Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din lege septembrie 2020 Twitter Facebook

Acte lege septembrie 2020

Monitorul Oficial 893 din 30 Septembrie 2020 (M. Of. 893/2020)

 LEGE nr. 212 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de ...

 LEGE nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 17, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor ...

Monitorul Oficial 888 din 29 Septembrie 2020 (M. Of. 888/2020)

 LEGE nr. 211 din 29 septembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 29 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 29 mai 2020, cu următoarea completare:- după articolul xi se introduce un nou articol, articolul xii, cu următorul cuprins:"art. xiila articolul 4 alineatul (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de ...

Monitorul Oficial 884 din 28 Septembrie 2020 (M. Of. 884/2020)

 LEGE nr. 210 din 25 septembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 28 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 634 din 18 iulie 2020, se modifică după cum urmează:1. la articolul 15, alineatul (19) va avea următorul cuprins:"(19) Înalta curte de casaţie şi justiţie se pronunţă în complet de 5 judecători constituit în cadrul secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 5 zile de la sesizare, prin hotărâre definitivă."2. la articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 16(1) orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ...

 LEGE nr. 209 din 25 septembrie 2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 28 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prin lucrător frontalier se înţelege persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) lucrează pe teritoriul altui stat decât cel de rezidenţă;b) revine periodic, zilnic sau cel puţin săptămânal, în statul de rezidenţă.(2) structurile serviciilor publice comunitare de paşapoarte judeţene sau al municipiului bucureşti eliberează, la cerere, legitimaţia de lucrător frontalier, denumită în continuare legitimaţie.(3) la cerere se anexează dovada contractului de muncă valabil încheiat.(4) pot solicita eliberarea legitimaţiei şi membrii familiei lucrătorului frontalier, respectiv persoanele care locuiesc împreună cu acesta.(5) valabilitatea legitimaţiei lucrătorului frontalier şi/sau a membrilor familiei acestuia este ...

 LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 28 septembrie 2020

 *) republicată în temeiul art. iii din legea nr. 210/2020 pentru modificarea legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 884 din 28 septembrie 2020.legea nr. 136/2020 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 634 din 18 iulie 2020.facem menţiunea că forma republicată a legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic produce efecte juridice la 3 zile de la publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a legii nr. ...

Monitorul Oficial 866 din 23 Septembrie 2020 (M. Of. 866/2020)

 LEGEA nr. 16 din 6 martie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 23 septembrie 2020

 *) republicată în temeiul art. iii din legea nr. 170/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului naţional al persoanelor vârstnice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 730 din 12 august 2020.legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului naţional al persoanelor vârstnice a mai fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 190 din 18 martie 2014.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) consiliul naţional al organizaţiilor de pensionari şi al persoanelor vârstnice este organism autonom, de interes public şi naţional, constituit în scopul realizării dialogului social la nivel naţional şi local ...

Monitorul Oficial 869 din 23 Septembrie 2020 (M. Of. 869/2020)

 LEGE nr. 208 din 23 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 23 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerţului, de către avocat, a împuternicirii avocaţiale care conţine semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale. semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în ...

Monitorul Oficial 868 din 23 Septembrie 2020 (M. Of. 868/2020)

 LEGEA nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 23 septembrie 2020

 *) republicată în temeiul art. vii din legea nr. 101/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 579 din 1 iulie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 764 din 30 septembrie 2016.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentei legi este promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, luând în considerare condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor şi ...

Monitorul Oficial 858 din 18 Septembrie 2020 (M. Of. 858/2020)

 LEGE nr. 205 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 165, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 165(1) În spital, în ambulatoriile de specialitate sau în alte unităţi, după caz, se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic integrat. activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel ...

 LEGE nr. 207 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicalineatul (5) al articolului 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de ...

 LEGE nr. 204 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, consultanţii, supervizorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii legali ai acestora, ...

Monitorul Oficial 856 din 18 Septembrie 2020 (M. Of. 856/2020)

 LEGEA nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 18 septembrie 2020

*) republicată în temeiul art. iv din legea nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 603 din 9 iulie 2020, rectificată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 30 iulie 2020, dânduse textelor o nouă numerotare.legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a mai fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 337 din 8 mai 2014 şi a mai fost modificată prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, publicată în ...

Monitorul Oficial 858 din 18 Septembrie 2020 (M. Of. 858/2020)

 LEGE nr. 206 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. ii capitolul i punctul 1, după punctul 4^3 al notei de la subpunctul 1.3 se introduc trei noi puncte, punctele 4^4-4^6, cu următorul cuprins:"4^4. nivelul de salarizare al funcţiei de la nr. crt. 6 se aplică şi funcţiei de şef serviciu din cadrul institutului naţional de sănătate publică.4^5. nivelul de salarizare al funcţiei de la nr. crt. ...

Monitorul Oficial 850 din 16 Septembrie 2020 (M. Of. 850/2020)

 LEGE nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 38(1) pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/inspectoratului Şcolar al municipiului bucureşti şi al direcţiei ...

Monitorul Oficial 849 din 16 Septembrie 2020 (M. Of. 849/2020)

 LEGE nr. 202 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 16 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 6(1) votarea în ţară se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. În străinătate, votarea se desfăşoară şi pe parcursul zilei de sâmbătă imediat anterioare datei votării."2. la articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou ...

Monitorul Oficial 832 din 10 Septembrie 2020 (M. Of. 832/2020)

 LEGE nr. 200 din 10 septembrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila alineatul (3) al articolului 44 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) cetăţenilor din republica moldova, ucraina şi republica serbia încadraţi în muncă pe teritoriul româniei cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic."art. iiordonanţa guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei şi ...

 LEGE nr. 201 din 10 septembrie 2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicalineatul (5) al articolului 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de ...

Monitorul Oficial 825 din 09 Septembrie 2020 (M. Of. 825/2020)

 LEGE nr. 198 din 8 septembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin programul operaţional asistenţă tehnică 2014-2020 (poat 2014-2020) şi programul operaţional infrastructură mare 2014-2020 (poim), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 458 din 29 mai 2020, cu următoarea modificare:- la articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4(1) se acordă sprijin financiar pentru elaborarea şi ...

 LEGE nr. 199 din 8 septembrie 2020 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1domeniu de aplicare(1) prezenta lege se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare este egală ...

Monitorul Oficial 823 din 08 Septembrie 2020 (M. Of. 823/2020)

 LEGE nr. 197 din 7 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 823 din 8 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) promovarea şi protecţia rolului sanogen, educativ, turistic, sportiv şi recreativ al pădurii şi accesibilităţii ei în asemenea scopuri pentru populaţie, în mod nemotorizat."2. la articolul 11 alineatul (7), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) alocaţii de la bugetul de stat pentru ...

Monitorul Oficial 822 din 08 Septembrie 2020 (M. Of. 822/2020)

 LEGE nr. 196 din 7 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 297/2018 privind registrul naţional de publicitate mobiliară şi pentru abrogarea ordonanţei guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1040 din 7 decembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: "legeprivind publicitatea mobiliară"2. la articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 2(1) nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în registru operatorul/agentul autorizat ...

Monitorul Oficial 820 din 07 Septembrie 2020 (M. Of. 820/2020)

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016