Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 600 din 23 septembrie 2008  pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 600 din 23 septembrie 2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008
    Având în vedere:
    - Decizia CE nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţã" în România;
    - <>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale,
    în baza <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã urmãtoarele acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, dupã cum urmeazã:
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
    - Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional şi Tehnic.
    ART. 2
    Acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane sunt incluse în anexele nr. 1-11*), care fac parte integrantã din prezentul ordin.
-------
    *) Anexele nr. 1-11 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 3
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 99/2008 privind aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".

                          p. Ministrul muncii, familiei
                             şi egalitãţii de şanse,
                                  Valer Bindea,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 23 septembrie 2008.
    Nr. 600.


    ANEXA 1
               ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
    Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
      pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                    Regiunea Nord-Est


    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Piatra Neamţ, Str. General Dãscãlescu nr. 15, cod poştal 610191, judeţul Neamţ, reprezentat de domnul Cristian ABABEI, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. General Dãscãlescu nr. 15, cod poştal 610191, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului
    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.
    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.    Nume, Funcţie Nume, Funcţie

    Cristina IOVA Cristian ABABEI
    Director general Director executiv

    Semnãtura _________________ Semnãtura _________________

    Data 11.09.2008 Data 11.09.2008    ANEXA 2
                 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
   Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
      pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                  Regiunea Bucureşti-Ilfov


    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Bucureşti, Str. Spãtaru Preda nr. 12, cod poştal 050188, reprezentat de domnul Mihai Alexandru BOTEZATU, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.


    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar

    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. Spãtaru Preda nr. 12, cod poştal 050188, Bucureşti, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului
    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.

    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.   Nume, Funcţie Nume, Funcţie

   Cristina IOVA Mihai Alexandru BOTEZATU
   Director general Director executiv

   Semnãtura _________ Semnãtura __________

   Data 11.09.2008 Data 11.09.2008

    ANEXA 3

                ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
     2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
    Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
       pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                      Regiunea Vest

    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Timişoara, Str. B-dul Mihai Viteazul nr. 30, cod poştal 300222, judeţul Timiş, reprezentat de doamna Valeria MINCIU, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
    - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.

    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. B-dul Mihai Viteazul nr. 30, cod poştal 300222, Timişoara, judeţul Timiş, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului

    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.

    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.  Nume, Funcţie Nume, Funcţie

  Cristina IOVA Valeria MINCIU
  Director general Director executiv

  Semnãtura _________ Semnãtura __________

  Data 11.09.2008 Data 11.09.2008    ANEXA 4

                  ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
   Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
     pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                      Regiunea Nord-Vest


    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Cluj-Napoca, Str. Someşului nr. 42, cod poştal 400145, judeţul Cluj, reprezentat de domnul Cristian DOGAR, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000-5.000.000 euro, respectiv 1.850.000-18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional. 2.1.27 "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000-500.000 euro, respectiv 185.000-1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. Someşului nr. 42, cod poştal 400145, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului
    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.

    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.Nume, Funcţie Nume, Funcţie

Cristina IOVA Cristian DOGAR
Director general Director executiv

Semnãtura _________ Semnãtura _________

Data 11.09.2008 Data 11.09.2008    ANEXA 5

               ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
 privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
   2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
   Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
    pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                Regiunea Sud-Vest Oltenia


    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Craiova, Str. Traian Demetrescu nr. 14, cod poştal 200390, judeţul Dolj, reprezentat de doamna Mona Luminiţa TURCITU, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. Traian Demetrescu nr. 14, cod poştal 200390, Craiova, judeţul Dolj, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului
    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.

    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.Nume, Funcţie Nume, Funcţie

Cristina IOVA Mona Luminiţa TURCITU
Director general Director executiv

Semnãtura __________ Semnãtura __________

Data 11.09.2008 Data 11.09.2008
    ANEXA 6

            ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
   Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
     pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                   Regiunea Centru


    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, cod poştal 510096, judeţul Alba, reprezentat de domnul Tiberiu HENTEA, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.

    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, cod poştal 510096, Alba Iulia, judeţul Alba, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului
    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.

    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.


