Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 73 din 5 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 73 din 5 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 484 din 9 iunie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt angajaţi, pe bază de contract, în raport cu nivelul de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, în funcţii prevăzute în statele de organizare ale unităţilor militare cu grade corespunzătoare acestui corp de personal militar."

    2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt selecţionaţi din rândul cetăţenilor români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul în ţară.
    (2) Pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldaţi şi gradaţi profesionişti pot fi recrutaţi şi angajaţi cetăţeni cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, care îndeplinesc normele şi criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale."

    3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În funcţie de nevoile instituţiei militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti cu o vechime în serviciu de cel puţin 4 ani, trecuţi în rezervă în temeiul art. 45 alin. (1) lit. b), e)-g) şi i), care au vârsta de până la 45 de ani, pot fi rechemaţi în activitate dacă s-au aflat în rezervă mai puţin de 4 ani neîntrerupt, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare."

    4. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Gradele militare ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaş, caporal clasa a III-a, caporal clasa a II-a, caporal clasa I.
    ..................................................................................................
    (3) Dobândirea calităţii de soldat profesionist este condiţionată de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele dobândite anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, precum şi la gradele dobândite după parcurgerea a cel puţin un an de studii în cadrul instituţiilor şi unităţilor militare de învăţământ, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate."

    5. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), gradaţii profesionişti trecuţi în rezervă în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b), e)-g) şi i) după o activitate de cel puţin 4 ani îşi păstrează gradele pe care le deţin la rechemarea în activitate, dacă perioada scursă de la data trecerii în rezervă până la data rechemării în activitate este mai mică de 4 ani."

    6. La articolul 8 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate;
d) transport gratuit, pentru efectuarea concediului de odihnă, în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum şi în cazul în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofiţeri."

    7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Membrii familiilor soldaţilor şi gradaţilor profesionişti beneficiază gratuit de asistenţă medicală şi medicamente în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale sau în alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister, în limitele sumelor aprobate cu această destinaţie în buget."

    8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice formă de învăţământ.
    (2) Pe perioada şcolarizării în cadrul programelor de studii militare pentru formarea subofiţerilor, a maiştrilor militari sau a ofiţerilor în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti îşi păstrează această calitate şi beneficiază de drepturile corespunzătoare, în mod similar cadrelor militare în activitate.
    (3) La data înmatriculării în programele de studii prevăzute la alin. (2), contractele încheiate de soldaţii şi gradaţii profesionişti în cauză cu unităţile din care provin încetează de drept.
    (4) Pentru perioada şcolarizării, soldaţii şi gradaţii profesionişti înmatriculaţi în programele de studii prevăzute la alin. (2) încheie contracte cu instituţia/unitatea militară de învăţământ, în mod similar contractelor încheiate în condiţiile art. 35 alin. (1), precum şi angajamentelor/contractelor pe care le încheie persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate, în condiţiile legii.
    (5) În situaţia în care soldaţii şi gradaţii profesionişti nu absolvă studiile prevăzute la alin. (2) din motive neimputabile lor, aceştia se numesc în funcţii corespunzătoare gradului şi specialităţii militare deţinute, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale."

    9. La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.
    10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual în aceleaşi condiţii ca şi cadrele militare în activitate."

    11. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea sau îngrijirea copilului, concediu de acomodare, precum şi la concediu paternal, în condiţiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate."

    12. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Copiii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti decedaţi în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferaţi la colegiile naţionale militare sau în instituţiile militare de învăţământ care formează ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ şi potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naţionale."

    13. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cetăţenii români care au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel puţin un an în calitate de soldat sau gradat profesionist ori de soldat sau gradat rezervist voluntar, au fost elevi sau studenţi cel puţin un an în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia elevilor liceelor şi colegiilor naţionale militare, urmează în cadrul programului de instruire doar modulul perfecţionării instruirii de specialitate.
(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti rechemaţi în activitate în condiţiile art. 2 alin. (2^1) nu parcurg programul de instruire."

