Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 27 august 2008 de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 27 august 2008  de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 27 august 2008 de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008

A. Indicatori de management al resurselor umane


1. Proporţia medicilor din totalul Nr. de medici angajaţi în spital
personalului angajat al spitalului = ──────────────────────────────── x 100
Total persoane angajate în spital


Numãrul de medici angajaţi în spital se referã la: medicii încadraţi în secţiile/compartimentele cu paturi, inclusiv cei cu integrare clinica (UMF-işti); medicii încadraţi în structurile care deservesc secţiile cu paturi, respectiv laboratoare, servicii de anatomie patologicã şi medicinã legalã, staţionare de zi cu locuri (LSM/CSM), UPU/CPU etc.; medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicalã, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, planificare familialã, dispensare TBC, ambulatorii de specialitate (stomatologie, pentru studenţi, pentru sportivi etc.); medicii din sanatorii TBC, preventorii etc.; medicii din cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti; medicii de medicinã dentarã, medicii din cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat fãrã corespondent în secţiile/compartimentele cu paturi, potrivit statului de funcţii pentru posturile ocupate.
Personalul angajat al spitalului cuprinde numãrul total al posturilor ocupate cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã sau pe perioadã determinatã, dupã caz.


2. Proporţia personalului medical Nr. de personal medical
din totalul personalului angajat = ───────────────────────────────── x 100
al spitalului Total persoane angajate în spital


Personalul medical cuprinde:
- medici, farmacişti; alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut; bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizicã medicalã; psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente medicale cu studii superioare, superioare de scurtã duratã, postliceale şi medii, moaşe, tehnician utilaje medicale şi tehnician dentar, sorã medicalã, oficiant medical, registrator medical, statistician medical; funcţii prevãzute în notele anexelor nr. 1 şi 2 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 125/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care se salarizeazã la nivel de studii medii, postliceale sau SSD.


3. Proporţia personalului Nr. de personal medical
medical cu studii superioare cu studii superioare
din totalul personalului = ───────────────────────────── x 100
medical Nr. total de personal medical


Personalul medical cu studii superioare este format din medici, farmacişti; alt personal sanitar superior: fiziokinetoterapeuţi; bioinginer medical; biolog, chimist, biochimist, fizician, expert în fizicã medicalã, psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; chimist SSD, asistente medicale, moaşe cu studii superioare, SSD; funcţii prevãzute în notele anexelor nr. 1 şi 2 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 115/2004 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 125/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care se salarizeazã la nivel de SSD.


4. Nr. mediu de consultaţii Nr. de consultaţii în ambulator
pe un medic în ambulator = ────────────────────────────────
Nr. de medici care acordã
consultaţii în ambulator


Se includ:
- medicii care acordã consultaţii în ambulatoriul integrat, respectiv medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi, care acordã asistenţã medicalã în ambulatoriul integrat, precum şi medicii încadraţi în ambulatoriul integrat, în cabinetul de specialitate, fãrã corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, conform <>Ordinului ministrului sãnãtãţii publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
- medicii care acordã consultaţii în ambulatoriul de specialitate (pentru sportivi, pentru studenţi, stomatologie etc.);
- medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicalã, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, planificare familialã, dispensare TBC.
B. Indicatori de utilizare a serviciilor
1. Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie se calculeazã astfel:


Durata medie Om-zile spitalizare
de spitalizare = ─────────────────────────────────
pe spital Bolnavi aflaţi Bolnavi intraţi
la începutul + în cursul
perioadei perioadei

Durata medie Om-zile spitalizare
de spitalizare = ──────────────────────────────────────────────────────
pe secţie Bolnavi aflaţi Bolnavi intraţi Bolnavi transferaţi
la începutul + în cursul + în cursul perioadei
perioadei perioadei din alte secţii


2. Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie:


Indicele de utilizare Om-zile spitalizare (a bolnavilor aflaţi şi intraţi)
a paturilor (Iu) = ────────────────────────────────────────────────────
Numãrul mediu de paturi

Rata de utilizare Iu x 100
a paturilor = ──────── ,
365 zile


în care:
Iu = indicele de utilizare a paturilor
Numitorul se referã la numãrul de zile calendaristice aferente perioadei de raportare.
Numãrul mediu de paturi poate fi egal cu existentul de la începutul perioadei de referinţã sau poate sã difere, situaţie în care se calculeazã ca o medie aritmeticã ponderatã la trimestru, semestru şi an.


3. Indicele Total cazuri ponderate
de complexitate = ────────────────────── x 100
a cazurilor Total cazuri rezolvate


Complexitatea cazurilor (indicele de case mix): exprimã tipurile de pacienţi trataţi în spital în funcţie de diagnostic şi gravitate.
Indicele de complexitate a cazurilor: numãr care exprimã resursele necesare spitalului în concordanţã cu pacienţii trataţi.
Cazuri ponderate: pacienţii "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate, în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente.


4. Procentul pacienţilor Nr. de pacienţi
cu intervenţii chirurgicale cu intervenţii chirurgicale
din totalul pacienţilor externaţi = ──────────────────────────── x 100
din secţiile de chirurgie Nr. de pacienţi externaţi
din secţiile cu profil
chirurgical


C. Indicatori economico-financiari


1. Execuţie bugetarã Cheltuieli bugetare realizate
faţã de bugetul = ────────────────────────────── x 100,
de cheltuieli aprobat Total buget cheltuieli aprobat


în care:
- cheltuieli bugetare realizate = plãţi nete realizate în perioada de raportare;
- total buget cheltuieli aprobat = prevederi bugetare aprobate.
2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii în funcţie de sursele de venit se determinã astfel:


Structura cheltuielilor Suma prevederilor cheltuielilor
pe tipuri de servicii bugetare aferente serviciilor
şi în funcţie = ─────────────────────────────── x 100
de sursele de venit Suma surselor de venit
ce finanţeazã aceste cheltuieliNOTĂ:
Valoarea acestui indicator exprimatã în procente se determinã ca raport între suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente structurilor:
- servicii de urgenţã - cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente şi materiale sanitare, alte cheltuieli;
- servicii paraclinice (inclusiv imagisticã) - cuprind cheltuieli ocazionate de aceste servicii;
- servicii spitalizare continuã - cuprind cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor naţionale de sãnãtate;
- servicii spitalizare de zi - cuprind cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor naţionale de sãnãtate;
- servicii din ambulatoriul de specialitate (integrat) al spitalului - cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente şi materiale sanitare şi alte cheltuieli, precum şi contravaloarea serviciilor decontate de casele de asigurãri de sãnãtate pentru activitatea prestatã în ambulatoriu (care se raporteazã distinct de primele categorii de cheltuieli)
şi suma surselor de venit din care sunt finanţate aceste cheltuieli.
În fişa de evaluare se trece valoarea indicatorilor per total, iar în anexã se detaliazã pe tipurile de servicii mai sus menţionate.


3. Procentul veniturilor proprii Venituri proprii
din totalul = ───────────────────── x 100,
veniturilor spitalului Total venituri spital


în care:
- venituri proprii = veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurãri de sãnãtate, inclusiv subvenţiile de la bugetul local, bugetul de stat, donaţii, sponsorizãri, precum şi alte venituri încasate de spital;
- total venituri spital = veniturile obţinute de spital, inclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurãri de sãnãtate, precum şi subvenţii de la bugetul local, bugetul de stat, donaţii, sponsorizãri, precum şi alte venituri încasate de spital.


4. Procentul cheltuielilor Cheltuieli de personal
de personal din totalul = ─────────────────────── x 100,
cheltuielilor spitalului Total cheltuieli spital


în care:
- cheltuieli de personal - se referã la prevederile bugetare privind cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile aferente rezidenţilor şi personalul aflat în practicã asistatã/supravegheatã conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul sanitar, aprobatã prin <>Legea nr. 148/2008 ;
- total cheltuieli spital - se referã la prevederile totale bugetare de cheltuieli ale spitalului.


5. Procentul cheltuielilor Cheltuieli cu medicamente
cu medicamente din totalul = ───────────────────────── x 100,
cheltuielilor spitalului Total cheltuieli spital


în care:
- cheltuieli cu medicamente - se referã la prevederile bugetare privind cheltuielile cu medicamentele;
- total cheltuieli spital - se referã la prevederile bugetare totale de cheltuieli ale spitalului.


6. Procentul cheltuielilor Cheltuieli de capital
de capital din totalul = ─────────────────────── x 100,
cheltuielilor spitalului Total cheltuieli spital


în care:
- cheltuieli de capital - se referã la prevederile bugetare privind cheltuielile de capital;
- total cheltuieli spital - se referã la prevederile bugetare totale de cheltuieli ale spitalului.


7. Costul mediu Cheltuieli realizate
pe zi spitalizare = ───────────────────────
Nr. om-zile spitalizare


în care:
- cheltuieli realizate = cheltuieli totale efectiv realizate.
D. Indicatori de calitate


1. Rata mortalitãţii Decese în spital
intraspitaliceşti = ──────────────── x 100,
Bolnavi ieşiţi


în care:
- decese în spital - se referã la toţi decedaţii în spital, indiferent de timpul scurs de la internare şi pânã la deces.


2. Rata infecţiilor Nr. de bolnavi cu infecţii nosocomiale
nosocomiale = ────────────────────────────────────── x 100
Bolnavi externaţi


Se calculeazã pe total spital şi pe fiecare secţie.

3. Indicele de concordanţã a diagnosticului de la internare şi cu diagnosticul la externare:


Indicele de concordanţã Nr. diagnostice concordante
= ─────────────────────────── x 100,
Nr. de pacienţi externaţi


în care:
- numãrãtorul formulei se referã la numãrul de cazuri pentru care codul diagnosticului la internare concordã cu codul diagnosticului principal la externare, dacã ambele se gãsesc ambele situate în aceeaşi grupã de coduri de la începutul fiecãrei clase de boli.
Exemplu: A00-A09; B15-B19; D50-D53; E65-E68 etc.
În legãturã cu codurile care exprimã suspiciune de boalã, screening, contact de boalã, leziunea unui organ, unei articulaţii etc., care se confirmã prin diagnosticul principal la externare, sunt concordante.
Concordanţa statisticã şi informaticã nu trebuie sã fie confundate cu concordanţa medicalã.
Exemplu: Sunt afecţiuni, cum ar fi nefrita interstiţialã acutã/cronicã cu cod N12 la internare, care la externare poate pleca cu un diagnostic principal de la alte clase: A, B; C; D; M; T, nefrita devenind la externare diagnostic secundar şi, în acest caz, totul este concordant.
Explicaţia: clasificarea este alcãtuitã pe mai multe axe şi raportul dintre ele este stabilit de regulile de codificare. DRG-ul introduce axele de diagnostic (etiologic, organ, histologic etc.) într-o categorie majorã de diagnostic, dupã organul lezat, dar nu afecteazã regulile de codificare.
Ca urmare: toate rezultatele statistico-informatice neconcordante se retrimit la spitale pentru ca medicul şef de secţie, pe baza foii de observaţie şi în prezenţa medicilor curanţi, sã stabileascã dacã din punct de vedere medical, deşi sunt coduri şi grupe diferite, existã concordanţã. Medicul şef de secţie va nota pe propria rãspundere acest lucru.

NOTĂ:
- în anexã, lit. A. "Indicatori de management al resurselor umane", la pct. 1, 2 şi 3 nu se vor lua în calcul rezidenţii, personalul aflat în practicã asistatã/supravegheatã conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/2008 , aprobatã prin <>Legea nr. 148/2008 ;
- urmãtoarele structuri medicale oferã servicii medicale ambulatorii: cabinet stomatologie urgenţã, cabinet de asistenţã socialã, cabinet medical şcolar, şi nu se iau în calcul la determinarea indicatorului A.4.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016