Nume, Funcţie Nume, Funcţie

Cristina IOVA Tiberiu HENTEA
Director general Director executiv

Semnãtura ________ Semnãtura _________

Data 11.09.2008 Data 11.09.2008    ANEXA 7

               ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
   Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
     pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                     Regiunea Sud-Est


    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Brãila, Str. Calea Cãlãraşilor nr. 13, cod poştal 810017, judeţul Brãila, reprezentat de doamna Emilia Ioana VOICU, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
    - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. Calea Cãlãraşilor nr. 13, cod poştal 810017, Brãila, judeţul Brãila, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului
    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.
    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.Nume, Funcţie Nume, Funcţie

Cristina IOVA Emilia Ioana VOICU
Director general Director executiv

Semnãtura _______ Semnãtura _________

Data 11.09.2008 Data 11.09.2008
    ANEXA 8

                  ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
   Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional
      pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
                     Regiunea Sud-Muntenia

    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Cãlãraşi, Str. Portului nr. 2A, cod poştal 910041, judeţul Cãlãraşi, reprezentat de doamna Silvia MARIN, director executiv, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul urmãtoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
      - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii"
    - Axa Prioritarã 5 "Promovarea mãsurilor active de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare"
    - Axa Prioritarã 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunãtãţirea accesului şi participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
      - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalitãţii de şanse pe piaţa muncii"
    3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţiile delegate Organismului Intermediar
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.
    17.5. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    17.6. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    17.7. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.
    - Evaluare la nivel de program
    17.8. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.9. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.10. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.12. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.13. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.14. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.15. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.16. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.17. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.18. Lanseazã la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    17.19. Asigurã publicitatea adecvatã lansãrii cererilor de propuneri de proiecte.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.20. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente elaborate de OI.
    17.21. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    17.22. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    17.24. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    17.25. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    17.27 Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    17.28. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    17.29 Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    17.30. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    17.31. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    17.33. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    17.35. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    17.36. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    17.37. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    17.38. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    17.39. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    17.40. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    17.41. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    17.43. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.44. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate de OI.
    17.45. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.46. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.48. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.49. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.50. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.51. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.52. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    17.53. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.54. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.58. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.61. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.62. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control financiar preventiv propriu
    17.63. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.64. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.65. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.67. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.68. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.69. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.70. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.71. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.72. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.73. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.74. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.75. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.76. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.78. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.79. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    17.80. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    17.81. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    17.82. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
    17.83. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.84. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.85. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.86. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.87. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.88. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.89. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.90. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.91. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.92. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.93. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.94. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 18
    Modificarea Acordului
    18.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    18.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 19
    Încetarea Acordului
    19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 20
    Comunicarea între pãrţi
    20.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. Portului nr. 2A, cod poştal 910041, Cãlãraşi, judeţul Cãlãraşi, România
    20.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 21
    Rãspunderea pãrţilor
    21.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    21.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    21.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 22
    Forţa Majorã
    22.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    22.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    22.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    22.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    22.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 23
    Etica
    23.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 24
    Legea aplicabilã acordului
    24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 25
    Soluţionarea litigiilor
    25.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 26
    Independenţa clauzelor
    26.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART. 27
    Publicare în Monitorul Oficial
    27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.

    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.Nume, Funcţie Nume, Funcţie

Cristina IOVA Silvia MARIN
Director general Director executiv

Semnãtura _________ Semnãtura __________

Data 11.09.2008 Data 11.09.2008
    ANEXA 9

                    ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
   privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
     2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
     Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar pentru
          Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
              Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã


    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã (ANOFM), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare OI), având sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, reprezentat de doamna Gabriela RUS, director, pe de altã parte, au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea urmãtoarei axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 4 "Modernizarea serviciului public de ocupare", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 4.1. "Întãrirea capacitãţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare"
      - Domeniul Major de Intervenţie 4.2. "Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare"
    3.3. Funcţiile generale delegate cãtre OI pentru gestionarea proiectelor de grant şi strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.
    3.4. Funcţiile specifice delegate cãtre OI numai pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt prevãzute la articolul 18 din prezentul Acord.
    3.5. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt lansate, selectate şi contractate la nivelul AM.
    3.6. Funcţiile specifice delegate cãtre OI numai pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt prevãzute la articolul 19 din prezentul Acord.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7. Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.
    6.3. OI elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la <>art. 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru lansarea, selectarea şi contractarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la art. 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã..
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolele 17, 18 şi 19 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţii generale delegate OI
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant şi strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului. Colaboreazã cu AM la elaborarea corrigenda de modificare a condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului
    17.5. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat, dupã caz.
    - Evaluare la nivel de program
    17.6. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.7. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.8. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.9. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU. OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.10. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.11. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.12. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.13. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.14. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.15. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.16. Asigurã publicitatea adecvatã cererilor de propuneri de proiecte lansate de OI şi de AM în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la articolul 3.2 din prezentul Acord.
    - Birou de informare (helpdesk)
    17.17. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.18. Asigurã publicarea, pe pagina de internet a OI, a listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM.
    17.19. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.20. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.21. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la articolul 3.2 din prezentul Acord.
    17.22. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.24. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.25. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.26. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.27. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.28. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.29. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.30. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.31. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.32. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.33. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.34. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.35. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.36. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.37. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.38. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.39. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.40. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.41. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.42. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.43. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.44. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.45. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.46. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.47. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.48. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.49. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.50. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.51. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.52. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.53. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.54. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.55. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.56. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.57. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.58. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.59. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.60. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.61. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.62. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.63. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.64. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.65. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.

    ART. 18
    Funcţii specifice delegate OI pentru gestionarea proiectelor de grant
    18.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea funcţiilor prevãzute la articolul 17, precum şi pentru îndeplinirea îndeplinirea urmãtoarelor funcţii specifice:
    - Programare
    18.2. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    18.3. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    18.4. Lanseazã cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    - Birou de informare (helpdesk)
    18.5. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente.
    18.6. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    18.7. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    18.8. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
    18.9. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    18.10. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    18.11. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    18.12. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    18.13. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    18.14. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    - Contractare
    18.15. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    18.16. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    18.17. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    18.18. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    18.19. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    18.20. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    18.21. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.
    18.22. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacã e cazul.
    18.23. Înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.
    - Management financiar
    18.24. Asigurã funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.
    - Control financiar preventiv propriu
    18.25. Asigurã organizarea şi exercitarea activitãţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.
    - Verificare ex-ante
    18.26. Realizeazã verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.
    18.27. Efectueazã verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.
    18.28. Efectueazã verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.
    18.29. Efectueazã verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.

    ART. 19
    Funcţii specifice delegate OI pentru gestionarea proiectelor strategice
    19.1. Pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea funcţiilor prevãzute la articolul 17, precum şi pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii specifice:
    - Programare
    19.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    19.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului.
    - Birou de informare (helpdesk)
    19.4. Colaboreazã cu AM în vederea asigurãrii mãsurilor de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    19.5. Asigurã publicarea listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM pe pagina de internet a OI.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    19.6. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.
    - Contractare
    19.7. Efectueazã vizite speciale în cazul solicitãrilor beneficiarilor de reziliere a contractelor de finanţare.
    - Management financiar
    19.8. Asigurã funcţia de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007.


    CAP. VIII
    MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI

    ART. 20
    Modificarea Acordului
    20.1. Ca regulã generalã, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Pãrţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de cãtre AM în scris, dacã acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilitãţilor AM, şi totodatã în situaţia unor modificãri în legislaţia naţionalã şi europeanã ce ar putea afecta executarea corespunzãtoare a prezentul Acord.
    20.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din urmãtoarele modalitãţi:
    a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord;
    b) explicit, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
    20.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care:
    a) se confirmã situaţia survenitã în urma intrãrii în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau
    b) se efectueazã modificãrile necesare, conform acordului de voinţã a pãrţilor.
    20.4. Modificãrile aduse prezentului Acord intrã în vigoare:
    a) de la data intrãrii în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicatã în acestea, sau
    b) de la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţã al pãrţilor.

    ART. 21
    Încetarea Acordului
    21.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii înceteazã:
    a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1.
    b) Prin acordul de voinţã al pãrţilor, confirmat în scris.
    c) În situaţia prevãzutã de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate.
    d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 24.5.


    CAP. IX
    COMUNICARE

    ART. 22
    Comunicarea între pãrţi
    22.1. Întreaga corespondenţã efectuatã ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie sã fie transmisã prin scrisoare recomandatã, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovedirea primirii de cãtre destinatar.
    22.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunicã în scris celeilalte pãrţi în formatul standard, atunci când acesta este prevãzut.
    22.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între pãrţi sunt urmãtoarele:
    Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti, România
    22.4. În cazul modificãrii acestor adrese, pãrţile se vor informa reciproc.


    CAP. X
    RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA

    ART. 23
    Rãspunderea pãrţilor
    23.1. Nici una dintre pãrţi nu este şi nu va fi ţinutã rãspunzãtoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte pãrţi de un terţ pe parcursul derulãrii POSDRU şi în legãturã cu acesta.
    23.2. Fiecare parte este rãspunzãtoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte pãrţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasã a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.
    23.3. În cazul constatãrii de cãtre departamentele/instituţiile îndreptãţite, a nerealizãrii unui proiect sau a neexecutãrii culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vinã imputabilã uneia dintre pãrţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage rãspunderea financiarã a pãrţii aflate în culpã.

