri, condiţii şi reguli se aplicã pentru acreditarea inspectorilor în câmp în scopul stabilirii competenţei de a efectua inspecţiile în câmp în vederea certificãrii seminţelor, recunoscute de autoritatea oficialã, sub supraveghere oficialã. inspectorii în câmp pot fi: a) persoane fizice independente; b) persoane angajate de cãtre persoane fizice sau juridice a cãror activitate este de a presta servicii tehnice independente cãtre producãtorii, prelucrãtorii sau comercianţii de sãmânţã; c) persoane angajate de persoane fizice ...

PROCEDURI, CONDITII SI REGULI din 5 iulie 2006 privind acreditarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea semintelor sub supraveghere oficiala EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 8 august 2006

Cap. i domeniul de aplicare art. 1 (1) prezentele proceduri, condiţii şi reguli se aplicã pentru acreditarea: a) laboratorului pentru testarea seminţelor care aparţine operatorului economic înregistrat pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor; sau b) unui laborator independent. (2) acreditarea se efectueazã de autoritatea oficialã, în scopul stabilirii competenţei de a efectua testarea seminţelor sub supraveghere oficialã. (3) acreditarea laboratoarelor pentru testarea seminţelor se efectueazã de autoritatea oficialã, desemnatã de legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi ...

PROCEDURI, CONDITII SI REGULI din 5 iulie 2006 privind acreditarea oficiala a persoanelor pentru a preleva esantioane de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator sub supraveghere oficiala EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 8 august 2006

Cap. i domeniul de aplicare art. 1 (1) prezentele proceduri, condiţii şi reguli se aplicã pentru acreditarea eşantionorilor în scopul stabilirii competenţei de a efectua prelevãri de eşantioane reprezentative din loturile de sãmânţã, recunoscute de autoritatea oficialã, în vederea efectuãrii testelor de laborator sub supraveghere oficialã, care pot fi: a) persoane fizice independente; b) persoane angajate de persoane fizice sau juridice, ale cãror activitãţi nu implicã producţia de sãmânţã, recolta de sãmânţã, prelucrarea ori comercializarea seminţei; sau c) persoane angajate de persoane ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016