Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-muncii-familiei-si-egalitatii-de-sanse Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Muncii, Familiei Si Egalitatii De Sanse


Monitorul Oficial 37 din 20 Ianuarie 2009 (M. Of. 37/2009)

ORDIN nr. 1.079 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor din cadrul Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Bucuresti EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 ianuarie 2009

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008 , cu completãrile ulterioare, şi ale legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii pentru valorificarea activelor statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ...

Monitorul Oficial 115 din 12 Octombrie 2009 (M. Of. 115/2009)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 506/7 din 13 august 2009 al cooperatiei de consum pe anii 2009-2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 11 din 12 octombrie 2009

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse sub nr. 506/7/13.08.2009 pãrţile contractante În temeiul legii nr. 130/1996 , republicatã, şi al prevederilor contractului colectiv de muncã unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, se încheie prezentul contract colectiv de muncã la nivelul cooperaţiei de consum, între: 1. salariaţii din cooperaţia de consum, în conformitate cu art. 41 din legea nr. 54/2003 , prin confederaţia naţionalã a sindicatelor din cooperaţia de consum "consincoop". 2. reprezentanţii administraţiilor societãţilor cooperative, societãţilor comerciale din cooperaţia de consum în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 6 din 06 Ianuarie 2009 (M. Of. 6/2009)

ORDIN nr. 1.077 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea anexelor nr. 17, 22-25, 27 si 29 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2009

În temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 14 din hotãrârea guvernului româniei nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2008 ...

Monitorul Oficial 45 din 24 Februarie 2009 (M. Of. 45/2009)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 22/01 din 4 februarie 2009 la nivel de grup de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anii 2009-2010 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4, PARTEA a V-a, din 24 februarie 2009

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse cu nr. 22/01/4.02.2009 În temeiul drepturilor garantate de art. 41, alin. (5), din constituţia româniei, al prevederilor legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncã unic la nivel de grup de unitãţi al autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe anii 2009-2010 între: 1. angajator reprezentat de autoritatea naţionalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor, şi 2. angajaţii reprezentaţi de organizaţia sindicalã federaţia sindicalã a veterinarilor ...

Monitorul Oficial 35 din 29 Ianuarie 2009 (M. Of. 35/2009)

ACT ADITIONAL nr. 106 din 14 februarie 2008 la Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol, gaze, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 29 ianuarie 2009

În temeiul art. 3 al. 2.b. şi art. 23 al. 2 din legea nr. 130/1996 , modificatã şi completatã prin legea nr. 143/1997 şi în baza art. 4 din contractul colectiv de muncã încheiat la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol, gaze, înregistrat la ministerul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei sub nr. 288/02/15.02.2006, în vigoare la aceastã datã, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional, înregistrat la ministerul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei sub nr. 397/12.02.2007 între: patroni - reprezentaţi de: - federaţia patronalã petrol şi gaze - în ...

Monitorul Oficial 25 din 19 Ianuarie 2009 (M. Of. 25/2009)

ACT ADITIONAL nr. 744 din 12 ianuarie 2009 la Contractul Colectiv de Munca la nivelul ramurii constructii pe anii 2008-2009 inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sub nr. 631/17/5.12.2007 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 2 din 19 ianuarie 2009

În temeiul prevederilor legii nr. 130/1996 , aşa cum a fost modificatã prin legea nr. 143/1997 , ale legii (patronatelor) nr. 356/2001 şi ale legii nr. 54/2003 , pãrţile contractante sunt: a. angajatorii, stabiliţi de asociaţia românã a antreprenorilor de construcţii araco, asociaţie patronalã confederativã reprezentativã la nivel naţional şi pentru ramura de construcţii în baza sentinţei civile cu nr. 1/23.01.2008 în dosarul nr. 43220/2007 al secţiei a iii-a civilã a tribunalului bucureşti. b. salariaţii, reprezentaţi de federaţiile sindicale reprezentative conform legii: - federaţia generalã a sindicatelor familia, conform sentinţei ...

Monitorul Oficial 15 din 12 Ianuarie 2009 (M. Of. 15/2009)

ACT ADITIONAL nr. 739 din 5 ianuarie 2009 la Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura constructii de masini pe anii 2008-2010, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sub nr. 710/18.01.2008 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL V nr. 1 din 12 ianuarie 2009

Art. 1 articolul 64(1) va avea urmãtorul conţinut: "salariul de bazã minim în ramurã, pentru activitãţi ce necesitã o atestare a calificãrii, pentru un program complet de lucru, este de 760 lei, începând cu 1 ianuarie 2009." art. 2 anexa nr. 1 - lista cu societãţile comerciale beneficiare ale contractului colectiv de muncã unic la nivelul ramurii construcţii de maşini - se completeazã cu urmãtoarele societãţi comerciale:*t* ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │446.│s.c. moeller - electroproductie s.r.l. ...

Monitorul Oficial 1 din 05 Ianuarie 2009 (M. Of. 1/2009)

ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009

Având în vedere: - referatul de aprobare nr. 43.278 din 19 decembrie 2008 al secretarului de stat coordonator al departamentului legislaţia muncii şi dialog social; - prevederile art. 108 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. b) şi alin. (8) din legea privind regimul armelor şi al muniţiilor nr. 295/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 56 alin. (2) lit. d), art. 69 alin. (4), art. 108 alin. (2) lit. c) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ...

ORDIN nr. 1.037 din 26 noiembrie 2008 privind completarea si actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotararea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea functiilor militare din Ministerul Apararii Nationale cu functii civile EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din ministerul apãrãrii naţionale cu funcţii civile, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii, art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul apãrãrii, ...

Monitorul Oficial 882 din 24 Decembrie 2008 (M. Of. 882/2008)

ORDIN nr. 600 din 23 septembrie 2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - hotãrârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, în baza art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã urmãtoarele acorduri de delegare de funcţii privind implementarea programului operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între autoritatea de management ...

‹‹ Pagina 1 din 16
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016