Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 683 din 24 iunie 2008  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 683 din 24 iunie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 17 iulie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile pct. 14.2 din Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobã Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 , prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

Bucureşti, 24 iunie 2008.
Nr. 683.


ANEXĂ
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de
urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã

1. <>Art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 , denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã:
(1) Începând cu anul 2009, Ministerul Economiei şi Finanţelor preia spre administrare urmãtoarele categorii de acorduri de împrumut, numai dupã obţinerea acordului finanţatorului:
a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul împrumutatului/subîmprumutatului, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut;
b) acordurile de împrumut încheiate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi operatorii economici cu bãncile finanţatoare, în regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut; în cazul în care în actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specificã drept sursã de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici şi, în completare, de la bugetul de stat, se va considera cã aceasta este obligaţia de drept a operatorului economic beneficiar al împrumutului şi, în consecinţã, nu se preia în sarcina Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţã;
c) acordurile de împrumut contractate de operatori economici şi garantate de stat, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut.
Norme metodologice:
14.1.1. Pentru împrumuturile care au ca surse de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici şi, în completare, de la bugetul de stat şi pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor, denumit în continuare MEF, nu va prelua operaţiunile de tragere şi rambursare, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţã, sursa de rambursare rãmâne cea specificatã în actele normative de aprobare/ratificare a acestor acorduri, respectiv sursele proprii ale operatorilor economici şi, dupã caz, în completare de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, denumit în continuare OPC.
14.1.2. Contractele de leasing financiar şi contractele de credit furnizor încheiate de ordonatorii principali de credite fãrã garanţia statului cu persoane juridice interne şi externe nu intrã sub incidenta art. 14 din ordonanţa de urgenţã.
2. Art. 14 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţã:
(2) Începând cu anul 2009, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj nu se mai aprobã credite bugetare destinate plãţii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de cãtre ordonatorii principali de credite şi/sau de operatorii economici cu garanţia statului ori contractate de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale cãror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei şi Finanţelor asigurã includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - "Acţiuni generale", a fondurilor necesare efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe şi interne contractate de cãtre ordonatorii de credite cu garanţia statului sau contractate de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora.
Norme metodologice:
14.2.1. În anexele nr. 1 A şi 1B sunt prezentate împrumuturile contractate de MEF şi subîmprumutate ordonatorilor principali de credite şi/sau operatorilor economici şi, respectiv, cele contractate de ordonatorii principali de credite şi/sau de operatorii economici şi garantate de stat, care vor fi preluate de MEF în scopul acoperirii serviciului datoriei publice şi care au sold de rambursat la 1 ianuarie 2009, sau cele pentru care, deşi rambursarea s-a finalizat la 31 decembrie 2008, regularizarea cu finanţatorii poate continua şi dupã aceastã datã. Începând cu anul 2009, pentru împrumuturile prezentate în anexele nr. 1 A şi 1B, MEF va efectua plata serviciului datoriei publice guvernamentale aferente acestora din bugetul MEF - "Acţiuni generale", în baza acordurilor de împrumut, a documentelor convenite cu finanţatorii şi a protocolului de predare-preluare prevãzut la pct. 14.7.1.
14.3.1. Finanţãrile rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale care nu se preiau în administrare de cãtre MEF, conform pct 14.1.1, se vor rambursa în continuare din bugetul propriu al operatorului economic şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator, conform actului normativ de aprobare/ratificare a acordurilor de împrumut.
14.3.2. Ordonatorii principali de credite îşi prevãd în bugetul propriu sursele de platã aferente contractelor de leasing financiar şi creditelor furnizor contractate fãrã garanţia statului, precum şi cele aferente finanţãrilor rambursabile contractate în baza scrisorilor de confort emise de autoritãţile administraţiei publice centrale şi MEF.
3. Art. 14 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţã:
(4) Începând cu anul 2009, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj sume alocate din împrumuturile interne şi externe contractate de cãtre ordonatorii principali de credite şi/sau de operatorii economici cu garanţia statului ori contractate de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale cãror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj, cu excepţia sumelor aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrãri de credite externe.
(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rãmase de tras din împrumuturile prevãzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj, în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete, cu excepţia sumelor aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrãri de credite externe.
Norme metodologice:
14.4.1. În anexele nr. 2 A şi 2 B sunt prevãzute împrumuturile pentru care MEF va prelua operaţiunile de tragere în scopul aplicãrii prevederilor art. 14 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţã.
14.4.2. Începând cu anul 2009, cheltuielile aferente proiectelor/programelor finanţate prin împrumuturile prevãzute în anexele nr. 2A şi 2B vor fi cuprinse anual în bugetele OPC ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj.
14.4.3. Fac excepţie de la aceste prevederi cheltuielile dupã data de 1 ianuarie 2009 în cadrul acreditivelor în valutã deschise şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul OPC ca sume alocate din intrãri de credite externe.
14.4.4. Începând cu elaborarea bugetului de stat pe 2009:
a) În vederea evidenţierii distincte şi finanţãrii de la bugetul de stat a proiectelor, OPC vor întocmi programe distincte aferente acestor proiecte, prezentate în anexa la bugetul acestora, potrivit metodologiei de elaborare a bugetului cuprinse în scrisoarea-cadru. Sumele se vor detalia pe proiecte/programe cuprinse în bugetul OPC, cu încadrarea în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.
b) OPC şi/sau operatorul economic se obligã sã utilizeze fondurile alocate de la bugetul de stat prin bugetul OPC, în conformitate cu pct. 14.4.2 (iar acolo unde este aplicabil, şi sumele alocate din intrãri de credite externe conform pct. 14.4.3), pentru finanţarea proiectului/programului, numai pentru destinaţiile prevãzute în acordurile de împrumut, acordurile subsidiare etc. şi în conformitate cu fişele program anexã la bugetul respectivului OPC.
c) OPC se obligã sã asigure din bugetul sãu, în conformitate cu prevederile legilor de ratificare, fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor potrivit fişelor program anexã la bugetul acestuia. Dupã aprobarea legii bugetului de stat, OPC este obligat sã repartizeze agenţiei de implementare (AI)/unitãţii de management a proiectului (UMP)/unitãţii de implementare a proiectului (UIP) sau altei structuri din cadrul OPC desemnate sã implementeze proiectul/programul*), indiferent de denumirea acestora, ordonatorului secundar sau terţiar de credite şi/sau operatorului economic însãrcinat cu implementarea proiectului/programului creditele bugetare aferente acestora, astfel cum au fost stabilite prin programele anexã la buget, detaliate pe structura clasificaţiei bugetare.
d) OPC are obligaţia sã îşi cuprindã anual în bugetul propiu, cu justificarea corespunzãtoare, sumele necesare pe întreaga perioadã de implementare a proiectului/programului.
e) Utilizarea fondurilor prevãzute la literele de mai sus se va face în funcţie de natura şi destinaţia categoriilor de cheltuieli, aşa cum sunt prezentate în planul de finanţare anexat la acordul subsidiar, dacã este cazul, şi/sau în acordurile de împrumut.
f) Creditele bugetare aferente proiectelor/programelor se vor evidenţia în clasificaţia bugetarã într-un titlu de cheltuieli distinct, special creat în acest scop de MEF.
g) AI/UMP/UIP, OPC sau ordonatorii secundari/terţiari de credite vor efectua operaţiunile aferente proiectelor/programelor prin contul de credite bugetare şi de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului, aferent titlului de cheltuieli distinct prevãzut la lit. f).
h) Pentru creditele bugetare aferente proiectelor/ programelor, specificate la lit. f), OPC poate delega aceastã calitate fiecãrui conducãtor al AI/UMP care funcţioneazã în structura sa, cãruia îi revin toate atribuţiile şi responsabilitãţile ce derivã din acestã calitate. Prin actul de delegare, OPC va preciza limitele şi condiţiile delegãrii fiecãrui conducãtor al AI/UMP. În cazul în care UMP funcţioneazã în structura unui ordonator secundar sau terţiar de credite, OPC poate delega aceastã calitate ordonatorului secundar sau terţiar de credite, care la rândul sãu poate delega aceastã calitate conducãtorului UMP din structura sa.
i) OPC*) sau AI/UMP şi/sau operatorul economic va/vor ţine evidenţa contabilã a operaţiunilor aferente proiectului, potrivit reglementãrilor contabile aplicabile conforme cu legislaţia românã în materie, precum şi conform cerinţelor finanţatorului, dupã caz, în lei şi în valutã, care vor arãta în orice moment evoluţia proiectului şi care vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate din sumele care îi sunt alocate pentru acest proiect/program.
_________
*) Situaţii specifice pentru proiecte/programe care nu sunt implementate prin UMP/UIP, ci de cãtre OPC.

j) Acreditivele deschise şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009 vor rãmâne nemodificate, urmând ca beneficiarii sã îşi cuprindã anual cheltuielile care vor fi efectuate în cadrul acestora, dupã 1 ianuarie 2009, în bugetul de intrãri din credite externe. În acest scop, vor fi menţinute conturile deschise la bãncile comerciale. Beneficiarii care se încadreazã în situaţia sus-menţionatã vor prezenta MEF, cu ocazia încheierii protocolului de predare-preluare la care se face referire la art. 14 alin. (7) din ordonanţa de urgenţã situaţia acreditivelor deschise, în formatul prevãzut în anexa nr. 3, pe care o vor actualiza ulterior pânã la data de 15 ianuarie 2009, pentru reflectarea cu acurateţe a valorii aferente acreditivelor dupã 1 ianuarie 2009.
k) Operaţiunile în valutã (plãţi cãtre furnizori, prestatori de servicii şi/sau alte astfel de operaţiuni) necesare în cadrul proiectelor vor putea fi efectuate de OPC*), ordonatori secundari sau terţiari de credite, AI/UMP şi/sau operatorul economic în situaţia în care sistemul de trezorerie nu va permite, prin intermediul bãncilor comerciale.
__________
*) Situaţii specifice pentru proiecte, programe care nu sunt implementate prin UMP/UIP, ci de cãtre OPC.

