Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 365 din 13 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 365 din 13 noiembrie 2008  pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0)    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 365 din 13 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

În baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, analizând propunerea referitoare la Norma privind derularea activitãţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0) şi ţinând seama de:
- <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã;
- Nota de aprobare nr. 808 din 11 noiembrie 2008 întocmitã de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 13 noiembrie 2008 de cãtre membrii Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri,

Comitetul Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 13 noiembrie 2008, hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aprobã Norma privind derularea activitãţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0), conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Preşedintele Comitetului Interministerial de
Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri,
Eugen Teodorovici

Bucureşti, 13 noiembrie 2008.
Nr. 365.

ANEXĂ

NORMĂ
privind derularea activitãţii de emitere în numele şi
în contul statului a garanţiei pentru companii
(cod ISO: NI-GAR-08-I/0)

Prezenta normã a fost elaboratã în conformitate cu <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, şi cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile lor ulterioare.

CAP. I
Obiectul garantãrii

ART. 1
Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumitã în continuare EximBank, garanteazã, în numele şi în contul statului, creditele sau scrisorile de garanţie bancarã acordate/emise la solicitarea companiilor, în scopul derulãrii tranzacţiilor comerciale cu partenerii.
ART. 2
(1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi în contul statului este, potrivit <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpãrãtor şi a investiţiilor româneşti în strãinãtate, precum şi a activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, dezvoltare regionalã, susţinere a activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurãtor, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale.
(2) Fondul menţionat la alin. (1) va putea fi angajat în limita maximã de expunere stabilitã de Comitetul Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri, denumit în continuare C.I.F.G.A.
ART. 3
Garanţia pentru companii, denumitã în continuare garanţia, nu constituie ajutor de stat, fiind elaboratã cu respectarea îndrumãrilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor (Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 155 din 20 iunie 2008.

CAP. II
Definiţii

ART. 4
În sensul prezentei norme se definesc urmãtorii termeni:
a) beneficiarul garanţiei - banca finanţatoare, care acordã ordonatorului creditul pentru realizarea tranzacţiilor comerciale cu partenerii;
b) convenţie de garantare - contractul în baza cãruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate pãrţile implicate, condiţiile de garantare specifice etc.;
c) credit - creditul acordat (altul decât cel sub forma creditului de investiţii) sau scrisoarea de garanţie bancarã emisã de cãtre beneficiarul garanţiei în favoarea ordonatorului;
d) garanţia - angajamentul asumat de EximBank, în calitate de garant în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie, conform cãruia EximBank se obligã sã plãteascã beneficiarului garanţiei, potrivit prevederilor convenţiei de garantare, o parte din pierderea suportatã de acesta ca urmare a producerii riscului de credit;
e) ordonator - companii care desfãşoarã activitatea de producţie şi/sau de prestare de servicii, altele decât întreprinderile mici şi mijlocii, cu care beneficiarul garanţiei încheie un contract pentru finanţarea/garantarea realizãrii tranzacţiilor comerciale cu partenerii;
f) procent garantat - partea din credit (principal)/scrisoarea de garanţie bancarã care este acoperitã de garanţie, exprimat în valoare procentualã. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;
g) riscul de credit - neplata, parţialã sau integralã, de cãtre ordonator a creditului (principalului) sau executarea de cãtre beneficiarul garanţiei a scrisorii de garanţie bancarã;
h) valoarea garanţiei - valoarea menţionatã în scrisoarea de garanţie, al cãrei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea creditului (principal)/valoarea scrisorii de garanţie bancarã. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului de credit/scrisorii de garanţie bancarã, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
i) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmeazã a fi plãtitã de EximBank beneficiarului garanţiei ca urmare a producerii riscului de credit, pânã la concurenţa valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat al principalului creditului garantat/scrisorii de garanţie bancarã executate. Valoarea de executare a garanţiei se determinã în moneda creditului.

CAP. III
Descrierea garanţiei

ART. 5
Garanţia respectã prevederile legislaţiei comunitare privind condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
a) ordonatorul nu se aflã în dificultate financiarã, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate*1);
---------
*1) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/1.10.2004, seria C.

