Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADITIONAL nr. 106 din 14 februarie 2008  la Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol, gaze, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT ADITIONAL nr. 106 din 14 februarie 2008 la Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol, gaze, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 29 ianuarie 2009
În temeiul art. 3 al. 2.b. şi <>art. 23 al. 2 din Legea nr. 130/1996 , modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 143/1997 şi în baza art. 4 din Contractul Colectiv de Muncã încheiat la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol, gaze, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006, în vigoare la aceastã datã, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei sub nr. 397/12.02.2007 între:

PATRONI - reprezentaţi de:
- Federaţia Patronalã Petrol şi Gaze - în baza Hotãrârii Tribunalului Municipiului Bucureşti (Sentinţa Civilã nr. 23 PJ din 10 august 2006) - anexatã;
- Federaţia Patronalã ENERGETICA - în baza Hotãrârii Tribunalului Municipiului Bucureşti, Secţia a V-a Civilã (Sentinţa Civilã nr. 1 din 30 ianuarie 2004) - anexatã.
prin mandataţii lor, conform împuternicirilor anexate

şi SALARIAŢI - reprezentaţi de:
- Uniunea Federativã Sindicalã ATLAS, cu federaţiile:
- Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente din Industria Petrolierã PETROM;
- Federaţia Sindicatelor GAZ ROMANIA;
- Federaţia Sindicalã TERMOELECTRICA;
- Federaţia Uniunea pentru Educaţie şi Democraţie;
- Uniunea Federativã a Energeticienilor din România
- Federaţia Naţionalã a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS
- Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente ENERGETICA
- Federaţia Sindicatelor din Gaz Metan Mediaş
- Federaţia HIDROSIND
reprezentativã în baza hotãrârii Tribunalului Municipiului Bucureşti, Secţia a III-a civilã (Sentinţa Civilã nr. 2/29.03.2004), anexatã
prin mandataţii lor, conform împuternicirilor anexate, se încheie prezentul act adiţional prin care hotãrãsc urmãtoarele:

1. Se prelungeşte aplicarea Contractului Colectiv de Muncã la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol, gaze înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei sub nr. 397/12.02.2007 în vigoare la aceastã datã, pe o perioadã de minimum 1 an de la data înregistrãrii.
2. Se modificã şi se completeazã Contractul Colectiv de Muncã la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol, gaze, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezentul act adiţional.
3. Prezentul act adiţional face parte integrantã din Contractul Colectiv de Muncã la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol, gaze.
4. Actul adiţional şi Anexa nr. 1 au fost recunoscute dupã citire şi certificate prin semnarea fiecãrei pagini de cãtre domnii Andrei Grigorescu şi Nicolae Tãnãsescu.

Încheiat şi semnat în 4 (patru) exemplare originale, astãzi 12.02.2008.

F.P. PETROL ŞI GAZE
FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA

1. Grigorescu Andrei
2. Conecini Ion
3. Sârghi Silviu
4. Techerã Romulus
5. Fãlcuţã Persiu
6. Bojan Octavian Alexandru
7. Opran Tudor
8. Enache Gheorghe
9. David Pamela Alexandra
10. Dumitru Andreea
11. Popa Romeo
12. Gheorghe Ion
13. Cordun Anca Manuela
14. Bilegan Iosif Constantin
15. Dumitru Radu Gheorghiu Liviu
16. Roşu Constantin

Reprezentanţii salariaţilor
1. Tãnãsescu Nicolae
2. Miloiu Gheorghe
3. Samoilã Ion
4. Anghel Marian
5. Neagu Miron
6. Domocoş Vasile
7. Angheluţã Zaharia
8. Sulea Decebal
9. Roşu NiculaeANEXA 1

La actul adiţional la contractul colectiv de muncã
încheiat la nivel de ramurã energie electricã, termicã,
petrol, gaze, înregistrat la Ministerul Muncii,
Solidaritãţii Sociale şi Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006

Se modificã şi se completeazã contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol şi gaze, dupã cum urmeazã:

1. Art. 8 alin. (2) va avea urmãtorul conţinut:
"Federaţiile patronale şi federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã vor fi obligatoriu consultate în vederea obţinerii acordului necesar, în toate cazurile, pentru promovarea şi/sau susţinerea proiectelor de acte normative care vizeazã relaţiile de muncã şi se vor informa reciproc despre mãsurile întreprinse şi despre rezultatele obţinute."

