Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din lege iunie 2020 Twitter Facebook

Acte lege iunie 2020

Monitorul Oficial 560 din 26 Iunie 2020 (M. Of. 560/2020)

 LEGE nr. 95 din 26 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 227/2018 privind aprobarea programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 678 din 3 august 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"art. 8^1(1) termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzută la art. 8, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi ...

 LEGE nr. 96 din 26 iunie 2020 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. idupă articolul 13 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"art. 13^1(1) administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale, instituţie publică din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, este autorizată să procure şi să folosească, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în actele normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare, arme de foc letale şi muniţia aferentă, pentru înarmarea personalului încadrat cu atribuţii de ...

 LEGE nr. 97 din 26 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 482 din 5 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor ...

Monitorul Oficial 551 din 25 Iunie 2020 (M. Of. 551/2020)

 LEGE nr. 87 din 25 iunie 2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a) sunt deţinători de ...

 LEGE nr. 88 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 30 ianuarie 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 25 iunie 2020.nr. 88.-----

 LEGE nr. 91 din 25 iunie 2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 26, alineatele (1)-(4) şi (13)-(15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 26(1) birourile electorale de circumscripţie comunală se constituie din 9 membri, cele ale oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 11 membri, iar cel al municipiului bucureşti şi cele ...

Monitorul Oficial 541 din 24 Iunie 2020 (M. Of. 541/2020)

 LEGE nr. 81 din 12 iunie 2020 pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi la 30 iunie 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 24 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul*) privind protecţia investiţiilor dintre uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi republica socialistă vietnam, pe de altă parte, semnat la hanoi la 30 iunie 2019.*) acordul se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 541 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 12 iunie ...

Monitorul Oficial 528 din 19 Iunie 2020 (M. Of. 528/2020)

 LEGE nr. 78 din 11 iunie 2020 privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 19 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prin derogare de la prevederile art. 40 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor smurd specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale, la cererea acestora, se preia cu statut de cadru militar - subofiţer de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene în a căror zonă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.(2) personalul preluat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de recrutare:a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în românia;b) ...

Monitorul Oficial 530 din 19 Iunie 2020 (M. Of. 530/2020)

 LEGE nr. 86 din 19 iunie 2020 pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 19 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 915 din 14 noiembrie 2016, se completează după cum urmează:1. la articolul 16 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: "b^1) parlamentul european;"2. la anexă, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:"11^1. membri din românia în parlamentul european;"această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 19 iunie 2020.nr. 86.----

Monitorul Oficial 525 din 18 Iunie 2020 (M. Of. 525/2020)

 LEGE nr. 85 din 18 iunie 2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 18 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 260 alineatul (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 18 ...

Monitorul Oficial 520 din 17 Iunie 2020 (M. Of. 520/2020)

 LEGE nr. 82 din 17 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 520 din 17 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului covid-19, pe perioada stării de urgenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 292 din 7 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) sumele cheltuite conform alin. (1) şi destinaţia acestora de la începutul stării de urgenţă la finalul stării de alertă de către toate ...

 LEGE nr. 84 din 17 iunie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 520 din 17 iunie 2020

Având în vedere că, în contextul epidemiologie actual, alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare deoarece operaţiunile preelectorale şi electorale nu pot fi realizate fără riscuri majore la adresa sănătăţii publice şi fără încălcarea măsurilor dispuse de autorităţile medicale,ţinând cont de faptul că alegerile trebuie să se desfăşoare într-un climat sigur, de natură să permită exercitarea efectivă a drepturilor fără restrângeri ale drepturilor politice şi cu asigurarea siguranţei tuturor celor implicaţi, parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1mandatele aflate în curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului bucureşti, preşedinţilor ...