    ART. 24
    Forţa Majorã
    24.1. Nici una dintre pãrţile acestui Acord nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum este definitã de lege.
    24.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã-i comunice în scris celeilalte pãrţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    24.3. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã facã dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisã, însoţitã de acte doveditoare, emise de autoritãţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã. Dacã notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrţi, întrucât nu a fãcut dovada existenţei cazului de forţã majorã. Cazul de forţã majorã va fi dovedit cu acte ale autoritãţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţã majorã.
    24.4. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia sã aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndatã ce cauza de forţã majorã a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.
    24.5. Dacã în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire pânã la data apariţiei cazului de forţã majorã.

    ART. 25
    Etica
    25.1. Pãrţile se angajeazã ca personalul implicat în implementarea POSDRU sã respecte standardele de eticã profesionalã. Astfel, personalul trebuie sã contribuie la funcţionarea corespunzãtoare a organismelor din care fac parte şi sã ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.


    CAP. XI
    LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    ART. 26
    Legea aplicabilã acordului
    26.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia românã, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.

    ART. 27
    Soluţionarea litigiilor
    27.1. Pãrţile vor depune de bunã credinţã toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a oricãrei dispute, controverse sau neînţelegeri între Pãrţi ce decurg din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii.
    27.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilã, orice litigiu care decurge din sau în legãturã cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţionalã.


    CAP. XII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 28
    Independenţa clauzelor
    28.1. Dacã, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declaratã şi doveditã ca fiind ilegalã, nevalabilã sau inaplicabilã, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi consideratã ca nefãcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectatã, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declarã a fi independente.

    ART 29
    Publicare în Monitorul Oficial
    29.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publicã în Monitorul Oficial al României, partea I.
    Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astãzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un numãr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre pãrţi.


Nume, Funcţie Nume, Funcţie

Cristina IOVA Gabriela RUS
Director general Director executiv

Semnãtura _________ Semnãtura _________

Data 11.09.2008 Data 11.09.2008    ANEXA 10

                  ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢII
  privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
    2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
    Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar pentru
       Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
            Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului

    PREAMBUL

    Prezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - <>H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulerioare;
    - <>O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>O.G. nr. 29/2007;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    În contextul gestionãrii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacitãţii de absorbţie generalã a Fondului Social European este necesarã delegarea unor funcţii ale Autoritãţii de Management cãtre Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rãmâne totuşi responsabilã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmeazã a fi implementate şi capacitatea administrativã şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate.


    CAP. I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Pãrţile şi acordul de voinţã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,
    şi
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului (MECT), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare OI), având sediul în Bucureşti, Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, reprezentat de doamna Laura Elena MARINAŞ, director, pe de altã parte,
    au convenit asupra urmãtorului Acord privind responsabilitãţile şi atribuţiile pãrţilor în pregãtirea implementãrii şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.