2. Art. 9 alin. (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Reprezentanţii pãrţilor semnatare pot verifica la agenţii economici, prin membrii comisiei paritare nominalizaţi în anexa nr. 3 la prezentul CCM, modul în care sunt respectate clauzele prevãzute în contractul colectiv de muncã."

3. Art. 13 alin. (2) va avea urmãtorul conţinut:
"În mãsura în care nu existã în ţarã forţã de muncã de cetãţenie românã disponibilã şi calificatã corespunzãtor, pot fi angajaţi pentru anumite obiective sau lucrãri cetãţeni strãini şi apatrizi, conform prevederilor legale."

4. Art. 14 alin. (4) va avea urmãtorul conţinut:
"Posturile vacante şi condiţiile de ocupare vor fi anunţate la sediile agenţilor economici şi ale sucursalelor (filialelor) acestora şi comunicate şi prin alte mijloace de informare mass-media."

5. Art. 21 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"În cazul în care, pentru ocuparea unui loc de muncã, vor fi mai mulţi candidaţi cu rezultate sensibil egale, obţinute în urma evaluãrii conform Regulamentului de concurs stabilit de unitate, la angajare se va ţine cont de urmãtoarea ordine de preferinţã:"

6. Art. 36 (1) va avea urmãtorul conţinut:
(1) Salariaţii care au beneficiat de drepturile prevãzute la articolul 34 (2) şi 34 (3) şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfãcut contractul individual de muncã, din motive care ţin de persoana salariatului, înainte de împlinirea a doi ani de la instalare, vor restitui sumele acordate proporţional cu perioada nelucratã pânã la expirarea termenului de 2 ani.

7. Art. 46 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"În perioada de preaviz, salariaţii beneficiazã de minimum 10 zile libere plãtite care, la cerere, pot fi acordate prin cumul."

8. Art. 48 alin. (3) va avea urmãtorul conţinut:
La situaţii similare se va ţine cont de aprecierea asupra activitãţii salariatului.

9. Art. 68 - se introduce un alineat nou (4) ce va avea urmãtorul conţinut:
"(4) Utilizarea necorespunzãtoare a echipamentului de lucru şi protecţie atrage sancţiuni conform Regulamentului de ordine interioarã la nivel de unitate."

10. Art. 71 punctul (d) va avea urmãtorul conţinut:
"d) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, bãi, grupuri sanitare, sãli de repaus sau cantinã-restaurant);"

11. Art. 74 - se completeazã cu un alineat nou (2) care va avea urmãtorul conţinut:
(2) Situaţia prevãzutã la alineatul precedent nu constituie motiv de desfacere a CIM din iniţiativa angajatorului, înainte de parcurgerea tuturor etapelor legale.

12. Art. 75 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"(1) Angajatorul va asigura asistenţã medicalã pentru toţi salariaţii."

13. Art. 84 va avea urmãtorul conţinut:
(1) În comisiile de anchetare a accidentelor de muncã participã, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncã.
(2) Rezultatele anchetelor asupra accidentelor de muncã vor fi aduse obligatoriu la cunoştinţa sindicatului.

14. Art. 129 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"(1) În cazuri excepţionale, în afara concediului plãtit pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, salariaţii care au în îngrijire copii în vârstã de pânã la 7 ani beneficiazã, la cerere, în continuarea acestuia, de un concediu fãrã platã, a cãrui duratã se va stabili de comun acord de angajator cu sindicatul, pentru fiecare situaţie."

15. Art. 130 (4) se modificã şi va avea urmãtorul conţinut:
(4) La agenţii economici nominalizaţi în Anexa nr. 1, prin contractul colectiv de muncã încheiat la acest nivel, sau anexã la acesta, se stabileşte valoarea minimã a salariului de bazã brut, astfel încât aceasta sã nu fie mai micã decât valoarea acestuia negociatã la nivel de ramurã, conform prezentului contract.
Pânã la urmãtoarea negociere, valoarea minimã a salariului de bazã brut, pentru un program complet de lucru de 170 de ore, este de ...... RON, adicã .... RON/orã.

16. Art. 131. (1) va avea urmãtorul conţinut:
(1) Modalitatea de ierarhizare a salariilor pe nivele, funcţii şi meserii se realizeazã prin negociere în contractele colective de muncã încheiate la nivelul agentului economic, cu respectarea coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi în CCM încheiate la niveluri superioare.

17. Art. 136 lit. g) va avea urmãtorul conţinut:
g) spor pentru exercitarea şi a atribuţiilor aferente unei alte funcţii, de pânã la 50% din salariul de bazã al funcţiei ale cãrei atribuţii se îndeplinesc, pentru timpul necesar exercitãrii funcţiei suplimentare;

18. Art. 138 (2) va avea urmãtorul conţinut:
"Dacã pe parcursul derulãrii contractului colectiv de muncã apar activitãţi ce comportã categorii de sporuri, recunoscute anterior prin alte reglementãri specifice, acestea se vor prelua în contractul colectiv de muncã la nivel de agent economic, cu negocierea cuantumurilor şi condiţiilor de acordare."

19. Art. 143 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"Majorãrile salariale colective se vor face prin negocieri colective cu sindicatele la nivelul fiecãrei unitãţi în parte."

20. Art. 144 va conţine un alineat nou (3) ce va avea urmãtorul conţinut:
"(3) Plata salariilor se poate face şi o datã pe lunã, de comun acord între pãrţile semnatare ale CCM la nivel de unitate."

21. Art. 150 (2) va avea urmãtorul conţinut:
"(2) În cazul în care mãsurile preconizate afecteazã interesele salariaţilor, regãsite în drepturi recunoscute, se va obţine acordul sindicatelor cu privire la respectarea prevederilor contractelor colective de muncã la nivel de unitate."

22. Art. 155 alin. 1 lit. c) şi d) vor avea urmãtorul conţinut:
"c) sã organizeze întruniri în sau pe teritoriul agentului economic, în timpul sau în afara orelor de muncã, fãrã prealabila aprobare a conducerii şi a sindicatului, dupã caz;"
"d) sã vinã pe teritoriul agentului economic în stare de ebrietate, sã introducã sau sã consume bãuturi alcoolice, droguri şi orice alte substanţe asimilate, în timpul programului de lucru."

23. Art. 164 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
În cazul în care salariatul şi-a pierdut total capacitatea de muncã în urma unor accidente de muncã sau în legãturã cu munca sau a îmbolnãvirii profesionale, agentul economic va compensa pentru maxim un an diferenţa dintre pensia de invaliditate şi salariul de bazã plus media sporurilor de care a beneficiat în ultimele trei luni, în corelare cu decizia asupra capacitãţii de muncã emisã de organele competente, dupã cum urmeazã:
- pentru decizie pe un an - compensarea se va face pentru 1 an
- pentru decizie pe 6 luni - compensarea se va face pentru 6 luni
- pentru decizie pe 6 luni, urmatã de încã o decizie pe 6 luni - compensarea se va face şi pentru perioada stipulatã în a doua decizie.