l) Sumele necheltuite pânã la data de 31 decembrie 2008 din conturile aferente împrumuturilor, conturile deschise la bãnci comerciale anterior datei de 31 decembrie 2008 pentru derularea împrumuturilor, precum şi din conturile de disponibil în lei aferente, indiferent de denumirea acestora, cu excepţia sumelor care sunt destinate acoperirii contravalorii unor acreditive, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data de 1 ianuarie 2009 se transferã, dacã nu se convine altfel cu finanţatorii, în contul curent general al Trezoreriei Statului şi/sau în conturile de lei şi valutã ale MEF, iar conturile respective se lichideazã corespunzãtor, acolo unde este cazul. Sumele din conturile respective astfel transferate vor fi utilizate conform prevederilor pct. 14.6.3.
m) Dupã închiderea conturilor speciale prevãzute la lit. k), soldul disponibil înregistrat la subcontul în care se bonificã dobânda aferentã sumelor din cont şi care se debiteazã cu comisioanele şi spezele bancare referitoare la operaţiunile efective se face venit la bugetul statului.
n) MEF va comunica în timp util OPC, ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, AI/UMP şi/sau operatorilor economici, dupã caz, conturile în care se transferã sumele menţionate la lit. l) şi m).
4. Art. 14 alin. (6 ) din ordonanţa de urgenţã:
(6) Ministerul Economiei şi Finanţelor va efectua tragerile din împrumuturile prevãzute la alin. (4) şi va utiliza sumele respective pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi pentru efectuarea plãţilor externe în contul datoriei publice guvernamentale.
Norme metodologice:
14.6.1. Sumele netrase la data de 1 ianuarie 2009 din împrumuturile prevãzute în anexele 2A şi 2B, cu excepţia celor destinate acoperirii acreditivelor, prevãzute la pct. 14.4.3, vor fi trase de MEF ţinând cont de urmãtoarele elemente, dar fãrã a se limita la acestea:
a) procentele de finanţare convenite în acordurile de împrumut;
b) stadiul progresului financiar şi fizic pe proiectele finanţate prin împrumuturile prezentate în anexele nr. 2A şi 2B, raportat de beneficiari, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, dacã nu se convine altfel de MEF cu finanţatorii;
c) alte elemente stabilite şi agreate cu finanţatorii în funcţie de specificul proiectului şi de necesitãţile de finanţare la nivel guvernamental.
14.6.2. Tragerea sumelor prevãzute la pct. 14.6.1 va fi efectuatã de MEF în contul cheltuielilor bugetare prevãzute la pct. 14.4.2 care au fost deja efectuate şi/sau care vor fi efectuate de cãtre OPC, ordonatorul secundar sau terţiar de credite şi/sau operatorii economici pentru finanţarea proiectului/programului din sumele alocate acestuia, de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în bugetele proprii, în funcţie de ceea ce se stabileşte de MEF cu finanţatorul.
14.6.3. Fãrã a contraveni prevederilor acordurilor de împrumut şi ale pct. 14.6.1, cu sumele trase se alimenteazã conturile în valutã sau în lei ale MEF deschise la Banca Naţionalã a României sau la bãncile corespondente în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului. Aceste sume se pot utiliza pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe mãsura necesitãţilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului şi pentru efectuarea plãţilor externe în contul datoriei publice guvernamentale. Echivalentul în lei al sumelor utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat în vederea echilibrãrii contului curent general al Trezoreriei Statului reprezintã surse pentru rambursarea împrumuturilor acordate temporar pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilitãţile Trezoreriei Statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.
14.6.4. În scopul efectuãrii tragerilor şi monitorizãrii proiectelor/programelor, OPC vor transmite MEF, sub semnãtura ordonatorului de credite sau a oricãrei altei persoane desemnate de acesta, urmãtoarele:
a) raportãri semestriale în lei şi în valutã privind cheltuielile efectuate în contul proiectelor cu finanţare din împrumuturi şi stadiul fizic al proiectelor, pe formatul şi în condiţiile stabilite cu finanţatorul, dupã caz. Aceste raportãri vor cuprinde: (i) raportãri individuale pe împrumut; şi (ii) raportãri agregate pe împrumut, pentru proiectele pentru care existã mai multe agenţii de implementare;
b) raportãri trimestriale, în termen de 10 zile lucrãtoare de la încheierea fiecãrui trimestru, privind valoarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea proiectului, potrivit extraselor de trezorerie sau bancare, dupã caz, şi structura acestora pe clasificaţia bugetarã, precum şi estimarea cheltuielilor ce se vor efectua în trimestrul urmãtor;
c) raportãri lunare operative în lei şi valutã privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor cu finanţare din împrumuturi, conform clasificaţiei bugetare, în formatul şi la termenele stabilite prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice. Pentru operativitate aceste raportãri pot fi transmise şi sub semnãtura conducãtorului AI/UMP;
d) cursul valutar utilizat în scopul raportãrii va fi: pentru plãţi în valutã, altele decât cele în cadrul acreditivelor, se va utiliza cursul de schimb al bãncii prin care se face licitaţia de valutã de la data efectuãrii operaţiunii, pentru plãţile în valutã aferente acreditivelor şi pentru plãţi în lei se va utiliza cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru ziua în care s-a efectuat operaţiunea.
14.6.5. În condiţiile în care raportãrile menţionate la pct. 14.6.4 nu se efectueazã în termenele stabilite, sunt incomplete sau eronate, MEF poate suspenda finanţarea proiectului (nu se mai aprobã deschideri de credite bugetare) pânã la soluţionare, respectiv pânã la transmiterea situaţiei în forma şi conţinutul satisfãcãtor pentru MEF.
14.6.6. OPC împreunã cu ordonatorul secundar sau terţiar de credite şi AI/UMP/Unitatea de coordonare a proiectului (UCP) şi/sau operatorul economic vor monitoriza proiectul, conform indicatorilor stabiliţi cu finanţatorul.
14.6.7. OPC împreunã cu ordonatorul secundar sau terţiar de credite şi AI/UMP/UCP şi/sau operatorul economic vor rãspunde cu promptitudine tuturor cerinţelor finanţatorului şi MEF de prezentare de informaţii şi rapoarte în legãturã cu modul şi stadiul implementãrii proiectului şi modului de utilizare a fondurilor necesare realizãrii acestuia. În afara raportãrilor periodice pe care OPC le va transmite finantaţorului şi MEF, acesta va mai transmite cu promptitudine la MEF, la cerere, orice rapoarte/situaţii şi documente, inclusiv copii ale documentelor de platã solicitate.
14.6.8. MEF va agrega informaţiile din aceste raportãri şi va efectua periodic trageri din împrumuturi, astfel cum s-a stabilit cu finanţatorul şi în funcţie de necesitãţile de finanţare la nivel guvernamental.
14.6.9. Pe baza acordului finanţatorului, MEF poate efectua trageri din împrumuturi în conformitate cu nevoile de finanţare generale ale bugetului de stat sau ale Trezoreriei Statului, fãrã corespondent imediat în raportãrile primite de la ordonatorii principali de credite.
14.6.10. Procedurile de achiziţie în cadrul proiectelor/programelor finanţate prin împrumuturile prezentate în anexele nr. 2A şi 2B vor fi cele menţionate în acordurile de împrumut.
14.6.11. OPC, ordonatorul secundar sau terţiar de credite şi/sau operatorul economic care implementeazã proiectele pentru care s-au contractat credite directe şi/sau garantate de stat vor respecta prevederile din acordurile de împrumut privind monitorizarea financiarã, coordonarea, supervizarea şi implementarea proiectelor (inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea auditului, dupã caz, ţinerea evidenţelor contabile, crearea şi menţinerea pe durata implementãrii proiectului a AI/UMP/UCP, indiferent de denumirea acesteia etc.) şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unitãţilor de management de proiect, aprobatã prin <>Legea nr. 172/2001 .
5. Art 14 alin. (7) din ordonanţa de urgenţã:
(7) Obligaţiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor pe bazã de protocol de predarepreluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective şi/sau cu operatorii economici care au astfel de obligaţii. Aceste protocoale se vor încheia pânã cel târziu la data de 31 decembrie 2008.
Norme metodologice
14.7.1. Protocolul de predare-preluare între OPC, ordonatorul secundar sau terţiar de credite şi/sau operatorul economic şi MEF va cuprinde informaţii detaliate, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4, şi va urmãri reflectarea sumelor contractate, a celor angajate, precum şi a celor plãtite în contul serviciului datoriei publice. În acest sens, vor fi evidenţiate inclusiv soldurile conturilor de împrumut, ale acreditivelor deschise şi ale conturilor speciale.
14.7.2. În cazul în care, pentru împrumuturile prezentate în anexele nr. 1 şi 2, OPC şi/sau operatorii economici deţin documente originale semnate cu instituţiile finanţatoare (de exemplu: contracte/acorduri de împrumut, amendamente la acestea şi altele asemenea), aceste documente vor fi ataşate în copie protocoalelor prevãzute la pct. 14.7.1.
14.7.3. În vederea evitãrii apariţiei unor probleme în efectuarea operaţiunilor care se preiau de cãtre MEF în baza art. 14 din ordonanţa de urgenţã, protocoalele prevãzute la pct. 14.7.1 se vor încheia imediat dupã realizarea etapelor prevãzute la art. 14 alin. (9) din ordonanţa de urgenţã.
14.7.4. Ordonatorii principali de credite sunt direct responsabili pentru corectitudinea şi acurateţea datelor şi informaţiilor prezentate în protocoalele de predare-preluare.
6. Art. 14 alin. (8), (9) şi (10) din ordonanţa de urgenţã:
(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2009, în vederea aplicãrii prevederilor prezentului articol, se vor face de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite şi/sau cu operatorii economici implicaţi în aplicarea acestor prevederi.
(9) Pânã la data de 1 august 2008, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum şi actele normative de aprobare ori ratificare a acestora se modificã în mod corespunzãtor, în vederea aplicãrii prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obţine acordul finanţatorilor, se aplicã prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceştia şi din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(10) Toate cheltuielile ocazionate de amendarea acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat în baza alin.(9) se asigurã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - "Acţiuni generale."
Norme metodologice:
14.9.1 Prezentele norme metodologice se aplicã numai împrumuturilor contractate direct sau garantate de stat prin MEF pentru care s-a obţinut acordul prealabil al finanţatorilor în ceea ce priveşte aplicarea art. 14 din ordonanţa de urgenţã, în raport cu care se vor actualiza în mod corespunzãtor anexele nr. 1 şi nr. 2.
14.9.2. MEF iniţiazã demersuri pentru obţinerea acordurilor finanţatorilor cu privire la aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanţa de urgenţã, pentru toate împrumuturile pe care le va prelua, inclusiv pentru împrumuturile contractate de OPC cu garanţia statului, în condiţiile prevãzute de ordonanţa de urgenţã.
14.9.3. Soluţiile juridice privind modificarea acordurilor de împrumut ce decurg din aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanţa de urgenţã, cum ar fi, dar fãrã a se limita la acestea, amendamente, memorandumuri de înţelegere, scrisori de notificare, cesionãri, schimb de scrisori, se vor stabili de comun acord cu finanţatorul.
14.9.4. Documentele finale care se vor conveni în acest scop cu finanţatorii, indiferent de soluţia juridicã stabilitã, vor fi transmise spre informare entitãţilor implicate înaintea încheierii acestora.
14.9.5. În cazul împrumuturilor contractate de OPC şi/sau de operatorii economici cu garanţia statului sau pentru împrumuturile la care OPC şi/sau operatorul economic este/sunt pãrţi/parte semnatari/semnatarã ale/a acordului de împrumut iniţial, documentul convenit cu finanţatorul pentru modificarea acordurilor de împrumut respective, indiferent de soluţia juridicã stabilitã, va fi semnat atât de MEF, cât şi de OPC şi/sau de operatorul economic, dupã caz.
14.9.6. Dupã finalizarea formalitãţilor cu finanţatorii, MEF, în colaborare cu OPC, va parcurge etapele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art 14. alin. (9) din ordonanţa de urgenţã.
14.9.7. Ulterior, dupã aprobarea actelor normative prevãzute la art. 14 alin. (9) din ordonanţa de urgenţã, MEF, în colaboare cu OPC, va modifica în mod corespunzãtor, dupã caz, acordurile de împrumut subsidiar, acordurile subsidiare şi convenţiile de garantare încheiate iniţial.
14.9.8. Pânã la data de 29 august 2008, MEF va comunica fiecãrui OPC, ordonator secundar sau terţiar de credite, UMP şi/sau operator economic lista finalã a împrumuturilor pentru care finanţatorii şi-au dat acordul scris cu privire la aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanţa de urgenţã.
14.9.9. În cazul în care nu se obţine acordul finantaţorilor pentru preluarea de cãtre MEF a administrãrii împrumuturilor, sursa şi procedura de rambursare, precum şi procedura de efectuare a tragerilor din împrumut şi de includere în buget a acestuia rãmân cele stabilite iniţial în acordul de împrumut respectiv, actul normativ de aprobare sau ratificare a acordului de împrumut şi în acordul de împrumut subsidiar sau în convenţia de garantare, dupã caz.
7. Dispoziţii finale ale prezentelor norme metodologice
7.1. MEF nu îşi asumã responsabilitatea pentru corectitudinea, legalitatea şi realitatea informaţiilor cuprinse în raportãrile OPC, pe baza cãrora MEF solicitã trageri din împrumuturi potrivit pct. 14.6.8, acestea fiind în responsabilitatea OPC.
7.2. a) Periodic, MEF îşi rezervã dreptul de a solicita organelor abilitate efectuarea unor controale în vederea verificãrii legalitãţii şi realitãţii informaţiilor cuprinse în raportãrile OPC care au stat la baza efectuãrii de cãtre MEF a tragerilor din împrumuturi.
b) În cazul în care în urma acestor controale se constatã nereguli în ceea ce priveşte legalitatea şi realitatea informaţiilor privind utilizarea sumelor alocate transmise de OPC, OPC va fi financiar direct rãspunzãtor, urmând ca eventualele daune sã fie recuperate conform legislaţiei române în vigoare.
8. Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 şi 4 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1A
la normele metodologice

