Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 628 din 29 August 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 628 din 29 August 2008

Monitorul Oficial 628 din 29 August 2008 (M. Of. 628/2008)

1. METODOLOGIE din 27 august 2008 de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

A. indicatori de management al resurselor umane*t* 1. proporţia medicilor din totalul nr. de medici angajaţi în spital personalului angajat al spitalului = ──────────────────────────────── x 100 total persoane angajate în spital*st* numãrul de medici angajaţi în spital se referã la: medicii încadraţi în secţiile/compartimentele cu paturi, inclusiv cei cu ...

2. ORDONANTA nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 1 pct. ii.2 din legea nr. 142/2008 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã. art. i legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. În tot cuprinsul actului normativ, denumirea "ministerul transporturilor, construcţiilor şi turismului" se înlocuieşte cu denumirea "ministerul dezvoltãrii, lucrãrilor publice ...

3. ORDIN nr. 1.490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

Vãzând referatul comun al direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionalã şi salarizare şi al direcţiei generale buget şi credite externe nr. 9.036/2008 privind metodologia de calcul al indicatorilor de performanţã ai managementului spitalului, în conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã metodologia de calcul al indicatorilor de performanţã ai ...

4. HOTARARE nr. 981 din 27 august 2008 privind rechemarea si numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 doamna iulia buje se recheamã din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la lyon, republica francezã. art. 2 doamna iulia buje va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri. art. 3 Începând cu data încheierii misiunii doamnei iulia buje, domnul gabriel george stãnescu se numeşte în funcţia de consul general, şef ...

5. HOTARARE nr. 980 din 27 august 2008 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Nationala pentru Romi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2008 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 2.160 mii lei, la capitolul 67.01 "culturã, recreere şi religie", titlul "alte transferuri", articolul "transferuri interne" alineatul "alte transferuri curente interne", pentru agenţia naţionalã pentru romi, în vederea derulãrii ...

6. HOTARARE nr. 923 din 20 august 2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale agenţiei nucleare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 213 din 29 martie 2007, se modificã dupã cum urmeazã: 1. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - (1) agenţia nuclearã, denumitã în continuare an, este organ de specialitate al administraţiei publice ...

7. HOTARARE nr. 806 din 31 iulie 2008 pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2008, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 324/2008 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 17 alineatul (1), litera v) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "v) cheltuielile de ...

8. ORDONANTA nr. 26 din 27 august 2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 1 pct. i.2 din legea nr. 142/2008 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã. art. 1 Începând cu data de 1 noiembrie 2008, valoarea punctului de pensie, stabilitã potrivit prevederilor legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se majoreazã şi este de 697,5 lei. art. 2 (1) pentru menţinerea echilibrului bugetar, bugetul asigurãrilor sociale de ...

9. ORDONANTA nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 1 pct. iii.10 din legea nr. 142/2008 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) În scopul asigurãrii unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţã a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolã şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autoritãţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizeazã ...

10. ORDIN nr. 1.489 din 27 august 2008 privind prelungirea valabilitatii Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei farmaceutice nr. e.n./9.035/2008, având în vedere prevederile art. 851 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin: ...

11. ORDONANTA nr. 25 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 1 pct. iii. 5 din legea nr. 142/2008 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã. articol unic ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 se ...

12.  ORDONANŢĂ nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.9 din legea nr. 142/2008 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentei ordonanţe îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale de eficienţă energetică.(2) prezenta ordonanţă se aplică furnizorilor de servicii energetice, prin care se realizează măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distribuţie şi societăţilor de vânzare cu amănuntul a energiei, consumatorilor finali, precum şi forţelor armate, cu excepţia materialelor utilizate exclusiv în scop militar. pentru forţele armate prevederile prezentei ...

13. DECIZIE nr. 175 din 27 august 2008 privind stabilirea atributiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici şi al art. 19 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite urmãtoarea decizie: art. 1 pe data prezentei decizii domnul achim gheorghe, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, este desemnat sã coordoneze aplicarea prevederilor cuprinse în strategia şi programele de reformã elaborate pe baza programului de guvernare, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice