Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din lege noiembrie 2020 Twitter Facebook

Acte lege noiembrie 2020

Monitorul Oficial 1140 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1140/2020)

 LEGE nr. 268 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1140 din 26 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera l) se abrogă.2. la articolul 2, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) autoritatea naţională pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea ministerului muncii şi protecţiei sociale, denumit în continuare a.n.d.p.d.c.a.;"3. la articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu ...

Monitorul Oficial 1141 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1141/2020)

 LEGE nr. 270 din 25 noiembrie 2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1141 din 26 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta lege reglementează munca în domeniul pescuitului maritim.(2) prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri pentru asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă şi protejarea sănătăţii şi securităţii pescarilor din sectorul pescuitului maritim.(3) prezenta lege stabileşte responsabilităţile proprietarilor navelor de pescuit, ale comandanţilor şi ale pescarilor, precum şi cerinţele minime privind condiţiile de angajare şi muncă pentru pescarii care se află la bordul navelor de pescuit care arborează pavilion român sau care sunt înregistrate sub deplina jurisdicţie a statului român.art. 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile ...

Monitorul Oficial 1140 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1140/2020)

 LEGE nr. 269 din 25 noiembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1140 din 26 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus sars-cov-2, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 772 din 25 august 2020, cu următoarele modificări:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - it mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar ...

Monitorul Oficial 1142 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1142/2020)

 LEGE nr. 272 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1142 din 26 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să le stocheze, chiar şi temporar, şi să trateze vehiculele scoase din uz potrivit prevederilor art. 4 din legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu ...

Monitorul Oficial 1144 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1144/2020)

 LEGE nr. 274 din 26 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1144 din 26 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 286/2009 privind codul penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 154, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 220, în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, al celor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, precum şi al infracţiunii de pornografie infantilă, săvârşite faţă de un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. ...

Monitorul Oficial 1133 din 25 Noiembrie 2020 (M. Of. 1133/2020)

 LEGE nr. 267 din 25 noiembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1133 din 25 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicdupă articolul 12^2 din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 12^3, cu următorul cuprins:"art. 12^3ordinul arhitecţilor din românia recunoaşte calificarea profesională în scopul accesului şi exercitării profesiei de arhitect în baza documentelor care atestă absolvirea formării existente la data de 5 august 1985 şi începută cel târziu la data de 17 ianuarie 2014, conferită de «fachhochschulen» în republica federală germania pentru o perioadă de 3 ani şi care ...

 LEGE nr. 273 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1133 din 25 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicordonanţa guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 515/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) prezenta ordonanţă stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.(2) asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe ...

 LEGE nr. 271 din 25 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1133 din 25 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 152 din 31 august 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul sistemului naţional electronic de plată online, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 802 din 1 septembrie 2020, cu următoarele modificări:1. la articolul i, alineatul (2) al articolului 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) pentru cererile de eliberare a paşapoartelor depuse în ţară, contravaloarea paşapoartelor se achită în contul companiei naţionale «imprimeria naţională» - s.a., prin mandat poştal, prin mijloace ...

Monitorul Oficial 1123 din 23 Noiembrie 2020 (M. Of. 1123/2020)

 LEGE nr. 259 din 19 noiembrie 2020 pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1123 din 23 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul economic şi comercial cuprinzător (ceta)*) dintre canada, pe de o parte, şi uniunea europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la bruxelles la 30 octombrie 2016.*) acordul se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1123 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 19 ...

Monitorul Oficial 1112 din 20 Noiembrie 2020 (M. Of. 1112/2020)

 LEGE nr. 260 din 20 noiembrie 2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicordonanţa guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere lente care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al ...

 LEGE nr. 261 din 20 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 8 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 8 alineatul (7) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) o cotă de maximum 1,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor prevăzuţi la alin. (2), pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale;"această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. ...

 LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit."2. la articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care ...

 LEGE nr. 263 din 20 noiembrie 2020 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) se aprobă plata contribuţiei financiare pentru participarea poliţiei române la proiectul continuarea implementării strategiei multianuale a eucpn şi a reţelei informale de abordare administrativă - secretariatul eucpn al reţelei europene de prevenire a criminalităţii, denumită în continuare eucpn, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.567 euro.(2) echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al băncii naţionale a româniei în vigoare la data efectuării plăţii.(3) suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în ...

 LEGE nr. 264 din 20 noiembrie 2020 pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege aprobă obiectivul de investiţii autostrada vama oar - satu mare - baia mare - dej - bistriţa - vatra dornei - suceava, denumită în continuare „autostrada nordului“.art. 2obiectivul de investiţii „autostrada nordului“ se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din credite externe şi din fonduri europene.art. 3ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor este ministerul responsabil pentru coordonarea realizării obiectivului de investiţii „autostrada nordului“.art. 4termenul de execuţie a obiectivului de investiţii „autostrada nordului“ este de 4 ani de la data ...

Monitorul Oficial 1113 din 20 Noiembrie 2020 (M. Of. 1113/2020)

 LEGE nr. 266 din 20 noiembrie 2020 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1113 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicanexele nr. 1 şi 2 la legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. la anexa nr. 1, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 10 şi 11, cu următorul cuprins:"10. uniunea naţională a barourilor din românia. 11. uniunea naţională a notarilor publici din româniaˮ."2. la anexa nr. 2, după litera b punctul 3 se introduc două noi litere, literele c şi d, cu următorul cuprins:"c. reţele, infrastructuri, ...

Monitorul Oficial 1110 din 20 Noiembrie 2020 (M. Of. 1110/2020)

 LEGE nr. 257 din 19 noiembrie 2020 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1110 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) prin screening se înţelege examinarea iniţială de prezumţie sau stabilirea existenţei reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populaţie, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie în scopul descoperirii precoce şi evidenţierii lor într-un stadiu incipient."2. după articolul 2 se introduce un nou ...

 LEGE nr. 258 din 19 noiembrie 2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1110 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila alineatul (2) al articolului 1 din legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) prelucrătorul este persoana fizică sau juridică ce prelucrează plantele medicinale şi aromatice pentru comercializare şi în materii prime pentru procesare."art. iilegea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se ...

Monitorul Oficial 1113 din 20 Noiembrie 2020 (M. Of. 1113/2020)

 LEGE nr. 265 din 20 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1113 din 20 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod caen autorizat pentru funcţionare din secţiunea a «agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea c «industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secţiunea h «transport şi depozitare», ...

Monitorul Oficial 1101 din 18 Noiembrie 2020 (M. Of. 1101/2020)

 LEGE nr. 256 din 18 noiembrie 2020 pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 18 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se declară ziua de 4 iunie ziua tratatului de la trianon.art. 2(1) În scopul marcării zilei tratatului de la trianon se organizează, la nivel naţional şi local, manifestări cultural-educative şi ştiinţifice consacrate conştientizării semnificaţiei şi importanţei tratatului de la trianon. (2) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material şi logistic, din bugetele proprii, organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute la alin. (1).(3) instituţiile publice, din fonduri proprii, precum şi organizaţiile neguvernamentale şi reprezentanţii societăţii civile pot sprijini manifestările organizate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.art. 3(1) guvernul şi ...

Monitorul Oficial 1093 din 17 Noiembrie 2020 (M. Of. 1093/2020)

 LEGE nr. 253 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1093 din 17 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 391 din 14 mai 2020, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 8, alineatul (5^1) al articolului i se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5^1) În vederea realizării atribuţiilor specifice, departamentul are în componenţă structuri funcţionale, care includ, fără a se limita, direcţia generală urgenţe medicale, direcţia generală pentru protecţie civilă şi direcţia suport ...

 LEGE nr. 254 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1093 din 17 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din legea concurenţei nr. 21/1996, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 73 din 3 februarie 2020, cu următoarele modificări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: "ordonanŢĂ de urgenŢĂpentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ...

 LEGE nr. 255 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1093 din 17 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 140 din 19 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 din 21 august 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciuc bucureşti, 17 noiembrie 2020.nr. 255.----

Monitorul Oficial 1079 din 13 Noiembrie 2020 (M. Of. 1079/2020)

 LEGE nr. 249 din 13 noiembrie 2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege are drept obiect instituirea unor măsuri şi mecanisme legale pentru prevenirea şi depistarea precoce a diabetului, precum şi pentru conştientizarea, încurajarea şi sprijinirea populaţiei să adopte şi să practice un stil de viaţă sănătos şi responsabil în vederea menţinerii unei bune stări de sănătate pe toată perioada vieţii.art. 2dreptul la ocrotirea sănătăţii pe care îl au cetăţenii români pe toată perioada vieţii impune din partea statului român:a) luarea unor măsuri adecvate de natură a determina adoptarea şi menţinerea de către populaţie a unui stil de viaţă sănătos şi responsabil;b) asigurarea procedurilor ...

 LEGE nr. 250 din 13 noiembrie 2020 privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) clădirile publice sau de utilitate publică, unităţile din învăţământul preuniversitar de stat, pieţele agroalimentare, târgurile, autogările şi staţiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, precum şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt.(2) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alin. (1) clădirile istorice şi de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu.(3) costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi ale autorizaţiilor ...

 LEGE nr. 251 din 13 noiembrie 2020 privind declararea oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş, "Oraş-martir" în lupta anticomunistă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicÎn semn de omagiu adus membrilor grupului de rezistenţă anticomunistă din munţii Ţibleşului şi ca o alinare pentru urmaşii celor care au luptat împotriva regimului comunist ateu, oraşul dragomireşti, judeţul maramureş, se declară „oraş-martir“ al luptei anticomuniste.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 13 noiembrie 2020.nr. 251.-----

 LEGE nr. 252 din 13 noiembrie 2020 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicdupă alineatul (1) al articolului 5 din legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 472 din 5 iulie 2011, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) lucrările care se declară de interes naţional şi traversează localităţi, drumuri judeţene, orăşeneşti şi comunale şi asigură legăturile cu municipii, oraşe şi comune, fiind necesare pentru realizarea de obiective de interes local pentru dezvoltarea infrastructurii locale, lucrările privind producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică având ca scop utilizarea durabilă a resurselor de apă, ...

 LEGE nr. 248 din 13 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iarticolul 291 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m^2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. suprafaţa utilă a ...

Monitorul Oficial 1057 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1057/2020)

 LEGE nr. 247 din 10 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 10 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 148 din 27 august 2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 806 din 2 septembrie 2020, cu următoarea modificare:- la articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) deţin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut la art. 1 alin. (4) este ...

 LEGE nr. 246 din 10 noiembrie 2020 privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 10 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege reglementează activităţile privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, în contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile.art. 2(1) obiectivul prezentei legi îl constituie stabilirea cadrului unitar de măsuri şi acţiuni pentru:a) prevenirea degradării solului şi a eventualelor schimbări dăunătoare calităţii acestuia, în scopul evitării dereglărilor/modificării funcţiilor lui ecologice şi al conservării patrimoniului pedologic şi a obiectivelor de patrimoniu cultural;b) conservarea funcţiilor culturale, energetice, socioeconomice ale solului în scopul utilizării sale durabile;c) restaurarea şi refacerea terenurilor ...

Monitorul Oficial 1050 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 1050/2020)

 LEGE nr. 244 din 9 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 9 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103 din 25 iunie 2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 565 din 29 iunie 2020, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂpentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică şi privind modificarea ...

 LEGE nr. 245 din 9 noiembrie 2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 9 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege reglementează efectuarea unui test de proporţionalitate, prevăzut la art. 7, anterior introducerii unor noi reglementări profesionale sau, după caz, înainte de modificarea sau completarea celor existente care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, garantând un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, în vederea asigurării bunei funcţionări a pieţei interne. testul de proporţionalitate se aplică cerinţelor care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum şi celor care restricţionează exercitarea acestora.art. 2(1) testul de proporţionalitate se aplică dispoziţiilor legale prevăzute la art. 1 care restricţionează accesul la ...

Monitorul Oficial 1037 din 06 Noiembrie 2020 (M. Of. 1037/2020)

 LEGE nr. 236 din 5 noiembrie 2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege instituie acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescăreşti şi de acvacultură, de către producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali, după caz, denumită în continuare primă de comercializare. art. 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) primă de comercializare - suma acordată producătorilor în vederea stimulării comercializării produselor agricole primare, produselor pescăreşti şi de acvacultură;b) produs agricol primar - legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, lapte, ouă, miere de albine, ciuperci de cultură şi hamei;c) produs pescăresc şi de acvacultură - produse enumerate ...

 LEGE nr. 235 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de ...

Monitorul Oficial 1041 din 06 Noiembrie 2020 (M. Of. 1041/2020)

 LEGE nr. 240 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) se aprobă plata cotizaţiei anuale pentru participarea poliţiei române la reţeaua poliţiilor rutiere din europa, denumită în continuare tispol. (2) pentru anul 2019, cotizaţia reprezintă echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro.(3) Începând cu anul 2020, plata cotizaţiei prevăzute la alin. (1) se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite conform statutului tispol.(4) se aprobă plata cotizaţiilor restante, aferente anilor 2017 şi 2018, în valoarea de 5.000 euro/an, pentru participarea poliţiei române la tispol.(5) echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se calculează pe baza ...

