Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din procedura martie 2021 Twitter Facebook

Acte procedura martie 2021

Monitorul Oficial 319 din 30 Martie 2021 (M. Of. 319/2021)

 PROCEDURĂ din 25 martie 2021 de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 30 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 435 din 25 martie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 319 din 30 martie 2021.──────────art. 1(1) operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia trecerii aparatelor din regimul de funcţionare cu profil 0 la regimul de funcţionare cu profil 1.(2) trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al agenţiei naţionale de administrare fiscală, urmat de importul unui fişier xml prevăzut la secţiunea ii.10 din anexa nr. 2 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 146/2018 pentru ...

Monitorul Oficial 286 din 22 Martie 2021 (M. Of. 286/2021)

 PROCEDURĂ din 15 martie 2021 privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 393 din 15 martie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 286 din 22 martie 2021.──────────1. (1) prezenta procedură se aplică persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în românia, înfiinţate în baza legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de tva potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din codul fiscal, şi:a) care au avut anulată înregistrarea în scopuri de tva potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei ...

 PROCEDURĂ din 15 martie 2021 de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 393 din 15 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 286 din 22 martie 2021.──────────1. persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în românia, înfiinţate în baza legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care au avut anulată înregistrarea în scopuri de tva în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din codul fiscal, în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a tva, respectiv în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, care solicită înregistrarea ...

 PROCEDURĂ din 15 martie 2021 de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 393 din 15 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 286 din 22 martie 2021.──────────1. organul fiscal anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în românia, înfiinţată în baza legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, prezintă risc fiscal ridicat.2. (1) procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecţiei efectuate, în mod automat, prin ...

Monitorul Oficial 266 din 17 Martie 2021 (M. Of. 266/2021)

 PROCEDURĂ DE ANULARE din 11 martie 2021 a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 17 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 85 din 11 martie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 266 din 17 martie 2021.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă (anofm) prin entităţile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/agenţia municipală pentru ocuparea forţei de muncă bucureşti (ajofm/amofm) şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor (crfpa), şi stabileşte modul de realizare a activităţii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. ii - anularea unor obligaţii accesorii din ...

Monitorul Oficial 259 din 16 Martie 2021 (M. Of. 259/2021)

 PROCEDURĂ din 10 martie 2021 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 16 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 15 din 10 martie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 259 din 16 martie 2021.──────────cap. i scopart. 1prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum.cap. ii domeniul de aplicareart. 2(1) prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi persoanele fizice sau juridice care solicită:a) racordarea unui loc de consum şi de producere nou, prevăzut ...

Monitorul Oficial 260 din 16 Martie 2021 (M. Of. 260/2021)

 PROCEDURĂ din 10 martie 2021 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 16 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 17 din 10 martie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 260 din 16 martie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând:a) utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri;b) utilizatorilor de tip clienţi casnici.art. 2(1) prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie concesionar şi utilizatorii de tip clienţi finali noncasnici, denumiţi în continuare utilizatori noncasnici, care solicită: a) racordarea la reţelele electrice de interes public, prin ...

Monitorul Oficial 257 din 15 Martie 2021 (M. Of. 257/2021)

 PROCEDURĂ din 11 martie 2021 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România prin vot la distanţă în data de 17 aprilie 2021 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 15 martie 2021

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 31 din 11 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 257 din 15 martie 2021.──────────art. 1(1) conferinţa camerei auditorilor financiari din românia (conferinţa camerei) este formată din auditorii financiari care au calitatea de membri ai camerei auditorilor financiari din românia (camera) şi au îndeplinite obligaţiile către cameră în anul anterior desfăşurării conferinţei, la termenele stabilite prin reglementările camerei.(2) prin obligaţii către cameră îndeplinite în anul anterior desfăşurării conferinţei, la termenele stabilite prin reglementările camerei, se înţeleg:a) cotizaţia fixă pentru anul 2020, achitată integral la data de 31 martie 2020 şi la data ...

Monitorul Oficial 243 bis din 10 Martie 2021 (M. Of. 243 bis/2021)

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la specia bovine EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1agenţia naţională pentru zootehnie (anz), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform h.g. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de depozitare, care depozitează şi comercializează material seminal congelat şi/sau embrioni, la nivel naţional, achiziţionat din ţările membre ale uniunii europeane sau din ţări terţe şi teritorii.art. 2scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului germinativ, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal la specia ovine şi caprine EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu" (anz), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform h.g. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de colectare, prelucrare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal, la nivel naţional.art. 2scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului seminal, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor comerciale şi urmărirea trasabilităţii acestuia după comercializare, pe ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la speciile ovine şi caprine EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1agenţia naţională pentru zootehnie (anz), este autoritatea competentă în domeniu, care conform h.g. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de depozitare, care depozitează şi comercializează material seminal congelat şi/sau embrioni, la nivel naţional, achiziţionat din ţările membre ale uniunii europene sau din ţări terţe şi teritorii.art. 2scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului germinativ, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de însămânţări artificiale, la animale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu" (anz), este autoritatea competentă în domeniu, care conform prevederilor legale în vigoare, autorizează operatorii de însămânţări artificiale, cu recunoaşterea calificării profesionale.art. 2scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului seminal, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin urmărirea trasabilităţii acestuia după comercializare, pe baza unor înregistrări credibile.art. 3obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:(1) stabilirea modalităţilor şi tehnicii de autorizare ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1scopul(1) agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu" (anz), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform h.g. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, la nivel naţional(2) procedura stabileşte activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia, condiţiile zootehnice privind autorizarea centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, descrierea procesului de autorizare precum şi libera ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, comercializare şi/sau transferul de embrioni, la specia bovine EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu" (anz), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform h.g. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele pentru colectarea, comercializarea şi/sau transferul de embrioni, la nivel naţional.art. 2scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului germinativ, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, facilitând trasabilitatea acestuia şi transparenţa tranzacţiilor comerciale, precum şi îmbunătăţirea ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare şi comercializare a materialului seminal congelat la specia cabaline EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1scopul(1) agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu" (a.n.z.), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform h.g. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de colectare, prelucrare, conservare şi depozitare a materialului seminal de armăsar, la nivel naţional.(2) procedura stabileşte activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia, condiţiile zootehnice privind autorizarea centrelor de colectare şi comercializarea materialului seminal congelat la specia cabaline.(3) scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la specia cabaline EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1agenţia naţională pentru zootehnie (anz), este autoritatea competentă în domeniu, care conform h.g. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de depozitare, care depozitează şi comercializează material seminal congelat şi/sau embrioni, la nivel naţional, achiziţionat din ţările membre ale uniunii europene sau din ţări terţe şi teritorii.art. 2scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului germinativ, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor ...

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare şi comercializare a materialului seminal congelat, la specia bovine EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021

────────── aprobată prin ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 243 din 10 martie 2021.──────────cap. iscopul şi obiectivele proceduriiart. 1agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu" (anz), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform h.g. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat, la nivel naţional.art. 2scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului seminal, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor comerciale şi urmărirea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016