SITUAŢIA
împrumuturilor directe care vor fi preluate de Ministerul
Economiei şi Finanţelor în scopul efectuãrii plãţii serviciului
datoriei publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţã
a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu
modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008

┌────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumirea creditului/act normativ │ │ │ Numãrul │
│crt.│ de ratificare/aprobare │ Creditor │ Beneficiar │ din registrul │
│ │ │ │ │datoriei publice│
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Împrumut pentru sprijinirea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 92 │
│ │reformei sistemului de învãţãmânt │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Tineretului │ │
│ │preuniversitar (Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 24/1994) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Împrumut pentru Proiectul privind │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 160 │
│ │forţa de muncã şi protecţia socialã │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Egalitãţii de Şanse │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 35/1995) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Împrumut pentru Proiectul de │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 403 │
│ │reformã a învãtãmântului superior │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Tineretului │ │
│ │şi cercetãrii ştiinţifice universitare│ │ │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 2/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Împrumut pentru Proiectul │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 476 │
│ │de reabilitare a şcolilor │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Tineretului │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 71/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Împrumut pentru Proiectul │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Internelor şi Reformei │ Nr. 484 │
│ │cadastrului general şi publicitãţii │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Administrative │ │
│ │imobiliare (Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 21/1998) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 6 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 525 │
│ │Proiectului privind protecţia │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Egalitãţii de Şanse │ │
│ │copilului (Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 63/1998) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 7 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Culturii şi Cultelor │ Nr. 532 │
│ │Proiectului privind patrimoniul │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │cultural (Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 4/1999) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 8 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Economiei şi Finanţelor │ Nr. 579 │
│ │proiectului privind închiderea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Agenţia Naţionalã pentru │ │
│ │minelor (Ordonanţa Guvernului │ │Dezvoltarea Zonelor Miniere │ │
│ │nr. 11/2000) │ │Agenţia Naţionalã pentru Resurse │ │
│ │ │ │Minerale │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 9 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 625 │
│ │Proiectului pentru sprijinirea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │serviciilor din agriculturã │ │ │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 63/2000) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 10 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Sãnãtãţii Publice │ Nr. 626 │
│ │Proiectului privind reforma │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │sectorului sanitar (Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 68/2000) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 11 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 755 │
│ │Proiectului privind dezvoltarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Egalitãţii de Şanse │ │
│ │sectorului social (Ordonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţã a Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 111/2001) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 12 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Internelor şi Reformei │ Nr. 1004 │
│ │Proiectului pentru dezvoltare │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Administrative │ │
│ │ruralã (Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │
│ │a Guvernului nr. 90/2002) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 13 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1011 │
│ │Proiectului de dezvoltare │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │forestierã (<>Legea nr. 400/2003 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 14 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 1014 │
│ │Proiectului privind învãţãmântul │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Tineretului │ │
│ │rural (<>Legea nr. 441/2003 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 15 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1016 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │şi reforma sectorului de irigaţii │4717 │ │ │
│ │(<>Legea nr. 4/2004 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 16 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii │ Nr. 1022 │
│ │proiectului de diminuare a │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Durabile │ │
│ │riscurilor producerii calamitãţilor │ │Ministerul Dezvoltãrii, │ │
│ │naturale şi pregãtirea pentru │ │Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor │ │
│ │situaţii de urgenţã (Legea │ │Ministerul Internelor şi Reformei │ │
│ │nr. 389/2004) │ │Administrative │ │
│ │ │ │Agenţia Naţionalã │ │
│ │ │ │pentru Resurse Minerale │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 17 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Sãnãtãţii Publice │ Nr. 1030 │
│ │Proiectului privind reforma │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │sectorului sanitar - faza a II-a │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 171/2005 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 18 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1031 │
│ │Proiectului pentru modernizarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │sistemului de informare şi │ │Autoritatea Naţionalã │ │
│ │cunoaştere în agriculturã │ │Sanitarã Veterinarã şi pentru │ │
│ │(<>Legea nr. 170/2005 ) │ │Siguranţa Alimentelor │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 19 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Comunicaţiilor │ Nr. 1035 │
│ │Proiectului "Economia bazatã pe │Reconstrucţie şi Dezvoltare│şi Tehnologiei Informaţiei │ │
│ │cunoaştere" (Ordonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţã a Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 180/2005) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 20 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Justiţiei │ Nr. 1043 │
│ │Proiectului privind reforma │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │sistemului judiciar (Legea │ │ │ │
│ │nr. 205/2006) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 21 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã pentru │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1038 │
│ │Proiectului pentru modernizarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │reţelei energetice feroviare │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 211/2006 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 22 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã pentru │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1039 │
│ │Proiectului pentru construcţia │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │variantei de ocolire a municipiului │ │ │ │
│ │Constanţa (<>Legea nr. 210/2006 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 23 │Împrumut pentru modernizarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 580 │
│ │metroului Bucureşti - Tranşa C │Investiţii │ │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 60/1999) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 24 │Împrumut pentru modernizarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 754 │
│ │metroului Bucureşti - etapa │Investiţii │ │ │
│ │a II-a (<>Legea nr. 438/2001 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 25 │Împrumut pentru modernizarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 530 │
│ │cãilor ferate din România (Legea │Investiţii │ │ │
│ │nr. 35/1999) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 26 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Mediului şi │ Nr. 631 │
│ │Proiectului de reconstrucţie pentru │Investiţii │Dezvoltãrii Durabile │ │
│ │eliminarea efectelor inundaţiilor │ │Ministerul Transporturilor │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │Ministerul Agriculturii şi │ │
│ │nr. 97/2000) │ │Dezvoltãrii Rurale │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 27 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 776 │
│ │proiectului de reabilitare a │Investiţii │ │ │
│ │drumurilor - etapa a IV-a (Legea │ │ │ │
│ │nr. 527/2001) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 28 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1007 │
│ │proiectului de reabilitare a │Investiţii │ │ │
│ │drumurilor - etapa a V-a │ │ │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │
│ │a Guvernului nr. 159/2002) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 29 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1008 │
│ │Proiectului de protejare a malului │Investiţii │ │ │
│ │canalului Sulina (Ordonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţã a Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 187/2002) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 30 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 1013 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Investiţii │şi Tineretului │ │
│ │infrastructurii şcolare (Legea │ │ │ │
│ │nr. 440/2003) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 31 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1020 │
│ │Proiectului de construire │Investiţii │ │ │
│ │a autostrãzii Arad - Timişoara - │ │ │ │
│ │Lugoj (<>Legea nr. 250/2004 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 32 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ Nr. 1028 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Investiţii │ │ │
│ │sectorului sanitar │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 442/2005) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 33 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1040 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Investiţii │ │ │
│ │liniei de cale feratã Curtici- │ │ │ │
│ │Simeria (<>Legea nr. 217/2006 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 34 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1041 │
│ │Proiectului de reconstrucţie a │Investiţii │ │ │
│ │drumurilor afectate de inundaţii │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 218/2006 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 35 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Transporturilor │ Nr. 447 │
│ │proiectului privind reabilitarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │drumurilor - etapa a II-a │ │ │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 23/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 36 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã pentru │Ministerul Transporturilor │ Nr. 433 │
│ │proiectului privind reabilitarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│ │ │
│ │drumurilor - etapa a II-a (Legea │ │ │ │
│ │nr. 74/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 37 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 434 │
│ │proiectului privind reabilitarea │Investiţii │ │ │
│ │drumurilor - etapa a II-a (Legea │ │ │ │
│ │nr. 74/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 38 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 531 │
│ │proiectului privind reabilitarea │Investiţii │ │ │
│ │drumurilor - etapa a III-a (Legea │ │ │ │
│ │nr. 34/1999) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 39 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1042 │
│ │Proiectului privind construcţia │Investiţii │ │ │
│ │autostrãzii Cernavodã - │ │ │ │
│ │Constanţa (<>Legea nr. 151/2006 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 40 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 475 │
│ │proiectului privind reabilitarea │Consiliului Europei │şi Tineretului │ │
│ │şcolilor (Ordonanţa de urgenţã a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 70/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 41 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 526 │
│ │Proiectului privind protecţia │Consiliului Europei │şi Egalitãţii de Şanse │ │
│ │copilului (Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 64/1998) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 42 │Împrumut pentru sprijinirea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Mediului şi │ Nr. 537 │
│ │regiunilor afectate de inundaţii - │Consiliului Europei │Dezvoltãrii Durabile │ │
│ │faza I (Ordonanţa Guvernului │ │Ministerul Agriculturii şi │ │
│ │nr. 28/1999) │ │Dezvoltãrii Rurale │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 43 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor │ Nr. 756 │
│ │Proiectului privind construcţia de │Consiliului Europei │Publice şi Locuinţelor │ │
│ │locuinţe sociale (Ordonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţã a Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 110/2001) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 44 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Culturii şi Cultelor │ Nr. 1009 │
│ │Proiectului privind reabilitarea, │Consiliului Europei │ │ │
│ │consolidarea, restaurarea şi │ │ │ │
│ │modernizarea Ateneului Român │ │ │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │
│ │a Guvernului nr. 50/2003) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 45 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 1012 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Consiliului Europei │şi Tineretului │ │
│ │infrastructurii şcolare (Legea │ │ │ │
│ │nr. 439/2003) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 46 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor │ Nr. 1015 │
│ │Proiectului privind construcţia de │Consiliului Europei │Publice şi Locuinţelor │ │
│ │locuinţe sociale - faza a II-a │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 483/2003 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 47 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor │ Nr. 1018 │
│ │Proiectului "Sãli de sport" │Consiliului Europei │Publice şi Locuinţelor │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │
│ │a Guvernului nr. 7/2004) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 48 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii │ Nr. 1017 │
│ │Proiectului pentru prevenirea │Consiliului Europei │Durabile │ │
│ │catastrofelor naturale generate de │ │ │ │
│ │inundaţii şi poluarea aerului - II │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 68/2004 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 49 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii │ Nr. 1032 │
│ │Proiectului privind refacerea │Consiliului Europei │Durabile │ │
│ │şi consolidarea lucrãrilor │ │ │ │
│ │hidrotehnice distruse de │ │ │ │
│ │inundaţiile din aprilie-mai 2005 │ │ │ │
│ │în judeţele Timiş şi Caraş-Severin │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 928/2005) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 50 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1033 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Consiliului Europei │ │ │
│ │reţelelor rutiere şi feroviare │ │ │ │
│ │deteriorate de inundaţiile din │ │ │ │
│ │primãvara anului 2005 │ │ │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 122/2005) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 51 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor │ Nr. 1045 │
│ │Proiectului privind construcţia │Consiliului Europei │Publice şi Locuinţelor │ │
│ │şi reabilitarea de locuinţe sociale │ │ │ │
│ │pentru tineri destinate închirierii │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 301/2006 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 52 │Împrumut pentru finanţarea │Societe Generale BRD Groupe│Ministerul Transporturilor │ Nr. 1036 │
│ │parţialã a 4 proiecte aflate în │Societe Generale │ │ │
│ │portofoliul Ministerului │ │ │ │
│ │Transporturilor (Hotãrârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 33/2006) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 53 │Împrumut pentru finanţarea │Raiffeisen Zentralbank │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1037 │
│ │construcţiei autostrãzii Braşov- │Oesterreich AG Calyon Bank │ │ │
│ │Cluj-Borş (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 871/2005) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 54 │Împrumut pentru finanţarea unui │Dexia Kommunal Kredit │Ministerul Internelor şi Reformei │ Nr. 1046 │
│ │numãr de douã proiecte din │Banc AG │Administrative │ │
│ │portofoliul Ministerului Internelor şi│ │ │ │
│ │Reformei Administrative │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 791/2005 şi Hotãrârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 814/2005) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 55 │Împrumut pentru finanţarea a │Dexia Kommunal Kredit │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1047 │
│ │4 proiecte prioritare din portofoliul │Banc AG │ │ │
│ │Ministerului Transporturilor │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.453/2006) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 56 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi│ Nr. 1054 │
│ │Proiectului privind incluziunea │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Tineretului │ │
│ │socialã (<>Legea nr. 40/2007 ) │ │Ministerul Muncii, │ │
│ │ │ │Familiei şi Egalitãţii de Şanse │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 57 │Împrumut pentru prevenirea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Sãnãtãţii Publice │ Nr. 1056 │
│ │şi combaterea extinderii gripei │Reconstrucţie şi Dezvoltare│Autoritatea Naţionalã Sanitarã │ │
│ │aviare (<>Legea nr. 57/2007 ) │ │Veterinarã şi pentru Siguranţa │ │
│ │ │ │Alimentelor │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 58 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1051 │
│ │Proiectului privind modernizarea │Investiţii │ │ │
│ │metroului Bucureşti - etapa a 3-a │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 2/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 59 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 1048 │
│ │Proiectului Iniţiativa "Copiii │Consiliului Europei │şi Egalitãţii de Şanse │ │
│ │Strãzii" (<>Legea nr. 388/2006 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 60 │Împrumut pentru restaurarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Culturii şi Cultelor │ Nr. 1053 │
│ │monumentelor istorice (Hotãrârea │Consiliului Europei │ │ │
│ │Guvernului nr. 191/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 61 │Împrumut pentru realizarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor │ Nr. 1062 │
│ │sistemului de alimentare cu apã │Consiliului Europei │Publice şi Locuinţelor │ │
│ │şi canalizare în localitãţile sub │ │ │ │
│ │50.000 de locuitori (Legea │ │ │ │
│ │nr. 224/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 62 │Împrumut pentru apãrarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii │ Nr. 1061 │
│ │împotriva inundaţiilor în zona de │Consiliului Europei │Durabile │ │
│ │sud-vest a României (Legea │ │ │ │
│ │nr. 225/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 63 │Împrumut pentru reabilitarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Culturii şi Cultelor │ Nr. 1063 │
│ │clãdirilor culturale (Hotãrârea │Consiliului Europei │ │ │
│ │Guvernului nr. 933/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 64 │Împrumut destinat serviciilor │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 1064 │
│ │comunitare pentru copii │Consiliului Europei │şi Egalitãţii de Şanse │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 928/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 65 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ Nr. 1065 │
│ │proiectului privind educaţia │Consiliului Europei │şi Tineretului │ │
│ │timpurie (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.454/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 66 │Împrumut pentru finanţarea │Dexia Kommunal Credit │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1050 │
│ │Proiectului de reabilitare a cãii │Banca AG │ │ │
│ │ferate Bucureşti-Constanţa, │ │ │ │
│ │completare la Proiectul Rom │ │ │ │
│ │P3/JBIC (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.862/2006) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 67 │Împrumut pentru finanţarea │Fortis Bank │Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor │ Nr. 1052 │
│ │alimentãrii cu apã la sate │ │Publice şi Locuinţelor │ │
│ │şi pietruirea drumurilor comunale │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.853/2006) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 68 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru│Ministerul Transporturilor │ Nr. 1058 │
│ │proiectului sectorial de sprijinire a │Reconstrucţie şi Dezvoltare│(Administraţia Naţionalã │ │
│ │transporturilor (Legea │ │a Drumurilor şi Compania │ │
│ │nr. 184/2007) │ │Naţionalã de Cãi Ferate Române) │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 69 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1059 │
│ │proiectului privind reabilitarea │Investiţii │ │ │
│ │drumurilor etapa a VI-a │ │ │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 71/2007) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 70 │Împrumut pentru reabilitarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor (port │ Nr. 176 │
│ │portului Constanţa (Ordonanţa │Investiţii │Constanţa) │ │
│ │Guvernului nr. 6/1996) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 71 │Împrumut pentru modernizarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 466 │
│ │metroului Bucureşti - Tranşa A │Investiţii │(Metrorex) │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 31/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 72 │Împrumut pentru modernizarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 466 │
│ │metroului Bucureşti - Tranşa B │Investiţii │(Metrorex) │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 31/1997) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 73 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de │Ministerul Transporturilor │ Nr. 83 │
│ │proiectului privind reabilitarea │Investiţii │ │ │
│ │drumurilor naţionale (Legea │ │ │ │
│ │nr. 46/1993) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 74 │Împrumut pentru finanţarea │Fondul Internaţional pentru│Ministerul Economiei şi Finanţelor │ Nr. 562 │
│ │Proiectului privind dezvoltarea │Dezvoltare Agricolã │Ministerul Agriculturii şi │ │
│ │ruralã a Munţilor Apuseni │ │Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 115/1999) (se preia numai │ │ │ │
│ │serviciul datoriei publice aferent │ │ │ │
│ │pãrţii din împrumut destinat │ │ │ │
│ │componentei B a Proiectului, care │ │ │ │
│ │se suportã de la bugetul de stat │ │ │ │
│ │astfel cum este prevãzut în │ │ │ │
│ │Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 115/1999) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 75 │Împrumut pentru finanţarea unor │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii │ Nr. 1067 │
│ │investiţii prioritare din domeniul │Consiliului Europei │Durabile │ │
│ │gospodãririi apelor din România │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 163/2008) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 76 │Împrumut destinat reconstrucţiei │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1066 │
│ │drumurilor forestiere afectate de │Consiliului Europei │Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │inundaţii şi corectarea torentelor │ │ │ │
│ │din zonele forestiere (Hotãrârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 89/2008) │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────┘
ANEXA 1B
la normele metodologice

