Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordonanta nr 51 din 12 august 1994

‹‹ Pagina 2 din 20

Monitorul Oficial 513 din 31 Iulie 2007 (M. Of. 513/2007)

ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicata**)(*actualizata*) privind Codul de procedura fiscala**) (aplicabila incepand cu data de 1 ianuarie 2012*) EMITENT: GUVERNUL -----------     *) Textul republicat al ordonantei a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 1 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 29 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 30 martie 2011; LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011; DECIZIA nr. 536 din 28 aprilie 2011; ORDONANTA nr. 29 din 31 august 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011; LEGEA nr. 188 din 24 octombrie 2011. -----------     **) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.     Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respinsa prin Legea nr. 185/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006. ---------------     ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:     Conform art. IV, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili in anul 2006 si achitate de catre acestia cu indicarea eronata a numarului de evidenta a platii se sting de catre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor in vigoare la data platii.     Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 prevede urmatoarele:     "Art. III     (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2010, cu urmatoarele exceptii:     a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 si 26, care intra in vigoare la data publicarii;     b) prevederile art. I pct. 27, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.     (2) La data publicarii prezentei ordonante de urgenta se desfiinteaza Comisia de proceduri fiscale."

****) nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:prin hotĂrÂrea nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicatã în monitorul oficial nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicatã în monitorul oficial nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat ministerul administraţiei şi internelor prin reorganizarea ministerului internelor şi reformei administrative.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.*****) nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:art. 21, cap. iii din legea nr. 287 din 28 decembrie 2010, publicatã în monitorul oficial nr. 880 ...

Monitorul Oficial 802 din 28 Noiembrie 2008 (M. Of. 802/2008)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 157 din 12 noiembrie 2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Având în vedere: - prevederile alin. (9) al art. 14 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare; - urgenţa în definitivarea paşilor legali pentru asigurarea cadrului necesar aplicãrii noului mecanism privind datoria publicã începând cu data de 1 ianuarie 2009, astfel cum s-a stabilit prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare, şi conform celor agreate cu finanţatorii; - ...

Monitorul Oficial 542 din 17 Iulie 2008 (M. Of. 542/2008)

NORME METODOLOGICE din 24 iunie 2008 de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 17 iulie 2008

1. art. 14 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã: (1) Începând cu anul 2009, ministerul economiei şi finanţelor preia spre administrare urmãtoarele categorii de acorduri de împrumut, numai dupã obţinerea acordului finanţatorului: a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanţia statului sau contractate de ministerul economiei şi finanţelor şi subîmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul împrumutatului/subîmprumutatului, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi ...

HOTARARE nr. 683 din 24 iunie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 17 iulie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 14 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile pct. 14.2 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.470/2007 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din ...

Monitorul Oficial 86 din 04 Februarie 2008 (M. Of. 86/2008)

Monitorul Oficial 442 din 29 Iunie 2007 (M. Of. 442/2007)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007

*t* ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── cod "natura denumirea tipului de habitat 2000" ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1110 maluri nisipoase acoperite permanent cu un strat mic de apã marinã; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1140 lagune şi golfuri cu bancuri de nisip neacoperite de apã; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1150 *lagune şi golfuri cu bancuri de nisip; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1160 lagune şi golfuri cu bancuri de nisip; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1210 ...

Monitorul Oficial 435 din 28 Iunie 2007 (M. Of. 435/2007)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007

OrdonanŢÃ de urgenŢÃ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberatã în mediu şi introducerea pe piaţã a organismelor modificate genetic emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 435 din 28 iunie 2007 având în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizãrii depline a legislaţiei naţionale cu cea a uniunii europene în domeniul organismelor modificate genetic, ţinând cont de faptul cã modificãrile survenite la nivel european în domeniul biosecuritãţii, prin intrarea în vigoare a directivei 2001/18/ce ...

Monitorul Oficial 208 din 28 Martie 2007 (M. Of. 208/2007)

ORDONANTA nr. 21 din 21 august 1992 (*republicata*) privind protectia consumatorilor*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007

__________ *) republicatã în temeiul art. v din legea nr. 476/2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouã numerotare. ordonanţa guvernului nr. 21/1992 a fost republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 75 din 23 martie 1994 şi a mai fost modificatã şi completatã prin: - legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, publicatã ...

Monitorul Oficial 187 din 19 Martie 2007 (M. Of. 187/2007)

HOTARARE nr. 244 din 7 martie 2007 privind autoritatile competente responsabile cu aplicarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor si cooperarea dintre autoritatile nationale in acest domeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007

HotĂ?rÂre nr. 244 din 7 martie 2007 privind autoritãţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autoritãţile naţionale în acest domeniu emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 187 din 19 martie 2007 În scopul asigurãrii aplicãrii în românia, de la data aderãrii româniei la uniunea europeanã, a prevederilor regulamentului (ce) nr. 2006/2004 al parlamentului european şi al consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritãţile naţionale însãrcinate sa asigure aplicarea legislaţiei în materie de ...

Monitorul Oficial 70 din 30 Ianuarie 2007 (M. Of. 70/2007)

ORDIN nr. 300 din 21 decembrie 2006 privind aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2007 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2007

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanta guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, vazand referatul de aprobare nr. 27.398 din 5 decembrie 2006 întocmit de direcţia generalã sanitarã veterinara din cadrul autoritãţii naţionale sanitare ...

‹‹ Pagina 2 din 20
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016