Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 269 din 25 noiembrie 2020  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 269 din 25 noiembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1140 din 26 noiembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 25 august 2020, cu următoarele modificări:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro.
    (2) Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanţare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform prevederilor alin. (1).
    (3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul operaţional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi eliminării sintagmei «proiecte pilot» din tipul de intervenţie a secţiunii E-Educaţie, precum şi să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, în vederea introducerii ca activitate eligibilă achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar cu acces la internet şi resurse educaţionale deschise, precum şi a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).
    (4) Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor.
    (5) În valoarea de achiziţie a tabletelor/laptopurilor pentru uz şcolar vor fi incluse şi cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni."

    2. La articolul 2, alineatele (2), (5) şi (8)-(12) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cererile de finanţare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziţionării de echipamente/dispozitive electronice pentru activităţile didactice ale elevilor care urmează a se desfăşură în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum şi cu respectarea pragului minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat în condiţiile legii şi a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul solicitantului.
    (...)
(5) Achiziţia de echipamente mobile IT de tip tablete/laptop pentru uz şcolar se face potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (...)
(8) Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiarii finanţării, astfel cum este prevăzut la alin. (1).
(9) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line prevăzute la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 11 martie 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.
(10) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.
(11) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 martie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.
(12) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile publice locale asociate în parteneriate pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020."

    3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării şi care nu pot fi decontate din alocarea Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 şi din resursele alocate de Comisia Europeană pentru combaterea pandemiei - REACT-EU."

    4. La articolul 4, alineatele (1), (3), (5)-(9) şi (13) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere sanitare mobile în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru studenţii care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, din care 10.000.000 euro pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale şi dezinfectanţi, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, pentru containere sanitare mobile, destinate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu aplicarea mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecţie medicală de tip dezinfectanţi, precum şi/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.
    (...)
    (3) Achiziţionarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru autorităţile publice locale/unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la reţeaua de apă-canalizare, în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului, cu condiţia contractării în condiţiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanţării. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligaţia beneficiarului finanţării de a depune documente justificative privind costul de achiziţie al acestora.
    (...)
    (5) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (6) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (7) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/Instituţiile de învăţământ superior de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile necesare unităţilor de învăţământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (8) Parteneriatele dintre unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală/ dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile necesare unităţilor de învăţământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (9) Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinaţie, creditele bugetare şi de angajament pe baza cărora inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în parteneriat cu unităţile de învăţământ achiziţionează echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi prin proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziţie în curs sau finalizate.
    (...)
    (13) Containerele sanitare mobile se instalează de către autorităţile publice locale care asigură darea acestora în folosinţă gratuită către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 25 noiembrie 2020.
    Nr. 269.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016