SITUAŢIA
creditelor externe şi interne contractate de ordonatorii principali de
credite sau de operatorii economici, cu garanţia statului, ce vor fi
preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul
efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice, potrivit art. 14
alin. (1) din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri
prin <>Legea nr. 109/2008
┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr. │ Denumirea creditului şi actul │ Creditor │ Beneficiar │ Numãrul │Data emiterii│
│crt.│ normativ │ │ │garanţiei│ garanţiei │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1 │Credit extern pentru importul │Citibank International │Romtehnica/Ministerul │ 212 │ 30-apr.-96 │
│ │a 5 radare şi a echipamentului │PLC London │Apãrãrii Naţionale │ │ │
│ │de legãturã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 701/1995, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 2 │Credit pentru modernizarea │Banca Europeanã pentru │Compania Naţionalã de │ 230 │ 5-aug.-96 │
│ │autostrãzii Bucureşti-Piteşti │Reconstrucţie şi │Autostrãzi şi Drumuri │ │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului │Dezvoltare │Naţionale │ │ │
│ │nr. 34/1996) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 3 │Credit pentru finanţarea │Banque Nationale de │Serviciul de Telecomunicaţii │ 428 │ 9-iun.-97 │
│ │sistemului digital integrat de │Paris │Speciale │ │ │
│ │radiocomunicaţii (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 20/1997, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 4 │Credit pentru achiziţionarea │Societe Generale Franţa│Romtehnica/Ministerul │ 453 │ 1-oct.-97 │
│ │echipamentului militar Sistem │ │Apãrãrii Naţionale │ │ │
│ │de recunoaştere prin │ │ │ │ │
│ │radiolocaţie (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 1.141/1996, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 5 │Credit pentru realizarea unui │Banque Nationale de │Serviciul de Telecomunicaţii │ 505 │ 24-iul.-98 │
│ │sistem integrat de │Paris │Speciale │ │ │
│ │radiocomunicaţii mobile - │ │ │ │ │
│ │tranşa II (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 20/1997, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 6 │Credit pentru modernizarea │HSBC Holding │Aeroportul Internaţional │ 550 │ 7-iul.-99 │
│ │CN Aeroportul Internaţional │ │Henri Coandã - Otopeni │ │ │
│ │Bucureşti - Otopeni (faza II) │ │ │ │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │ │
│ │a Guvernului nr. 73/1999) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 7 │Credit privind modernizarea a │PARIBAS Franţa │Societatea Naţionalã │ 546 │ 21-iun.-99 │
│ │100 de vagoane de cãlãtori │ │de Transport Feroviar │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │de Cãlãtori "CFR Cãlãtori" - │ │ │
│ │nr. 217/1999) │ │S.A./Ministerul │ │ │
│ │ │ │Transporturilor │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 8 │Credit privind modernizarea │PARIBAS Franţa │Societatea Naţionalã │ 546 │ 21-iun.-99 │
│ │a 100 de vagoane de cãlãtori │ │de Transport Feroviar │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │de Cãlãtori "CFR Cãlãtori" - │ │ │
│ │nr. 217/1999) │ │S.A./Ministerul │ │ │
│ │ │ │Transporturilor │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 9 │Credit pentru realizarea │Banque Nationale de │Serviciul de Telecomunicaţii │ 568 │ 20-oct.-99 │
│ │sistemului de radiocomunicaţii │Paris Franţa │Speciale │ │ │
│ │mobile (tranşa III) (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 20/1997, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 10 │Credit pentru achiziţionare │ABN Amro Bank Elveţia │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 572 │ 26-nov.-99 │
│ │aparaturã medicalã de │ │ │ │ │
│ │radiologie (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 100/1999) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 11 │Credit extern pentru │Deutsche Bank Londra │Ministerul Dezvoltãrii, │ 590 │ 29-mar.-00 │
│ │finanţarea Proiectului │(sindicalizare) │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │de alimentare cu apã a satelor │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │şi asigurarea cu locuinţe │ │ │ │ │
│ │sociale (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 687/1997) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 12 │Credit extern pentru │Svenska Handelsbanken │Ministerul Transporturilor │ 594 │ 14-apr.-00 │
│ │finanţarea Proiectului de │Suedia │ │ │ │
│ │modernizare garnituri metrou │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 205/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 13 │Credit extern pentru │Bank Leumi Israel │Ministerul Dezvoltãrii, │ 600 │ 17-mai.-00 │
│ │finanţarea Proiectului de │ │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │alimentare cu apã a satelor şi │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │asigurarea cu locuinţe sociale │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 687/1997) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 14 │Credit extern pentru │ING Bank Olanda │Ministerul Dezvoltãrii, │ 601 │ 17-mai.-00 │
│ │finanţarea Proiectului de │ │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │alimentare cu apã a satelor │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │şi asigurarea cu locuinţe │ │ │ │ │
│ │sociale (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 687/1997) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 15 │Credit pentru dezvoltarea │Citibank International │Serviciul de Telecomunicaţii │ 607 │ 15-iun.-00 │
│ │şi modernizarea reţelelor │Plc │Speciale │ │ │
│ │de telecomunicaţii speciale │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 0985/1999, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 16 │Credit extern achiziţionare │ABN AMRO │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 655 │ 8-nov.-00 │
│ │aparaturã medicalã │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 303/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 17 │Credit extern modernizare │Citibank │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 658 │ 9-nov.-00 │
│ │Spitalul Colţea (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 850/1999) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 18 │Credit extern pentru │BHF Bank │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 720 │ 16-apr.-01 │
│ │achiziţionarea de aparaturã │ │ │ │ │
│ │medicalã şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │construirea unei aripi de Spital│ │ │ │ │
│ │"Bagdasar" 85% (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 570/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 19 │Credit extern pentru │DEUTSCHE BANK Tokio │Societatea Naţionalã de │ 757 │ 28-aug.-01 │
│ │reabilitarea locomotivelor │(JBIC) │Transport Feroviar de │ │ │
│ │Diesel electrice (Hotãrârea │ │Cãlãtori "CFR Cãlãtori" - │ │ │
│ │Guvernului nr. 1.029/2000) │ │S.A./Ministerul │ │ │
│ │ │ │Transporturilor │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 20 │Credit extern pentru │Citibank International │Ministerul Internelor │ 786 │ 5-dec.-01 │
│ │modernizarea sistemelor │plc. │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │integrate de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.026/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 21 │Credit extern pentru │Bayerische │Ministerul Internelor │ 5017 │ 26-apr.-02 │
│ │achiziţionarea mijloacelor │ │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │tehnice necesare mobilitãţii │ │ │ │ │
│ │terestre (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 250/2000, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 22 │Credit extern pentru │Banca Europeanã pentru │Compania Naţionalã │ 5058 │ 31-dec.-01 │
│ │restructurarea sectorului │Reconstrucţie şi │de Autostrãzi şi Drumuri │ │ │
│ │de drumuri şi construcţia │Dezvoltare │Naţionale │ │ │
│ │variantei de ocolire a │ │ │ │ │
│ │localitãţii Piteşti (Ordonanţa │ │ │ │ │
│ │de urgenţã a Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 81/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 23 │Credit extern pentru │Citibank International │Ministerul Afacerilor Externe│ 5078 │ 23-aug.-02 │
│ │modernizarea sistemului │plc │ │ │ │
│ │secretizat de transmisii │ │ │ │ │
│ │de date între misiunile │ │ │ │ │
│ │diplomatice ale României │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 393/2001) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 24 │Credit extern pentru │Bayerische Landesbank │Romtehnica/Ministerul │ 5094 │ 24-oct.-02 │
│ │achiziţionarea de tehnicã │ │Apãrãrii Naţionale │ │ │
│ │militarã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 211/2000 │ │ │ │ │
│ │şi Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 960/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 25 │Credit extern pentru │Investkredit Bank A.G │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 5103 │ 11-nov.-02 │
│ │renovarea Spitalului Colţea │ │ │ │ │
│ │şi construirea unei noi aripi │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 850/1999) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 26 │Credit extern pentru │Bayerische Landesbank │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 5152 │ 17-feb.-03 │
│ │achiziţionarea a douã │ │ │ │ │
│ │elicoptere EC 135 T1 dd │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 303/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 27 │Credit extern pentru │Deutsche Bank AG London│Romtehnica/Ministerul │ 5155 │ 25-feb.-03 │
│ │achiziţionarea a douã fregate │ │Apãrãrii Naţionale │ │ │
│ │tip 22, disponibilizate de cãtre│ │ │ │ │
│ │Marina Britanicã, şi realizarea │ │ │ │ │
│ │etapei I de regenerare │ │ │ │ │
│ │şi modernizare a acestora │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.423/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 28 │Credit extern pentru │ABN AMRO Bank Londra │Romtehnica/Ministerul │ 5156 │ 25-feb.-03 │
│ │achiziţionarea a douã fregate │ │Apãrãrii Naţionale │ │ │
│ │tip 22, disponibilizate de cãtre│ │ │ │ │
│ │Marina Britanicã, şi realizarea │ │ │ │ │
│ │etapei I de regenerare │ │ │ │ │
│ │şi modernizare a acestora │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.423/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 29 │Credit extern pentru │Societe Generale Franţa│Romtehnica/Ministerul │ 5160 │ 18-mar.-03 │
│ │constituirea şi dezvoltarea │ │Internelor şi Reformei │ │ │
│ │unui centru naţional de │ │Administrative │ │ │
│ │teledetecţie în cadrul │ │ │ │ │
│ │Institutului de Geodezie, │ │ │ │ │
│ │Fotogrammetrie, Cartografie │ │ │ │ │
│ │şi Cadastru (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 105/1999, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 30 │Credit extern pentru │ING-BHF BANK │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 5162 │ 8-apr.-03 │
│ │achiziţionarea de aparaturã │ │ │ │ │
│ │medicalã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 303/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 31 │Credit extern pentru │ING-BHF BANK │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 5164 │ 8-apr.-03 │
│ │achiziţionare de aparaturã │ │ │ │ │
│ │medicalã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 303/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 32 │Credit extern pentru │Deutsche Bank AG Londra│Ministerul Dezvoltãrii, │ 5173 │ 25-apr.-03 │
│ │finanţarea programului de │ │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │construcţie de locuinţe pentru │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │tineri destinate închirierii │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.174/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 33 │Credit extern pentru │Credit Swisse First │Ministerul Transporturilor │ 5174 │ 25-apr.-03 │
│ │finanţarea programului │Boston Londra │ │ │ │
│ │de reabilitare a staţiilor │ │ │ │ │
│ │de cale feratã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 1.254/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 34 │Credit extern pentru │Credit Swisse First │Ministerul Dezvoltãrii, │ 5175 │ 25-apr.-03 │
│ │finanţarea programului │Boston Londra │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │de construcţie de sãli de sport │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.175/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 35 │Credit extern pentru proiectul │HVB EFIBANCA Italia │Compania Naţionalã de Cãi │ 5177 │ 27-iun.-03 │
│ │de investiţii "Linie nouã de │ │Ferate "CFR" - S.A./ │ │ │
│ │cale feratã Vâlcele-Râmnicu │ │Ministerul Transporturilor │ │ │
│ │Vâlcea" şi "Refacere, │ │ │ │ │
│ │consolidare şi supraînãlţare │ │ │ │ │
│ │apãrãri cale feratã în zona │ │ │ │ │
│ │SHEN - Porţile de Fier I" │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.024/1999) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 36 │Credit extern pentru │Credit Swisse First │Ministerul Transporturilor │ 5178 │ 27-iun.-03 │
│ │finanţarea programului │Boston Londra │ │ │ │
│ │de reabilitare a drumurilor │ │ │ │ │
│ │naţionale (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 150/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 37 │Credit extern pentru │ALPHA Bank Londra │Ministerul Dezvoltãrii, │ 5179 │ 3-iul.-03 │
│ │finanţarea programului │ │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │de pietruire a drumurilor │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │comunale (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 226/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 38 │Credit extern pentru │Raiffeisen Bank │Serviciul de Telecomunicaţii │ 5188 │ 1-aug.-03 │
│ │achiziţionarea echipamentelor │ │Speciale │ │ │
│ │de telecomunicaţii Kongsberg │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.277/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 39 │Credit extern pentru │Raiffeisen Bank │Serviciul de Telecomunicaţii │ 5189 │ 1-aug.-03 │
│ │achiziţionarea echipamentelor │ │Speciale │ │ │
│ │de telecomunicaţii Kongsberg │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.277/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 40 │Credit extern pentru │Raiffeisen Bank │Serviciul de Telecomunicaţii │ 5190 │ 1-aug.-03 │
│ │achiziţionarea echipamentelor │ │Speciale │ │ │
│ │de telecomunicaţii Nortel │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.277/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 41 │Credit extern pentru │Raiffeisen Bank │Serviciul de Telecomunicaţii │ 5191 │ 1-aug.-03 │
│ │achiziţionarea echipamentelor │ │Speciale │ │ │
│ │de telecomunicaţii Nortel │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.277/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 42 │Credit extern pentru │HSBC Londra │Aeroportul Internaţional │ 5192 │ 2-sep.-03 │
│ │modernizarea CN Aeroportul │ │Henri Coandã - Otopeni │ │ │
│ │Internaţional Bucureşti - │ │ │ │ │
│ │Otopeni (continuarea fazei a │ │ │ │ │
│ │II-a) (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 168/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 43 │Credit extern pentru │ABN AMRO Bank Olanda │Ministerul de Justiţie │ 5186 │ 1-aug.-03 │
│ │consolidare, reparaţii capitale │ │ │ │ │
│ │şi restaurarea Palatului │ │ │ │ │
│ │de Justiţie Bucureşti │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 948/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 44 │Credit extern pentru │ABN AMRO Bank Olanda, │Ministerul de Justiţie │ 5187A │ 1-aug.-03 │
│ │consolidare, reparaţii capitale │sucursala Paris │ │ │ │
│ │şi restaurarea Palatului │ │ │ │ │
│ │de Justiţie Bucureşti │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 948/2002) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 45 │Credit extern pentru │Medrom Luxemburg │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 5199 │ 27-oct.-03 │
│ │achiziţionare aparaturã │ │ │ │ │
│ │medicalã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 303/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 46 │Credit extern pentru │Medrom Luxemburg │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 5200 │ 27-oct.-03 │
│ │achiziţionare aparaturã │ │ │ │ │
│ │medicalã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 303/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 47 │Credit extern pentru │Medrom Luxemburg │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 5201 │ 27-oct.-03 │
│ │achiziţionare aparaturã │ │ │ │ │
│ │medicalã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 303/2000) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 48 │Credit extern pentru │Raiffeisen Zentralbank │Romtehnica/Serviciul │ 5212 │ 12-dec.-03 │
│ │construcţia unui complex │Osterreich │de Informaţii Externe │ │ │
│ │multifuncţional (Hotãrârea │Aktingesellschaft │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 961/2000, │ │ │ │ │
│ │Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.278/2000 şi Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 688/2003, │ │ │ │ │
│ │nepublicate) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 49 │Credit extern pentru │Raiffeisen Bank Austria│Ministerul Transporturilor │ 5246 │ 8-mai-04 │
│ │construcţia autostrãzii │ │ │ │ │
│ │Braşov-Borş (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 1.362/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 50 │Credit extern pentru │Citibank International │Ministerul Internelor │ 5250 │ 21-mai-04 │
│ │achiziţionarea │plc. Londra │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │echipamentelor, software-ului, │ │ │ │ │
│ │investiţiilor, serviciilor │ │ │ │ │
│ │şi materialelor necesare │ │ │ │ │
│ │pentru modernizarea │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltarea reţelelor │ │ │ │ │
│ │de comunicaţii (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 808/2004) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 51 │Credit extern pentru │Raiffeisen Zentral Bank│Ministerul Transporturilor │ 5254 │ 27-iul.-04 │
│ │finanţarea construcţiei │Osterreich A.G. │ │ │ │
│ │autostrãzii Braşov-Cluj- │ │ │ │ │
│ │Borş (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.362/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 52 │Credit extern tranşa C, etapa │Bank Leumi ING Bank │Ministerul Dezvoltãrii, │ 5259 │ 06-aug.-04 │
│ │a II-a, pentru proiectarea │Israel │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │şi execuţia sistemelor │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │de alimentare cu apã la sate │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 687/1997) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 53 │Credit extern pentru │Deutsche Bank AG London│Serviciul Român de Informaţii│ 5260 │ 19-aug.-04 │
│ │achiziţionarea de echipament │ │ │ │ │
│ │medical de înaltã performanţã │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 249/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 54 │Credit extern pentru │Deutsche Bank AG London│Serviciul Român de Informaţii│ 5261 │ 19-aug.-04 │
│ │achiziţionarea de echipament │ │ │ │ │
│ │medical de înaltã performanţã │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 249/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 55 │Credit extern pentru sistemul │COMERZBANK AG │Ministerul Mediului │ 5265 │ 30-sep.-04 │
│ │informaţional-decizional │ │şi Dezvoltãrii Durabile │ │ │
│ │hidrologic (DESWAT) │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 12/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 56 │Credit extern pentru achiziţia │Raiffeisen Zentralbank │Serviciul Român de Informaţii│ 5266 │ 4-oct.-04 │
│ │de aparaturã medicalã │Osterrech │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │Aktiengesellshraft │ │ │ │
│ │nr. 249/2000, Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 650/2004, │ │ │ │ │
│ │nepublicate) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 57 │Credit extern pentru achiziţia │Raiffeisen Zentralbank │Ministerul Internelor │ 5269 │ 18-oct.-04 │
│ │de mijloace tehnice pentru │ │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │asigurarea mobilitãţii terestre │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 250/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 58 │Credit extern pentru achiziţia │Raiffeisen Zentralbank │Serviciul Român de Informaţii│ 5270 │ 9-nov.-04 │
│ │de echipamente şi produse │ │ │ │ │
│ │software (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 01592/2003, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 59 │Credit extern pentru achiziţia │Societe Generale │Serviciul Român de Informaţii│ 5271 │ 9-nov.-04 │
│ │de echipamente speciale │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 650/2004, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 60 │Credit extern pentru sistemul │Dresdner, KfW, Societe │Ministerul Internelor │ 5281 │ 18-nov.-04 │
│ │integrat de securitate a │Generale │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │frontierei de stat a României │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.157/2004) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 61 │Credit extern pentru sistemul │Dresdner, KfW, Societe │Ministerul Internelor │ 5282 │ 18-nov.-04 │
│ │integrat de securitate │Generale │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │a frontierei de stat a României │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.157/2004) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 62 │Credit extern pentru achiziţia │Societe Generale │Serviciul Român de Informaţii│ 5285 │ 22-nov.-04 │
│ │de echipamente speciale │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.189/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 63 │Credit extern pentru achiziţia │Danske Bank A/S │Ministerul Internelor │ 5287 │ 25-nov.-04 │
│ │mijloacelor tehnice pentru │Copenhaga │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │asigurarea mobilitãţii terestre,│ │ │ │ │
│ │aeriene şi navale (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 250/2000, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 64 │Credit extern pentru achiziţia │Reiffeisen Zentralbank │Ministerul Internelor │ 5288 │ 25-nov.-04 │
│ │mijloacelor tehnice pentru │Osterreich │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │asigurarea mobilitãţii terestre,│Aktiengesellschaft │ │ │ │
│ │aeriene şi navale (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 250/2000, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 65 │Credit extern pentru │DEPFA ACS Bank │Ministerul Transporturilor │ 5290 │ 10-dec.-04 │
│ │construirea autostrãzii │ │ │ │ │
│ │Braşov-Cluj-Borş │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 1.362/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 66 │Credit extern pentru │ING Bank Olanda │Ministerul Dezvoltãrii, │ 5291 │ 14-dec.-04 │
│ │finanţarea Programului │ │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │de alimentare cu apã la sate │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │şi pietruirea drumurilor │ │ │ │ │
│ │comunale (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 687/1997) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 67 │Credit extern pentru │ABN Amro Olanda │Ministerul Transporturilor │ 5292 │ 23-dec.-04 │
│ │implementarea sistemelor │ │ │ │ │
│ │de centralizare electronicã │ │ │ │ │
│ │în staţiile de cale feratã │ │ │ │ │
│ │Siemens (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 835/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 68 │Credit extern pentru │ABN Amro Olanda │Ministerul Transporturilor │ 5293 │ 23-dec.-04 │
│ │implementarea sistemelor │ │ │ │ │
│ │de centralizare electronicã │ │ │ │ │
│ │în staţiile de cale feratã │ │ │ │ │
│ │Siemens (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 835/2003) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 69 │Credit extern pentru achiziţia │Medrom │Serviciul Român de Informaţii│ 5296 │ 23-dec.-04 │
│ │de echipamente şi tehnicã │ │ │ │ │
│ │specificã (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 650/2004, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 70 │Credit extern pentru │Raiffeisen Bank Austria│Ministerul Internelor │ 5297 │ 24-dec.-04 │
│ │finanţarea achiziţiilor │ │şi Reformei Administrative │ │ │
│ │de echipamente pentru │ │ │ │ │
│ │investigare criminalisticã │ │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 250/2000, nepublicatã) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 71 │Credit extern pentru │Deutsche Bank AG Londra│Ministerul Dezvoltãrii, │ 5300 │ 30-dec.-04 │
│ │finanţarea Programului │ │Lucrãrilor Publice │ │ │
│ │de alimentare cu apã la sate │ │şi Locuinţelor │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 687/1997) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 72 │Credit intern pentru realizarea │Raiffeisen Bank Romania│Serviciul Român de Informaţii│ 695 │ 15-dec.-04 │
│ │unor proiecte tehnico- │ │ │ │ │
│ │economice şi achiziţionarea │ │ │ │ │
│ │de aparaturã, echipamente │ │ │ │ │
│ │şi produse software specifice │ │ │ │ │
│ │necesare SRI (Hotãrârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 1.595/2003, │ │ │ │ │
│ │nepublicatã) │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘
ANEXA 2A
la normele metodologice

SITUAŢIA
împrumuturilor directe care vor fi preluate de Ministerul Economiei şi
Finanţelor în scopul efectuãrii tragerii sumelor rãmase
din împrumuturi, potrivit art. 14 din
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008
┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumirea creditului şi actul │ │ │ Numãrul │
│crt.│ normativ de aprobare │ Creditor │ Beneficiar │ din registrul │
│ │ │ │ │datoriei publice│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1011 │
│ │Proiectului de dezvoltare │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │forestierã (<>Legea nr. 400/2003 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Educaţiei, │ Nr. 1014 │
│ │Proiectului privind învãţãmântul │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Cercetãrii şi Tineretului │ │
│ │rural (<>Legea nr. 441/2003 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1016 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │şi reforma sectorului de │ │ │ │
│ │irigaţii (<>Legea nr. 4/2004 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Internelor şi │ Nr. 1022 │
│ │Proiectului de diminuare │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Reformei Administrative │ │
│ │a riscurilor în cazul producerii │ │Ministerul Mediului şi │ │
│ │calamitãţilor naturale şi │ │Dezvoltãrii Durabile │ │
│ │pregãtirea pentru situaţii de │ │Ministerul Dezvoltãrii, │ │
│ │urgenţã (<>Legea nr. 389/2004 ) │ │Lucrãrilor Publice şi │ │
│ │ │ │Locuinţelor │ │
│ │ │ │Agenţia Naţionalã pentru │ │
│ │ │ │Resurse Minerale │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Economiei şi │ Nr. 1029 │
│ │Proiectului privind închiderea │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Finanţelor │ │
│ │minelor, refacerea mediului │ │Agenţia Naţionalã pentru │ │
│ │şi regenerarea socioeconomicã │ │Dezvoltarea Zonelor Miniere │ │
│ │(<>Legea nr. 167/2005 ) │ │Fondul Român de Dezvoltare │ │
│ │ │ │Socialã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 6 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ Nr. 1030 │
│ │Proiectului privind reforma │Reconstrucţie şi Dezvoltare │ │ │
│ │sectorului sanitar - faza a II-a │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 171/2005 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 7 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1031 │
│ │Proiectului pentru modernizarea │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │sistemului de informare │ │Autoritatea Naţionalã │ │
│ │şi cunoaştere în agriculturã │ │Sanitarã Veterinarã şi pentru│ │
│ │(<>Legea nr. 170/2005 ) │ │Siguranţa Alimentelor │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 8 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Comunicaţiilor │ Nr. 1035 │
│ │Proiectului "Economia bazatã │Reconstrucţie şi Dezvoltare │şi Tehnologiei Informaţiei │ │
│ │pe cunoaştere" (Ordonanţa │ │ │ │
│ │de urgenţã a Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 180/2005) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 9 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Justiţiei │ Nr. 1043 │
│ │Proiectului privind reforma │Reconstrucţie şi Dezvoltare │ │ │
│ │sistemului judiciar (Legea │ │ │ │
│ │nr. 205/2006) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 10 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã pentru │Ministerul Transporturilor - │ Nr. 1039 │
│ │Proiectului privind construcţia │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Compania Naţionalã de │ │
│ │variantei de ocolire a │ │Autostrãzi şi Drumuri │ │
│ │municipiului Constanţa (Legea │ │Naţionale din România │ │
│ │nr. 210/2006) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 11 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Administraţia Naţionalã │ Nr. 776 │
│ │Proiectului de reabilitare │ │a Drumurilor │ │
│ │a drumurilor - etapa a IV-a │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 527/2001 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 12 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Administraţia Naţionalã │ Nr. 1007 │
│ │Proiectului de reabilitare │ │a Drumurilor │ │
│ │a drumurilor - etapa a V-a │ │ │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │
│ │a Guvernului nr. 159/2002) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 13 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Transporturilor - │ Nr. 1008 │
│ │Proiectului de protejare a │ │Administraţia Fluvialã a │ │
│ │malului canalului Sulina │ │Dunãrii de Jos │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 187/2002) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 14 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Educaţiei, │ Nr. 1013 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │ │Cercetãrii şi Tineretului │ │
│ │infrastructurii şcolare (Legea │ │ │ │
│ │nr. 440/2003) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 15 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Transporturilor- │ Nr. 1020 │
│ │Proiectului privind construirea │ │Compania Naţionalã de │ │
│ │autostrãzii Arad-Timişoara- │ │Autostrãzi şi Drumuri │ │
│ │Lugoj (<>Legea nr. 250/2004 ) │ │Naţionale din România │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 16 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Sãnãtãţii Publice │ Nr. 1028 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │ │ │ │
│ │sectorului sanitar (H.G. │ │ │ │
│ │nr. 442/2005) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 17 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Transporturilor - │ Nr. 1040 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │ │Compania Naţionalã a Cãilor │ │
│ │liniei de cale feratã Curtici- │ │Ferate din România │ │
│ │Simeria (<>Legea nr. 217/2006 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 18 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Transporturilor │ Nr. 1041 │
│ │Proiectului privind reconstrucţia│ │ │ │
│ │de drumuri afectate de inundaţii │ │ │ │
│ │(<>Legea nr. 218/2006 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 19 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Transporturilor - │ Nr. 1042 │
│ │Proiectului privind construirea │ │Compania Naţionalã de │ │
│ │autostrãzii Cernavodã- │ │Autostrãzi şi Drumuri │ │
│ │Constanţa (<>Legea nr. 151/2006 ) │ │Naţionale din România │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 20 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Educaţiei, │ Nr. 1012 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Consiliului Europei │Cercetãrii şi Tineretului │ │
│ │infrastructurii şcolare (Legea │ │ │ │
│ │nr. 439/2003) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 21 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Transporturilor - │ Nr. 1033 │
│ │Proiectului privind reabilitarea │Consiliului Europei │Compania Naţionalã de │ │
│ │reţelelor rutiere şi feroviare │ │Autostrãzi şi Drumuri │ │
│ │deteriorate de inundaţiile din │ │Naţionale din România │ │
│ │primãvara anului 2005 │ │ │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã │ │ │ │
│ │a Guvernului nr. 122/2005) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 22 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Dezvoltãrii, │ Nr. 1045 │
│ │Proiectului privind construcţia │Consiliului Europei │Lucrãrilor Publice şi │ │
│ │şi reabilitarea de locuinţe │ │Locuinţelor - Agenţia │ │
│ │sociale pentru tineri destinate │ │Naţionalã de Locuinţe │ │
│ │închirierii (<>Legea nr. 301/2006 ) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 23 │Împrumut pentru realizarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Dezvoltãrii, │ Nr. 1062 │
│ │sistemului de alimentare cu apã │Consiliului Europei │Lucrãrilor Publice şi │ │
│ │şi canalizare în localitãţile cu │ │Locuinţelor - Compania │ │
│ │50.000 de locuitori (Legea │ │Naţionalã de Investiţii │ │
│ │nr. 224/2007) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 24 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Mediului şi │ Nr. 1061 │
│ │Proiectului privind apãrarea │Consiliului Europei │Dezvoltãrii Durabile │ │
│ │împotriva inundaţiilor în zona de│ │ │ │
│ │sud-vest a României (Legea │ │ │ │
│ │nr. 225/2007) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 25 │Împrumut pentru reabilitarea unor│Banca de Dezvoltare a │Ministerul Culturii şi │ Nr. 1063 │
│ │clãdiri culturale de interes │Consiliului Europei │Cultelor │ │
│ │naţional (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 933/2007) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 26 │Împrumut destinat serviciilor │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 1064 │
│ │comunitare pentru copii │Consiliului Europei │şi Egalitãţii de Şanse - │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │Autoritatea Naţionalã pentru │ │
│ │nr. 928/2007) │ │Protecţia Drepturilor │ │
│ │ │ │Copilului │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 27 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Educaţiei, │ Nr. 1065 │
│ │proiectului privind educaţia │Consiliului Europei │Cercetãrii şi Tineretului │ │
│ │timpurie (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.454/2007) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 28 │Împrumut destinat reconstrucţiei │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Agriculturii şi │ Nr. 1066 │
│ │drumurilor forestiere afectate de│Consiliului Europei │Dezvoltãrii Rurale │ │
│ │inundaţii şi corectãrii │ │ │ │
│ │torentelor din zonele forestiere │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 89/2008) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 29 │Împrumut pentru finanţarea a │Dexia Kommunal │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1047 │
│ │4 proiecte prioritare din │Kredit Banc AG │ │ │
│ │portofoliul Ministerului │ │ │ │
│ │Transporturilor (Hotãrârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 1.453/2006) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 30 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 1054 │
│ │Proiectului privind incluziunea │Reconstrucţie şi Dezvoltare │şi Egalitãţii de Şanse │ │
│ │socialã (<>Legea nr. 40/2007 ) │ │Ministerul Educaţiei, │ │
│ │ │ │Cercetãrii şi Tineretului │ │
│ │ │ │Fondul Român │ │
│ │ │ │de Dezvoltare Socialã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 31 │Împrumut pentru prevenirea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ Nr. 1056 │
│ │şi combaterea extinderii gripei │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Autoritatea Naţionalã │ │
│ │aviare (<>Legea nr. 57/2007 ) │ │Sanitarã Veterinarã şi pentru│ │
│ │ │ │Siguranţa Alimentelor │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 32 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Transporturilor │ Nr. 1051 │
│ │Proiectului de modernizare │ │ │ │
│ │a metroului Bucureşti - etapa │ │ │ │
│ │a III-a (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 2/2007) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 33 │Împrumut pentru finanţarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Muncii, Familiei │ Nr. 1048 │
│ │Proiectului "Iniţiativa Copiii │Consiliului Europei │şi Egalitãţii de Şanse - │ │
│ │Strãzii" (<>Legea nr. 388/2006 ) │ │Autoritatea Naţionalã pentru │ │
│ │ │ │Protecţia Drepturilor │ │
│ │ │ │Copilului │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 34 │Împrumut pentru reabilitarea │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Culturii şi │ Nr. 1053 │
│ │monumentelor istorice │Consiliului Europei │Cultelor │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 191/2007) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 35 │Împrumut pentru finanţarea │Dexia Kommunal Credit │Ministerul Transporturilor │ Nr. 1050 │
│ │Proiectului de reabilitare a cãii│Banca AG │ │ │
│ │ferate Bucureşti-Constanţa │ │ │ │
│ │completare Proiect Rom P3/JBIC │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.862/2006) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 36 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Internaţionalã pentru │Ministerul Transporturilor - │ Nr. 1058 │
│ │proiectului sectorial de │Reconstrucţie şi Dezvoltare │Compania Naţionalã de │ │
│ │sprijinire a transporturilor │ │Autostrãzi şi Drumuri │ │
│ │(<>Legea nr. 184/2007 ) │ │Naţionale din România - │ │
│ │ │ │Compania Naţionalã a Cãilor │ │
│ │ │ │Ferate din România │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 37 │Împrumut pentru finanţarea │Banca Europeanã de Investiţii│Ministerul Transporturilor - │ Nr. 1059 │
│ │proiectului privind reabilitarea │ │Compania Naţionalã de │ │
│ │drumurilor - etapa a VI-a │ │Autostrãzi şi Drumuri │ │
│ │(Ordonanţa de urgenţã │ │Naţionale din România │ │
│ │a Guvernului nr. 71/2007) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤
│ 38 │Împrumut pentru finanţarea unor │Banca de Dezvoltare a │Ministerul Mediului şi │ Nr. 1067 │
│ │investiţii prioritare din │Consiliului Europei │Dezvoltãrii Durabile │ │
│ │domeniul gospodãririi apelor din │ │ │ │
│ │România (Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 163/2008) │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────┘
ANEXA 2B
la normele metodologice

SITUAŢIA
creditelor externe contractate de ordonatorii principali de credite
sau de operatorii economici cu garanţia statului ce vor fi preluate
de Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul tragerii valorilor
rãmase din împrumut potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu
modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008
┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea creditului şi actul │ Finanţator │ Beneficiar │ Numãrul │
│crt.│ normativ de aprobare │ │ │garanţiei│
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
│ 1 │Credit extern pentru renovarea│Investkredit Bank A.G.│Ministerul Sãnãtãţii Publice│ 5103 │
│ │şi dotarea Spitalului Colţea │ │ │ │
│ │şi construirea unei noi aripi │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 850/1999) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
│ 2 │Credit extern pentru sistemul │Dresdner, KfW, Societe│Ministerul Internelor şi │ 5281 │
│ │integrat pentru securitatea │Generale │Reformei Administrative │ │
│ │frontierei de stat a României │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.157/2004) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
│ 3 │Credit extern pentru sistemul │Dresdner, KfW, Societe│Ministerul Internelor şi │ 5282 │
│ │integrat pentru securitatea │Generale │Reformei Administrative │ │
│ │frontierei de stat a României │ │ │ │
│ │(Hotãrârea Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 1.157/2004) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
│ 4 │Credit extern pentru │DEPFA ACS Bank │Ministerul Transporturilor │ 5290 │
│ │construirea autostrãzii │ │ │ │
│ │Braşov-Cluj-Borş (Hotãrârea │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 1.362/2003) │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘
ANEXA 3
la normele metodologice


