Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.228 din 20 decembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 9 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 1.228 din 20 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Claudia-Margareta - magistrat-asistent
Krupenschi

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, excepţie ridicatã de Gabriel Armand Bobocea - Birou Contabil Autorizat în Dosarul nr. 2.199/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se prezintã autorul excepţiei, personal şi asistat de avocat Silvia Gina Moise, cu împuternicire depusã la dosarul cauzei. Lipsesc celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent informeazã Curtea cã autorul excepţiei a depus la dosar note scrise prin care solicitã extinderea controlului de constituţionalitate "atât asupra <>Ordonanţei Guvernului nr. 17/2007 în întregul ei, cât şi asupra <>Legii nr. 269/2007 de adoptare a acesteia, deoarece acestea nu pot fi disociate de obiectul excepţiei."
Preşedintele Curţii Constituţionale acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public spre a-şi exprima punctul de vedere asupra acestei cereri prealabile. Invocând dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, acesta solicitã respingerea cererii.
Cauza fiind în stare de judecatã, autorul excepţiei, prin avocat, reitereazã pe scurt argumentele expuse în scris în motivarea excepţiei şi solicitã, pentru aceleaşi motive, admiterea excepţiei şi modificarea actului normativ criticat, în sensul îndepãrtãrii criticilor de neconstituţionalitate formulate. Menţioneazã, în plus, cã relevantã în cauza de faţã este <>Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006 a Curţii Constituţionale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã. Aratã, în acest sens, cã între profesia de expert contabil şi cea de contabil autorizat existã deosebiri în ceea ce priveşte atribuţiile specifice, astfel cum sunt prevãzute în <>Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, astfel cã nu se poate reţine instituirea unei discriminãri între cele douã categorii de profesii. Mai mult, legea nu se opune ca, prin îndeplinirea condiţiilor legale, contabilii autorizaţi sã devinã experţi contabili şi, totodatã, nu conţine reglementãri contrare dreptului constituţional la muncã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 iunie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 2.199/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi. Excepţia a fost ridicatã de Gabriel Armand Bobocea - Birou Contabil Autorizat într-o acţiune de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate în temeiul "<>Legii nr. 554/2004 ", prin care solicitã Guvernului României şi Ministerului Economiei şi Finanţelor sã modifice prevederile de lege criticate, sens în care a ridicat prezenta excepţie de neconstituţionalitate.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul excepţiei susţine, în esenţã, cã prin modificarea prevederilor <>art. 9 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 , în sensul cã atribuţia anterior prevãzutã, aceea potrivit cãreia contabilul autorizat întocmeşte bilanţul contabil, a fost înlocuitã cu "pregãtirea lucrãrilor în vederea elaborãrii situaţiilor financiare" - se produce "o discriminare" a contabililor autorizaţi faţã de categoria experţilor autorizaţi, în condiţiile în care ambele categorii erau la un moment dat egale în drepturi, având, în urma susţinerii aceluiaşi examen, capacitatea de a efectua aceleaşi lucruri. Astfel, sub pretextul "punerii de acord" cu terminologia specificã domeniului contabilitãţii, consacratã prin <>Legea nr. 82/1991 , <>Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 restrânge, în mod abuziv, drepturile anterior câştigate ale contabililor autorizaţi, îngrãdind dreptul acestora de a-şi exercita profesia în concordanţã cu criteriile avute în vedere la momentul dobândirii acestei calitãţi profesionale.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal opineazã în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, invocând în acest sens argumentele reţinute de Curtea Constituţionalã prin <>Decizia nr. 164/2002 .
Avocatul Poporului considerã cã prevederile <>art. I pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007 sunt constituţionale. Acestea se aplicã uniform tuturor cetãţenilor aflaţi în situaţia stabilitã de ipoteza normei criticate, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri pe considerente arbitrare, nu conţin dispoziţii contrare liberei alegeri a profesiei, a meseriei, a ocupaţiei sau a locului de muncã şi nu îngrãdesc în vreun mod dreptul la muncã, drept care se exercitã în condiţiile legii.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. I pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 269/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007. Dispoziţiile legale criticate modificã prevederile <>art. 9 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, astfel cã acestea din urmã constituie în realitate obiectul excepţiei de neconstituţionalitate asupra cãruia se va pronunţa Curtea Constituţionalã. Textul de lege atacat prevede urmãtoarele: "Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice urmãtoarele lucrãri : (...) b) pregãteşte lucrãrile în vederea elaborãrii situaţiilor financiare."