    14. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti rechemaţi în activitate pe o funcţie cu o altă specializare parcurg modulul perfecţionării instruirii de specialitate."

    15. La articolul 32 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) la prezentarea în centrul de instruire/unitatea de instrucţie, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 31 alin. (2);
    ..............................................................................................
c) după încheierea modulelor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) şi b), un contract cu durata de 4 ani."

    16. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    La începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate, cetăţenii români prevăzuţi la art. 31 alin. (1) şi (2), declaraţi promovaţi, sunt numiţi în funcţii corespunzătoare de soldaţi profesionişti."

    17. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) La expirarea contractului prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. c), contractul poate fi reînnoit, pe perioade succesive cu durata de 4 ani, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale."

    18. La articolul 35, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti care au o vechime în serviciu în această calitate de cel puţin 15 ani pot încheia cu Ministerul Apărării Naţionale contracte pe perioadă nedeterminată până la limita maximă de vârstă până la care aceştia pot fi menţinuţi în activitate.
(4) Cu 6 luni înainte de expirarea contractului prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. c), părţile sunt obligate să se încunoştinţeze reciproc asupra intenţiei de reînnoire a acestuia."

    19. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Înaintarea în gradele militare se realizează în raport cu nevoile şi posibilităţile forţelor armate, pe baza competenţei şi conduitei profesionale a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, consemnate în aprecierea de serviciu.
    (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate se înaintează în gradul următor, la termen, potrivit prevederilor alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au împlinit stagiul minim în grad prevăzut de prezenta lege;
    b) au fost apreciaţi pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad, iar cei care au depăşit acest stagiu şi în ceilalţi ani premergători înaintării în grad, cel puţin cu calificativul «bun». Anii în care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim în grad;
    c) sunt încadraţi într-o funcţie prevăzută cel puţin cu gradul în care urmează să fie înaintaţi;
    d) îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate pot fi înaintaţi în gradul următor înainte de termen dacă au împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în gradul deţinut, au fost apreciaţi în această perioadă cel puţin cu calificativul «foarte bun», au rezultate profesionale recunoscute şi atestate şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d).
    (4) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate pot fi înaintaţi în gradul următor în mod excepţional, pentru fapte de eroism şi acte exemplare de curaj săvârşite pe timpul acţiunilor militare şi al îndeplinirii misiunilor încredinţate, fără a fi condiţionaţi de alte criterii.
    (5) Pe parcursul întregii cariere militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate pot beneficia de cel mult două înaintări în grad înainte de termen şi/sau în mod excepţional.
    (6) În timp de pace, înaintarea în grad are loc:
    a) la termen, de regulă o dată pe an, la o dată stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale;
    b) înainte de termen, la datele stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
    c) în mod excepţional, în tot cursul anului.
    (7) Acordarea gradului şi înaintarea în gradul următor a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate se realizează prin ordin al comandanţilor/şefilor stabiliţi prin ordin al ministrului apărării naţionale."

    20. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se stabileşte astfel:
    a) soldat: 3 ani;
    b) fruntaş: 3 ani;
    c) caporal clasa a III-a: 4 ani;
    d) caporal clasa a II-a: 4 ani.
    (2) La calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care soldaţii şi gradaţii profesionişti au absentat de la program din cauza incapacităţii temporare de muncă, dacă absenţele însumate depăşesc 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi, iar incapacitatea de muncă nu a survenit în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar."

    21. La articolul 45 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în condiţiile legii."

    22. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c), g), k), m) şi n), la cererea soldatului sau gradatului profesionist, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. o), iar în celelalte situaţii, la propunerea comandanţilor sau a şefilor direcţi, înaintată ierarhic."    ART. II
    Dispoziţiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică tuturor instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Competenţele ministrului apărării naţionale sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii instituţiilor respective.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 5 iunie 2020.
    Nr. 73.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016