Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 31 octombrie 2007  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 751 din 6 noiembrie 2007
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) În cadrul aparatului central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative funcţionează Departamentul Schengen, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi la Convenţia de aplicare a acestuia.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul Schengen coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, conform Planului de acţiune Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Şeful Departamentului Schengen are rang de secretar de stat.
    (2) Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, încadrată cu poliţist - funcţionar public cu statut special, se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţia de subsecretar de stat.
    (3) Personalul contractual numit pe funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă este salarizat potrivit prevederilor legale ce reglementează salarizarea persoanelor care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică.
    (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen şi a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.
    (5) Numirea şi eliberarea din funcţie a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative."

    3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:
    1. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 19 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În cadrul Departamentului Schengen şi al Direcţiei generale financiare din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se înfiinţează, în condiţiile legii, structuri care vor îndeplini atributele autorităţii competente ale căror atribuţii şi număr de personal se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
    ..........................................................................
    (3) În cadrul autorităţii competente se înfiinţează, în condiţiile legii, Punctul unic de contact cu rol de transmitere a datelor şi informaţiilor între autorităţile implicate în gestionarea şi implementarea Facilităţii Schengen şi instituţiile europene. Atribuţiile Punctului unic de contact sunt îndeplinite de către structura de specialitate din cadrul Departamentului Schengen."

    2. Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "(2) Preşedintele executiv al Comisiei este şeful Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."

    3. Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 3 august 2006, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Grupul interministerial îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea şi sub conducerea directă a şefului Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în calitate de preşedinte."


    ART. III
    Personalul necesar pentru operaţionalizarea Departamentului Schengen se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi în finanţare aprobat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul internelor şi
                    reformei administrative,
                    Cristian David
                    Ministrul muncii, familiei
                    şi egalităţii de şanse,
                    Paul Păcuraru
                    Ministrul economiei
                    şi finanţelor,
                    Varujan Vosganian

    Bucureşti, 31 octombrie 2007.
    Nr. 1.317.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la H.G. nr. 416/2007)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
    I. APARAT CENTRAL (PROPRIU)

                                 ┌────────┐
                                 │MINISTRU│ ┌───────────┐ ┌────────────────────┐
       ┌───────────┐ ┌────────┐ └────────┘ │ Cabinetul │ │Direcţia generală de│
       │Corpul de │ │ │ │ministrului│ │ informaţii şi │
       │control al │ │Direcţia│ └───────────┘ │ protecţie internă │
       │ministrului│ │generală│ └────────────────────┘
       │(la nivel │ │anti- │ ┌───────────┐┌────────────┐

       │de direcţie│ │corupţie│ - - - - - - - ┌---------------─ │Unitatea de││ Oficiul │
       │generală) │ │ │ | Colegiul | Centrul naţional│ │ politici ││purtătorului│
       └───────────┘ └────────┘ |ministerului | │de conducere a │ publice ( ││ de cuvânt │
       ┌───────────┐ ┌─────────┐ - - - - - - - acţiunilor de │ │la nivel de││(la nivel de│
       │ Direcţia │ │Direcţia │ │ordine publică │ direcţie) ││ direcţie) │