    ART. 2
    Definiţii şi interpretare
    2.1. Definiţii
    În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul urmãtor:
    2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemneazã prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantã din acesta şi reprezintã acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.
    2.1.2. "Autoritate de Audit" desemneazã autoritatea publicã, la nivel naţional, responsabilã cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentã funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Platã. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţioneazã pe lângã Curtea de Conturi.
    2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Platã" reprezintã structura organizatoricã în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilã de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.
    2.1.5. "Axã prioritarã" reprezintã una dintre prioritãţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile.
    2.1.6. "Beneficiar" reprezintã organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorialã, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevãzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementeazã un proiect individual şi care primesc ajutor public.
    2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintã formularul completat de cãtre solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.
    2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemneazã o invitaţie publicã adresatã de cãtre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.
    2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintã cheltuielile realizate de cãtre un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
    2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintã documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
    2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care asigurã urmãrirea eficacitãţii şi calitãţii implementãrii asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
    2.1.12. "Departamentul pentru Luptã Antifraudã", în continuare DLAF, desemneazã structura fãrã personalitate juridicã, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptã Antifraudã, care asigurã coordonarea luptei antifraudã şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemneazã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.
    2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.
    2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintã un îndrumar privind completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.
    2.1.16. "Instrucţiune" reprezintã o dispoziţie obligatorie transmisã în scris de AM cãtre OI în vederea implementãrii acesteia de cãtre OI, care detaliazã o procedurã şi/sau care aduce modificãri/completãri unei proceduri privind implementarea POSDRU.
    2.1.17. "Neregulã" reprezintã reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciazã bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentã printr-o cheltuialã necuvenitã.
    2.1.18. "Oficiul European de Luptã Antifraudã", în continuare OLAF, desemneazã organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care rãspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.
    2.1.19. "Operaţiune" înseamnã un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de cãtre autoritatea de management a programului operaţional în cauzã sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referã.
    2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintã organismul public sau privat, care îşi desfãşoarã activitatea sub responsabilitatea autoritãţii de management sau care îndeplineşte responsabilitãţi în numele autoritãţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementeazã operaţiuni.
    2.1.21. "Pãrţi" desemneazã instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.
    2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.
    2.1.23. "Prefinanţare" reprezintã sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale cãtre un beneficiar, dacã acest transfer nu se realizeazã în cadrul unui proiect care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin platã directã sau prin platã indirectã, de regulã în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilã/responsabil, în vederea asigurãrii derulãrii corespunzãtoare a proiectelor.
    2.1.24. "Program operaţional" reprezintã un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de prioritãţi, pentru a cãrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţã, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.
    2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemneazã Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeanã, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.
    2.1.26. "Proiect strategic" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau multi-regional.
    2.1.27. "Proiect de grant" reprezintã proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsã între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
    2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã" (SMIS) reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
    2.1.29. "Unitate de Platã" reprezintã structura din cadrul unei autoritãţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferãrii cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de platã desemneazã organismul cu responsabilitãţi pentru efectuarea plãţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.
    2.2. Interpretare
    2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretatã ca reprezentând o derogare faţã de alte obligaţii legale ce revin pãrţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    2.2.3. În cazul în care existã contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altã parte, acestea din urmã prevaleazã.
    2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoarã referinţã şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.


    CAP. II
    OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII

    ART. 3
    Obiectul Acordului de delegare de funcţii
    3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintã delegarea unor funcţii şi a responsabilitãţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilitãţilor ce revin fiecãrei pãrţi, precum şi stabilirea relaţiilor între pãrţile semnatare.
    3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea urmãtoarele axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    - Axa Prioritarã 1 "Educaţia şi formarea profesionalã în sprijinul creşterii economice şi dezvoltãrii societãţii bazate pe cunoaştere", respectiv:
      - Domeniul Major de Intervenţie 1.1. "Acces la educaţie şi formare profesionalã iniţialã"
      - Domeniul Major de Intervenţie 1.2. "Calitate în învãţãmântul superior"
      - Domeniul Major de Intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalã"
      - Domeniul Major de Intervenţie 1.4. "Calitate în FPC"
      - Domeniul Major de Intervenţie 1.5. "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetãrii"
      - Axa Prioritarã 2 "Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", respectiv:
    - Domeniul Major de Intervenţie 2.2. "Prevenirea şi corectarea pãrãsirii timpurii a şcolii"
    3.3. Funcţiile generale delegate cãtre OI pentru gestionarea proiectelor de grant şi strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt prevãzute la articolul 17 din prezentul Acord.
    3.4. Funcţiile specifice delegate cãtre OI numai pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt prevãzute la articolul 18 din prezentul Acord.
    3.5. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt lansate, selectate şi contractate la nivelul AM.
    3.6. Funcţiile specifice delegate cãtre OI numai pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt prevãzute la articolul 19 din prezentul Acord.

    ART. 4
    Durata Acordului de delegare de funcţii
    4.1. Prezentul Acord intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi rãmâne valabil pe întreaga perioadã a implementãrii POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.


    CAP. III
    ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII

    ART. 5
    Angajamente comune pãrţilor
    5.1. Pãrţile se angajeazã sã îşi ducã la îndeplinire atribuţiile şi responsabilitãţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţionalã în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilitãţilor, pãrţile se angajeazã sã adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeanã şi naţionalã.
    5.2. Pãrţile se angajeazã sã se informeze reciproc şi periodic asupra activitãţilor legate de implementarea POSDRU şi sã organizeze întâlniri periodice, de regulã trimestrial, în scopul evaluãrii progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizãrii oricãror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.
    5.3. Pãrţile se obligã sã nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    5.4. Pãrţile se angajeazã sã ţinã o evidenţã strictã şi sã pãstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapã a implementãrii POSDRU, inclusiv, dar fãrã a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitarã relevantã, asigurând arhivarea corespunzãtoare a acestora. În acest sens, pãrţile au obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
    5.5. Pãrţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.
    5.6. Pãrţile se angajeazã sã elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi sã îndeplineascã atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.
    5.7 Angajamentele date de cãtre Pãrţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua sã producã efecte şi ulterior semnãrii prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare datã când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.

    ART. 6
    Angajamente ale Organismului Intermediar
    6.1. OI trebuie sã asigure, pe cheltuialã proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectã şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie sã asigure respectarea principiului segregãrii funcţiilor, sã identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi sã stabileascã o politicã adecvatã de management a personalului care ocupã astfel de funcţii şi, totodatã, sã ţinã seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.
    6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilitãţi necesare pentru o funcţionare corespunzãtoare, astfel încât sã fie îndeplinite în bune condiţii activitãţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    6.3. OI elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintã deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandãri fãcute de autoritãţile naţionale sau europene competente.

    ART. 7
    Garanţii ale Organismului Intermediar
    7.1. OI confirmã cã are capacitatea legalã de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.
    7.2. OI confirmã cã la data încheierii prezentului Acord nu se aflã în situaţia de a încãlca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care sã ducã la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.
    7.3. OI se angajeazã ca în cazul schimbãrii contextului existent la data semnãrii Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevãzute la Articolul 7.2, sã informeze imediat AM despre aceasta.


    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 8
    Drepturile Autoritãţii de Management
    8.1. Având responsabilitatea finalã a implementãrii POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicãrii procedurilor interne, asigurãrii segregãrii funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzãtoare, pãstrãrii unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementãrii eficiente a POSDRU. Aceste verificãri nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.
    8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validãrii cheltuielilor declarate deja eligibile de cãtre OI.
    8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
    8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicãrii în scris a acestora.
    8.6. AM avizeazã manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificãri sau completãri aduse acestuia, aprobate în prealabil de cãtre reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la primirea acestora.

    ART. 9
    Obligaţiile Autoritãţii de Management
    9.1. AM elaboreazã manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informeazã OI asupra oricãrei modificãri a manualului care are impact asupra activitãţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acesteia.
    9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice informaţie sau clarificare solicitatã de cãtre OI în legãturã cu îndeplinirea oricãreia dintre funcţiile delegate.
    9.4. AM acordã asistenţã de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite cãtre OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.
    9.5. AM organizeazã reuniuni interinstituţionale în legãturã cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacã subiectele discutate sunt de relevanţã pentru acesta.
    9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile formulate de cãtre Comisia Europeanã, care au un impact asupra activitãţii OI şi/sau a implementãrii POSDRU.
    9.7. AM faciliteazã OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzãtoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    Drepturile Organismului Intermediar
    10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificãri pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificãrilor de la AM este de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii de cãtre AM.
    10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusã manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activitãţii OI.
    10.3. OI poate propune AM modificãri ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunãtãţirii/eficientizãrii acestora.
    10.4. OI beneficiazã de asistenţã de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.

    ART. 11
    Obligaţiile Organismului Intermediar
    11.1. OI rãspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitatã de cãtre AM în legãturã cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.
    11.2. OI trebuie sã ia toate mãsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificãrilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, dupã caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevãzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a rãspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregãrii funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţã şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.
    11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevãzut în conţinutul acestora.
    11.5. OI este obligat sã dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi sã îl trimitã spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau alte organisme abilitate formuleazã recomandãri cu privire la procedurile dezvoltate, dupã caz, OI va încorpora toate aceste recomandãri în termenul cel mai scurt.
    11.6. OI se asigurã cã personalul acestuia cunoaşte, respectã şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzãtoare a funcţiilor delegate.
    11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legãturã cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura buna desfãşurare a activitãţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.
    11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia sã asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentã implementãrii domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este consideratã adecvatã dacã:
    - permite reconcilierea sumelor totale certificate cãtre Comisia Europeanã cu înregistrãrile contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;
    - permite verificarea plãţilor din fonduri publice cãtre beneficiari;
    - permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;
    - cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţãrii în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificãrile realizate.
    11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, dupã caz.


