Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-muncii-familiei-si-egalitatii-de-sanse Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Muncii, Familiei Si Egalitatii De Sanse


Monitorul Oficial 872 din 23 Decembrie 2008 (M. Of. 872/2008)

ORDIN nr. 823 din 29 octombrie 2008 pentru punerea in aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciproca cu privire la masurile statelor membre in domeniul azilului si imigratiei (2006/688/CE) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Având în vedere prevederile deciziei consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocã cu privire la mãsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/ce), publicatã în jurnalul oficial al uniunii europene nr. 283/2006, denumitã în continuare decizia 2006/688/ce, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare, al art. 4 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu ...

Monitorul Oficial 849 din 17 Decembrie 2008 (M. Of. 849/2008)

ORDIN nr. 1.072 din 10 decembrie 2007 pentru aprobarea Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2008

Având în vedere obiectivul specific d.1.1, activitatea a) din planul naţional de acţiune 2006-2007 în vederea implementãrii strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.720/2006 , în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi ...

Monitorul Oficial 846 din 16 Decembrie 2008 (M. Of. 846/2008)

ORDIN nr. 511 din 15 august 2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 22, a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 24 si a Corrigendumului nr. 1 la Conditile specifice cererii de propuneri de proiecte nr. 60 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 16 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 99/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii ...

ORDIN nr. 602 din 23 septembrie 2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului si conditiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 55 si a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului si conditiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 56 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 16 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 99/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii ...

Monitorul Oficial 845 din 16 Decembrie 2008 (M. Of. 845/2008)

ORDIN nr. 499 din 11 august 2008 privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 16 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811/2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - hotãrârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; - legea nr. 500/2002 ...

Monitorul Oficial 843 din 15 Decembrie 2008 (M. Of. 843/2008)

ORDIN nr. 558 din 5 septembrie 2008 privind aprobarea unor corrigenda la ghidurile solicitantului pentru proiecte de grant si proiecte strategice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 15 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 99/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii ...

Monitorul Oficial 842 din 15 Decembrie 2008 (M. Of. 842/2008)

ORDIN nr. 409 din 25 iunie 2008 privind aprobarea documentelor necesare implementarii Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - hotãrârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; ...

Monitorul Oficial 835 din 11 Decembrie 2008 (M. Of. 835/2008)

ORDIN nr. 259 din 15 aprilie 2008 privind aprobarea documentelor necesare implementarii Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; - legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare; - hotãrârea guvernului nr. 720/1991 ...

ORDIN nr. 447 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17-54 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811/2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 99/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea programului operaţional ...

Monitorul Oficial 830 din 10 Decembrie 2008 (M. Of. 830/2008)

ORDIN nr. 513 din 15 august 2008 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008

În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (2) şi ale art. 29 alin. (2) din regulamentul de aplicare a dispoziţiilor legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 860/2005 , cu modificãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, ale art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse şi ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 ...

‹‹ Pagina 2 din 16
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016