Monitorul Oficial 1042 din 06 Noiembrie 2020 (M. Of. 1042/2020)

 LEGE nr. 243 din 6 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa guvernului nr. 4 din 23 august 2018 pentru modificarea şi completarea legii farmaciei nr. 266/2008, adoptată în temeiul art. 1 pct. vii 3 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 735 din 24 august 2018, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:" articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură, în condiţiile prezentei legi, prin intermediul următoarelor unităţi farmaceutice, în sistem public sau ...

Monitorul Oficial 1041 din 06 Noiembrie 2020 (M. Of. 1041/2020)

 LEGE nr. 237 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 27 alin. (2^3) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 27 alineatul (2^3) din legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;"această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciuc bucureşti, 6 noiembrie 2020.nr. 237.-----

 LEGE nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 28 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) ministerul finanţelor publice poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent."art. iilegea ...

 LEGE nr. 239 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;"2. la articolul 25 alineatul (3) litera b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. cheltuielile pentru funcţionarea ...

 LEGE nr. 242 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 1 din legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - unităţile administrativ-teritoriale, persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;"2. la alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: ...

 LEGE nr. 241 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 459 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 459(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea: a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care ...

Monitorul Oficial 1036 din 05 Noiembrie 2020 (M. Of. 1036/2020)

 LEGE nr. 232 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 5 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. idecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (4) se abrogă.2. la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 5(1) soţul/soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor ...

 LEGE nr. 233 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 5 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 199 din legea nr. 286/2009 privind codul penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciuc bucureşti, 5 noiembrie ...

 LEGE nr. 234 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 5 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicdupă articolul 71 din legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:"art. 71^1(1) nu beneficiază de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pensionarii care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condiţiile legii.(2) În cazul condamnării definitive a unui pensionar militar pentru săvârşirea unei infracţiuni contra ...

 LEGE nr. 231 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 5 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 69, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:"(2) se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie, denumit în continuare pachet minimal de servicii, în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supravieţuire, dezvoltare, protecţie, precum şi la combaterea sărăciei. pachetul minimal de servicii include servicii ...

Monitorul Oficial 1030 din 04 Noiembrie 2020 (M. Of. 1030/2020)

 LEGE nr. 229 din 4 noiembrie 2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 38 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) pentru personalul din structura autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, care ocupă funcţii şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii ce impun acordarea sporurilor specifice, stabilite potrivit prezentei legi, personal care nu a avut în plată sporuri în luna decembrie 2019, respectiv pentru personalul ...

Monitorul Oficial 1026 din 04 Noiembrie 2020 (M. Of. 1026/2020)

 LEGE nr. 224 din 30 octombrie 2020 pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila la 7 august 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 4 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul-cadru*) dintre uniunea europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi australia, pe de altă parte, semnat la manila la 7 august 2017.*)acordul-cadru se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1026 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 30 octombrie 2020. nr. 224.acord-cadru

Monitorul Oficial 1030 din 04 Noiembrie 2020 (M. Of. 1030/2020)

 LEGE nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 456, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. "2. la articolul 464, ...

Monitorul Oficial 1024 din 03 Noiembrie 2020 (M. Of. 1024/2020)

 LEGE nr. 225 din 30 octombrie 2020 pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse acceptă amendamentul*) la articolul 8 din convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de adunarea generală a organizaţiei naţiunilor unite la 21 decembrie 1965, la care românia a aderat prin decretul nr. 345/1970, publicat în buletinul oficial al republicii socialiste românia, partea i, nr. 92 din 14 iulie 1970, adoptat la new york la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la convenţie.*) traducere.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ...

Monitorul Oficial 1018 din 02 Noiembrie 2020 (M. Of. 1018/2020)

 LEGE nr. 223 din 30 octombrie 2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea societăţilor nr. 31/1990, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 11(1) capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale."2. la articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) la înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. ...

 LEGE nr. 226 din 30 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 84(1) elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a ii-a, pe tot parcursul anului calendaristic."2. la articolul 84, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul ...

Monitorul Oficial 1019 din 02 Noiembrie 2020 (M. Of. 1019/2020)

 LEGE nr. 227 din 2 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1019 din 2 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 227 din 25 martie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:"h) lucrător sezonier - lucrătorul cetăţean român plasat pe un loc de muncă, pe o perioadă contractuală care nu depăşeşte 90 de zile, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în temeiul unuia sau mai multor contracte de muncă sau, după caz, al ...

 LEGE nr. 228 din 2 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1019 din 2 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 112^1 din legea nr. 286/2009 privind codul penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 112^1(1) sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi ...

Monitorul Oficial 1018 din 02 Noiembrie 2020 (M. Of. 1018/2020)

 LEGE nr. 222 din 30 octombrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 18 februarie 2014, se abrogă.art. ii– ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016