Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 29 octombrie 2008  de raportare a Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES), precum si modalitatea de raspuns la observatiile si intrebarile survenite in urma procesului de revizuire a INEGES    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 29 octombrie 2008 de raportare a Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES), precum si modalitatea de raspuns la observatiile si intrebarile survenite in urma procesului de revizuire a INEGES

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2008

CAP. I
Prevederi generale

SECŢIUNEA 1
Aplicabilitate
ART. 1
Prezenta procedurã reglementeazã totalitatea aspectelor cu privire la raportarea, realizarea recalculãrilor, precum şi la modalitatea de rãspuns la observaţiile şi întrebãrile survenite în urma procesului de revizuire a INEGES.
ART. 2
Datele, informaţiile, instituţiile care asigurã furnizarea acestora, precum şi termenele de raportare a INEGES la organismele europene şi internaţionale corespund prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de serã rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.

SECŢIUNEA a 2-a
Definiţii
ART. 3
În înţelesul prezentei proceduri, expresiile şi termenii folosiţi mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
a) chei de notare - abrevieri utilizate la nivelul tabelelor CRF pentru caracterizarea activitãţilor pentru care nu existã date numerice (NO, NE, NA, IE, C);
b) date de activitate - date cantitative privind activitãţile antropice generatoare de emisii de GHG şi/sau de reţineri prin sechestrare a dioxidului de carbon, într-o perioadã de timp determinatã (consumuri de combustibili, consumuri de materii prime, producţii industriale, volume de lemn recoltate pe categorii, suprafeţe de pãdure pe categorii etc.);
c) documentele relevante oficiale - Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GHG, revizuite în 1996, Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG, Ghidul IPCC de bune practici privind folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţã a terenurilor şi silviculturã şi deciziile Conferinţei pãrţilor la UNFCCC;
d) estimarea emisiilor - determinarea valorii unei cantitãţi sau a incertitudinii asociate acesteia prin utilizarea unei formule de calcul;
e) GHG - gaze cu efect de serã conform anexei A la Protocolul de la Kyoto;
f) INEGES - Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de serã;
g) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Grupul interguvernamental privind schimbãrile climatice;
h) NIR - Raportul inventarului naţional;
i) CRF Reporter - aplicaţie informaticã (software) folositã în activitãţile specifice privind gestionarea INEGES, în vederea raportãrii de cãtre ţãrile incluse în anexa I la UNFCCC a datelor cantitative şi calitative într-un format standardizat şi în vederea facilitãrii comparãrii datelor acestora între ţãrile incluse în anexa I la UNFCCC;
j) tabele CRF - tabele conţinând date cantitative şi calitative specifice INEGES, generate prin utilizarea aplicaţiei informatice CRF Reporter;
k) UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice, ratificatã prin <>Legea nr. 24/1994 .

SECŢIUNEA a 3-a
Principii
ART. 4
Pregãtirea şi transmiterea INEGES trebuie sã ia în considerare principiile definite în documentele relevante oficiale, astfel:
a) transparenţa INEGES - premisele şi metodologiile utilizate pentru pregãtirea INEGES trebuie explicate clar pentru a facilita înţelegerea procesului de pregãtire a INEGES, potenţiala reconstituire a acestuia şi evaluarea INEGES de cãtre experţi independenţi în cadrul procesului anual de revizuire şi de cãtre public;
b) consistenţa INEGES - INEGES trebuie sã fie consistent la nivelul tuturor elementelor sale cu inventarele aferente celorlalţi ani din perioada analizatã. INEGES este considerat consistent dacã aceleaşi metodologii au fost utilizate pentru anul de bazã şi pentru cei subsecvenţi şi dacã seturi de date consistente sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse sau a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon;
c) comparabilitatea INEGES - estimãrile emisiilor şi ale reţinerilor prin sechestrare raportate de cãtre fiecare ţarã inclusã în anexa I la UNFCCC trebuie sã fie comparabile cu cele raportate de celelalte ţãri incluse în anexa I la UNFCCC. În acest scop, ţãrile incluse în anexa I trebuie sã ţinã seama de prevederile documentelor relevante oficiale;
d) caracterul complet al INEGES - INEGES acoperã toate sursele şi toate reţinerile prin sechestrare, toate gazele, incluse în Liniile directoare IPCC, şi toate celelalte categorii relevante sursã/reţinere prin sechestrare. Completitudinea semnificã, de asemenea, acoperirea geograficã în totalitate a surselor şi reţinerilor prin sechestrare;
e) acurateţea INEGES - reprezintã gradul de exactitate a estimãrii emisiilor sau reţinerilor prin sechestrare. Estimãrile trebuie sã fie precise în sensul cã nu sunt în mod sistematic nici mai mici şi nici mai mari decât nivelul real al emisiilor sau al reţinerilor prin sechestrare şi în vederea reducerii incertitudinilor.

SECŢIUNEA a 4-a
Obiective
ART. 5
Obiectivul general al prezentei proceduri este reprezentat de descrierea activitãţilor necesare realizãrii INEGES, în conformitate cu recomandãrile documentelor relevante oficiale.
ART. 6
Obiectivele specifice ale prezentei proceduri cuprind descrierea activitãţilor necesare:
a) completãrii CRF Reporter, generarea tabelelor CRF şi pregãtirea NIR în conformitate cu documentele relevante oficiale;
b) transmiterii INEGES, incluzând elementele suplimentare necesare raportãrii la nivel comunitar, la autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului, la termenele prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.570/2007 , în vederea verificãrii şi transmiterii acestuia cãtre Comisia Europeanã, Agenţia Europeanã de Mediu şi Secretariatul UNFCCC, conform prevederilor documentelor relevante oficiale, ale Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã în cadrul Comunitãţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi ale Deciziei nr. 166/2005/CE a Comisiei privind stabilirea normelor de aplicare a Deciziei nr. 280/2004/CE;
c) realizãrii recalculãrilor privind estimãrile emisiilor şi reţinerilor prin sechestrare de GHG, în conformitate cu recomandãrile cuprinse în cap. 7 al Ghidului IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG;
d) pregãtirii şi transmiterii rãspunsurilor la întrebãrile/comentariile specifice formulate de cãtre experţii independenţi desemnaţi de Secretariatul UNFCCC pentru revizuirea INEGES.

CAP. II
Raportarea INEGES

SECŢIUNEA 1
Generalitãţi
ART. 7
INEGES include informaţii privind toate GHG prevãzute de anexa A la Protocolul de la Kyoto: dioxid de carbon [CO(2)], metan [CH(4)], protoxid de azot [N(2)O], perfluorocarburi (PFC-uri), hidrofluorocarburi (HFC-uri) şi hexafluorurã de sulf [SF(6)] şi informaţii privind:
a) emisiile/reţinerile prin sechestrare aferente oricãror altor GHG ale cãror potenţiale de încãlzire globalã pe un orizont de 100 de ani au fost identificate de cãtre IPCC şi adoptate de cãtre Conferinţa pãrţilor la Protocolul de la Kyoto;
b) informaţii asupra GHG indirecte: monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf [SO(2)] şi compuşii organici volatili non-metanici (nmCOV).
ART. 8
Emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG trebuie estimate pentru fiecare gaz, emisiile urmând a fi menţionate distinct faţã de reţinerile prin sechestrare, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este tehnic imposibil. Emisiile de HFC-uri şi PFC-uri trebuie raportate pentru fiecare compus chimic relevant la nivelul categoriei, ţinând cont de asigurarea unui nivel minim de agregare care poate fi cerut în vederea protejãrii confidenţialitãţii.
ART. 9
Emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG agregate trebuie raportate prin utilizarea conversiei în CO(2) echivalent la nivelul întregului INEGES, utilizând potenţialele de încãlzire globalã adoptate de Conferinţa pãrţilor la Protocolul de la Kyoto.
ART. 10
Emisiile reale de HFC-uri, PFC-uri şi SF(6) trebuie raportate, în cazul în care datele sunt disponibile, prin furnizarea de date dezagregate la nivel de compus chimic şi categoriesursã, inclusiv în CO(2) echivalent. Pentru categoriile-sursã la care emisiile reale nu pot fi calculate ca urmare a lipsei datelor, autoritatea competentã va raporta emisiile potenţiale.
ART. 11
Autoritatea competentã trebuie sã raporteze separat faţã de totalurile naţionale emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG adiţionale pentru care potenţialele de încãlzire globalã aferente unui orizont de timp de 100 de ani sunt disponibile, dar nu au fost încã adoptate de Conferinţa pãrţilor la Protocolul de la Kyoto. În acest caz trebuie indicatã valoarea potenţialului de încãlzire globalã şi referinţa specificã.
ART. 12
Emisiile de GHG generate de transporturile internaţionale aeriene şi de navigaţie nu trebuie incluse în totalurile naţionale, ci trebuie raportate separat. Autoritatea competentã asigurã raportarea separatã a emisiilor provenite din astfel de activitãţi la nivel naţional şi, respectiv, internaţional. Autoritatea competentã asigurã raportarea separatã a emisiilor provenite din transporturi aeriene internaţionale, respectiv din transporturi de navigaţie internaţionale.
ART. 13
Autoritatea competentã trebuie sã raporteze modul în care au fost estimate, în cadrul INEGES, emisiile provenite din utilizarea materiilor prime şi utilizarea neenergeticã a combustibililor în cadrul sectoarelor energie şi procese industriale, conform prevederilor documentelor relevante oficiale.
ART. 14
În cazul în care efectele activitãţilor de captare şi stocare geologicã a CO(2) sunt contabilizate în cadrul INEGES, autoritatea competentã trebuie sã raporteze categoria-sursã unde au fost incluse aceste efecte şi sã furnizeze documente privind metodele utilizate şi rezultatele estimãrii efectelor respective.
ART. 15
Emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG trebuie raportate la nivelul cel mai dezagregat al fiecãrei categoriisursã/ reţineri prin sechestrare, ţinând cont de asigurarea unui nivel minim de agregare care poate fi cerut în vederea protejãrii confidenţialitãţii.

SECŢIUNEA a 2-a
Completarea CRF Reporter şi generarea tabelelor CRF
ART. 16
Autoritatea competentã asigurã completarea CRF Reporter şi generarea tabelelor CRF utilizând CRF Reporter, constând în:
a) tabele centralizatoare la nivel de sector şi tabele centralizatoare conţinând informaţii pe întreaga perioadã analizatã;
b) tabele sectoriale cuprinzând informaţii de detaliu (factori de emisie şi date de activitate), incluzând:
(i) foile de calcul IPCC, conţinând estimãrile emisiilor de CO(2) din arderea combustibililor, folosind abordarea IPCC de referinţã şi un tabel pentru compararea estimãrilor obţinute folosind abordarea IPCC de referinţã, respectiv abordarea sectorialã, precum şi pentru justificarea oricãror diferenţe semnificative;
(ii) tabele pentru raportarea consumurilor de combustibili fosili utilizaţi în scopuri neenergetice, transporturi internaţionale şi în operaţiuni multilaterale;
c) tabele centralizatoare cuprinzând date cantitative şi/sau calitative pentru raportarea categoriilor importante, a metodelor de estimare şi a factorilor de emisie utilizaţi, a recalculãrilor, precum şi a caracterului complet al INEGES.
ART. 17
Autoritatea competentã are obligaţia de a pregãti, ţinând cont de prevederile documentelor relevante oficiale:
a) setul complet de tabele CRF pentru ultimul an al INEGES şi pentru anii din perioada analizatã în care a fost efectuatã orice schimbare la nivelul oricãrei estimãri de emisii/reţineri prin sechestrare. Autoritatea competentã va asigura disponibilitatea anualã a unui set complet şi consistent de tabele CRF pentru întreaga perioadã analizatã şi raportatã;
b) tabelele CRF, cuprinzând informaţii privind tendinţele emisiilor/reţinerilor prin sechestrare pentru întreaga perioadã analizatã şi raportatã;
c) tabelele CRF, cuprinzând informaţii privind caracterul complet al INEGES.

SECŢIUNEA a 3-a
Pregãtirea NIR
ART. 18
Autoritatea competentã asigurã prezentarea completã şi detaliatã a informaţiilor şi a datelor specifice INEGES în cadrul NIR. NIR trebuie sã asigure transparenţa INEGES şi sã conţinã suficiente informaţii detaliate pentru a permite revizuirea acestuia. Aceste informaţii trebuie sã acopere intervalul începând cu anul de bazã şi pânã la ultimul an al perioadei analizate, precum şi orice modificãri şi recalculãri realizate faţã de ultimul INEGES transmis.
ART. 19
NIR include toate informaţiile solicitate în documentele relevante oficiale, inclusiv:
a) descrierile, referinţele şi sursele de informaţii asupra metodelor specifice, ipotezele avute în vedere, factorii de emisie şi datele de activitate, precum şi justificãrile selectãrii acestora, nivelele de abordare aplicate şi descrierile oricãror metode naţionale folosite, informaţii asupra îmbunãtãţirilor anticipate;
b) o descriere a categoriilor-cheie naţionale;
c) informaţii specifice cu privire la posibile activitãţi de dublã contabilizare sau de necontabilizare a emisiilor/reţinerilor prin sechestrare;
d) informaţii asupra contabilizãrii efectului captãrii şi stocãrii geologice a CO(2);
e) informaţii privind incertitudinile;
f) informaţii asupra oricãror recalculãri efectuate faţã de ultimul INEGES transmis;
g) informaţii asupra modificãrilor metodelor, surselor de informaţii sau ipotezelor folosite la nivelul INEGES, transmise anterior;
h) informaţii asupra activitãţilor privind asigurarea şi controlul calitãţii;
i) descrierea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de serã rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.
ART. 20
NIR este realizat pe baza structurii descrise în documentele relevante oficiale.

SECŢIUNEA a 4-a
Evaluarea INEGES de cãtre terţi şi integrarea potenţialelor observaţii
ART. 21
Autoritatea competentã transmite INEGES autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.570/2007 .
ART. 22
Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului evalueazã şi verificã INEGES şi, dupã caz, transmite observaţii şi comentarii în vederea îmbunãtãţirii calitãţii acestuia, în cel mai scurt timp posibil, având în vedere termenele stabilite pentru raportare în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.570/2007 .
ART. 23
Autoritatea competentã analizeazã observaţiile şi comentariile transmise de autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului şi modificã, dupã caz, INEGES. Autoritatea competentã transmite autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului noua variantã a INEGES în cel mai scurt timp posibil, având în vedere termenele stabilite pentru raportare în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.570/2007 .

CAP. III
Realizarea recalculãrilor

ART. 24
Autoritatea competentã realizeazã recalculãrile estimãrilor de emisii/reţineri prin sechestrare, în urmãtoarele cazuri:
a) au fost identificate modificãri în cadrul datelor disponibile anterior;
b) metoda utilizatã anterior nu este consistentã cu "bunele practici" aplicabile în cazul respectivei categorii;
c) o categorie a devenit categorie-cheie;
d) metoda utilizatã anterior este insuficientã în sensul reflectãrii activitãţilor de reducere a emisiilor într-o manierã transparentã;
e) au devenit disponibile noi metode de estimare;
f) includerea unor categorii noi de emisii/reţineri prin sechestrare în cadrul INEGES;
g) modificãri ale modului de obţinere sau de utilizare a factorilor de emisie şi a datelor de activitate;
h) corectarea erorilor identificate;
i) alte cazuri, în concordanţã cu "bunele practici".
ART. 25
Autoritatea competentã realizeazã recalcularea valorilor din fiecare an al perioadei analizate, dintre anul de bazã şi ultimul an raportat, indiferent de amplitudinea acestora.
ART. 26
Recalculãrile trebuie realizate prin aplicarea unei singure metode pentru toţi anii, incluzând tehnici alternative ca interpolarea şi extrapolarea, precum şi alte tehnici corespunzãtoare.
ART. 27
Recalculãrile trebuie raportate în cadrul tabelelor CRF şi în cadrul NIR, incluzând informaţii explicative privind justificarea acestora şi informaţii privind procedurile utilizate pentru realizarea acestora, schimbãrile la nivelul metodelor de calcul, factorilor de emisie şi al datelor de activitate utilizate şi privind categoriile de emisii/reţineri prin sechestrare care nu au fost analizate anterior.

CAP. IV
Modalitatea de rãspuns la observaţiile şi întrebãrile survenite în urma procesului de revizuire a INEGES

ART. 28
Autoritatea competentã asigurã disponibilizarea resurselor umane şi financiare necesare desfãşurãrii acţiunilor de revizuire a INEGES de cãtre echipele de experţi independenţi desemnaţi de Secretariatul UNFCCC. De asemenea, autoritãţii competente îi revine sarcina informãrii, dupã caz, în vederea implicãrii în procesul de revizuire a INEGES, a altor autoritãţi sau instituţii publice, precum şi a altor organizaţii relevante în acest sens.
ART. 29
Autoritatea competentã asigurã o colaborare eficientã cu echipele de experţi independenţi desemnaţi de Secretariatul UNFCCC sã revizuiascã INEGES, prin furnizarea tuturor informaţiilor şi a rãspunsurilor la observaţiile şi întrebãrile survenite în urma procesului de revizuire, în conformitate cu prevederile documentelor relevante oficiale.
ART. 30
Autoritatea competentã împreunã cu autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului analizeazã recomandãrile şi propunerile de modificãri prezentate de echipele respective de experţi independenţi şi, dupã caz, implementeazã recomandãrile şi propunerile în cadrul INEGES.

CAP. V
Prevederi finale

ART. 31
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor, autoritatea competentã poate colabora cu alte organizaţii specializate, putând contracta în acest sens servicii de consultanţã, studii şi analize.
(2) Fondurile necesare desfãşurãrii activitãţilor prevãzute la alin. (1) sunt prevãzute distinct în bugetul anual al autoritãţii competente, putând fi suplimentate prin finanţãri nerambursabile internaţionale.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016