Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-mediului-si-dezvoltarii-durabile Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Mediului Si Dezvoltarii Durabile


Monitorul Oficial 25 din 12 Ianuarie 2009 (M. Of. 25/2009)

ORDIN nr. 1.624 din 22 decembrie 2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea atribuirii contractelor de inchiriere, precum si a Contractului-cadru de inchiriere a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2009

În baza prevederilor art. 4 din hotãrârea guvernului nr. 1.438/2007 privind aprobarea închirierii unor imobile şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului - agenţia pentru protecţia mediului sibiu, în temeiul art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã instrucţiunile pentru organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor publice ...

INSTRUCTIUNI din 22 decembrie 2008 privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2009

Art. 1 (1) prezentele instrucţiuni au ca obiect reglementarea organizãrii şi desfãşurãrii licitaţiei pentru închirierea unor imobile şi bunuri mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului - agenţia pentru protecţia mediului sibiu. (2) Închirierea imobilelor şi a bunurilor mobile din dotarea acestora se realizeazã prin licitaţie publicã, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizatã de agenţia pentru protecţia mediului sibiu. (3) Închirierea se face în baza unui contract prin care agenţia pentru protecţia mediului sibiu, denumitã în continuare locator, transmite, pentru o ...

Monitorul Oficial 867 din 22 Decembrie 2008 (M. Of. 867/2008)

ORDIN nr. 1.222 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", a Contractului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", precum si a Listei cuprinzand bunurile imobile propuse spre inchiriere si durata inchirierii EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008

În baza prevederilor art. 4 din hotãrârea guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române", cu modificãrile ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã instrucţiunile pentru organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publicã a statului, ...

INSTRUCTIUNI din 8 octombrie 2008 pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008

Art. 1 prezentele instrucţiuni reglementeazã procedura de închiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apã, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, precum şi imobile construcţii, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române", prin direcţiile de ape din subordine. art. 2 persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcţii provizorii pe terenurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române", numai cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodãririi apelor şi al ariilor naturale protejate, respectiv a ...

Monitorul Oficial 864 din 22 Decembrie 2008 (M. Of. 864/2008)

ORDIN nr. 1.607 din 17 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

În baza art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: art. i ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la fondul pentru mediu, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolele 2 şi 3 se modificã ...

Monitorul Oficial 861 din 20 Decembrie 2008 (M. Of. 861/2008)

ORDIN nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 decembrie 2008

Având în vedere prevederile: - hotãrârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, în temeiul prevederilor: - art. 13 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - art. 5 ...

Monitorul Oficial 818 din 05 Decembrie 2008 (M. Of. 818/2008)

ORDIN nr. 1.376 din 29 octombrie 2008 privind aprobarea Procedurii de raportare a Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES), precum si modalitatea de raspuns la observatiile si intrebarile survenite in urma procesului de revizuire a INEGES EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) din hotãrârea guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de serã rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin protocolul de la kyoto, în temeiul art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã procedura ...

PROCEDURA din 29 octombrie 2008 de raportare a Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES), precum si modalitatea de raspuns la observatiile si intrebarile survenite in urma procesului de revizuire a INEGES EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2008

Cap. i prevederi generale secŢiunea 1 aplicabilitate art. 1 prezenta procedurã reglementeazã totalitatea aspectelor cu privire la raportarea, realizarea recalculãrilor, precum şi la modalitatea de rãspuns la observaţiile şi întrebãrile survenite în urma procesului de revizuire a ineges. art. 2 datele, informaţiile, instituţiile care asigurã furnizarea acestora, precum şi termenele de raportare a ineges la organismele europene şi internaţionale corespund prevederilor hotãrârii guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect ...

Monitorul Oficial 809 din 03 Decembrie 2008 (M. Of. 809/2008)

ORDIN nr. 1.533 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice şi al art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã metodologia de atribuire a administrãrii ariilor naturale protejate care necesitã constituirea de structuri de administrare, prevãzutã în anexa nr. 1. art. ...

METODOLOGIE din 27 noiembrie 2008 de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008

Art. 1 (1) atribuirea administrãrii ariilor naturale protejate care necesitã constituirea de structuri de administrare se face de cãtre agenţia naţionalã pentru arii naturale protejate (anap), denumitã în continuare autoritatea responsabilã, pe bazã de contract de administrare. (2) lista siturilor natura 2000 care necesitã structuri proprii de administrare se stabileşte prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea autoritãţii responsabile, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, şi poate fi revizuitã periodic, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (3) pânã la realizarea ...

‹‹ Pagina 1 din 11
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016