Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 787 din 25 Noiembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 787 din 25 Noiembrie 2008

Monitorul Oficial 787 din 25 Noiembrie 2008 (M. Of. 787/2008)

1. ORDIN nr. 1.638 din 26 septembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 2 alin (3) din legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare; vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale buget ...

4. NORMA din 13 noiembrie 2008 privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Prezenta normã a fost elaboratã în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea bãncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicatã, şi cu hotãrârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţãri, garanţii şi asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile lor ulterioare. cap. i obiectul garantãrii art. 1 banca de export-import a ...

5. HOTARARE nr. 365 din 13 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

În baza hotãrârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţãri, garanţii şi asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, analizând propunerea referitoare la norma privind derularea activitãţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod iso: ni-gar-08-i/0) şi ţinând seama de: - legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea bãncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicatã; ...

6. HOTARARE nr. 1.154 din 30 octombrie 2008 pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.134/2008 , prin care a fost emis avizul conform pentru punerea în funcţiune a judecãtoriei jibou, cu sediul în localitatea jibou, judeţul sãlaj, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, plenul consiliului superior al magistraturii hotãrãşte: art. ...

7. HOTARARE nr. 1.420 din 4 noiembrie 2008 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Nationala pentru Sport EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin.(2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului cancelariei primului-ministru, pentru agenţia naţionalã pentru sport, cu suma de 6.500 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 67.01 "culturã, recreere şi religie", din care 6.000 mii lei la titlul 51 "transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", în vederea finanţãrii cheltuielilor de ...

8. HOTARARE nr. 1.419 din 4 noiembrie 2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.114/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei-Universitate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin.(1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i anexa la hotãrârea guvernului nr. 1.114/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "magistrala 5 drumul taberei-pantelimon. tronsonul drumul taberei-universitate", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 685 din 29 septembrie 2003, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.-------- *) anexa nu se publicã, fiind clasificatã ...

9. HOTARARE nr. 1.240 din 1 octombrie 2008 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor a unor suprafete de teren trecute in domeniul public al statului, in vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitii "Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 intre km 8+100 si km 17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersectia cu Bd. Aerogarii si bd. Ion Ionescu de la Brad" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţionalã a drumurilor din românia", aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 47/2004 , cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 172 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere declanşarea procedurii de infringement împotriva româniei pentru necomunicarea mãsurilor naţionale de transpunere a directivei 2005/89/ce a parlamentului european şi a consiliului din 18 ianuarie 2006 privind mãsurile menite sã garanteze siguranţa aprovizionãrii cu energie electricã şi investiţiile în infrastructuri, ţinând cont de faptul cã neadoptarea în regim de urgenţã în legislaţia naţionalã a prevederilor directivei poate aduce românia în faţa curţii europene de justiţie, fapt ce constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, guvernul ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 169 din 19 noiembrie 2008 privind majorarea contributiei Romaniei la realizarea investitiilor finantate prin imprumutul extern acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin Acordul de imprumut pentru finantarea "Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere urgenţa continuãrii procesului de modernizare a reţelei energetice feroviare şi a parcului de utilaje existent, care sã permitã reducerea cheltuielilor de mentenanţã, asigurarea condiţiilor de interoperabilitate, alinierea la standardele europene privind disponibilitatea infrastructurii feroviare, creşterii calitãţii în transportul feroviar, nevoia imperioasã de creştere a productivitãţii muncii, precum şi oportunitatea achiziţionãrii unor utilaje performante la preţuri competitive, ţinând seama de faptul cã menţinerea în exploatare la un nivel minim al condiţiilor tehnice a acestor instalaţii de electrificare învechite, cu ciclu de funcţionare mult depãşit, duce la creşterea semnificativã a costurilor putând afecta siguranţei circulaţiei, crescând ...

12.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere că, în conformitate cu art. 226 din tratatul de instituire a comunităţilor europene, comisia europeană a declanşat împotriva româniei o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de transpunere a directivei 79/409/cee a consiliului din 2 aprilie privind conservarea păsărilor sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a directivei 92/43/cee a consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, cu modificările şi completările ulterioare, şiţinând seama de faptul că românia s-a angajat să soluţioneze problemele evidenţiate de comisia europeană până în luna decembrie a anului 2008, iar, în lipsa unor ...

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere faptul cã românia, în calitate de stat membru al uniunii europene, este beneficiar de fonduri externe nerambursabile în cadrul obiectivului "convergenţã" şi al obiectivului "cooperare teritorialã europeanã", având în vedere faptul cã ministerul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor gestioneazã fondurile externe nerambursabile aferente programelor obiectivului "cooperare teritorialã europeanã" în calitate de autoritate de management/autoritate comunã de management/autoritate naţionalã pentru 11 programe finanţate din fondul european de dezvoltare regionalã, precum şi din fondurile aferente instrumentului de asistenţã pentru preaderare şi instrumentului european de vecinãtate şi parteneriat, ţinând cont de faptul cã 9 ...

14. DECRET nr. 1.103 din 12 noiembrie 2008 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 şi ale art. 11 pct. ix.4 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerile directorului serviciului de informaţii externe, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 pe data de 1 decembrie 2008 se conferã semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice