Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL ESMA din 19 mai 2022  privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL ESMA din 19 mai 2022 privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022
──────────
    Conţinut de NORMA nr. 16 din 19 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 26 mai 2022.
──────────
    1. Domeniul de aplicare
    Cine?
    1. Prezentul ghid se aplică autorităţilor competente desemnate în temeiul articolului 40 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul privind indicii de referinţă şi administratorilor, astfel cum sunt definiţi la articolul 3 alineatul (1) punctul (6) din Regulamentul privind indicii de referinţă.

    Ce?
    2. Orientările prevăzute în secţiunea 5 se aplică în legătură cu articolul 5, articolul 8 alineatul (1) litera (e), articolul 13 alineatul (1) literele (a) şi (c) şi alineatul (2) din Regulamentul privind indicii de referinţă, precum şi în legătură cu articolul 2 alineatul (1) litera (l) şi articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat privind metodologia, respectiv cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul delegat privind funcţia de supraveghere.
    3. Orientările prevăzute în secţiunea 6 modifică punctul 12 şi punctul 27 litera (i) din Ghidul ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi^1 („Ghidul cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi“).
    ^1 Ghid cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă, publicat la 20 decembrie 2018, ESMA70-145-1209.


    Când?
    4. Prezentul ghid se aplică începând cu 31 mai 2022.


    2. Referinţe legislative
    Regulamentul privind indicii de referinţă - Regulamentul (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2014/17/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 596/2014^2
    ^2 JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

    Regulamentul ESMA - Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei^3
    ^3 JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

    Regulamentul delegat privind funcţia de supraveghere - Regulamentul delegat (UE) 2018/1.637 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru procedurile şi caracteristicile funcţiei de supraveghere^4
    ^4 JO L 274, 5.11.2018, p. 1.

    Regulamentul delegat privind metodologia - Regulamentul delegat (UE) 2018/1.641 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu informaţiile care trebuie furnizate de administratorii indicilor de referinţă critici sau semnificativi în legătură cu metodologia utilizată pentru determinarea indicelui de referinţă, cu evaluarea internă şi aprobarea metodologiei, precum şi în legătură cu procedurile pentru modificarea substanţială a metodologiei^5
    ^5 JO L 274, 5.11.2018, p. 21.


    3. Obiect
    5. Orientările prevăzute în secţiunea 5 sunt elaborate în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul ESMA. Obiectivele prezentului ghid sunt de a stabili practici de supraveghere coerente, eficiente şi eficace în cadrul Sistemului European de Supraveghere Financiară (SESF) şi de a asigura aplicarea comună, uniformă şi consecventă a cerinţelor legate de modificarea substanţială a metodologiei, de utilizarea unei metodologii alternative în circumstanţe excepţionale şi de funcţia de supraveghere. În special, prezentul ghid îndeplineşte aceste obiective prin stabilirea unui cadru transparent pentru administratorii indicilor de referinţă critici şi semnificativi atunci când aceştia se consultă cu privire la modificarea substanţială a metodologiei sau când utilizează o metodologie alternativă în circumstanţe excepţionale, precum şi prin asigurarea unei funcţii de supraveghere adecvate. În plus, ghidul urmăreşte să asigure o aplicare comună şi consecventă a cerinţelor legate de ţinerea evidenţelor referitoare la utilizarea unei metodologii alternative de către toţi administratorii de indici de referinţă.
    6. Orientările stabilite în secţiunea 6 se întemeiază pe articolul 5 alineatul (6) şi pe articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul privind indicii de referinţă. Scopul prezentului ghid este de a modifica ghidul existent cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi, în conformitate cu noile orientări introduse pentru administratorii indicilor de referinţă critici şi semnificativi, în ceea ce priveşte funcţia de supraveghere şi utilizarea unei metodologii alternative în circumstanţe excepţionale.

    4. Conformitate şi obligaţii de raportare
    Statutul ghidului
    7. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii la pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta prezentul ghid.
    8. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea lui în cadrele lor de supraveghere, inclusiv în cazul în care anumite orientări specifice vizează, în principal, participanţii la pieţele financiare. În acest caz, autorităţile competente trebuie să asigure, prin activităţi de supraveghere, respectarea ghidului de către participanţii la pieţele financiare.

