Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 106 din 27 Decembrie 1983 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 106 din 27 Decembrie 1983

Monitorul Oficial 106 din 27 Decembrie 1983 (M. Of. 106/1983)

1. PROTOCOL ADITIONAL din 26 martie 1982 la Conventia dintre Republica Socialista Romania si Regatul Belgiei privind extradarea si asistenta judiciara in materie penala, semnata la Bucuresti la 14 octombrie 1976 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Preşedintele republicii socialiste românia şi majestatea sa regele belgiei, dorind sa faciliteze aplicarea convenţiei dintre republica socialistã românia şi regatul belgiei privind extrãdarea şi asistenta judiciarã în materie penalã, semnatã la bucureşti la 14 octombrie 1976, denumita mai jos convenţie, au hotãrît sa încheie prezentul protocol şi, în acest scop, au desemnat ca împuterniciţi ai lor: preşedintele republicii socialiste românia, pe iulian vacarel, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al republicii socialiste românia în regatul belgiei, majestatea sa regele belgiei, pe leo tindemans, ministrul relaţiilor externe al regatului belgiei, ...

2. PROTOCOL din 5 noiembrie 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind reglementarea trecerii frontierei de stat romano-sovietice in legatura cu activitatile referitoare la protectia culturilor agricole impotriva caderilor de grindina in zona frontierei de stat EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul uniunii republicilor sovietice socialiste (denumite în cele ce urmeazã pãrţi), în dorinta de a reglementa condiţiile în care se va efectua trecerea frontierei de stat romano-sovietice în legatura cu activitãţile referitoare la protecţia culturilor agricole impotriva caderilor de grindina în zona frontierei de stat, în conformitate cu acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul uniunii republicilor sovietice socialiste privind colaborarea în domeniile cercetãrii proceselor generatoare de grindina şi protecţiei culturilor agricole impotriva caderilor de grindina în zona frontierei de stat romano-sovietice, semnat la bucureşti la 7 decembrie ...

3. ACORD din 3 iunie 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Bulgaria privind colaborarea in domeniile cercetarii proceselor generatoare de grindina si protectiei culturilor agricole impotriva grindinei in zona frontierei de stat romano-bulgare EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii populare bulgaria, convinse ca dezvoltarea colaborãrii în domeniul combaterii grindinei creeazã condiţii favorabile pentru diminuarea pagubelor la culturile agricole, considerind ca printr-o astfel de colaborare, pentru care exista posibilitãţi reale, se faciliteazã dezvoltarea, în continuare, a relaţiilor prieteneşti existente între cele doua tari vecine şi prietene pe baza respectãrii principiilor egalitãţii suverane şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc, au convenit asupra celor ce urmeazã: art. 1 scopul reglementãrii prezentului acord este ...

4. ACORD din 15 decembrie 1982 intre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind colaborarea in domeniile cercetarii proceselor generatoare de grindina si al protectiei culturilor agricole impotriva caderilor de grindina in zona frontierei de stat romano-iugoslave EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Republica socialistã românia şi republica socialistã federativã iugoslavia (denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante), avînd în vedere dezvoltarea, în continuare, a relaţiilor prieteneşti şi de buna vecinãtate existente între cele doua tari, care au la baza principiile respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc, considerind ca exista posibilitãţi reale pentru dezvoltarea colaborãrii în domeniul combaterii grindinei, care creeazã condiţii favorabile pentru evitarea pagubelor la culturile agricole, au convenit asupra celor ce urmeazã: art. 1 prezentul ...

5. ACORD din 22 octombrie 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Egipt privind statutul cetatenilor trimisi sa lucreze la realizarea sarcinilor ce decurg din cooperarea tehnica si economica EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii arabe egipt, în vederea dezvoltãrii în continuare a relaţiilor în domeniul economic, tehnic şi ştiinţific şi a cooperãrii reciproc avantajoase, actionind în concordanta cu prevederile acordurilor în vigoare între cele doua guverne şi cu legislaţia şi reglementãrile din fiecare ţara, în dorinta de a facilita cooperarea directa şi realizarea contractelor dintre instituţiile şi organizaţiile lor, au hotãrît sa reglementeze, pe baza de reciprocitate, statutul cetãţenilor trimişi sa lucreze în cealaltã ţara, denumiţi mai jos personal angajat. În acest ...

6. CONVENTIE din 9 septembrie 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind efectuarea calatorilor reciproce ale cetatenilor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul uniunii republicilor sovietice socialiste, în dorinta de a întãri şi dezvolta în continuare relaţiile de prietenie dintre cele doua state, în conformitate cu prevederile tratatului de prietenie, colaborare şi asistenta mutuala dintre republica socialistã românia şi uniunea republicilor sovietice socialiste, din 7 iulie 1970, au hotãrît sa încheie prezenta convenţie. dispoziţii generale art. 1 cetãţenii fiecãrei pãrţi contractante, posesori de documente de cãlãtorie valabile, pot intra, ieşi, tranzita şi sa se afle temporar pe teritoriul celeilalte ...

7. ACORD din 20 noiembrie 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Peru in domeniul asigurarilor sociale EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii peru, calauzite de dorinta de a reglementa şi dezvolta colaborarea în domeniul asigurãrilor sociale, au hotãrît sa încheie prezentul acord şi, în acest scop, au numit autoritãţi reprezentative urmãtoarele persoane: guvernul republicii socialiste românia, pe ion constantinescu, adjunct al ministrului industriei de maşini-unelte, electrotehnica şi electronica; guvernul republicii peru, pe jose pablo moran val, subsecretar de stat pentru probleme economice şi integrare din ministerul relaţiilor externe al republicii peru, care, dupã schimbul deplinelor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma, au ...

8. ACORD din 26 noiembrie 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Malayeziei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul malayeziei, dorind sa încheie un acord pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avînd în vedere promovarea şi întãrirea relaţiilor economice între cele doua tari, au convenit dupã cum urmeazã: art. 1 persoane vizate prezentul acord se aplica persoanelor care sînt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante. art. 2 impozite vizate 1. impozitele care cad sub incidenta prezentului acord sînt: a) În cazul ...

9. ACORD din 26 noiembrie 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Malayeziei privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul malayeziei, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante, în dorinta de a incuraja şi întãri cooperarea economicã dintre cele doua state, în dorinta de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile care vor fi efectuate de cãtre investitori din republica socialistã românia pe teritoriul malayeziei şi de cãtre investitori din malayezia pe teritoriul republicii socialiste românia, recunoscind ca garantarea investiţiilor, conform prezentului acord, stimuleaza initiativa în acest domeniu, au convenit cele ce urmeazã: art. 1 În înţelesul ...

10. ACORD din 10 februarie 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii populare chineze (denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante), în dorinta de a dezvolta relaţiile de cooperare economicã între cele doua state, în vederea creãrii de condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, au convenit cele ce urmeazã: art. 1 (1) fiecare parte contractantã va promova pe teritoriul sau investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante. (2) investiţiile admise conform prevederilor legale ale partii contractante pe teritoriul cãreia se efectueazã investiţiile ...

11. ACORD din 9 noiembrie 1983 de cooperare economica si tehnica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Botswana EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii botswana (denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante), dorind sa dezvolte şi sa întãreascã cooperarea economicã şi tehnica dintre cele doua tari pe baza principiilor respectãrii suveranitãţii, egalitãţii depline, independentei naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, au cãzut de acord asupra urmãtoarelor: art. 1 pãrţile contractante sînt de acord sa stabileascã o cooperare pe termen lung pentru dezvoltarea în republica socialistã botswana a mineritului, prelucrãrii metalului, energiei electrice, industriei chimice şi agriculturii. art. 2 pãrţile contractante îşi acorda reciproc ...

12. ACORD din 27 mai 1983 de cooperare economica, industriala si tehnica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Lesotho EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul republicii socialiste românia şi guvernul regatului lesotho, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante, animate de dorinta de a dezvolta şi promova cooperarea economicã, industriala şi tehnica între cele doua tari, pe baza principiilor deplinei egalitati în drepturi, independentei şi suveranitãţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, convinse de importanta intensificãrii şi diversificãrii cooperãrii dintre ţãrile în curs de dezvoltare, pentru reducerea şi lichidarea decalajelor economice ce despart aceste tari de ţãrile dezvoltate economic - cerinta esenţialã a instaurãrii unei noi ordini economice internaţionale, recunoscind utilitatea acordurilor pe ...

13. DECRET nr. 482 din 26 decembrie 1983 pentru ratificarea unor tratate internationale EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 se ratifica acordul de cooperare economicã, industriala şi tehnica dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul regatului lesotho, semnat la bucureşti la 27 mai 1983. art. 2 se ratifica acordul de cooperare economicã şi tehnica dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii botswana, semnat la bucureşti la 9 septembrie 1983. art. 3 se ratifica acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii populare chineze privind promovarea şi protejarea reciprocã a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016