Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 728 din 28 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 728 din 28 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 728 din 28 Octombrie 2008 (M. Of. 728/2008)

1. NORME METODOLOGICE din 21 octombrie 2008 privind acordarea de sprijin financiar in sectorul agricultura ecologica EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Art. 1 sprijinul financiar se acordã producãtorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, activi în producţia primarã de produse agricole obţinute în conformitate cu legislaţia din domeniu privind agricultura ecologicã. art. 2 pentru a beneficia de sprijin financiar, producãtorii menţionaţi la art. 1 trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii: a) sã deţinã cel puţin în folosinţã o suprafaţã de teren agricol de minimum 0,25 ha cultivatã în sistemul de agriculturã ecologicã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu; b) sã fie înregistraţi în registrul electronic al operatorilor ...

2. NORME METODOLOGICE din 21 octombrie 2008 privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectorul legume-fructe. art. 2 beneficiarii sprijinului financiar sunt producãtori agricoli persoane fizice membri ai asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membrii grupurilor de producãtori, ai grupurilor de producãtori recunoscute preliminar sau ai organizaţiilor de producãtori. art. 3 (1) pentru acordarea sprijinului financiar, beneficiarii prevãzuţi la art. 2 depun la direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene, respectiv a municipiului bucureşti unde îşi au ...

3. ORDIN nr. 642 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.195/2008 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 9 din hotãrârea guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe şi din agricultura ecologicã, în baza referatului de aprobare al direcţiei generale implementare politici agricole nr. 125.361 din 3 octombrie 2008, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã normele metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevãzute de hotãrârea guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea ...

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 135 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Luând în considerare discrepanţele majore existente între salariile personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat şi salariile celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, în vederea creşterii gradului de transparenţã a utilizãrii fondurilor publice, se impune stabilirea unor limite maxime pentru nivelul indemnizaţiilor personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat. În considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art. 115 ...

5. HOTARARE nr. 1.253 din 8 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i valorile de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului economiei şi finanţelor, prevãzute în anexa nr. 7 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din ...

6. HOTARARE nr. 10 din 22 octombrie 2008 privind interpretarea art. 41 alin. (6) si art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Având în vedere dispoziţiile art. 50 lit. o) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sancţioneazã continuarea propagandei electorale dupã încheierea acesteia, luând în considerare prevederile art. 7 alin. (2) din legea nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit cãrora campania electoralã începe cu 30 de zile înainte de ziua votãrii ...

7. DECIZIE nr. 210 din 27 octombrie 2008 privind trecerea domnului Florin Andrei din functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile in functia publica de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu completãrile ulterioare, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul ...

8. DECRET nr. 983 din 20 octombrie 2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din legea nr. 53/2003 - codul muncii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

9. LEGE nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic alineatul (1) al articolului 134 din legea nr. 53/2003 - codul muncii, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 134. - (1) zilele de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã sunt: - 1 şi 2 ianuarie; - prima şi a doua zi de paşti; - 1 mai; - prima ...

10. DECRET nr. 982 din 20 octombrie 2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

11.  LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 710 din 22 octombrie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 3, alineatul (3) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) instituţia de evidenţă notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul participanţilor, în format electronic, fiecărui administrator în parte lista conţinând datele de identificare a ...

12. DECRET nr. 980 din 20 octombrie 2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 51/1998 privind îmbunãtãţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

13.  LEGE nr. 199 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. ii.2 din legea nr. 373/2007 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 3, alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritate finanţatoare - autorităţi ale administraţiei ...

14. HOTARARE nr. 1.320 din 14 octombrie 2008 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) agenţia naţionalã pentru arii naturale protejate, denumitã în continuare anap, este instituţie publicã cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. ...

15.  HOTĂRÂRE nr. 1.332 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al companiei naţionale a huilei - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei şi finanţelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 3 octombrie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul economiei şi finanţelor,varujan vosganianministrul muncii, familiei şiegalităţii de şanse,mariana câmpeanubucureşti, 22 octombrie 2008.nr. 1.332.anexa 1 (anexa la hotărârea guvernului nr. 1.216/2008)ministerul economiei Şi finanŢeloroperatorul economic: compania naŢionalĂ a huilei - s.a.bugetul de venituri ...

18. DECRET nr. 979 din 20 octombrie 2008 pentru promulgarea Legii privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale româniei în strãinãtate şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

19. LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 prezenta lege reglementeazã cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carierã ale româniei în strãinãtate. art. 2 serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta lege. art. 3 (1) taxele prevãzute la art. 2 se încaseazã anticipat, direct în euro, precum şi în dolari sua sau în moneda ţãrii de reşedinţã, dupã ...

20. DECRET nr. 972 din 20 octombrie 2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã:  articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 94/1999 privind participarea româniei la procedurile în faţa curţii europene a drepturilor omului şi a comitetului miniştrilor ale consiliului europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotãrârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.  preŞedintele romÂniei  traian bĂsescu bucureşti, 20 octombrie 2008. nr. 972.    ----------

21.  LEGE nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 48 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 94/1999 privind participarea româniei la procedurile în faţa curţii europene a drepturilor omului şi a comitetului miniştrilor ale consiliului europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 330 din 25 aprilie 2008, cu următoarea modificare:- la articolul unic punctul 3, alineatul (2) al articolului 8^1 va avea următorul cuprins:"(2) dispoziţiile art. 8 alin. (4), (5) şi (6) se ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice