Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 706 din 17 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 706 din 17 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 706 din 17 Octombrie 2008 (M. Of. 706/2008)

1. PROCEDURA din 30 septembrie 2008 privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Cap. i structurile de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor art. 1 (1) activitatea de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor în domeniul fiscal este coordonatã astfel: a) la nivel central, de agenţia naţionalã de administrare fiscalã, denumitã în continuare anaf, prin direcţia de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor; b) la nivel judeţean şi al municipiului bucureşti, de direcţiile generale ale finanţelor publice, denumite în continuare dgfp, judeţene şi a municipiului bucureşti, prin serviciile/birourile de asistenţã a contribuabililor. (2) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în ...

2. ORDIN nr. 1.338 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã procedura privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de cãtre organele fiscale, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 ...

5. DECIZIE nr. 946 din 23 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 500 din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor ...

6. DECIZIE nr. 928 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor augustin zegrean ...

7. DECIZIE nr. 927 din 16 septembrie 2008 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 371^2 alin. 3 teza a doua din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor augustin zegrean ...

8. DECIZIE nr. 926 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor augustin zegrean - judecãtor simona ...

10. ORDIN nr. 754 din 2 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Având în vedere: referatul de aprobare al direcţiei generale economice, direcţiei juridic şi contencios şi al direcţiei tehnologia informaţiei nr. dgaiii/1.567 din 2 octombrie 2008, nr. vii1.160 din 1 octombrie 2008 şi nr. dti/1.548 din 2 octombrie 2008, hotãrârea consiliului de administraţie al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 17 din 11 septembrie 2008, în temeiul: - dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurãri de ...

11. ORDIN nr. 2.589/C din 9 octombrie 2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.003/C/2008 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul art. 8 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor, cu modificãrile ulterioare, în conformitate cu prevederile hotãrârii guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin: art. i regulamentul de organizare şi funcţionare a administraţiei naţionale a penitenciarelor, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/c/2008 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 603 din 13 august 2008, se modificã şi se completeazã ...

12.  ORDIN nr. 2.572/C din 7 octombrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 706 din 17 octombrie 2008

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă cererile de redobândire a ...

13. HOTARARE nr. 1.238 din 1 octombrie 2008 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea gãrzii naţionale de mediu, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 743 din 1 noiembrie 2007, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - (1) garda naţionalã de mediu este instituţie publicã de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, autoritate competentã pentru ...

14. DECIZIE nr. 206 din 17 octombrie 2008 privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, cu modificãrile ulterioare, în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul gheorghe popa se elibereazã din funcţia de inspector general al inspectoratului general al poliţiei române. ...

15. HOTARARE nr. 1.293 din 14 octombrie 2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Alba de catre domnul Popa Romul EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 43 din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, ale art. 43 din ordonanţa guvernului nr. 6/2007 privind unele mãsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pânã la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordã funcţionarilor publici în anul 2007, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 232/2007 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 89 şi 92 din legea ...

16. HOTARARE nr. 1.292 din 14 octombrie 2008 privind incetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Calarasi, domnul Serban Jenel, prin acordul partilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 , republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic raportul de serviciu al prefectului judeţului cãlãraşi, domnul Şerban jenel, înceteazã prin acordul pãrţilor. ...

17. HOTARARE nr. 1.291 din 14 octombrie 2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Suceava de catre domnul Doroftei Ovidiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 43 din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, ale art. 43 din ordonanţa guvernului nr. 6/2007 privind unele mãsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pânã la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordã funcţionarilor publici în anul 2007, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 232/2007 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 89 şi 92 din legea ...

18. ORDONANTA DE URGENTA nr. 131 din 14 octombrie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Luând în considerare discrepanţele majore nejustificate existente între salariile personalului de conducere din instituţiile şi autoritãţile publice finanţate integral din venituri proprii, în raport cu nivelul salariilor personalului de conducere din sectorul bugetar, pentru crearea unui echilibru rezonabil între nivelurile de salarizare existente între cele douã categorii de personal susmenţionate, de naturã sã elimine discrepanţele salariale evidente, în scopul creşterii gradului de transparenţã a utilizãrii fondurilor publice din care se suportã costurile salariale ale personalului de conducere din instituţiile şi autoritãţile publice finanţate integral din venituri proprii, se impune instituirea unui mecanism de reglare ...

19. DECRET nr. 921 din 10 octombrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 901/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

20. DECRET nr. 915 din 10 octombrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 826/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul Ţigãnaş liviu iulian, ...

21. DECRET nr. 914 din 10 octombrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 829/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

22. DECRET nr. 913 din 10 octombrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 830/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

23. DECRET nr. 912 din 10 octombrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 828/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic doamna mustaţã angela, procuror ...

24. DECRET nr. 911 din 10 octombrie 2008 privind acordarea Drapelului de lupta Scolii de Aplicatie pentru Unitati de Lupta "Mihai Viteazul" EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 1 din legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãţi şi unitãţilor militare, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se acordã drapelul de luptã Şcolii de aplicaţie pentru unitãţi de luptã "mihai viteazul". ...

25. DECRET nr. 899 din 10 octombrie 2008 privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautica EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 8 lit. a şi b din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii, în semn de apreciere a înaltului profesionalism de care au dat dovadã, pentru meritele deosebite şi serviciile excepţionale aduse aviaţiei militare, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 se conferã ordinul virtutea aeronauticã în grad de ...

26. DECRET nr. 910 din 10 octombrie 2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bazã şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. ii şi iii la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã ...

27. LEGE nr. 177 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa guvernului nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bazã şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. ii şi iii la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, precum şi unele ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice