Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de agentia-nationala-de-administrare-fiscala Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Agentia Nationala De Administrare Fiscala


Monitorul Oficial 10 din 08 Ianuarie 2014 (M. Of. 10/2014)

ORDIN nr. 3.884 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, al art. 156^3 alin. (11)-(13) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelul şi conţinutul formularului (097) "notificare privind aplicarea/încetarea ...

ORDIN nr. 3.854 din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, al art. 16 alin. (3) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelul şi conţinutul formularului (014) "notificare privind modificarea anului fiscal", cod 14.13.03.14, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2instrucţiunile de completare a formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. ...

Monitorul Oficial 2 din 06 Ianuarie 2014 (M. Of. 2/2014)

ORDIN nr. 3.883 din 24 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2014

În temeiul prevederilor:- art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală;- art. 5 alin. (4), art. 81, art. 83, art. 86, art. 90, art. 93 şi art. 95 alin. (2) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 228 alin. (2) şi (2^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la ...

Monitorul Oficial 833 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 833/2013)

ORDIN nr. 3.806 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală şi al art. 53 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. i anexele nr. 1-3 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de tva şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de ...

Monitorul Oficial 799 din 18 Decembrie 2013 (M. Of. 799/2013)

ORDIN nr. 3.763 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

În temeiul prevederilor:- art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală;- art. 5 alin. (4) şi art. 77^3 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2 alin. (2) din ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/c/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului ...

Monitorul Oficial 798 din 18 Decembrie 2013 (M. Of. 798/2013)

ORDIN nr. 3.760 din 6 decembrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală,în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. ianexa nr. 3 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul agenţiei naţionale de administrare fiscală, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 18 noiembrie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. iiprezentul ordin se publică în monitorul ...

Monitorul Oficial 765 din 09 Decembrie 2013 (M. Of. 765/2013)

ORDIN nr. 3.751 din 5 decembrie 2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 9 decembrie 2013

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, al art. 109^1 alin. (1) şi (1^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al cap. iii secţiunile 1 şi 1^1 din anexa la hotărârea guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1direcţia verificări fiscale este structura competentă din cadrul agenţiei naţionale de administrare fiscală în efectuarea activităţilor ...

Monitorul Oficial 753 din 04 Decembrie 2013 (M. Of. 753/2013)

ORDIN nr. 3.713 din 2 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) "Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 4 decembrie 2013

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, al art. 160 alin. (2) lit. e) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelul şi conţinutul formularului (089) "declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din codul fiscal", cod: 14.13.01.02/89, prevăzut ...

Monitorul Oficial 752 din 04 Decembrie 2013 (M. Of. 752/2013)

ORDIN nr. 3.721 din 2 decembrie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de control a Directiei Generale Antifrauda Fiscala EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 decembrie 2013

Având în vedere prevederile:- art. 16 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;- art. 7 lit. b pct. 25 din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală; - art. 228 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate ...

Monitorul Oficial 728 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 728/2013)

ORDIN nr. 3.581 din 20 noiembrie 2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 26 noiembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul româniei, selectate ...

‹‹ Pagina 1 din 53
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016