24. Art. 174 alin. (2) va avea urmãtorul conţinut:
"De douã salarii de bazã medii pe agent, la data evenimentului, beneficiazã în condiţiile stabilite în CCM încheiat la nivel de agent economic şi familia fostului salariat pensionat din sistem, dacã decesul acestuia survine în perioada de aplicare a actualului contract colectiv de muncã la nivel de ramurã."

25. Art. 182 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"Agenţii economici vor suporta contravaloarea abonamentelor/biletelor pe calea feratã sau auto pentru personalul nelocalnic care face naveta. Distanţa şi condiţiile vor fi stabilite în contractele colective de muncã încheiate la nivele inferioare."

26. Art. 186 alin. (1) şi alin. (2) vor avea urmãtorul conţinut:
"(1) Salariaţii agenţilor economici nominalizaţi în anexa nr. 1, la punctul A beneficiazã de un adaos la salariu, reprezentând contravaloarea unei cote anuale de energie electricã pentru consumul casnic.
(2) Salariaţii care s-au pensionat de la agenţii economici nominalizaţi în anexa nr. 1, la punctul A şi au lucrat minimum 15 ani sau ultimii 10 ani consecutivi înainte de pensionare în sistemul energetic, precum şi cei care au fost pensionaţi ca urmare a unor accidente de muncã la agenţii economici prevãzuţi la alin. (1), indiferent de vechimea în cadrul acestora, beneficiazã de la unitãţile de la care s-au pensionat de un ajutor material anual sub forma unei cote de energie electricã."

27. Art. 212 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"Pe perioada mandatului, salariaţii aleşi în funcţii sindicale, cu scoatere din producţie, îşi pãstreazã locul de muncã avut anterior urmând ca la încetarea mandatului sã revinã la vechiul loc de muncã."

28. Art. 214 alin. (1) va avea urmãtorul conţinut:
"Salariaţii care ocupã funcţii de conducere ale agenţilor economici (filialelor şi sucursalelor acestora, dupã caz), la schimbarea din funcţie vor fi încadraţi în funcţii corespunzãtoare pregãtirii profesionale, neputându-li-se desface contractul individual de muncã decât în condiţiile prezentului contract."

29. Pãrţile convin ca pânã la data de 14 februarie 2008 sã depunã anexa 1 bis la actul adiţional care va conţine forma convenitã prin negociere a articolelor 7, 28, 43, 130(4) şi a anexei 1 la contractul colectiv de muncã, consemnând finalizarea negocierii.

F.P. Petrol şi Gaze
F.P. Energetica
Federaţii SindicaleANEXA 1 BIS

La actul adiţional la contractul colectiv de muncã
încheiat la nivel de ramurã energie electricã, termicã,
petrol, gaze, înregistrat la Ministerul Muncii,
Solidaritãţii Sociale şi Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006

În baza celor convenite la punctul 29 din actul adiţional la contractul colectiv de muncã încheiat la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol, gaze pentru anul 2008, pãrţile convin urmãtoarele:
1. Se modificã şi se completeazã contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol şi gaze, dupã cum urmeazã:
Art. 130 (4) - se modificã şi va avea urmãtorul conţinut:
(4) La agenţii economici nominalizaţi în Anexa nr. 1, prin contractul colectiv de muncã încheiat la acest nivel, sau anexã la acesta, se stabileşte valoarea minimã a salariului de bazã brut, astfel încât aceasta sã nu fie mai micã decât valoarea acestuia negociatã la nivel de ramurã, conform prezentului contract.
Pânã la urmãtoarea negociere, valoarea minimã a salariului de bazã brut, pentru un program complet de lucru de 170 de ore, este de 625 lei, adicã 3,6765 lei/orã.
2. Art. 7 rãmâne neschimbat.
Art. 28 rãmâne neschimbat.
Art. 43 rãmâne neschimbat.
Anexa 1 la contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã energie electricã, termicã, petrol, gaze rãmâne neschimbatã pânã la urmãtoarea negociere.

F.P. Petrol şi Gaze
F.P. Energetica
Federaţii Sindicale

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016