Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 10 februarie 1983  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 10 februarie 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Chineze (denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante),
în dorinta de a dezvolta relaţiile de cooperare economicã între cele doua state,
în vederea creãrii de condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
(1) Fiecare parte contractantã va promova pe teritoriul sau investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
(2) Investiţiile admise conform prevederilor legale ale partii contractante pe teritoriul cãreia se efectueazã investiţiile se bucura de protecţia prevãzutã în prezentul acord.
ART. 2
În înţelesul acestui acord:
(1) Investiţie înseamnã participarea directa sau indirecta sau alte forme de aport admise de fiecare parte contractantã, în conformitate cu prevederile sale legale, inclusiv activele aduse de investitor ca participare la investiţie, precum şi sporul de valoare al acestora şi, în special, dar nu exclusiv:
a) acţiuni ale societãţilor sau alte forme de participare la societãţi;
b) drepturi de proprietate mobila şi imobilã, precum şi alte drepturi reale;
c) beneficii reinvestite, drepturi de creanta sau drepturi privind activitãţi avînd o valoare economicã;
d) drepturi de proprietate industriala, procedee tehnologice, know-how, drepturi de autor, precum şi alte drepturi asemãnãtoare;
e) concesiuni conferite pe baza de lege, în special concesiunile privind prospectarea, extractia şi exploatarea resurselor naturale, inclusiv în zonele maritime ţinînd de jurisdicţia uneia dintre pãrţile contractante.
(2) Beneficiu înseamnã cistiguri, dividende şi alte forme de venit realizate de la o investiţie.
(3) Investitor înseamnã organizaţiile economice ale fiecãreia dintre pãrţile contractante avînd personalitate juridicã şi care au dreptul sa efectueze activitãţi de cooperare economicã cu tari strãine, conform legilor fiecãrei pãrţi contractante.
(4) Pentru aplicarea prezentului acord:
a) participatii directe înseamnã participatiile unui investitor al unei pãrţi contractante într-o societate sau organizaţie economicã situata pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) participatii indirecte înseamnã participatiile unei societãţi sau organizaţii economice avîndu-şi sediul social pe teritoriul unei pãrţi contractante, într-o alta societate sau organizaţie economicã situata tot pe acest teritoriu, cînd aceasta prima societate sau organizaţie economicã este constituitã cu participaţia unui investitor al celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
(1) Nici una dintre pãrţile contractante nu va supune, pe teritoriul sau, investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante la un tratament mai puţin favorabil decît cel pe care îl acorda investiţiilor investitorilor oricãrui stat terţ.
(2) Prevederile paragrafului (1) al acestui articol nu se vor aplica:
a) avantajelor acordate unui investitor al unui stat terţ de cãtre una dintre pãrţile contractante pe baza participãrii sale la o uniune vamalã, zona de liber schimb sau organizaţie economicã regionala;
b) avantajelor acordate unui investitor al unui stat terţ de cãtre una dintre pãrţile contractante, în conformitate cu un acord de evitare a dublei impuneri sau cu alte acorduri internaţionale cu privire la impozitare;
c) avantajelor acordate unui stat vecin de cãtre pãrţile contractante pentru facilitarea comerţului de frontiera.
ART. 4
(1) Investiţiile efectuate de cãtre investitorii unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante nu vor fi expropriate sau supuse oricãror alte mãsuri avînd un efect similar, decît pentru interes public, conform unei proceduri legale şi contra unei compensaţii. Compensaţia va fi efectiv realizabila, liber transferabila şi efectuatã fãrã intirziere nejustificatã.
(2) La cererea partii interesate, cuantumul compensatiei va putea fi reevaluat de un tribunal sau alt organ competent din ţara în care a fost efectuatã investiţia.
(3) Dacã un diferend cu privire la cuantumul compensatiei între un investitor al unei pãrţi contractante şi cealaltã parte contractantã pe teritoriul cãreia s-a realizat investiţia continua sa existe dupã ce cuantumul a fost reevaluat de cãtre tribunal sau un alt organ competent din ţara în care a fost efectuatã investiţia, diferendul va fi rezolvat de cãtre cele doua pãrţi contractante în conformitate cu prevederile art. 9 al prezentului acord, dacã investitorul respectiv a cerut aceasta guvernului sau.
(4) În cazul în care investiţiile investitorilor unei pãrţi contractante, realizate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, au suferit pierderi datoritã rãzboiului, unei stãri de urgenta nationala sau altor cauze de acest gen, cea din urma parte contractantã va acorda acestor investitori un tratament nu mai puţin favorabil decît cel pe care îl acorda investitorilor oricãrui stat terţ, în ceea ce priveşte luarea mãsurilor pentru repararea pierderilor.
ART. 5
(1) Fiecare parte contractantã va asigura investitorilor celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu propriile prevederi legale, transferul urmãtoarelor sume legate de investiţie:
a) aportul investit, produsul lichidãrii ori al înstrãinãrii totale sau parţiale a investiţiei;