SITUAŢIA ACREDITIVELOR DESCHISE*)
┌────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ │ │Actul normativ│ Valoarea │ Data de │ Valabilitatea │ Valoarea │Valoarea │
│Nr. │ Denumirea │Finanţator│de aprobare a │acreditivului│deschidere a │acreditivului/data│ plãtitã din │rãmasã de│
│crt.│împrumutului│ │ împrumutului │ deschis │acreditivului│ limitã │acreditiv la 31│ platã │
│ │ │ │ │ │ │ │decembrie 2008 │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┤
└────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┘


____________
*) Se va completa de OPC şi/sau operatorul economic cu ocazia încheierii protocolului şi se va actualiza pânã la data de 15 ianuarie 2009 pentru reflectarea cu acurateţe a valorii rãmase de platã în cadrul acreditivelor dupã data de 31 decembrie 2008.


ANEXA 4
la normele metodologice

Protocol
- model -

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR MINISTERUL/OPERATOR ECONOMIC
.................................

PROTOCOL
de predare-preluare a obligaţiilor financiare rezultate din aplicarea
prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin <>Legea nr. 109/2008

Pãrţile semnatare:
Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat legal prin ................,
Ministerul şi/sau operatorul economic ......................................, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. .............................., sectorul ............................., reprezentaţi/reprezentat legal prin ...................,
în conformitate cu prevederile <>art. 14 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 ,
încheie prezentul protocol, având urmãtorul conţinut:

ART. 1
1.1. Obiectul prezentului protocol constã în predarea de cãtre [ministerul şi/sau operatorul economic], respectiv preluarea de cãtre MEF, începând cu data de 1 ianuarie 2009, a urmãtoarelor:
a) obligaţiile financiare rezultate din acordurile de împrumut interne şi externe contractate cu garanţia statului ori contractate de MEF şi subîmprumutate acestui minister, reprezentând efectuarea plãţilor asociate serviciului datoriei publice, respectiv ratele de capital, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente;
b) drepturile financiare din acordurile de împrumut interne şi externe contractate cu sau fãrã garanţia statului ori contractate de MEF şi subîmprumutate acestui minister, privind efectuarea tragerilor sumelor netrase din aceste împrumuturi la data de 1 ianuarie 2009;
c) soldurile conturilor prin care au fost derulate sumele împrumuturilor, la data de 31 decembrie 2008, dacã nu se va stabili altfel cu finanţatorii, care vor fi transferate în conturile în lei sau în valutã, dupã caz, ale MEF şi care vor fi utilizate conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 , ale Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 , precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 683/2008.
1.2. Valoarea drepturilor şi obligaţiilor financiare menţionate la pct. 1.1 este reflectatã în anexele nr. 1A şi 1B, care fac parte integrantã din prezentul protocol, pe baza situaţiilor de la data ....... . Fãrã sã contravinã celor de mai sus, pânã la 15 ianuarie 2009, [ministerul şi/sau operatorul economic] vor/va actualiza în mod corespunzãtor anexele nr. 1A şi 1B menţionate anterior, precum şi anexa nr. 2 (la care se face referire în art. 2 pct. 2.2), pentru reflectarea cu acurateţe a sumelor trase din împrumuturi şi a obligaţiilor aferente serviciului datoriei publice plãtite pânã la data de 31 decembrie 2008.
1.3. a) Pentru asigurarea de cãtre MEF a efectuãrii în termen a plãţii obligaţiilor scadente în perioada 1 ianuarie 2009-15 ianuarie 2009, [ministerul şi/sau operatorul economic] vor/va indica în anexa nr. 1A la prezentul protocol data scadentã şi valoarea sumelor de plãtit din aceastã perioadã şi va anexa, de asemenea, factura de platã sau notificarea transmisã de bancã. Dacã aceasta nu a fost încã transmisã pânã la data semnãrii prezentului protocol, [ministerul şi/sau operatorul economic] se angajeazã cã vor/va depune toate diligenţele cãtre finanţator şi vor/va asigura transmiterea cãtre MEF a acestei facturi nu mai târziu de 10 zile lucrãtoare înainte de data scadenţei. În cazul în care, din cauza nerespectãrii de cãtre minister şi/sau de operatorul economic a acestui termen, MEF întârzie plata la scadenţã a obligaţiilor financiare respective, ministerul şi/sau operatorul economic sunt/este financiar rãspunzãtori/rãspunzãtor, urmând ca eventualele daune sã fie suportate de aceştia/acesta conform legislaţiei în vigoare.
b) [Ministerul şi/sau operatorul economic] vor/va prezenta MEF, cu ocazia încheierii prezentului protocol, şi facturile de platã sau notificãrile aferente plãţii serviciului datoriei publice, transmise de finanţatori acestora/acestuia pe parcursul anului 2008 şi care sunt scadente în 2009.
1.4. În termen de 5 zile lucrãtoare de la 1 ianuarie 2009, dacã nu se va stabili altfel cu finanţatorii, [ministerul şi/sau operatorul economic] vor/va transfera în conturile în lei şi în valutã indicate de MEF, în timp util, sumele rãmase neutilizate în conturile de lei şi de valutã aferente împrumuturilor, indiferent de denumirea acestora, precum şi soldurile disponibile înregistrate în conturile în care se bonificã dobânda, aferente sumelor din conturile respective. Concomitent, conturile menţionate vor fi astfel lichidate.
1.5. Fac excepţie de la aplicarea prevederilor pct. 1.4 sumele referitoare la acoperirea acreditivelor deschise şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009, situaţie în care conturile respective rãmân în continuare deschise.

