Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.607 din 17 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.607 din 17 decembrie 2008  privind modificarea si completarea   Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.607 din 17 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

În baza <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolele 2 şi 3 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile şi taxele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) şi q) din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplicã de cãtre contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice şi persoane juridice, pentru contribuţiile şi taxele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) şi q) din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
2. La anexa "Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu", articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor destinate dezmembrãrii deţinãtorul deşeurilor, respectiv deţinãtorul bunurilor, persoanã fizicã sau juridicã, care nu are calitatea de colector şi/sau valorificator, autorizat în condiţiile legii."
3. La anexã, articolele 6-9 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor destinate dezmembrãrii se reţine prin stopaj la sursã de cãtre operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia sã le vireze la Fondul pentru mediu.
Art. 7. - Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor destinate dezmembrãrii, de cãtre deţinãtorii de astfel de deşeuri, persoane juridice, cãtre operatorii economici valorificatori, autorizaţi în condiţiile legii, se face pe bazã de facturã, cu evidenţierea distinctã şi cu reţinerea contribuţiei de 3%.
Art. 8. - Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor destinate dezmembrãrii, de cãtre deţinãtorii de astfel de deşeuri, persoane fizice, cãtre operatorii economici colectori, autorizaţi în condiţiile legii, se face pe bazã de adeverinţã de primire şi platã la achitarea în numerar a sumei cuvenite vânzãtorului de deşeuri, reţinându-se contribuţia de 3%.
Art. 9. - Baza de calcul la care se aplicã contribuţia de 3% reprezintã valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor destinate dezmembrãrii, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã."
4. La anexã, articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Operatorii economici utilizatori de surse staţionare care genereazã emisii de poluanţi în atmosferã sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul şi pentru substanţele prevãzute în anexa nr. 1 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
5. La anexã, la capitolul III, secţiunea I, cuprinzând articolele 14-21, se abrogã.
6. La anexã, la capitolul III, titlul secţiunii a 2-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluanţi în atmosferã, provenite de la surse staţionare"
7. La anexã, articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferã, provenite de la sursele staţionare, prevãzute la <>art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se declarã şi se plãtesc lunar pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care s-a desfãşurat activitatea."
8. La anexã, articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - Obligaţia de a plãti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţionalã, prevãzutã la <>art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, revine urmãtorilor operatori economici responsabili:
a) operatorii economici care introduc pe piaţa naţionalã produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
b) operatorii economici care ambaleazã produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţionalã;
c) operatorii economici care introduc pe piaţa naţionalã ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective."
9. La anexã, articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Substanţele pentru care se datoreazã contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prin actele normative specifice în vigoare, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor."
10. La anexã, dupã articolul 57 se introduc douã noi capitole, capitolele X şi XI, cuprinzând articolele 58-69, cu urmãtorul cuprins:
"CAPITOLUL X
Modul de calcul al contribuţiei prevãzute la <>art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Art. 58. - Obligaţia de a calcula şi de a plãti contribuţia de 100 lei/tonã revine autoritãţilor administraţiei publice locale, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitãţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate spre eliminare finalã.
Art. 59. - Contribuţia prevãzutã la <>art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se plãteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitãţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate spre eliminare finalã.
Art. 60. - Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia:
a) sã stabileascã pentru anul precedent cantitãţile de deşeuri municipale şi asimilabile colectate, cantitãţile încredinţate spre valorificare, în special prin incinerare cu recuperare de energie şi reciclare, cantitãţile eliminate, precum şi obiectivul anual de diminuare a cantitãţilor încredinţate spre eliminare finalã;
b) sã calculeze, sã declare şi sã plãteascã anual, pânã la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmãtor celui în care s-a desfãşurat activitatea, suma datoratã pentru neîndeplinirea obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitãţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate spre eliminare finalã.
Art. 61. - În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile se cântãresc la colectare, obiectivul anual se calculeazã prin aplicarea procentajului de 15% cantitãţii anuale colectate.
Art. 62. - În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile nu se cântãresc la colectare, obiectivul anual se calculeazã ca 3/17 din cantitatea anualã depozitatã ori eliminatã prin alte metode.
Art. 63. - Obligaţia de platã se stabileşte ca diferenţã între obiectivul calculat şi cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţatã efectiv spre valorificare, incinerare cu recuperare de energie şi reciclare de cãtre operatorii economici cãrora li s-au încredinţat serviciile de gestionare a deşeurilor respective.
Art. 64. - Pentru anul în care intrã în vigoare obligaţia de platã a contribuţiei, obligaţiile prevãzute la art. 60 se aplicã corespunzãtor datei de intrare în vigoare a acesteia.
CAPITOLUL XI
Modul de calcul al contribuţiei prevãzute la <>art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Art. 65. - Obligaţia de a calcula şi plãti ecotaxa de 0,2 lei/bucatã revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţionalã pungi având mânere integrate sau aplicate, de tip sacoşã-bananã sau maiou, oricare ar fi destinaţia şi modul de comercializare/distribuire a acestora, dupã cum urmeazã:
a) producãtorului, pentru pungile fabricate în România;
b) importatorului, pentru pungile provenind din ţãri din afara Uniunii Europene;
c) persoanei fizice sau juridice române autorizate, care introduce pe piaţa naţionalã pungile provenind din ţãri membre ale Uniunii Europene.
Art. 66. - Nu sunt supuse taxãrii:
a) pungile confecţionate din hârtie şi materiale textile;
b) pungile confecţionate din alte materiale decât cele prevãzute la lit. a), pentru care operatorul economic prevãzut la art. 65 face dovada biodegradabilitãţii respectivului material.
Art. 67. - Caracterul biodegradabil al materialului se stabileşte în baza evaluãrii conformitãţii, potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor, republicatã, cu urmãtoarele categorii de standarde aplicabile: standarde internaţionale, standarde române sau standarde naţionale ale statelor membre ale UE care adoptã standarde europene armonizate.
Art. 68. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţionalã pungi având mânere integrate sau aplicate, de tip sacoşã-bananã sau maiou din materiale biodegradabile, trebuie sã întocmeascã declaraţia de conformitate şi sã deţinã rapoartele de încercare, certificatele sau alte documente ce atestã conformitatea materialului cu standardele prevãzute la art. 67 şi sã informeze cumpãrãtorii şi consumatorii finali asupra caracterului biodegradabil al pungii prin inscripţionarea sau marcarea acesteia.
Art. 69. - În aplicarea prevederilor cap. XI, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prezentate la pct. 5^1 din anexa la prezenta metodologie."
11. La anexa la metodologie, punctul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"14. Operator economic colector şi/sau valorificator de deşeuri metalice feroase şi neferoase - persoanã fizicã sau juridicã, autorizatã potrivit legislaţiei în vigoare".
12. La anexa la metodologie, punctul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"20. Surse staţionare care genereazã emisii de poluanţi în atmosferã - construcţii, utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrãri fixe care genereazã sau prin intermediul cãrora se evacueazã substanţe poluante în atmosferã, precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând aceluiaşi operator economic, cu o putere instalatã însumatã mai mare sau egalã cu 1 MW".
13. La anexa la metodologie, punctele 21 şi 22 se abrogã.
14. La anexa la metodologie, dupã punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmãtorul cuprins:
"5^1. Biodegradabilitate - descompunerea unui component chimic organic sub acţiunea microorganismelor, astfel:
a) în prezenţa oxigenului, în dioxid de carbon, apã şi sãruri minerale ale celorlalte elemente prezente (mineralizare) şi apariţia unei noi biomase;
b) în absenţa oxigenului, în dioxid de carbon, metan, sãruri minerale şi crearea unei noi biomase."
15. La anexa la metodologie, dupã punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmãtorul cuprins:
"8^1. Eliminare finalã - orice operaţiune prevãzutã în anexa II A la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
16. La anexa la metodologie, dupã punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1 cu urmãtorul cuprins:
"9^1. Introducere pe piaţã - acţiunea de a face disponibil un produs pentru prima datã pe piaţa naţionalã, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii".
17. La anexa la metodologie, dupã punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmãtorul cuprins:
"21^1. Valorificare - orice operaţiune prevãzutã în anexa II B la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

Bucureşti, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.607.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016