    Cerinţe privind raportarea
    9. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să informeze ESMA (i) dacă respectă ghidul; (ii) dacă nu respectă, dar intenţionează să respecte ghidul; sau (iii) dacă nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul.
    10. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
    Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează şi se transmite la ESMA.

    11. Administratorii nu sunt obligaţi să raporteze dacă respectă prezentul ghid.


    5. Ghid privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor
    5.1. Orientări privind detaliile oricărei metodologii care urmează a fi utilizate pentru a determina un indice de referinţă critic sau semnificativ în circumstanţe excepţionale în temeiul articolului 13 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind indicii de referinţă şi al articolului 2 alineatul (1) litera (l) din Regulamentul delegat privind metodologia
    1. Un administrator al unor indici de referinţă critici sau semnificativi sau, după caz, al unei familii de indici de referinţă trebuie să specifice, ca parte a detaliilor oricărei metodologii care urmează a fi utilizate în circumstanţe excepţionale, cel puţin următoarele elemente, în măsura în care acestea sunt relevante pentru indicele de referinţă sau pentru familia de indici de referinţă în cauză ori pentru datele de intrare utilizate pentru determinarea acestuia:
    (i) principiile generale pentru identificarea circumstanţelor excepţionale, completate, dacă este posibil, cu exemple de astfel de circumstanţe. Exemple neexhaustive care să ilustreze circumstanţele excepţionale ar putea fi: evenimentele care au loc pe parcursul procesului de tranzacţionare, cum ar fi întreruperea tranzacţiilor sau închiderea neprevăzută a pieţei, care conduc la o lipsă neobişnuită de lichidităţi pe piaţă sau la volatilitatea pieţei; modificările convertibilităţii valutare, care pot face ca sursele de date referitoare la tranzacţii să nu fie suficiente, exacte sau fiabile; restricţiile legate de fluxurile de capital anunţate de o ţară, închideri ale burselor de schimb, intervenţiile guvernamentale, o pandemie sau o catastrofă naturală care conduc la perioade excepţionale de criză;
    (ii) în măsura în care acest lucru este posibil, metodele alternative de calculare a indicelui de referinţă în circumstanţe excepţionale sau orice element-cheie al metodologiei care nu poate fi realizat în aceste circumstanţe;
    (iii) în măsura în care acest lucru este posibil, domeniul de aplicare al oricăreia dintre metodologiile care urmează a fi utilizate în circumstanţe excepţionale, ţinând seama de tipul de active-suport ale indicelui de referinţă furnizat;
    (iv) în măsura în care acest lucru este posibil, motivele care stau la baza utilizării oricăreia dintre metodologiile menţionate la punctul (iii) de mai sus, ţinând seama de domeniul de aplicare al unei astfel de metodologii;
    (v) în măsura în care acest lucru este posibil, perioada pentru care se preconizează utilizarea oricăreia dintre metodologiile menţionate la punctul (iii) de mai sus pentru a calcula indicele de referinţă;
    (vi) măsura în care se preconizează că utilizarea oricăreia dintre metodologiile menţionate la punctul (iii) de mai sus va avea un impact asupra valorii indicelui de referinţă.


    5.2. Orientări privind modificările substanţiale aduse metodologiei utilizate pentru a determina un indice de referinţă critic sau semnificativ în temeiul articolului 13 alineatul (1) litera (c) şi alineatul (2) din Regulamentul privind indicii de referinţă, precum şi al articolului 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat privind metodologia
    2. Un administrator al unor indici de referinţă critici sau semnificativi sau, după caz, al unei familii de indici de referinţă trebuie să se asigure, pe cât posibil, că cel mai scurt interval de timp în care poate avea loc o consultare cu privire la modificările substanţiale propuse în metodologia administratorului este totuşi adecvat pentru a permite utilizatorilor şi potenţialilor utilizatori ai indicelui de referinţă să evalueze modificările substanţiale propuse.
    3. Pentru a stabili dacă cel mai scurt interval de timp menţionat la alineatul (2) este adecvat, administratorul trebuie să ţină seama de complexitatea şi de natura modificărilor propuse, de impactul pe care acestea l-ar avea asupra indicelui de referinţă şi de caracterul urgent al implementării lor.
    4. Procedurile de consultare care au loc într-un interval de timp mai scurt trebuie stabilite suficient de clar pentru a le permite utilizatorilor şi potenţialilor utilizatori ai indicelui de referinţă să înţeleagă care sunt etapele procesului de consultare.

