Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
sistem de sanc iuni din 20 mai 2020

‹‹ Pagina 1 din 62

Monitorul Oficial 1129 din 24 Noiembrie 2020 (M. Of. 1129/2020)

 GHID DE FINANŢARE din 16 noiembrie 2020 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1129 din 24 noiembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai programului;b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;c) condiţiile şi termenele ...

Monitorul Oficial 1127 din 24 Noiembrie 2020 (M. Of. 1127/2020)

 ORDIN nr. 726 din 30 octombrie 2020 privind stabilirea atribuţiilor compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1127 din 24 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile titlului ii din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii electorale permanente, aprobat prin hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 4/2020,ţinând cont de propunerile formulate de compartimentele autorităţii electorale permanente, în baza notei nr. 25.062 din 27.10.2020,în temeiul art. 102 alin. (14) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii electorale permanente emite prezentul ordin.cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul ordin reglementează atribuţiile compartimentelor autorităţii electorale permanente, denumită în continuare autoritatea, ...

Monitorul Oficial 1075 bis din 13 Noiembrie 2020 (M. Of. 1075 bis/2020)

 REGULAMENT din 20 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 bis din 13 noiembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.845 din 20 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1075 din 13 noiembrie 2020.──────────cuprinscapitolul i conducerea spitaluluicapitolul ii obiectivul de activitatecapitolul iii conducerea spitaluluicapitolul iv structura organizatorică a spitaluluicapitolul v aparatul funcţional al spitaluluicapitolul vi consiliile, comitetele şi comisiile care funcţionează în cadrul spitaluluicapitolul vii finanţarea spitaluluicapitolul viii dispoziţii finalecap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului clinic judeţean de urgenţă târgu mureş (spitalul) a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu structura organizatorică şi organigrama aprobate unităţii sanitare.(2) regulamentul de organizare şi funcţionare ...

Monitorul Oficial 1091 din 17 Noiembrie 2020 (M. Of. 1091/2020)

 ORDIN nr. 323 din 6 noiembrie 2020 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2021 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1091 din 17 noiembrie 2020

Având în vedere:- art. 5.9 şi 7.2 din acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea comercială „conpet“ - s.a. ploieşti, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 793/2002, cu modificările ulterioare;– referatul direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 401.267 din 27.10.2020,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei ...

Monitorul Oficial 1071 din 12 Noiembrie 2020 (M. Of. 1071/2020)

 DECIZIA nr. 353 din 16 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3-5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 12 noiembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Monitorul Oficial 1067 din 12 Noiembrie 2020 (M. Of. 1067/2020)

 REGULAMENT din 28 octombrie 2020 pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1067 din 12 noiembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 199 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.067 din 12 noiembrie 2020.──────────cap. icondiţii, scop, domeniusecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele din sectorul gazelor naturale în condiţiile legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ...

Monitorul Oficial 45 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 45/2020)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 789 din 18 august 2020 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2020-2022 EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 4 din 10 noiembrie 2020

În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. administraţia spitalelor şi serviciilor medicale bucureşti (denumită în continuare şi assmb), cu sediul în str. sf. ecaterina, nr. 3, sector 4, bucureşti, cod fiscal 25502860, reprezentată legal prin director general, dl jr vasile apostol,2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, de către uniunea sindicală sanitas bucureşti (ussb) afiliată federaţiei sanitas din românia, reprezentată prin preşedinte, dl huşanu viorel,3. salariaţii, reprezentaţi potrivit prevederilor legii nr. 62/2011 de către federaţia sindicală hipocrat, reprezentată prin preşedinte executiv, dna silvia spiridon,se încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, ...

Monitorul Oficial 1057 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1057/2020)

 LEGE nr. 246 din 10 noiembrie 2020 privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 10 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege reglementează activităţile privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, în contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile.art. 2(1) obiectivul prezentei legi îl constituie stabilirea cadrului unitar de măsuri şi acţiuni pentru:a) prevenirea degradării solului şi a eventualelor schimbări dăunătoare calităţii acestuia, în scopul evitării dereglărilor/modificării funcţiilor lui ecologice şi al conservării patrimoniului pedologic şi a obiectivelor de patrimoniu cultural;b) conservarea funcţiilor culturale, energetice, socioeconomice ale solului în scopul utilizării sale durabile;c) restaurarea şi refacerea terenurilor ...

Monitorul Oficial 1055 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1055/2020)

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru activitatea de agregare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 196 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea desfăşurată de agregatorul independent, denumită în continuare licenţa, şi face parte integrantă din licenţă.art. 2(1) obiectul licenţei îl reprezintă prestarea de servicii de echilibrare pentru sen, prin utilizarea flexibilităţii unităţilor generatoare, instalaţiilor de stocare sau consum din componenţa unităţii agregate pe care o gestionează, pentru obţinerea de venituri, în schimbul unei remuneraţii financiare pentru deţinătorii acestora.(2) titularului licenţei nu îi este ...

Monitorul Oficial 1043 din 07 Noiembrie 2020 (M. Of. 1043/2020)

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 7 noiembrie 2020

──────────conţinute de ordinul nr. 198 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 7 noiembrie 2020.──────────i. cadrul generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de exploatare comercială a instalaţiilor de stocare a energiei şi de conversie a energiei stocate în energie electrică pentru a fi livrată într-un sistem electroenergetic. instalaţiile de stocare a energiei sunt precizate în condiţiile specifice ale licenţei.art. 3nu fac obiectul ...

‹‹ Pagina 1 din 62
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016