Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din lege ianuarie 2020 Twitter Facebook

Acte lege ianuarie 2020

Monitorul Oficial 29 din 16 Ianuarie 2020 (M. Of. 29/2020)

 LEGE nr. 15 din 15 ianuarie 2020 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se înfiinţează muzeul naţional „brătianu“, denumit în continuare muzeul, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului culturii, cu sediul în imobilul „vila florica“ ansamblul conacului brătianu - florica, situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul argeş.art. 2muzeul are ca principale obiective:a) aducerea în atenţia publicului a figurilor marcante ale familiei brătianu, a contribuţiei acestora la cultura şi istoria românilor, respectiv formarea româniei moderne şi a româniei mari;b) organizarea unui departament de documentare - bibliotecă, care să deţină colecţii de cărţi, publicaţii şi cataloage ilustrând bibliografia privind viaţa şi opera membrilor familiei brătianu, studii ...

Monitorul Oficial 22 din 14 Ianuarie 2020 (M. Of. 22/2020)

 LEGE nr. 14 din 14 ianuarie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 14 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 143 din 22 februarie 2019, cu următoarele modificări:1. la articolul i punctul 1, alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3(1) alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta ...

Monitorul Oficial 14 din 10 Ianuarie 2020 (M. Of. 14/2020)

 LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2020 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse respinge ordonanţa guvernului nr. 13 din 8 iulie 2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, adoptată în temeiul art. 1 pct. vi. 1 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 520 din 13 iulie 2015. această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. ...

 LEGE nr. 11 din 9 ianuarie 2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 2 din legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 96 din 7 februarie 2014, punctul 20) se modifică şi va avea următorul cuprins: "20) servirea şi consumul băuturilor alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socio-profesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate ...

 LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 17 din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful direcţiei generale de poliţie a municipiului bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al corpului naţional al poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul general al municipiului bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului bucureşti, respectiv ...

 LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, literele ad) şi ae) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ad) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes ...

 LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 489 din 14 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 170, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) organismele de gestiune colectivă, începând cu data de 1 ianuarie, au obligaţia de a publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni ce urmează trimestrului de referinţă, prin afişare la sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie de internet, pentru ...

 LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), literele h), k) şi n) se abrogă.2. la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează prin intermediul unor operatori, cu respectarea, după caz, a ...

Monitorul Oficial 8 din 08 Ianuarie 2020 (M. Of. 8/2020)

 LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 22, literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor;................................................................................................f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai ...

Monitorul Oficial 9 din 08 Ianuarie 2020 (M. Of. 9/2020)

 LEGE nr. 258 din 24 decembrie 2019 pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 11^5 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 8 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se acceptă protocolul, deschis spre semnare la luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a tratatului referitor la sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (eucaris), semnat la luxemburg la 29 iunie 2000, la care românia a aderat prin legea nr. 241/2011.art. 2la articolul 11^5 alineatul (1) din ordonanţa guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu ...

Monitorul Oficial 10 din 08 Ianuarie 2020 (M. Of. 10/2020)

 LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind pensiile ocupaţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. iobiectul şi domeniul de aplicareart. 1obiectul de reglementareprezenta lege reglementează:a) autorizarea şi funcţionarea administratorilor şi a fondurilor de pensii ocupaţionale;b) supravegherea desfăşurării activităţii entităţilor prevăzute la lit. a) în românia, pe teritoriul celorlalte state membre şi pe teritoriul statelor terţe;c) avizarea şi funcţionarea instituţiilor de credit pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale;d) avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor al administratorilor şi al fondurilor de pensii ocupaţionale;e) supravegherea entităţilor prevăzute la lit. c), pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor ...

Monitorul Oficial 5 din 07 Ianuarie 2020 (M. Of. 5/2020)

 LEGE nr. 3 din 6 ianuarie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32 din 23 mai 2019 pentru autorizarea serviciului de protecţie şi pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează sanctitatea sa papa francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 410 din 24 mai 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilor ion-marcel ciolacu preŞedintele senatului teodor-viorel meleŞcanu bucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. ...

 LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2020 pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicÎn anexa la legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în tabelul nr. i, după substanţa „acriloilfentanil = n-(1-fenetilpiperidin-4-il)-n-fenilacrilamidă“ se introduc următoarele substanţe:"n-fenil-n-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil),n-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1h-indazol-3-carboxamidă (adb-chminaca),1-(4-cianobutil)-n-(2-fenilpropan-2-il)-1h-indazol-3-carboxamidă(cumyl-4cn-binaca),n-fenil-n-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanecarboxamidă(ciclopropilfentanil)şi2-metoxi-n-fenil-n-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)"prezenta lege transpune art. 1 din directiva delegată (ue) 2019/369 a comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a anexei la decizia-cadru 2004/757/jai a consiliului în ceea ce priveşte includerea unor substanţe psihoactive noi în definiţia termenului „drog“, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, ...

 LEGE nr. 2 din 6 ianuarie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 17 din 19 martie 2019 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 20 martie 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor ion-marcel ciolacu preŞedintele senatului teodor-viorel meleŞcanu bucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. 2.----

Monitorul Oficial 3 din 06 Ianuarie 2020 (M. Of. 3/2020)

 LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 3 din 6 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020art. 1prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2020.secŢiunea a 2-adispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020art. 2(1) sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de ...

Monitorul Oficial 2 din 06 Ianuarie 2020 (M. Of. 2/2020)