    5.3. Orientări privind funcţia de supraveghere a indicilor de referinţă critici şi semnificativi în temeiul articolului 5 din Regulamentul privind indicii de referinţă şi al articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul delegat privind funcţia de supraveghere
    5. Pentru a se asigura că funcţia de supraveghere este compusă din membri care deţin, împreună, competenţele şi cunoştinţele de specialitate corespunzătoare pentru supravegherea furnizării unui anumit indice de referinţă şi pentru responsabilităţile pe care funcţia de supraveghere trebuie să le îndeplinească, un administrator de indici de referinţă critici şi semnificativi trebuie să se asigure că, în măsura în care acest lucru este posibil, în funcţie de guvernanţa funcţiei de supraveghere, membrii funcţiei de supraveghere au, împreună, o imagine de ansamblu şi o înţelegere adecvată a diferitelor tipuri de utilizatori ai indicelui de referinţă şi a contribuitorilor săi şi că aceştia sunt în măsură să îşi exercite în mod corespunzător responsabilităţile pe care le implică funcţia de supraveghere.
    6. În cazul în care funcţia de supraveghere este exercitată de o persoană fizică, alineatul (5) nu se aplică.

    5.4. Ghid cu privire la cerinţele referitoare la ţinerea evidenţelor în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul privind indicii de referinţă
    7. Pentru orice abatere de la metodologia standard, administratorul indicilor de referinţă critici, semnificativi şi nesemnificativi trebuie să ţină evidenţe privind:
    (i) perioada de timp în care s-a produs abaterea;
    (ii) motivele care stau la baza deciziei de a se abate de la metodologia standard;
    (iii) procesul de aprobare a deciziei de a se abate de la metodologia standard.

    6. Modificări ale Ghidului cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi
    8. Ghidul cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi se modifică după cum urmează:

    (1) Se adaugă următoarea orientare:
    "(27a) În sensul punctului (i) de la orientarea 27, un administrator al unui indice de referinţă nesemnificativ sau al unei familii de indici de referinţă nesemnificativi trebuie să specifice următoarele, după caz:
    (i) principiile generale pentru identificarea circumstanţelor excepţionale;
    (ii) în măsura în care acest lucru este posibil, un rezumat al metodelor alternative de calculare a indicelui de referinţă în circumstanţe excepţionale sau orice element-cheie al metodologiei care nu poate fi realizat în aceste circumstanţe;
    (iii) în măsura în care acest lucru este posibil, domeniul de aplicare al oricăreia dintre metodologiile care urmează a fi utilizate în circumstanţe excepţionale, ţinând seama de activele-suport ale indicelui de referinţă furnizat;
    (iv) în măsura în care acest lucru este posibil, motivele care stau la baza utilizării oricăreia dintre metodologiile menţionate la punctul (iii) de mai sus, ţinând seama de domeniul de aplicare al unei astfel de metodologii."


    (2) Orientarea 12 se înlocuieşte cu următorul text:
    "Funcţia de supraveghere trebuie să fie compusă din unul sau mai mulţi membri care, împreună, dispun de competenţele şi expertiza corespunzătoare pentru supravegherea furnizării unui anumit indice de referinţă şi pentru responsabilităţile pe care trebuie să le îndeplinească funcţia de supraveghere. Membrii funcţiei de supraveghere trebuie să aibă cunoştinţe adecvate cu privire la piaţa activului-suport sau la realitatea economică pe care indicele de referinţă urmăreşte să o măsoare şi, pe cât posibil, la diferitele tipuri de utilizatori ai indicelui de referinţă şi la contribuitorii săi."

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016