Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 517 din 26 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 517 din 26 Mai 2022

Monitorul Oficial 517 din 26 Mai 2022 (M. Of. 517/2022)

1. GHIDUL ESMA din 19 mai 2022 privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

──────────conţinut de norma nr. 16 din 19 mai 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 26 mai 2022.──────────1. domeniul de aplicarecine?1. prezentul ghid se aplică autorităţilor competente desemnate în temeiul articolului 40 alineatele (2) şi (3) din regulamentul privind indicii de referinţă şi administratorilor, astfel cum sunt definiţi la articolul 3 alineatul (1) punctul (6) din regulamentul privind indicii de referinţă.ce?2. orientările prevăzute în secţiunea 5 se aplică în legătură cu articolul 5, articolul 8 alineatul (1) litera (e), articolul 13 alineatul (1) literele (a) şi (c) şi alineatul (2) din regulamentul privind indicii de ...

2. NORMĂ nr. 16 din 19 mai 2022 pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă şi pentru modificarea şi completarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi de abrogare a deciziei 2009/77/ce a ...

3. ORDIN nr. 3.850 din 17 mai 2022 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

Având în vedere:- prevederile art. 246 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 2.070/dgmrurs din 6.05.2022 prin care se înaintează proiectul ordinului pentru modificarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. imetodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor ...

4. ORDIN nr. 1.267 din 24 mai 2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

Având în vedere:- prevederile hotărârii guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul nr. 584.604 din 10.05.2022 al direcţiei generale ajutor de stat,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. 1se aprobă ghidul solicitantului elaborat în baza hotărârii guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - revizia 7, prevăzut în ...

5. PROCEDURĂ din 23 mai 2022 pentru emiterea deciziei de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.000 din 23 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 26 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul prevederilor art. i din legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare lege.2. organele emitente ale deciziilor de impunere comunicate contribuabililor, care cuprind obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 1, transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate, lista care cuprinde ...

6. PROCEDURĂ din 23 mai 2022 privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.000 din 23 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 26 mai 2022.──────────1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării prevăzute de legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale se va proceda după cum urmează:a) vor fi identificate rapoartele de inspecţie ...

7. ORDIN nr. 1.000 din 23 mai 2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

În temeiul prevederilor art. i alin. (7) din legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 740.089 din 20.05.2022,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1prin prezentul ordin se aprobă:a) procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. i din legea nr. ...

8. ORDIN nr. 970 din 17 mai 2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 2.554/2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din regulamentul (ce) nr. 1.186/2009 al consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat în monitorul oficial al ...

11. ORDIN nr. 467 din 5 mai 2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Informatică Feroviară - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

Având în vedere art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. ...

12. DECIZIA nr. 664 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (11) teza a doua din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

13. HOTĂRÂRE nr. 45 din 25 mai 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii - COM(2021) 761 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/278, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine acţiunile prevăzute de comunicarea referitoare la stabilirea unor condiţii de muncă mai bune pentru o europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii;2. recomandă sprijinirea educaţiei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016