Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 751 din 06 Noiembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 751 din 06 Noiembrie 2007

Monitorul Oficial 751 din 06 Noiembrie 2007 (M. Of. 751/2007)

1. HOTARARE nr. 1.347 din 5 noiembrie 2007 pentru aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea cetatenilor romani aflati in Italia, ca urmare a situatiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor reglementari ce vizeaza indepartarea de pe teritoriu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

HotĂ?rÂre nr. 1.347 din 5 noiembrie 2007 pentru aprobarea planului de mãsuri privind sprijinirea cetãţenilor români aflaţi în italia, ca urmare a situaţiei create prin adoptarea de cãtre statul italian a noilor reglementãri ce vizeazã îndepãrtarea de pe teritoriu emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 751 din 6 noiembrie 2007 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 ...

2. RECTIFICARE nr. 797 din 27 septembrie 2007 la Decizia Curtii Constitutionale nr. 797/2007 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

La decizia curţii constituţionale nr. 797/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 19 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la pct. 2 din dispozitiv se eliminã sintagma "decât destinatarul actului". ------

3. NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

În baza art. 5 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. articol unic norma bãncii naţionale a româniei nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 126 din 22 iunie 1995, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. În tot cuprinsul normei sintagma "societãţi bancare" şi sintagma ...

4. ORDIN nr. 1.260 din 16 iulie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2007 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale buget şi credite externe nr. 7.588/2007, având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului ...

5. ORDIN nr. 180 din 2 noiembrie 2007 privind prelungirea unui termen de depunere a ofertelor pentru concesionarea de activitati de explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

În temeiul art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, al art. 40 din normele pentru aplicarea legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin. articol unic termenul pentru depunerea ofertelor pentru concesionarea activitãţilor miniere din perimetrele prevãzute la pct. 10 şi 11 din anexa la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 155/2007 privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de ...

6. PROCEDURA din 12 octombrie 2007 de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

Cap. i scop art. 1 autoritatea naţionalã de reglementare în domeniul energiei, denumitã în continuare autoritate competentã, soluţioneazã neînţelegerile care pot interveni la încheierea contractelor între operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice, precum şi a contractelor de racordare la reţea, în conformitate cu legea energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. art. 2 prezenta procedurã este elaboratã în scopul creãrii unui mecanism de soluţionare operativã, eficientã, transparentã şi echidistantã a neînţelegerilor apãrute la încheierea contractelor ...

7. ORDIN nr. 38 din 12 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de departamentul control şi protecţia consumatorilor, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei comitetului de reglementare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei din data de 12 octombrie 2007, în temeiul art. 9 alin. (8) şi (9) şi al art. 11 alin. (2) lit. a) şi j) din legea energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã procedura de soluţionare ...

8. DECIZIE nr. 272 din 5 noiembrie 2007 pentru numirea doamnei Mihaela-Claudia Luca in functia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

În temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna mihaela-claudia luca se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltãrii rurale. ...

9. DECIZIE nr. 271 din 5 noiembrie 2007 privind trecerea domnului Roman Cristian Constantin din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de secretar general adjunct in Ministerul Internelor si Reformei Administrative EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL - MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din legea nr. 188/1999 , republicatã, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul roman cristian constantin trece din funcţia publicã de inspector guvernamental în funcţia ...

10. HOTARARE nr. 1.348 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 13, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 13. - (1) numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului justiţiei este de 471, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ...

11. HOTARARE nr. 1.345 din 31 octombrie 2007 privind aprobarea Licentei de concesiune a activitatii miniere de exploatare nr. 5.743/2004, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "IMCOP" - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 13 şi al art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune a activitãţii miniere de exploatare a calcarelor industriale şi de construcţie nr. 5.743/2004, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã "imcop" - s.r.l., cu sediul în municipiul cluj-napoca, bd. nicolae titulescu nr. 16, sc. ii, parter, ap. 12, judeţul cluj, în calitate de concesionar, ...

12. ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 5 noiembrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale in cadrul Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

Având în vedere situaţia extraordinarã creatã în republica italianã, care impune adoptarea de mãsuri urgente de cãtre statul român în scopul susţinerii activitãţii consulare din centrala ministerului afacerilor externe şi asigurãrii premiselor necesare dezvoltãrii activitãţii misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor consulare ale româniei în republica italianã şi în alte state în care se va impune acest lucru, luând în considerare faptul cã ministerul afacerilor externe nu dispune de numãrul de posturi necesar pentru adoptarea acestor mãsuri, ţinând seama de faptul cã posturile identificate, care pot fi redistribuite pentru susţinerea acestei activitãţi, sunt incluse în numãrul ...

13.  HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 6 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului internelor şi reformei administrative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 10 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1(1) În cadrul aparatului central al ministerului internelor şi reformei administrative funcţionează departamentul schengen, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea româniei la acordul schengen din 14 iunie 1985 privind ...

14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

Având în vedere obiectivul uniunii europene de a fi un spaţiu al libertãţii, securitãţii şi al justiţiei şi de a asigura tuturor cetãţenilor ei un nivel ridicat de siguranţã, ţinând seama de faptul cã, pe lângã numeroasele ei beneficii, libertatea de circulaţie favorizeazã fenomenul infracţional transeuropean, astfel încât se impune o cooperare judiciarã, îndeosebi în materie penalã, tot mai strânsã între statele membre ale uniunii europene, întrucât românia şi-a propus sã contribuie la dezvoltarea spaţiului de securitate şi de justiţie al uniunii europene, conştient de faptul cã activitatea infracţionalã desfãşuratã de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice