Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 149 din 4 noiembrie 2008  pentru modificarea si completarea   Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere faptul cã România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, este beneficiar de fonduri externe nerambursabile în cadrul obiectivului "Convergenţã" şi al obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã",
având în vedere faptul cã Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor gestioneazã fondurile externe nerambursabile aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã" în calitate de Autoritate de management/Autoritate comunã de management/Autoritate naţionalã pentru 11 programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, precum şi din fondurile aferente Instrumentului de Asistenţã pentru Preaderare şi Instrumentului European de Vecinãtate şi Parteneriat,
ţinând cont de faptul cã 9 dintre cele 11 programe au primit decizia de aprobare din partea Comisiei Europene, iar celelalte douã urmeazã sã o primeascã pânã la sfârşitul anului curent,
având în vedere urgenţa privind crearea cadrului legal de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 din 5 iulie 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind la Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinãtate şi parteneriat, Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a programelor de cooperare transfrontalierã finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinãtate şi parteneriat, Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (IPA) şi Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (IPA),
în scopul asigurãrii coerenţei fluxurilor financiare aferente implementãrii programelor obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã" atât intern, cât şi în relaţia cu statele partenere în programe,
apreciind cã neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţã ar conduce la apariţia unor grave disfuncţionalitãţi în implementarea programelor obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã" din punctul de vedere al asigurãrii unei gestiuni financiare corecte şi echitabile pentru toate statele partenere în programe,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Ordonanţa Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorialã europeanã", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, aprobatã prin <>Legea nr. 379/2007 , se modificã şi se completeazã, dupã cum urmeazã:
1. În tot cuprinsul ordonanţei, urmãtoarele sintagme se înlocuiesc dupã cum urmeazã:
a) sintagma "contribuţie naţionalã" se înlocuieşte cu sintagma "contribuţie publicã naţionalã";
b) sintagma "cheltuieli neeligibile" se înlocuieşte cu sintagma "alte cheltuieli decât cele eligibile";
c) sintagmele "liderul de proiect/beneficiar", respectiv "liderului de proiect/beneficiarului" se înlocuiesc cu sintagmele "liderii de proiect/beneficiarii", respectiv "liderilor de proiect/beneficiarilor".
2. La articolul 1 alineatul (2), literele m), r), t) şi u) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"m) unitate de platã - structura din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în situaţia în care acesta îndeplineşte rol de Autoritate de management/Autoritate comunã de management/Autoritate naţionalã pentru un program de cooperare teritorialã europeanã, care are responsabilitatea transferãrii cãtre liderii de proiect/beneficiari/parteneri a sumelor aferente plãţilor în avans, a cofinanţãrii de la bugetul de stat şi a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã", precum şi cãtre contractori a sumelor aferente finanţãrii proiectelor de asistenţã tehnicã, dupã caz;
.....................................................................
r) platã în avans - sumele transferate cãtre liderii de proiect/beneficiari/parteneri pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulãrii proiectelor şi cãtre Birourile Regionale pentru Cooperare Transfrontalierã în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de cãtre Autoritatea de management/Autoritatea comunã de management/Autoritatea naţionalã pentru implementarea programelor;
....................................................................
t) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de cãtre liderii de proiect/beneficiari/parteneri, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã", care pot fi finanţate atât din asistenţa financiarã nerambursabilã, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a liderilor de proiect/beneficiari/parteneri, conform reglementãrilor legale comunitare şi naţionale în vigoare;
...................................................................
u) contribuţia naţionalã - totalul fondurilor publice cheltuite în cadrul implementãrii programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã", format din cofinanţarea publicã şi cheltuieli publice, altele decât cele eligibile;".
3. La articolul 1 alineatul (2), litera ţ) se abrogã.
4. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) FEDR finanţeazã urmãtoarele programe:
a) Programul de cooperare transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013;
b) Programul de cooperare transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013;
c) Programul de cooperare transnaţionalã "Sud-Estul Europei", denumit în continuare SEE;
d) Programul de cooperare interregionalã INTERREG IVC, denumit în continuare INTERREG IVC;
e) Programul pentru Reţeaua de dezvoltare urbanã URBACT II, denumit în continuare URBACT II;
f) Programul de cooperare interregionalã INTERACT 2007-2013, denumit în continuare INTERACT 2007-2013;
g) Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeanã de observare a dezvoltãrii şi coeziunii teritoriale, denumit în continuare ESPON 2013.
(2) Sumele aferente FEDR stabilite pentru Programul operaţional de cooperare transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013, pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de Autoritate de management, au caracter previzional şi se reflectã în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în anexa la bugetul unitãţilor administrativ-teritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean din România în calitate de lider de proiect/beneficiar/ partener, respectiv în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor în calitate de Autoritate de certificare şi platã."
5. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) IPA finanţeazã Programul IPA de cooperare transfrontalierã România-Serbia.
(2) Sumele aferente IPA, stabilite pentru Programul IPA de cooperare transfrontalierã România - Serbia, pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de Autoritate de management, au caracter previzional şi se reflectã în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în anexa la bugetul unitãţilor administrativ-teritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean din România în calitate de lider de proiect/beneficiar/partener, respectiv în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor în calitate de Autoritate de certificare şi platã."
6. La articolul 5, alineatele (1) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) ENPI finanţeazã urmãtoarele programe operaţionale comune:
a) Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
b) Programul operaţional comun de cooperare în bazinul Mãrii Negre 2007-2013;
c) Programul de cooperare transfrontalierã Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.
....................................................................
(5) Pentru programul de cooperare transfrontalierã prevãzut la alin. (1) lit. c), pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de Autoritate naţionalã, sumele provenite din ENPI sunt transferate beneficiarului din România de cãtre Autoritatea comunã de management din cadrul statului partener, conform procedurilor de implementare agreate la nivelul programului."
7. La articolul 6 punctul 2, literele c), d), e) şi f) se modificã şi vor avea vor avea urmãtorul cuprins:
"c) sumele necesare cofinanţãrii axelor prioritare/prioritãţilor din cadrul tuturor programelor, cu excepţia axelor prioritare de asistenţã tehnicã, atunci când Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor , în calitate de AM, este beneficiar al asistenţei tehnice;
d) sumele necesare finanţãrii cheltuielilor eligibile şi a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor are calitatea de beneficiar de asistenţã tehnicã;
e) sumele necesare finanţãrii cheltuielilor eligibile efectuate de cãtre alţi beneficiari din Romania ai axelor prioritare/componentelor de asistenţã tehnicã în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã" care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite;
f) sumele necesare plãţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv a majorãrilor de întârziere ca urmare a nerecuperãrii la timp de la liderii de proiect/beneficiari/parteneri."
8. La articolul 6 punctul 2, dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera g), cu urmãtorul cuprins:
"g) sumele necesare acoperirii diferenţelor de curs valutar pentru operaţiunile efectuate de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor în cadrul programelor aferente obiectivului «Cooperare teritorialã europeanã»".
9. La articolul 6, dupã punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmãtorul cuprins:
"4. Pentru sumele prevãzute în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, cu rol de Autoritate de management, reprezentând finanţarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operaţionale, instituţiile publice cu rol de beneficiari ai axelor de asistenţã tehnicã pot avea calitatea de ordonator terţiar de credite."
10. La articolul 7, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În mod excepţional, pânã la adoptarea mãsurilor necesare pentru acceptarea contribuţiei private drept cheltuialã eligibilã, în cadrul Programului de cooperare transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013 şi a SEE, sumele alocate de la bugetul de stat, reprezentând cofinanţarea, se acordã pentru proiectele la care liderii de proiect/partenerii sunt organizaţii neguvernamentale - persoane juridice de drept privat din România, în procent de maximum 15% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea de management."