       │ generală │ │generală │ └----------------┘ └───────────┘└────────────┘
       │ juridică │ │ audit │
       │ │ │intern │
       └───────────┘ └─────────┘ ┌─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌─────────┐
    ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐│┌────────┐│ │SECRETAR │
    │ ││ ││ ││ ││ │ │ │ │ GENERAL │
    │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│││ŞEF DE- ││ └─────────┘
    │ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │ │PARTA- │ ┌───────┐┌────────┐┌────────┐
    │ STAT ││ STAT ││STAT ││ STAT ││STAT │││MENT │││Secre- ││Secre- ││Secre- │
    │(pentru ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(Şef al │ │SCHEN- │ │tar ││tar ││tar │
    │reforma ││relaţii-││comuni- ││relaţia ││Departa-│ │GEN │ │general││general ││general │
    │în admi-││le cu ││tăţile ││cu ││mentului│││(cu │││adjunct││adjunct ││adjunct │
    │nistra- ││institu-││locale) ││Parlamen││ordine │││rang de │ └───────┘└────────┘└────────┘
    │ţia ││ţiile ││ ││tul şi ││şi sigu-│ │secretar││┌────────────┐┌─────────────┐
    │publică)││prefec- ││ ││afaceri ││ranţă │││de stat │ │ ││ │
    │ ││tului) ││ ││europene││publică)│ └────────┘││ Direcţia ││Direcţia │
    └────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘│┌────────┐ │ generală ││generală │
                                                       │Direcţia│ │ management││management │
    ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │generală│││ resurse ││logistic şi │
    │Unitatea││Direcţia││Direcţia││Direcţia││Adjunct │││SCHEN- │ │ umane ││administrativ│
    │centrală││generală││generală││generală││ şef │ │GEN ││└────────────┘└─────────────┘
    │pentru ││pentru ││pentru ││afaceri ││departa-││└────────┘ ┌────────────┐┌─────────────┐
    │reforma ││relaţii-││comuni- ││europene││ ment │└ ─ ─ ──┘│ Direcţia ││ Direcţia │
    │adminis ││le cu ││tăţi ││ şi │└────────┘ │ generală ││ generală │
    │traţiei ││institu-││locale, ││relaţii │┌────────┐ │ financiară ││pentru comuni│
    │publice ││ţiile ││zone ││interna-││Direcţia│ │ ││caţii şi teh-│
    │(la ││prefec- ││asistate││ţionale ││generală│ │ ││nologia infor│
    │nivel ││tului ││ , ││ ││ │ │ ││maţiei │
    │de ││ ││ajutor │└────────┘│manage- │ └────────────┘└─────────────┘
    │direcţie││ ││de stat │ │ment │ ┌────────────┐┌─────────────┐
    │generală││ ││şi par- │ │operaţi-│ │ Direcţia ││ Direcţia │
    └────────┘└────────┘│teneriat│ │onal │ │ generală ││ comunicare │
    ┌────────┐┌────────┐│cu struc│ └────────┘ │ medicală ││ şi relaţii │
    │Direcţia││Direcţia││turile │ │ ││ publice │
    │generală││pentru ││asocia- │ │ ││ │
    │pentru ││servi- ││tive │ └────────────┘└─────────────┘
    │dezvol- ││ciile │└────────┘ ┌────────────────────────┐
    │tarea ││publice │┌────────┐ │ Secretariatul general │
    │capaci- ││decon- ││Direcţia│ │ (la nivel de direcţie │
    │tăţii ││centrate││pentru │ │ generală) │
    │adminis-││ ││servicii│ └────────────────────────┘
    │trative ││ ││de inte-│
    └────────┘└────────┘│res │
    ┌────────┐ │general │
    │Direcţia│ └────────┘
    │pentru │ ┌──────────┐
    │politici│ │ Direcţia │
    │fiscale │ │investiţii│
    │ şi │ │ şi │
    │bugetare│ │dezvoltare│
    │locale │ │ locală │
    └────────┘ └──────────┘


    II. INSTITUŢII ŞI STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA
    MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
    A. Instituţii şi structuri aflate în subordinea ministerului internelor şi reformei administrative
    1. Agenţia Naţională Antidrog
    2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
    3. Institutul Naţional de Administraţie
    4. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane
    6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
    7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
    8. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    9. Instituţia prefectului (42)
    10. Direcţia Generală de Paşapoarte
    11. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
    12. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
    13. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
    14. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (e-administraţie)
    15. Oficiul Român pentru Imigrări
    16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională
    17. Arhivele Naţionale
    18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor
    19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
    20. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
    21. Liceul "Constantin Brâncoveanu " al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
    22. Poliţia Română
    23. Jandarmeria Română
    24. Poliţia de Frontieră Română
    25. Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
    26. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"
    27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor
    28. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
    29. Centrul Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
    30. Structuri subordonate unor unităţi centrale

    B. Structuri aflate în coordonarea ministerului internelor şi reformei administrative
    Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016