b) beneficiile sau alte venituri curente realizate din investiţie;
c) rambursarea creditelor pe care ambele pãrţi contractante le-au recunoscut ca investiţie şi plata dobinzilor aferente;
d) cistigurile cetãţenilor unei pãrţi contractante care au permisiunea sa lucreze în cadrul unui obiectiv de investiţie realizat pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
(2) Transferurile menţionate în paragraful (1) al acestui articol vor fi efectuate dupã îndeplinirea obligaţiilor legale ale investitorilor.
ART. 6
Dacã o parte contractantã efectueazã o plata cãtre un investitor pe baza unei garanţii acordate în legatura cu o investiţie de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cealaltã parte contractantã va recunoaşte subrogarea primei pãrţi contractante în drepturile şi obligaţiile investitorului, însã drepturile obţinute şi obligaţiile asumate de partea contractantã în urma subrogarii nu vor depãşi pe acelea ale investitorului garantat.
ART. 7
Transferurile potrivit art. 4, 5 şi 6 vor fi efectuate fãrã intirziere nejustificatã, în valuta convertibilã în care a fost efectuatã investiţia sau în orice alta valuta convertibilã convenitã reciproc, la cursul oficial de schimb, în vigoare la data transferului, pe teritoriul partii contractante unde se afla investiţia.
ART. 8
Prezentul acord se va aplica investiţiilor efectuate dupã 1 iulie 1979 de cãtre investitorii uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu prevederile legale ale acestei din urma pãrţi contractante.
ART. 9
(1) Diferendele dintre pãrţile contractante referitoare la interpretarea şi aplicarea prezentului acord se soluţioneazã, pe cît posibil, prin tratative între cele doua pãrţi. Dacã un astfel de diferend nu poate fi reglementat într-un termen de 6 luni de la începerea tratativelor, atunci, la cererea uneia dintre pãrţile contractante, diferendul va fi supus unui tribunal arbitral.
(2) Tribunalul arbitral se constituie astfel: fiecare parte contractantã desemneazã un arbitru; cei doi arbitri propun, de comun acord, celor doua pãrţi contractante, un preşedinte care trebuie sa fie cetãţean al unui stat terţ, desemnat de cele doua pãrţi contractante. Arbitrii sînt numiţi într-un termen de 3 luni, iar preşedintele, într-un termen de 5 luni de la data cînd una dintre pãrţile contractante a fãcut cunoscut celeilalte ca doreşte sa supunã diferendul unui tribunal arbitral. Dacã arbitrii nu sînt numiţi în termenul convenit, partea contractantã care nu şi-a numit arbitrul este de acord ca acesta sa fie numit de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Dacã cele doua pãrţi contractante nu pot sa se punã de acord asupra numirii preşedintelui, ele sînt de asemenea de acord ca acesta sa fie numit de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(3) Tribunalul arbitral adopta hotãrîrile sale pe baza dispoziţiilor prezentului acord şi al altor acorduri similare încheiate de pãrţile contractante. Tribunalul arbitral adopta hotãrîrile sale cu majoritate de voturi şi hotãrîrea sa este definitiva şi obligatorie.
(4) Fiecare parte contractantã suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi acelea efectuate de cãtre reprezentanţii sãi la dezbaterile tribunalului. Cheltuielile privind preşedintele şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în pãrţi egale de pãrţile contractante.
(5) Tribunalul arbitral îşi stabileşte propria procedura.
ART. 10
(1) Acordul intra în vigoare dupã 30 de zile de la notificarea reciprocã de cãtre pãrţile contractante a îndeplinirii procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Acordul va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani. Dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va notifica celeilalte pãrţi contractante denunţarea prezentului acord, cu un an înainte de expirarea perioadei sale de valabilitate, prezentul acord va continua sa ramina în vigoare.
Dupã expirarea perioadei de 10 ani, oricare dintre pãrţile contractante poate notifica oricind celeilalte pãrţi contractante denunţarea acordului, dar acesta va rãmîne în vigoare un an dupã notificarea denunţãrii.
(2) Pentru investiţiile efectuate pînã la data expirãrii valabilitãţii acordului, dispoziţiile acestuia din urma rãmîn aplicabile timp de 10 ani începînd de la data expirãrii sale.

Semnat la Bucureşti, la 10 februarie 1983, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, chineza şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va fi considerat ca text de referinta.


PROTOCOL
la Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor

Pãrţile contractante au convenit urmãtoarele, care constituie parte integrantã a acordului:
(1) Referitor la art. 4 paragraful (1):
Cuantumul compensatiei prevãzute la art. 4 paragraful (1) din acest acord trebuie sa fie egal cu valoarea realã a investiţiilor la data exproprierii.
(2) Referitor la art. 7:
Transferurile "fãrã intirziere nejustificatã", prevãzute la art. 7 din acest acord, înseamnã ca acestea trebuie sa se efectueze în termenul care este necesar, în mod normal, pentru întocmirea formalitãţilor de transfer.

Semnat la Bucureşti, la 10 februarie 1983, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, chineza şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va fi considerat ca text de referinta.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016