b) ordonatorul este, în principiu, capabil sã obţinã un credit/o garanţie în condiţii de piaţã de pe pieţe financiare, fãrã intervenţia statului;
c) acordarea garanţiei se realizeazã pe baza evaluãrii riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plãtite de ordonator sã asigure autofinanţarea schemei de garanţii;
d) comisioanele plãtite de ordonator acoperã atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea garanţiilor, cât şi costurile administrative ale schemei şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial, furnizat de stat, la demararea schemei;
e) schema de acordare a garanţiei va fi analizatã cel puţin o datã pe an.
ART. 6
Garanţia se acordã numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator/fidejusorul ordonatorului la creditul/scrisoarea de garanţie bancarã oferitã de beneficiarul garanţiei.
ART. 7
Scrisoarea de garanţie emisã de EximBank, în numele şi în contul statului, are urmãtoarele caracteristici principale:
a) este irevocabilã şi necondiţionatã;
b) este directã şi expresã;
c) este plãtibilã la prima cerere scrisã a beneficiarului garanţiei;
d) are valoare determinatã;
e) valoarea se reduce pro-rata pe mãsura îndeplinirii obligaţiilor de cãtre ordonator.
ART. 8
Perioada de valabilitate a garanţiei se coreleazã cu condiţiile creditului şi poate fi de maximum durata creditului plus o perioadã de pânã la 30 de zile calendaristice.
ART. 9
(1) Rãspunderea EximBank începe la data intrãrii în vigoare a scrisorii de garanţie.
(2) Rãspunderea EximBank înceteazã astfel:
a) în ziua rambursãrii integrale a creditului sau la expirarea valabilitãţii scrisorii de garanţie bancarã;
b) la data denunţãrii/încetãrii prin acordul pãrţilor/rezilierii contractului de credit/convenţiei de garantare dintre beneficiarul garanţiei şi ordonator, fãrã acordul prealabil al EximBank;
c) în cazul producerii riscului de credit, la data când EximBank plãteşte valoarea de executare a garanţiei;
d) prin restituirea originalului scrisorii de garanţie de cãtre beneficiarul garanţiei, înainte de încheierea perioadei de valabilitate, împreunã cu declaraţia acestuia cã aceasta a rãmas fãrã obiect;
e) automat la expirarea perioadei de valabilitate a garanţiei, indiferent dacã originalul scrisorii de garanţie emise în numele şi în contul statului este returnat sau nu.
ART. 10
Garanţia se acordã în moneda creditului.

CAP. IV
Criterii de eligibilitate

ART. 11
Pentru acordarea garanţiei, ordonatorul trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate, la data depunerii cererii de garantare:
a) nu se aflã în dificultate financiarã, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate*2);
---------
*2) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/1.10.2004, seria C.

b) nu figureazã cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare*3) şi nu figureazã cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi*4);
---------
*3) În cazul în care, din verificarea Centralei Riscurilor Bancare, rezultã existenţa unui credit restant, iar solicitantul garanţiei prezintã documente din care
sã reiasã cã a achitat restanţa, se considerã criteriul îndeplinit.
*4) În cazul în care solicitantul figureazã cu incidente de platã accidentale, care nu denotã un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzãtoare.

c) nu înregistreazã datorii restante cãtre bugetul general consolidat al statului;
d) nu s-a instituit procedura judiciarã a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;
e) prezintã bãncilor garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului;
f) la momentul solicitãrii de emitere a garanţiei în numele şi în contul statului nu se aflã în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, inclusiv Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu EximBank.
ART. 12
Sunt excluse de la garantare urmãtoarele:
a) activitãţile definite ca fiind ilegale sau dãunãtoare mediului ecologic, conform legislaţiei în vigoare;
b) activitãţile de natura jocurilor de noroc;
c) activitãţile de producţie, comerţ şi servicii în domeniul armamentului;
d) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;
e) exportul de mãrfuri cuprinse în lista de mãrfuri de export care nu beneficiazã de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate de EximBank, stabilitã periodic*5) prin hotãrâre a Guvernului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I;
-------
*5) Lista mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank în vigoare la data aprobãrii prezentei norme a fost aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.298/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

f) tranzacţii imobiliare (cumpãrarea/construirea de imobile în scopul vânzãrii/închirierii).

CAP. V
Documentaţia, analiza şi aprobarea garantãrii

ART. 13
Companiile depun la EximBank cererea de garantare completatã de beneficiarul garanţiei, împreunã cu ordonatorul, însoţitã de documentele necesare analizei solicitãrii de garantare.
ART. 14
La cererea ordonatorului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie.
ART. 15
(1) EximBank analizeazã solicitarea de garantare, potrivit reglementãrilor proprii, pe baza urmãtoarelor coordonate:
a) situaţia economico-financiarã a companiei;
b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/convenţiei de garantare;
c) riscurile asociate;
d) alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.
(2) EximBank are dreptul sã solicite companiei/beneficiarului garanţiei informaţii suplimentare, în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizatã nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.
ART. 16
În funcţie de clauzele contractului de credit/convenţiei de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a garanţiei, referitor la obiect, valoare, procent garantat, perioada de valabilitate, comisioane, alte condiţii specifice de garantare.
ART. 17
Acordarea garanţiei se realizeazã pe baza aprobãrilor C.I.F.G.A.
ART. 18
EximBank monitorizeazã garanţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadã de valabilitate a acestora.

CAP. VI
Executarea garanţiei

ART. 19
Beneficiarul garanţiei este îndreptãţit la executarea garanţiei numai dacã s-a produs riscul de credit.
Cererea de executare trebuie transmisã la EximBank în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei.
ART. 20
Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei o singurã datã de la producerea riscului de credit, în termenii şi condiţiile prevãzute în convenţia de garantare.
ART. 21
(1) Dupã executarea garanţiei, EximBank va lua toate mãsurile necesare pentru recuperarea sumelor plãtite din fondurile statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricãrei alte persoane asupra cãreia ordonatorul şi-a transferat obligaţiile.
(2) Recuperarea prin executare silitã se efectueazã prin corpul executorilor fiscali al EximBank, conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 22
În scopul aplicãrii prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobãrii C.I.F.G.A.

-----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016