    CAP. V
    DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA

    ART. 12
    Delegarea funcţiilor
    12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagã OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.
    12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fãrã acordul expres al AM.
    12.3. Prezentul Acord rãmâne în vigoare în cazul în care una dintre pãrţi înceteazã sã existe şi atribuţiile sale sunt preluate de cãtre un succesor legal, iar Acordul se transferã de drept acestui succesor. Ambele pãrţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevãzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementãrii POSDRU, termenele de realizare a activitãţilor, dacã este cazul. Pânã la confirmarea noii entitãţi, rãmân în sarcina pãrţii afectate de situaţia de drept menţionatã mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.

    ART. 13
    Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate
    13.1. AM asigurã monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementãrii POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.
    13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificãrilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaboreazã un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.
    13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunica, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la aceastã misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de cãtre acestea.
    13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul sãu, în baza comunicãrii transmise de cãtre aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.
    13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de cãtre OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacã nu se remediazã deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicãrii de cãtre AM a deciziei, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi.
    13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementeazã recomandãrile unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.


    CAP. VI
    RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

    ART. 14
    Responsabilitãţile Autoritãţii de Management
    14.1. AM este responsabilã de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilitãţile prevãzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la <>art. 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
    14.2. AM este responsabilã pentru lansarea, selectarea şi contractarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la art. 3.2. din prezentul Acord.

    ART. 15
    Responsabilitãţile Unitãţii de Platã FSE
    15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţioneazã Unitatea de Platã FSE (UP FSE), cu responsabilitãţile prevãzute în legislaţia naţionalã.
    15.2. UP FSE este responsabilã de transferarea cãtre beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi a sumelor pentru acoperirea plãţii taxei pe valoare adãugatã aferentã cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz.

    ART. 16
    Responsabilitãţile Organismului Intermediar
    16.1. OI este responsabil pentru gestionarea axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevãzute la articolele 17, 18 şi 19 din prezentul Acord.


    CAP. VII
    FUNCŢII DELEGATE

    ART. 17
    Funcţii generale delegate OI
    17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant şi strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea urmãtoarelor funcţii:
    - Programare
    17.2. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.
    17.3. Colaboreazã cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.4. Colaboreazã cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului. Colaboreazã cu AM la elaborarea corrigenda de modificare a condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului
    17.5. Colaboreazã cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat, dupã caz.
    - Evaluare la nivel de program
    17.6. Furnizeazã AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluãrilor la nivel de program.
    - Monitorizare şi raportare la nivel de program
    17.7. Desemneazã membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participã la reuniunile CM POSDRU.
    17.8. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    17.9. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de cãtre AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU. OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizãrii stadiului implementãrii POSDRU, în legãturã cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    - Informare şi publicitate
    17.10. Colaboreazã cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevãzute în regulamentele specifice.
    17.11. Elaboreazã şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.
    17.12. Implementeazã mãsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzãtor domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.
    17.13. Raporteazã trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.
    17.14. Dezvoltã şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legãturã cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
    17.15. Publicã pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    17.16. Asigurã publicitatea adecvatã cererilor de propuneri de proiecte lansate de OI şi de AM în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la articolul 3.2 din prezentul Acord.
    Birou de informare (helpdesk)
    17.17. Asigurã mãsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.
    17.18. Asigurã publicarea, pe pagina de internet a OI, a listei celor mai frecvente întrebãri elaboratã de AM.
    17.19. Organizeazã şi actualizeazã baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    17.20. Nominalizeazã membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.
    - Monitorizarea proiectelor
    17.21. Asigurã monitorizarea tehnicã şi financiarã a proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la articolul 3.2 din prezentul Acord.
    17.22. Verificã raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectueazã misiuni de verificare la faţa locului.
    17.23. Elaboreazã şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesãrii plãţilor.
    17.24. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.25. Elaboreazã şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).
    17.26. Elaboreazã raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistreazã în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.27. Monitorizeazã îndeplinirea de cãtre beneficiar a mãsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
    - Management financiar
    17.28. Colaboreazã cu AM în activitatea de planificare financiarã, furnizând informaţii financiare necesare.
    17.29. Verificã cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.30. Verificã cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi valideazã cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.31. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizatã a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axã prioritarã şi domeniu major de intervenţie.
    17.32. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectueazã misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantã. Cu ocazia verificãrilor la faţa locului OI verificã şi dacã beneficiarul ţine o evidenţã contabilã distinctã pentru proiect.
    17.33. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.34. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.
    17.35. Întocmeşte evidenţa extrabilanţierã şi înregistreazã în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.
    17.36. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuãrii reconcilierii cu contabilitatea AM.
    17.37. Asigurã arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primitã de la AM.
    17.38. Asigurã disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    - Control antifraudã
    OI va desfãşura activitãţi specifice de control antifraudã dupã verificarea de cãtre AM a sistemului de management şi control al OI pentru aceastã funcţie delegatã, urmare a unei misiuni de verificare efectuatã de AM.
    17.39. Organizeazã activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile <>O.G. nr. 79/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza sesizãrilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.40. Verificã, stabileşte şi individualizeazã obligaţia de platã, ca urmare a activitãţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţã, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.
    17.41. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.
    17.42. Înregistreazã datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuatã, precum şi constatãrile urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.
    17.43. Sesizeazã DLAF în cazul descoperirii, în urma desfãşurãrii activitãţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunicã şi AM situaţia constatatã.
    17.44. Comunicã DLAF, în urma solicitãrii acestuia, cu înştiinţarea AM, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    - Managementul neregulilor
    17.45. OI întreprinde mãsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activitãţi, OI desemneazã un ofiţer de nereguli.
    17.46. Înregistreazã în ordine cronologicã alertele de neregulã în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informeazã AM în termen de 5 zile lucrãtoare.
    17.47. Elaboreazã nota de verificare preliminarã a sesizãrii de neregulã conform evidenţelor OI.
    17.48. Elaboreazã şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".
    17.49. Monitorizeazã progresul neregulilor, completeazã registrul de nereguli şi menţine o bazã de date adecvatã a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.50. Urmare confirmãrii unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulã şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulã şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulã.
    17.51. Asigurã instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
    - Achiziţii publice
    17.52. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnãrii unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de cãtre beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmeazã sã fie fãcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
    17.53. Verificã, pe bazã de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisã de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantã.
    - Verificare ex-ante
    17.54. Realizeazã verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantã.
    17.55. Elaboreazã şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificãrii ex-ante.
    17.56. Urmãreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificãrilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaboreazã stadiul realizãrii acestora.
    17.57. Asigurã îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaboreazã şi transmite AM stadiul realizãrii acţiunilor corective.
    17.58. Asigurã diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sintezã a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificãrilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.
    - Tehnologia informaţiei
    17.59. Asigurã integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
    17.60. Asigurã funcţionarea eficientã a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
    17.61. Monitorizeazã şi garanteazã calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI
    17.62. Asigurã funcţionarea şi utilizarea corectã a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.
    17.63. Asigurã operarea corespunzãtoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.
    17.64. Asigurã mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizeazã cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.
    - Managementul riscurilor
    17.65. Constituie şi asigurã funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.

    ART. 18
    Funcţii specifice delegate OI pentru gestionarea proiectelor de grant
    18.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea funcţiilor prevãzute la articolul 17, precum şi pentru îndeplinirea îndeplinirea urmãtoarelor funcţii specifice:
    - Programare
    18.2. Elaboreazã condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.
    18.3. Elaboreazã corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.
    - Lansare cereri de propuneri de proiecte
    18.4. Lanseazã cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.
    - Birou de informare (helpdesk)
    18.5. Completeazã registrul de helpdesk cu solicitãrile potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu rãspunsurile aferente.
    18.6. Asigurã mãsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.
    18.7. Elaboreazã şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebãri pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publicã lista celor mai frecvente întrebãri pe pagina de internet a OI.
    - Evaluare şi selecţie proiecte
    18.8. Nominalizeazã membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI. Comitetele de evaluare sunt aprobate de cãtre AM.
    18.9. Primeşte, în vederea evaluãrii, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.
    18.10. Organizeazã şi asigurã buna desfãşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilitã de AM.
    18.11. Selecteazã cererile de finanţare depuse de cãtre potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare POSDRU.
    18.12. Transmite cãtre AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevãzute de procedura aplicabilã.
    18.13. Înregistreazã eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.
    18.14. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervã a cererilor de finanţare primite.
    - Contractare
    18.15. Verificã documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.
    18.16. Pregãteşte dosarele proiectelor de contract şi semneazã contractele de finanţare, împreunã cu documentele aferente angajãrii bugetare.
    18.17. Analizeazã şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.
    18.18. Întocmeşte şi semneazã actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informeazã AM privind actele adiţionale încheiate.
    18.19. Efectueazã vizite speciale, dupã caz, în vederea soluţionãrii solicitãrilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.
    18.20. Organizeazã întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitãrii acestora de reziliere a contractelor de finanţare.
    18.21. Elaboreazã şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacã e cazul.