În ceea ce priveşte solicitarea formulatã de autorul excepţiei prin notele scrise şi susţinutã în timpul dezbaterilor din şedinţa publicã, referitoare la extinderea controlului de constituţionalitate asupra <>Ordonanţei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 , cât şi asupra <>legii de aprobare a ordonanţei, Legea nr. 269/2007 , Curtea constatã cã o astfel de cerere nu poate fi primitã. Potrivit <>art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 , "Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de cãtre instanţa în faţa cãreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale pãrţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţitã de dovezile depuse de pãrţi. (...)". Prin urmare, încheierea de sesizare fixeazã cadrul procesual în care se va desfãşura judecata, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate putând fi extins, în temeiul <>art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , numai în cazul admiterii excepţiei, şi asupra altor prevederi din actul normativ atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare şi constatate ca fiind neconstituţionale.
Autorul excepţiei considerã cã textul de lege criticat încalcã, în ordinea invocãrii lor, prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetãţenilor, art. 41 alin. (1) referitoare la dreptul la muncã, art. 52 - Dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale art. 4 alin. (2) cu referire la criteriile dupã care este interzisã orice discriminare. Prin raportare la art. 20 alin. (1) din Legea fundamentalã, referitor la aplicarea tratatelor internaţionale privind drepturile omului, la care România este parte, autorul excepţiei invocã şi prevederile art. 14 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, ale art. 2 paragraful 1 şi ale art. 7 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, texte referitoare la interzicerea discriminãrii şi principiul egalitãţii.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţionalã reţine cã aceasta este neîntemeiatã şi urmeazã a fi respinsã, pentru urmãtoarele considerente:
Autorul excepţiei pretinde, în esenţã, o egalitate de tratament între categoria profesionalã a contabililor autorizaţi şi cea a experţilor contabili, pe motivul simetriei în ceea ce priveşte pregãtirea profesionalã şi examenele susţinute de fiecare dintre cele douã categorii profesionale. Susţine cã, sub pretextul unei intervenţii legislative de naturã formalã, <>Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi a introdus modificãri esenţiale în ceea ce priveşte atribuţiile specifice acestora, în sensul favorizãrii experţilor contabili prin limitarea serviciilor prestate de contabilii autorizaţi şi trecerea acestor atribuţii în sarcina primei categorii.
Astfel cum rezultã din prevederile actului normativ atacat - <>Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi -, contabilii autorizaţi şi experţii contabili constituie douã categorii profesionale distincte, caracterizate prin condiţii de accesibilitate în profesie diferite şi atribuţii specifice. Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercitã în condiţiile prevãzute de ordonanţã, iar dispoziţiile art. 9 lit. b) din aceasta stabilesc una dintre atribuţiile contabilului autorizat, şi anume cea de pregãtire a lucrãrilor în vederea elaborãrii situaţiilor financiare.
Aşa fiind, Curtea Constituţionalã nu poate reţine instituirea unei discriminãri pozitive în favoarea categoriei experţilor contabili, din moment ce, din raţiuni obiective, aceasta este o categorie distinctã de cea a contabililor autorizaţi. Pe de altã parte, nu se poate susţine nici îngrãdirea dreptului la muncã, prevãzut de art. 41 din Constituţie, întrucât textul de lege criticat nu împiedicã alegerea liberã a profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncã. În plus, prin îndeplinirea condiţiilor legale, contabilul autorizat poate obţine calitatea de expert contabil.
Mai mult, Curtea reţine cã în cauzã nu poate fi vorba despre o restrângere a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, contrarã art. 53 din Legea fundamentalã, astfel cum susţine autorul excepţiei, deoarece prin textul legal criticat nu este limitat niciun drept de naturã constituţionalã. Cât priveşte atât invocarea art. 52 din Constituţie, referitor la dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, cât şi a <>Deciziei nr. 513 din 20 iunie 2006 a Curţii Constituţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006, privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 16^1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Curtea constatã cã acestea nu au incidenţã în cauzã.
Totodatã, Curtea observã cã, prin criticile de neconstitu ţionalitate formulate, autorul excepţiei solicitã modificarea textului legal dedus controlului de constituţionalitate. Or, sub acest aspect, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilã, întrucât, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", în caz contrar aceasta transformându-se în legislator pozitiv.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 9 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, excepţie ridicatã de Gabriel Armand Bobocea - Birou Contabil Autorizat în Dosarul nr. 2.199/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 20 decembrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016