11. La articolul 7, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevãzute la alin. (1), sunt acordate conform regulilor specifice fiecãrui program."
12. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Sumele aferente cofinanţãrii se transferã de cãtre unitatea de platã din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor cãtre liderii de proiect/beneficiari/parteneri/birourile regionale pentru cooperare transfrontalierã din România prin plãţi în lei sau euro, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."
13. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Pentru programele obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã", pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte rol de Autoritate de management, statele partenere pot transfera cofinanţarea publicã pentru axa prioritarã de asistenţã tehnicã într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor."
14. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Alocarea în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor a sumelor prevãzute la art. 6 pct. 2 lit. f), pentru plata creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv a majorãrilor de întârziere ca urmare a nerecuperãrii la timp de la liderii de proiect/beneficiari/parteneri, se realizeazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii."
15. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Propunerile de credite bugetare necesare asigurãrii sumelor prevãzute la art. 6 pct. 3 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimãrii cuantumului proiectelor ce urmeazã a se aproba pentru finanţare în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã"."
16. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - (1) În cazul programelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi art. 4 alin. (1), pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor este Autoritate de management, plata în avans se acordã din cofinanţare numai liderilor de proiect/partenerilor/birourilor regionale pentru cooperare transfrontalierã din România.
(2) În cazul programelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-g), pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor este Autoritate naţionalã, se acordã plãţi în avans din cofinanţare numai birourilor regionale pentru cooperare transfrontalierã din România.
(3) În cazul programelor prevãzute la art. 5 alin. (1), pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor este Autoritate comunã de management, se acordã plãţi în avans, din fondurile externe nerambursabile, cãtre beneficiarii din statele partenere şi cãtre birourile regionale pentru cooperare transfrontalierã.
(4) Modalitatea de acordare a plãţilor în avans se detaliazã în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."
17. Articolul 14 se abrogã.
18. La articolul 15, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Sumele reprezentând plãţi în avans acordate unui lider de proiect/beneficiar/partener şi/sau birourilor regionale pentru cooperare transfrontalierã se vor deduce din cererile ulterioare de rambursare/platã pânã la finalizarea proiectului şi din sursa din care au fost acordate."
19. La articolul 15, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Scopul acordãrii plãţilor în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulãrii contractelor; din aceste sume se pot plãti inclusiv facturile de avans, conform prevederilor legale."
20. La articolul 18, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Autoritatea de management/Autoritatea comunã de management este responsabilã de recuperarea sumelor plãtite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizãrii conform destinaţiei stabilite prin contract a fondurilor externe nerambursabile, a plãţii în avans şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat proiectelor finanţate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã" de la liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România."
21. La articolul 18, dupã alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Autoritatea de certificare şi platã din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor este responsabilã de recuperarea sumelor pe care Comisia Europeanã le-a diminuat din plãţile din fonduri externe nerambursabile aferente programelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi art. 4 alin. (1), efectuate cãtre Autoritatea de certificare şi platã, ca urmare a compensãrii acestora cu sumele necesare plãţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de cãtre autoritãţile române.
(4) Autoritatea de certificare şi platã recupereazã sumele compensate de Comisia Europeanã de la autoritãţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, aşa cum sunt definite în <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Proiectele derulate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorialã europeanã" finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt considerate acţiuni multianuale."
22. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Creditele bugetare aprobate potrivit art. 12 şi neutilizate ca urmare a neaprobãrii proiectelor se redistribuie, la propunerea ordonatorilor de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetului asigurãrilor pentru şomaj, primarilor şi conducãtorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, dupã caz, formulatã în condiţiile legii, pe bazã de justificãri temeinic fundamentate."
ART. II
În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prin ordin comun al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor se aprobã normele metodologice de aplicare actualizate ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorialã europeanã".
ART. III
Dupã aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţã, <>Ordonanţa Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorialã europeanã", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
Nr. 149

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016