ART. 2
Pentru atingerea obiectivului prezentului protocolul, pãrţile convin urmãtoarele:
2.1. MEF va asigura includerea în bugetul de stat pe anul 2009, prin bugetul MEF - "Acţiuni generale", a fondurilor necesare efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice, aferente împrumuturilor externe şi interne contractate de [ministerul şi/sau operatorul economic] cu garanţia statului sau contractate de MEF şi subîmprumutate acestuia.
2.2. Începând cu anul 2009, nu se mai includ în bugetul [ministerului] sume alocate din împrumuturi interne şi externe contractate de [ministerul şi/sau operatorul economic] cu garanţia statului sau contractate de MEF şi subîmprumutate acestuia. Sunt exceptate de la aceastã prevedere sumele aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009, care rãmân neschimbate şi care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ministerului ca sume alocate din intrãri de credite externe. Acolo unde este aplicabil, solicitãrile de trageri din împrumut în contul acreditivelor vor fi în continuare transmise de minister conform celor stabilite cu finanţatorul. Pentru evitarea neînţelegerilor, în anexa nr. 2*), care face parte integrantã din prezentul protocol, sunt listate aceste acreditive şi soldurile acestora la data semnãrii protocolului. De asemenea, sunt exceptate obligaţiile rezultate din contractele de credit furnizor şi/sau leasing financiar contractate de [ministerul şi/sau operatorul economic] fãrã garanţia statului, precum şi, acolo unde este aplicabilã, plata serviciilor prestate de cãtre comisionarii ordonatorilor principali de credite pânã la data de 31 decembrie 2008, în situaţia în care documentele justificative pentru plãţile efectuate sunt eliberate de bancã, ulterior acestei date.
_____________
*) Macheta model al anexei nr. 2 la protocol este prezentatã în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

2.3. Cheltuielile echivalente valorii sumelor rãmase de tras din împrumuturile prevãzute în anexa nr. 1A la prezentul protocol vor fi cuprinse în bugetul [ministerului], în cadrul sumelor alocate anual de la bugetul de stat, conform necesitãţilor proiectului, cu excepţia sumelor aferente acreditivelor, prezentate în anexa nr. 2 la prezentul protocol, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ministerului ca sume alocate din intrãri de credite externe.
2.4. Sumele netrase din împrumuturile contractate direct şi/sau garantate de MEF, la data de 1 ianuarie 2009, vor fi trase de MEF, ţinând cont de urmãtoarele elemente, dar fãrã a se limita la acestea:
a) procentele de finanţare convenite în acordurile de împrumut;
b) stadiul progresului financiar şi fizic raportat de beneficiari, în conformitate cu prevederile normelor metodologice, dacã nu se convine altfel de MEF cu finanţatorii.
2.5. Pentru împrumuturile pentru care finanţatorul nu a fost de acord cu aplicarea prevederilor <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 , sau a agreat aplicarea doar a unora dintre prevederile art. 14 menţionat, se vor aplica în continuare, în mod corespunzãtor, potrivit celor stabilite cu finanţatorul, prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu acesta şi din actele normative de aprobare sau ratificare a respectivelor acorduri de împrumut.

ART. 3
3.1. Prezentul protocol reprezintã un cadru general de cooperare şi conlucrare între MEF şi [ministerul şi/sau operatorul economic] în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin acordurile de împrumut interne şi externe contractate cu sau fãrã garanţia statului ori contractate de MEF şi subîmprumutate acestui minister.
3.2. MEF nu îşi asumã rãspunderea cu privire la modul în care au fost onorate de cãtre minister şi/sau de operatorul economic obligaţiile financiare asumate faţã de finanţator în cadrul acordurilor de împrumut, legate de efectuarea tragerilor din împrumut şi plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, pânã la data de 1 ianuarie 2009.
3.3. Încheierea prezentului protocol nu presupune cã MEF va fi rãspunzãtor pentru eventuale penalitãţi sau costuri suplimentare apãrute dupã data intrãrii în vigoare a prezentului protocol şi care sunt rezultatul unor acţiuni sau inacţiuni ale ministerului şi/sau ale operatorului, dupã caz, legate de efectuarea tragerilor din împrumut şi/sau plata serviciului datoriei publice aferente acestuia, anterior datei de 1 ianuarie 2009.
3.4. Eventualele penalitãţi sau costuri suplimentare care ar putea apãrea în situaţiile prevãzute la pct. 3.2 şi 3.3 vor fi suportate de [minister şi/sau operatorul economic], conform legislaţiei în vigoare.

ART. 4
Prezentul protocol intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre pãrţi şi este valabil pânã la data încetãrii tuturor obligaţiilor asumate de pãrţi în cadrul acordurilor de împrumut interne şi externe contractate cu sau fãrã garanţia statului ori contractate de MEF şi subîmprumutate acestui [minister şi/sau operator economic], care fac obiectul prezentului protocol.

ART. 5
Orice neînţelegere decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi soluţionatã de pãrţi pe cale amiabilã. În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabilã, pãrţile convin ca neînţelegerile sã fie soluţionate de instanţele competente.

ART. 6
Prezentul protocol poate fi reînnoit, revizuit sau completat numai în scris, cu acordul ambelor pãrţi, ori de câte ori acestea convin. Partea care are iniţiativa amendãrii prezentului protocol va transmite celeilalte pãrţi, spre analizã, propunerile respective.
Prezentul protocol a fost de încheiat în ........ exemplare, fiecare dintre ele având valoare de original şi constituind împreunã un singur act juridic.
Drept pentru care pãrţile, acţionând prin reprezentanţii lor autorizaţi, au semnat acest protocol la Bucureşti, astãzi ......... .

Ministrul economiei şi finanţelor,
.................................

Ministrul .................,
....................................
Reprezentantul operatorului economic,
....................................


ANEXA 1A
la protocol

SITUAŢIA
obligaţiilor financiare aferente împrumuturilor care vor fi preluate de
Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul efectuãrii plãţilor
aferente serviciului datoriei publice*)
┌───┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────┬───────┬─────┬──────┐
│Nr.│Denu- │Fi- │Actul │Nr. şi│Valoa-│Va- │Suma │Suma │Data │Valoa- │Valoa- │Valoa- │Valoa-│Ulti-│Sca- │Valoarea obliga- │In- │
│crt│mirea │nan- │norma-│data │rea │lu- │anulatã │trasã │limitã│rea │rea │rea │rea │ma │denţe │ţiilor scadente în │struc-│
│ │împru-│ţator│tiv de│garan-│împru-│tã │din │din │de │împru- │împru- │dobân- │co- │datã │în │perioada 1 ianuarie│ţiuni │
│ │mu- │ │apro- │ţiei │mu- │ │împrumut│împru-│tra- │mutului│mutului│zii │mi- │de │peri- │- 31 ianuarie2009 │pri- │
│ │tului │ │bare │(unde │tului │ │(unde │mut │gere │rambur-│rãmas │plãtite│si- │sca- │oada │***) │vind │
│ │ │ │ │este │con- │ │este │pânã │ │sat │de │pânã la│onului│den- │1 ia- │ │efec- │
│ │ │ │ │apli- │trac- │ │aplica- │la │ │pâna la│rambur-│data de│plãtit│ţã │nuarie│ │tuarea│
│ │ │ │ │cabil)│tat │ │bil) │data │ │data de│sat │..... │pânã │ │- 31 │ │plã- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │.... │ │...... │dupã 31│ │la │ │ianua-│ │ţilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decem- │ │data │ │rie │ │cãtre │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │brie │ │de ...│ │2009 │ │finan-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2008**)│ │ │ │ │ │ţatori│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │****) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────┬───────┬─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rata │dobândã│comi-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │sion │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │capi-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tal │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────┴────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────┴─────┴──────┘


_____________
*) Reprezintã macheta model cuprinzând minimum de informaţii necesare. Se va completa de OPC şi/sau de operatorul economic cu ocazia încheierii protocolului şi se va actualiza pânã la data de 15 ianuarie 2009 pentru a reflecta cu acurateţe datele reale la 31 decembrie 2008.
**) Se vor lua în calcul şi ratele de capital care se vor rambursa de OPC dupã data semnãrii protocolului, pânã la 31 decembrie 2008.
***) Se vor anexa facturile aferente scadenţelor din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2009 transmise de bancã OPC şi/sau opera torului economic.
****) Se vor indica banca, contul, persoana de contact, precum şi alte informaţii aferente (inclusiv, acolo unde este aplicabil, banca stabilitã prin acord pentru efectuarea transferurilor sumelor respective).


ANEXA 1B
la protocol

SITUAŢIA
obligaţiilor financiare aferente împrumuturilor care vor fi preluate de
Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul efectuãrii tragerii
valorii rãmase din împrumut*)
┌────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬────────┐
│Nr. │Denumirea│Finanţator│Actul │Nr. şi │Valoarea│Valoarea │Suma │Suma trasã│Suma în contul │Valoarea │Valoarea │Data-li-│
│crt.│împrumu- │ │normativ│data │împrumu-│împrumu- │anualã din│**) din │special***), │rãmasã de │rãmasã de │mitã de │
│ │tului │ │de │garanţiei │tului │tului │împrumut │împrumut │inclusiv în con-│acoperit │tras de │tragere │
│ │ │ │aprobare│(acolo │contrac-│ │(unde este│pânã la │tul de disponi- │din acre- │Ministerul │ │
│ │ │ │ │unde este │tat │ │aplicabil)│data de ..│bil în lei la │ditivele │Economiei │ │
│ │ │ │ │aplicabil)│ │ │ │ │data de ... │deschise │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi opera- │Finanţelor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţionale la│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────┤data de ..│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │valutã │ lei │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13****) │ 14 │
└────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴──────────┴───────────┴────────┘*) Reprezintã macheta model cuprinzând minimum de informaţii necesare. Se va completa de OPC şi/sau de operatorul economic cu o cazia încheierii protocolului şi se va actualiza pânã la data de 15 ianuarie 2009 pentru a reflecta cu acurateţe datele reale la 31 decembrie 2008.
**) Cuprinde şi valoarea sumei din contul special.
***) Reprezintã contul deschis pentru derularea împrumutului, indiferent de denumirea acestuia (se anexeazã extras de cont de l a banca comercialã unde este deschis contul).
****) Coloana 13 = (6)-(8)-(9)-(12).

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016