Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 30 septembrie 2008  privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 30 septembrie 2008 privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008


CAP. I
Structurile de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor

ART. 1
(1) Activitatea de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor în domeniul fiscal este coordonatã astfel:
a) la nivel central, de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, denumitã în continuare ANAF, prin Direcţia de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor;
b) la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, de direcţiile generale ale finanţelor publice, denumite în continuare DGFP, judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile/birourile de asistenţã a contribuabililor.
(2) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în domeniul fiscal se asigurã de cãtre urmãtoarele structuri:
a) Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, denumitã în continuare DGAMC, prin serviciul de asistenţã pentru mari contribuabili;
b) DGFP judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile/birourile de asistenţã a contribuabililor;
c) administraţiile finanţelor publice, denumite în continuare AFP, municipale/orãşeneşti/comunale şi AFP ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţã a contribuabililor sau serviciile/birourile/compartimentele cu atribuţii în domeniul asistenţei, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, dupã caz;
d) AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/compartimentele de asistenţã a contribuabililor;
e) Centrul de asistenţã a contribuabililor.

CAP. II
Sfera de cuprindere a activitãţii de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor

ART. 2
(1) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legãturã cu modul în care aceştia trebuie sã procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale.
(2) Sfera activitãţii de îndrumare şi asistenţã cuprinde impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de ANAF.
(3) Îndrumarea şi asistenţa oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informaţii care se încadreazã în una dintre categoriile urmãtoare:
a) informaţii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus inspecţiei fiscale şi în legãturã cu aceasta;
b) informaţii în legãturã cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul unor contestaţii formulate împotriva actelor administrative fiscale;
c) informaţii prin care se sugereazã sau se prezintã modalitãţi de optimizare a sarcinii fiscale;
d) informaţii care nu intrã în sfera de competenţã a ANAF;
e) informaţii care contravin principiului secretului fiscal;
f) informaţii în legãturã cu reclamaţiile privind încãlcarea prevederilor codurilor de conduitã de cãtre personalul angajat în cadrul unitãţilor fiscale;
g) informaţiile de interes public solicitate în baza <>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) alte informaţii a cãror furnizare este interzisã, conform legislaţiei în vigoare.

CAP. III
Dispoziţii generale

ART. 3
(1) Pentru a beneficia de asistenţã, contribuabilii se pot adresa cu cereri organelor fiscale prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) sau d), dupã caz, în conformitate cu prezenta procedurã.
(2) Cererile care fac obiectul prezentei proceduri, transmise eronat de contribuabili direct structurilor prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. b), vor fi retransmise organelor fiscale subordonate acestora, în vederea formulãrii rãspunsului.
(3) Totodatã, contribuabilii vor fi înştiinţaţi în mod corespunzãtor.
ART. 4
Serviciile/birourile/compartimentele prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) şi d) vor analiza cererile contribuabililor şi în situaţia în care rãspunsul la problematica fiscalã solicitatã existã în baza de date cu întrebãri şi rãspunsuri a ANAF îl vor comunica contribuabililor.
ART. 5
În situaţia în care rãspunsul la problematica fiscalã solicitatã nu existã în baza de date cu întrebãri şi rãspunsuri a ANAF, dar se regãseşte în mod explicit în reglementãrile legale, serviciile/birourile/compartimentele prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) şi d) vor formula rãspunsul şi îl vor comunica contribuabilului.
ART. 6
(1) În alte situaţii decât cele prevãzute la art. 4 şi 5, serviciile/birourile/compartimentele respective vor transmite pe cale ierarhicã, spre analizã şi soluţionare, cererile primite de la contribuabili.
(2) Dupã soluţionarea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), rãspunsurile în legãturã cu acestea vor fi comunicate, pe cale ierarhicã, structurilor solicitante.
(3) Serviciile/birourile/compartimentele prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) şi d) vor comunica contribuabililor rãspunsurile solicitate.
ART. 7
(1) Asistenţa privind contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de ANAF se acordã conform prevederilor art. 4 şi 5.
(2) În celelalte situaţii decât cele menţionate la alin. (1), asistenţa se acordã pe baza punctelor de vedere solicitate instituţiilor care au elaborat reglementãrile specifice domeniilor respective, dupã caz.
ART. 8
Soluţionarea cererilor contribuabililor se realizeazã cu respectarea termenelor prevãzute de lege.
ART. 9
(1) În situaţia în care contribuabilii considerã cã rãspunsurile primite de la structurile prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) nu rezolvã problematica solicitatã, aceştia se pot adresa structurilor prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. b), anexând copia întrebãrii şi a rãspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor în mod corespunzãtor.
(2) Structurile prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. b) vor formula şi vor transmite rãspunsul contribuabililor.
(3) Dacã contribuabilii considerã cã rãspunsurile primite de la structurile prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) nu rezolvã problematica solicitatã, atunci aceştia se pot adresa structurii prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a), anexând copia întrebãrii şi a rãspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor în mod corespunzãtor.
(4) Structura prevãzutã la art. 1 alin. (1) lit. a) va formula şi va transmite rãspunsul contribuabilului, pe baza punctului de vedere al direcţiilor de specialitate, dupã caz, precum şi structurilor prevãzute la art. 1 alin. (2).
ART. 10
Structurile prevãzute la art. 1 vor lua mãsuri pentru instruirea şi informarea corespunzãtoare a personalului în legãturã cu conţinutul soluţiilor şi rãspunsurilor, în vederea aplicãrii unitare a acestora.
ART. 11
Structurile de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor prevãzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sã dispunã mãsuri în vederea eficientizãrii activitãţii de asistenţã a contribuabililor, potrivit dispoziţiilor conducerii ANAF.
ART. 12
Direcţia de îndrumare şi asistenţã a contribuabililor va lua mãsuri de mediatizare a problematicii fiscale, prin intermediul bazei de date cu întrebãri şi rãspunsuri a ANAF şi/sau al portalului ANAF, precum şi prin alte modalitãţi adecvate de difuzare în presa scrisã şi audiovizualã, cu respectarea confidenţialitãţii datelor în domeniul impozitelor şi taxelor.

CAP. IV
Modalitãţi de îndrumare şi acordare a asistenţei

1. Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul unitãţii fiscale
ART. 13
Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul unitãţii fiscale se realizeazã la serviciile/birourile/compartimentele prevãzute la art. 1 alin. (2), dupã caz, care au competenţã de administrare conform prevederilor Codului de procedurã fiscalã.
2. Îndrumarea şi asistenţa acordate în scris
ART. 14
(1) Cererile formulate de cãtre contribuabili în vederea acordãrii asistenţei în scris vor include în mod obligatoriu urmãtoarele date de identificare: numele şi prenumele sau denumirea societãţii, domiciliul fiscal, precum şi codul de identificare fiscalã.
(2) Cererile contribuabililor vor fi semnate de cãtre aceştia sau de reprezentanţii legali ai acestora.
ART. 15
Serviciile/birourile/compartimentele prevãzute la art. 1 alin. (2) pot solicita contribuabililor informaţii, explicaţii, precum şi documentele necesare formulãrii de rãspunsuri la solicitãrile acestora.
ART. 16
(1) Toate adresele privind problematica fiscalã primite de structura prevãzutã la art. 1 alin. (1) lit. a) de la diferite autoritãţi publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consilii locale etc.), sindicate sau patronate, prin care se solicitã soluţionarea problematicii fiscale ridicate de contribuabili, vor fi transmise, în vederea soluţionãrii, structurilor prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b), dupã caz.
(2) Dupã soluţionare, structurile prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b) vor transmite structurii prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a) copia rãspunsului cãtre contribuabil în vederea informãrii corespunzãtoare a autoritãţii solicitante.
3. Îndrumarea şi asistenţa acordate prin e-mail
ART. 17
Structurile care coordoneazã activitatea de îndrumare şi asistenţã prevãzutã la art. 1 alin. (1) sunt obligate sã mediatizeze adresele de e-mail de la care se acordã asistenţa, prin mijloace adecvate de difuzare în presa scrisã şi audiovizualã, inclusiv pe site-ul propriu şi pe portalul ANAF.
ART. 18
În cazul în care structura cãreia contribuabilul trebuie sã i se adreseze, în conformitate cu prevederile art. 3, nu are la dispoziţie acest mijloc de comunicare, contribuabilul se poate adresa structurii ierarhic superioare, urmând a primi rãspuns direct de la aceasta.
ART. 19
(1) Pentru a beneficia de asistenţã prin e-mail, contribuabilii vor formula solicitarea în mod clar şi concis şi vor include datele de identificare prevãzute la art. 14 alin. (1).
(2) În situaţia în care mesajul nu respectã condiţiile menţionate la alin. (1), contribuabilii vor fi înştiinţaţi în aceeaşi zi despre necesitatea reformulãrii acestuia.
4. Îndrumarea şi asistenţa prin telefon
ART. 20
Pentru a beneficia de asistenţã prin telefon, contribuabilii se pot adresa, prin intermediul liniilor telefonice alocate în acest scop, astfel:
a) Centrului de asistenţã a contribuabililor;
b) serviciilor/birourilor/compartimentelor de îndrumare şi asistenţã prevãzute la art. 1 alin. (2), dupã caz.
ART. 21
Liniile telefonice alocate asistenţei contribuabililor vor fi mediatizate prin toate mijloacele disponibile.
ART. 22
În cazul în care în timpul convorbirii telefonice se constatã cã problematica fiscalã solicitatã prezintã un grad ridicat de complexitate şi dificultate, contribuabilul este îndrumat cãtre celelalte modalitãţi de acordare a asistenţei, potrivit prevederilor prezentului capitol.

-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016