Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 15 martie 2021  privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 15 martie 2021 privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 393 din 15 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 286 din 22 martie 2021.
──────────
    1. (1) Prezenta procedură se aplică persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, şi:
    a) care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA;
    b) care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal.

    (2) Sucursalele din România ale persoanelor impozabile cu sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, potrivit prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

    2. (1) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt supuse evaluării riscului fiscal în baza criteriilor de risc prevăzute în anexa nr. 5 la normele metodologice.
    (2) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt supuse evaluării riscului fiscal în baza criteriilor de risc prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.

    3. Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    4. La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică dacă asociaţii/ administratorii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, sau persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. (1) Situaţia prevăzută la pct. 4 se referă la:
    a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înţelege persoana fizică sau juridică ce deţine părţi sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societăţii.

    (2) În cazul în care administratorii/asociaţii persoanei impozabile, definiţi la alin. (1), nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    6. (1) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexată declaraţia prevăzută la pct. 5 alin. (2), compartimentul de specialitate notifică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentaţiei.
    (2) În situaţia în care persoana impozabilă nu transmite declaraţia prevăzută la pct. 5 alin. (2) în termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate îi transmite, în termen de 3 zile lucrătoare, o înştiinţare cu privire la imposibilitatea soluţionării cererii.
    (3) Compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal care au anexată, după caz, declaraţia prevăzută la pct. 5 alin. (2), în vederea evaluării riscului fiscal, respectiv a analizării încetării situaţiei care a condus la anularea codului de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.
    (4) Pentru soluţionarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă nu se regăseşte în altă situaţie de anulare dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) din Codul fiscal.
    (5) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă de compartimentul de specialitate dacă:
    a) asociaţii/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 5 alin. (1), sau persoana impozabilă însăşi au/are înscrise(ă) în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) asociaţii/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 5 alin. (1), care nu sunt înregistraţi fiscal în România, prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau faptele de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) persoana impozabilă care solicită înregistrarea potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se regăseşte într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) din Codul fiscal.

    (6) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. Persoana impozabila are dreptul să îşi exprime punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept, precum şi să transmită informaţiile, documentele şi probele suplimentare considerate relevante în susţinerea cauzei, prin intermediul poştei electronice, având în vedere adresa de e-mail comunicată în cadrul cererii de înregistrare în scopuri de TVA, fără a mai fi necesară prezenţa acesteia la sediul organului fiscal competent. Compartimentul de specialitate va indica în cadrul notificării adresa de e-mail a organului fiscal utilizată în procesul audierii.
    (7) La finalizarea audierii, indiferent de modul în care a avut loc aceasta, respectiv la sediul organului fiscal sau prin intermediul poştei electronice, se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal şi de contribuabil sau, după caz, de persoana împuternicită să reprezinte contribuabilul în relaţia cu organul fiscal în care se vor consemna cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele şi prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participă la audiere, data la care are loc audierea, documentele şi informaţiile prezentate de contribuabil la audiere care au fost solicitate de organul fiscal sau probele suplimentare considerate relevante de către contribuabil, constatările organului fiscal, precum şi punctul de vedere al contribuabilului. În cazul în care audierea are loc prin intermediul poştei electronice, procesul-verbal va fi transmis contribuabililor la adresa de e-mail indicată în cadrul cererii de înregistrare în vederea semnării acestuia.

    7. (1) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, compartimentul de evaluare procedează la evaluarea riscului fiscal având în vedere criteriile de risc prevăzute în anexa nr. 5 la normele metodologice.
    (2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, compartimentul de evaluare procedează la evaluarea riscului fiscal având în vedere criteriile de risc prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.
    (3) Fiecărui criteriu prevăzut în anexele nr. 5 şi 6 la normele metodologice îi corespunde un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.
    (4) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal prevăzută la alin. (1) şi (2) prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obţinut este mai mic de 51 de puncte.

    8. (1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care nu se află în situaţiile de la pct. 6 alin. (5), sunt supuse analizei prevăzute la pct. 7.
    (2) Analiza efectuată are ca scop:
    a) evaluarea riscului fiscal al persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România;
    b) stabilirea încetării situaţiilor care au condus la anularea codului de TVA, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat.

    (3) După efectuarea analizei prevăzute la alin. (1), dacă:
    a) persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se află în situaţia prevăzută la pct. 7 alin. (4), compartimentul de evaluare asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, înainte de transmiterea către compartimentul de specialitate a referatului cu propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA. În cadrul audierii, persoana impozabilă are dreptul să îşi exprime punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei, precum şi să prezinte date, informaţii şi documente în susţinerea cauzei;
    b) persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal nu se află în situaţia prevăzută la pct. 7 alin. (4), compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.


    9. (1) În vederea îndeplinirii obligaţiei privind audierea de la pct. 8 alin. (3) lit. a), compartimentul de evaluare transmite persoanei impozabile o notificare prin care aceasta este înştiinţată cu privire la posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere asupra obligativităţii de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, informaţiile şi documentele solicitate, precum şi asupra posibilităţii de a furniza alte probe suplimentare considerate relevante pentru determinarea nivelului riscului fiscal. Persoana impozabilă are dreptul să îşi exprime punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept, precum şi să transmită informaţiile, documentele şi probele suplimentare considerate relevante pentru determinarea nivelului fiscal, prin intermediul poştei electronice, având în vedere adresa de e-mail comunicată în cadrul cererii de înregistrare în scopuri de TVA, fără a mai fi necesară prezenţa acesteia la sediul organului fiscal competent. Compartimentul de evaluare va indica în cadrul notificării adresa de e-mail a organului fiscal utilizată în procesul audierii.
    (2) La stabilirea termenelor înscrise în notificarea prevăzută la alin. (1) se vor avea în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală. Procedura de audiere se consideră îndeplinită în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.
    (3) Persoana impozabilă poate solicita, în scris, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei stabilite pentru audiere. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramată audierea. Persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în care nu se admite cererea de amânare.
    (4) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data comunicării notificării şi data la care are loc audierea.
    (5) La finalizarea audierii, indiferent de modul în care a avut loc aceasta, respectiv la sediul organului fiscal sau prin intermediul poştei electronice, se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal şi de contribuabil sau, după caz, de persoana împuternicită să reprezinte contribuabilul în relaţia cu organul fiscal, în care se vor consemna cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele şi prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participă la audiere, data la care are loc audierea, documentele şi informaţiile prezentate de contribuabil la audiere care au fost solicitate de organul fiscal sau probele suplimentare considerate relevante de către contribuabil, constatările organului fiscal, precum şi punctul de vedere al contribuabilului. În cazul în care audierea are loc prin intermediul poştei electronice, procesul-verbal va fi transmis contribuabililor la adresa de e-mail indicată în cadrul cererii de înregistrare în vederea semnării acestuia.

    10. (1) Dacă persoana impozabilă prevăzută la pct. 8 alin. (3) lit. a) prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care sunt de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal întrucât acestea au legătură cu cauza astfel încât să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.
    (2) Dacă persoana impozabilă prevăzută la pct. 8 alin. (3) lit. a) nu prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente sau datele, informaţiile şi documentele prezentate nu sunt de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal întrucât acestea nu au legătură cu cauza astfel încât să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.
    (3) Dacă persoana impozabilă prevăzută la pct. 8 alin. (3) lit. a) prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care au legătură cu cauza, dar care impun efectuarea unor verificări faptice şi documentare ce pot determina modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei structurilor cu atribuţii de control competente.
    (4) În urma verificărilor efectuate, structurile cu atribuţii de control competente transmit compartimentului de evaluare o adresă care va cuprinde menţiuni referitoare la confirmarea sau infirmarea riscului fiscal, inclusiv motivele de fapt şi temeiul de drept. Compartimentul de evaluare întocmeşte, în baza adresei primite de la structurile cu atribuţii de control competente, referatul cu propunerea de aprobare sau respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă sau se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.
    (5) Dacă persoana impozabilă prevăzută la pct. 8 alin. (3) lit. a) refuză explicit audierea în cadrul căreia poate să îşi exprime punctul de vedere cu privire la decizia ce urmează a fi luată sau nu răspunde la cele două termene consecutive stabilite în vederea audierii, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

    11. În situaţia prevăzută la pct. 10 alin. (3), compartimentul de evaluare poate solicita, după caz, înainte de transmiterea către structurile cu atribuţii de control competente a documentaţiei analizate, prezenţa persoanei impozabile la sediul organului fiscal competent în vederea clarificării nivelului riscului fiscal. În cazul în care persoana impozabilă prezintă probe suplimentare de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal astfel încât să rezulte că aceasta nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă la sediul organului fiscal competent sau acesta nu prezintă probe suplimentare de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare procedează potrivit celor prevăzute la pct. 10 alin. (3) şi (4).
    12. Referatul întocmit în situaţiile prevăzute la pct. 10 alin. (2), (4) şi (5) care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA conţine motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii.
    13. (1) Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. Decizia va cuprinde, în concret, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza soluţiei adoptate.
    (2) Pentru persoanele impozabile aflate în situaţia prevăzută la pct. 6 alin. (5) lit. c), decizia de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se întocmeşte prin bifarea căsuţei corespunzătoare motivului pentru care se respinge cererea de înregistrare, iar în cadrul rubricii dedicate motivului de fapt şi de drept se menţionează inclusiv faptul că înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile rămâne anulată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.
    (3) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

    14. Împotriva deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    15. În soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal sunt aplicabile, în mod corespunzător, reglementările în vigoare privind Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016