 LEGE nr. 83 din 17 iunie 2020 pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 520 din 17 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta legearticol unicla articolul 260 alineatul (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) calificativul «foarte bine» obţinut în ultimii 4 ani;"această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 17 iunie 2020.nr. 83.-----

Monitorul Oficial 510 din 15 Iunie 2020 (M. Of. 510/2020)

 LEGE nr. 80 din 12 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 din 15 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 131, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 131(1) pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, radio şi televiziune, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de ...

 LEGE nr. 79 din 12 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 din 15 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea apiculturii nr. 383/2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea legislaţiei în vigoare. statul român prin ministerele de resort sprijină activitatea de creştere a albinelor, de creştere a numărului şi producţiei familiilor de albine, de valorificare superioară a resurselor melifere, a produselor apicole, de conservare a biodiversităţii şi păstrare a fondului genetic apicol autohton."2. ...

Monitorul Oficial 493 din 10 Iunie 2020 (M. Of. 493/2020)

 LEGE nr. 75 din 10 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 10 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - imm invest romÂnia, precum şi pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii imm-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 283 din 4 aprilie 2020, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:" titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va ...

 LEGE nr. 77 din 10 iunie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 10 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 898 din 6 noiembrie 2019, cu următoarele modificări:1. la articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 7(1) ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice îşi schimbă denumirea în ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei."2. la articolul 7, alineatul (2) se abrogă.3. la articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ...

 LEGE nr. 76 din 10 iunie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 10 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40 din 2 aprilie 2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 din 3 aprilie 2020, cu următoarele modificări:1. la articolul 2, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 2(1) rezidenţii aflaţi în ultimul an de pregătire care au finalizat stagiul de rezidenţiat pe perioada stării de urgenţă se reîncadrează cu salarizarea aferentă pe perioadă determinată, în condiţiile legii, până la data de 31 octombrie 2020.(2) pentru rezidenţii aflaţi în ultimul an de pregătire ...

Monitorul Oficial 484 din 09 Iunie 2020 (M. Of. 484/2020)

 LEGE nr. 72 din 5 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 9 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa guvernului nr. 10 din 8 august 2019 pentru modificarea legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, adoptată în temeiul art. 1 pct. viii.2 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din 13 august 2019, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂpentru modificarea şi completarea legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale ...

 LEGE nr. 73 din 5 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 9 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt angajaţi, pe bază de contract, în raport cu nivelul de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, în funcţii prevăzute în statele de organizare ale unităţilor militare cu grade corespunzătoare acestui corp de personal militar."2. la articolul 2, alineatele (1) şi ...

 LEGE nr. 74 din 5 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 9 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1 litera b „păsări“, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins: "┌─────────────────┬───────────┬────────────────┐│ │ │valoarea de ││ ...

Monitorul Oficial 472 din 04 Iunie 2020 (M. Of. 472/2020)

 LEGEA nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 4 iunie 2020

*) republicată în temeiul art. ii din legea nr. 147/2019 pentru modificarea şi completarea legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 611 din 24 iulie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 69/2010 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 252 din 20 aprilie 2010 şi a mai fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 330 din 14 mai 2015.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege are ca obiective principale:1. asigurarea şi menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparenţei şi sustenabilităţii pe termen mediu şi lung a finanţelor publice;2. stabilirea unui cadru ...

Monitorul Oficial 470 din 03 Iunie 2020 (M. Of. 470/2020)

 LEGE nr. 71 din 2 iunie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 3 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic se aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 73 din 6 decembrie 2019 privind siguranţa feroviară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1002 din 12 decembrie 2019. această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor, florin iordache p. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 2 iunie 2020.nr. 71.-----

Monitorul Oficial 471 din 03 Iunie 2020 (M. Of. 471/2020)

 LEGE nr. 70 din 29 mai 2020 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 3 iunie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică protocolul adiţional, semnat la bucureşti la 27 mai 2019, la acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii arabe egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la bucureşti la 10 noiembrie 2011, ratificat prin legea nr. 174/2012.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 29 mai 2020.nr. 70.protocol adiŢional

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016