Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod
"NATURA Denumirea tipului de habitat
2000"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1110 Maluri nisipoase acoperite permanent cu un strat mic de apã marinã;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1140 Lagune şi golfuri cu bancuri de nisip neacoperite de apã;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1150 *Lagune şi golfuri cu bancuri de nisip;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1160 Lagune şi golfuri cu bancuri de nisip;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1210 Vegetaţie anualã la linia de ţãrm;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1220 Vegetaţie perenã a ţãrmurilor stâncoase;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1310 Salicornia şi alte specii anuale care colonizeazã regiunile
mlãştinoase sau nisipoase;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1340 *Pajişti sãrãturate continentale;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1530 Stepe şi mlaştini sãrãturate panonice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2330 Dune continentale cu pãşuni deschise cu Corynephorus şi Agrostis;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2340 *Dune continentale panonice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2110 Dune mobile embrionare;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2120 Dune mobile de-a lungul ţãrmurilor cu Ammophila arenaria (dune albe);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2130 Dune fixate cu vegetaţie herbacee perenã (dune gri);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2160 Dune cu Hippophae rhamnoides;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2180 Dune împãdurite din regiunea atlanticã, continentalã şi borealã;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2190 Depresiuni umede intradunale;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3130 Ape stãtãtoare, oligotrofe pânã la mezotrofe cu vegetaţia de
Littorelletea uniflorae şi/sau de Isoeto-Nanojuncetea;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaţia bentonicã de Chara spp.;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Magnopotamion sau
Hydrocharition;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3160 Lacuri distrofice şi bãlţi;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31AO *Izvoare termale din Transilvania acoperite de lotuşi;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3220 Râuri alpine şi vegetaţia herbacee de pe malurile lor;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3230 Râuri de munte şi vegetaţia lor lemnoasã cu Myricaria germanica;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3240 Râuri de munte şi vegetaţia lor lemnoasã cu Salix elaeagnos;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3260 Cursuri de apã din pajiştile montane cu vegetaţia de Ranunculion
fluitantis şi Callitricho-Batrachian;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3270 Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie de Chenopodian rubri şi
Bidentian p.p.;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4060 Pajişti alpine şi boreale;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4030 Pajişti uscate;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4070 *Tufişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
40AO *Tufişuri subcontinentale peri-panonice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
40CO *Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5130 Formaţiuni cu Juniperus communis în zone sau pajişti calcaroase;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6110 *Pajişti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6120 *Pajişti calcaroase pe nisipuri xerice; pajişti xerofile calcaroase
pe nisip;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6170 Pajişti calcaroase alpine şi subalpine;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6190 Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-festucetalia palentis);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6210 Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri de acoperire cu tufişuri
pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6220 *Pseudostepe cu iarbã şi plante anuale de Thero-Brachypodietea;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6230 *Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale
zonelor muntoase;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6240 *Pajişti stepice subpanonice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6250 *Pajişti stepice panonice pe loess;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6260 *Pajişti panonice nisipoase;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6290 Stepe ponto-panonice vestice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
62CO *Stepe ponto-sarmatice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
62DO Pajisti acidofile Oro-Moesiene;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase
(Molinion caeruleae);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6420 Pajişti umede cu ierburi înalte;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6430 Asociaţii de lizierã cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul
câmpiilor pânã la nivel montan şi alpin;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6440 Pajişti aluviale ale vãilor de râuri cu Cnidion dubii;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6510 Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sangiusorba
officinalis);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6520 Pajişti montane;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7110 *Turbãrii active;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7120 Turbãrii degradate încã capabile de o regenerare naturalã;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7130 Turbãrii de acoperire (*dacã este activã turbãria);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii mişcãtoare;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7150 Depresiuni pe substraturi turboase;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7210 *Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion
davallianae;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7220 *Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7230 Mlaştini alcaline;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7240 *Vegetaţie pionierã alpinã cu Caricion bicoloris-atrofuscae;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8110 Grohotiş stâncos al etajului montan (Androsacetalia alpinae şi
Galeopsitalia ladani);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8120 Grohotiş calcaros şi de şisturi calcaroase ale etajelor montane
pânã la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8150 Grohotişuri medioeuropene silicoase ale regiunilor înalte;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8160 *Grohotişuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8210 Pante stâncoase calcaroase cu vegetaţie chasmofiticã;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetaţie chasmofiticã;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8230 Stânci silicioase cu vegetaţie pionierã de Sedo-Scleranthion sau
Sedo albi-Veronicion dillenii;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8240 Grohotiş şi lespezi calcaroase;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8310 Grote neexploatate turistic;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9110 Pãduri tip Luzulo-Fagetum;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9130 Pãduri tip Asperulo-Fagetum;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9140 Pãduri subalpine medioeuropene cu Acer şi Rumex arifolius ;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9150 Pãduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9160 Pãduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic şi medioeuropean
şi cu Carpinion betuli;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9170 Stejãriş cu Galio-Carpinetum;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9180 *Pãduri de pantã, grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9190 Stejãriş bãtrân acidofil al câmpurilor nisipoase cu Quercus robur;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91BO Pãdure de frasin termofil cu Fraxinus angustifolia;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91DO *Turbãrii împãdurite;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91EO *Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion nicanae, Salicion albae);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91FO Pãduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91HO *Pãduri panonice cu Quercus pubescens;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91IO Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91MO Pãduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91VO Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91XO *Pãduri de fag dobrogene;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91YO Pãduri dacice de stejar şi carpen;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91ZO Pãduri de tei argintiu specifice zonei Moesice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91AA Pãduri estice de stejar alb;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91BA Pãduri de brad argintiu specifice zonei Moesice;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9410 Pãduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9420 Pãduri alpine cu Larix decidua şi/sau Pinus cembra;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9260 Pãduri cu Castanea sativa;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9280 Pãduri cu Quercus frainetto;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
92AO Galerii cu Salix alba şi Populus alba;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
95AO Pãduri oro-mediteraneene înalte de pin;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9530 Pãduri sub-mediteraneene de pin cu pin negru endemic.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 3

SPECII
de plante şi de animale a cãror conservare necesitã desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specialã avifaunisticã

Interpretare
1. Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea reţelei "NATURA 2000".
2. Speciile prezentate în anexã sunt indicate:
a) prin numele speciei ori subspeciei; sau
b) prin toate speciile care aparţin unui taxon mai mare sau unei pãrţi din acel taxon.
3. Simboluri
Un asterisc înaintea numelui speciilor semnificã faptul cã este o specie prioritarã.
a) ANIMALE VERTEBRATE
MAMIFERE
CHIROPTERA
Rhinolophidae
- Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavã al lui Blasius)
- Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã)
- Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã)
- Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
- Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely)
Vespertilionidae
- Barbastella barbastellus (Liliac cârn)
- Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi)
- Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari)
- Myotis blythi (Liliac comun mic)
- Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi)
- Myotis dasycneme (Liliac de iaz)
- Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu)
- Myotis myotis (Liliac comun)
RODENTIA
Sciuridae
- Spermophilus citellus (Citellus citellus)
(Popândãu/Şuitã)
Cricetidae
- Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc)
Microtidae
- Microtus tatricus (Şoarece de Tatra)
Zapodidae
- Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã)
Castoridae
- Castor fiber (Castor)
CARNIVORA
Canidae
- Canis lupus (Lup)
Ursidae
- * Ursus arctos (Urs brun)
Mustelidae
- * Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
- * Mustela lutreola (Noriţã, Nurcã, Vidrã micã, Dihor de apã)
- Vormela peregusna (Dihor pãtat)
- Mustela eversmanni (Dihor de stepã)
Felidae
- Lynx lynx (Râs)
Phocidae
- * Monachus monachus (Vacã de mare, Focã cu burtã albã)
ARTILODACTYLA
Bovidae
- * Bison bonasus (Zimbru)
CETACEA
- Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
- Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare)
PÃSÃRI
GAVIIFORMES
Gavidae
- Gavia stellata (Fundac mic)
- Gavia arctica (Fundac polar, Cufundac)
- Gavia immer (Cufundac mare)
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
- Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic)
Pelecanidae
- Pelecanus onocrotalus (Pelican comun)
- Pelecanus crispus (Pelican creţ)
CICONIFORMES
Ardeidae
- Botaurus stellaris (Bou de baltã, Buhai de baltã)
- Ixobrychus minutus (Stârc pitic)
- Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte)
- Ardeola ralloides (Stârc galben)
- Egretta garzetta (Egretã micã)
- Egretta alba (Egretã mare)
- Ardea purpurea (Stârc roşu)
Ciconiidae
- Ciconia nigra (Barzã neagrã)
- Ciconia ciconia (Barzã albã)
Threskiornithidae
- Plegadis felcinellus (Ţigãnuş, Ibis negru)
- Platalea leucorodia (Lopãtar, Stârc lopãtar)
ANSERIFORMES
Anatidae
- Cygnus cygnus (Lebãdã de iarnã)
- Anser erythropus (Gârliţã micã)
- Branta ruficollis (Gâscã cu gât roşu)
- Tadorna ferruginea (Cãlifar roşu)
- Aythya nyroca (Raţã roşie, Raţã cu ochii albi)
- Oxyura leucocephala (Raţã cu cap alb)
FALCONIFORMES
Accipitridae
- Pernis apivorus (Viespar)
- Milvus migrans (Gaie brunã, Gaie neagrã)
- Milvus milvus (Gaie roşie, Şorliţã)
- Haliaeetus albicilla (Codalb)
- Neophron percnopterus (Hoitar)
- Gypaetus barbatus (Zãganul, Vulturul bãrbos)
- Aegypius monachus (Vultur pleşuv brun, Vultur negru)
- Gyps fulvus (Vultur pleşuv sur)
- Circaetus gallicus (Şerpar)
- Circus aeruginosus (Erete de stuf)
- Circus cyaneus (Erete vânãt)
- Circus macrourus (Erete alb)
- Circus pygargus (Erete sur)
- Accipiter brevipes (Uliu cu picioare scurte)
- Buteo rufinus (Şorecar mare)
- Aquila pomarina (Acvilã ţipãtoare micã)
- Aquila clanga (Acvilã ţipãtoare mare)
- Aquila heliaca (Acvilã de câmp)
- Aquila chrysaetos (Acvilã de munte)
- Hieretus pennatus (Acvilã piticã, Acvilã micã)
Pandionidae
- Pandion haliaetus (Vultur pescar, Uligan pescar)
Falconidae
- Falco naumanni (Vânturel, Vinderel mic)
- Falco vespertinus (Şoimuleţ, Vânturel de searã)
- Falco cherrug (Şoim dunãrean)
- Falco peregrinus (Şoim cãlãtor)
GALLIFORMES
Tetraornidae
- Tetrao tetrix tetrix (Cocoş de mesteacãn)
- Tetrao urogallus (Cocoş de munte)
GRUIFORMES
Rallidae
- Porzana porzana (Cresteţ pestriţ, Cresteluţ pestriţ)
- Porzana parva (Cresteluţ mijlociu, Cresteţ mijlociu, Cresteţ cenuşiu)
- Porzana pussilla (Cresteluţ pitic, Cresteţ pitic)
- Crex crex (Cristei de câmp, Cârstei de câmp)
Gruidae
- Grus grus (Cocor)
Otididae
- Otis tarda (Dropie)
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
- Recurvirostra avosetta (Ciocîntors)
- Himantopus himantopus (Piciorong, Cãtãligã)
Burhinidae
- Burhinus oedicnemus (Pasãrea ogorului)
Glareolidae
- Glareola pratincola (Ciovlicã ruginie)
Charadriidae
- Pluvialis apricaria (Ploier auriu)
- Charadrius alexandrinus (Prundãraş de sãrãturã)
- Charadrius (Eudromias) morinellus (Prundãraş de munte)
Scolopacidae
- Calidris alpina (Fungaci de ţãrm)
- Gallinago media (Becaţinã mare)
- Numenius tenuirostris (Culic cu cioc subţire)
- Tringa glareola (Fluierar de mlaştinã)
- Phalaropus lobatus (Notatiţã)
Laridae
- Larus melanocephalus (Pescãruş cu cap negru)
- Larus genei (Pescãruş cu cioc subţire, pescãruş roz, pescãruş rozalb)
- Larus minutus (Pescãruş mic)
Sternidae
- Sterna (Gelochelidon) nilotica (Pescãriţã râzãtoare)
- Sterna caspia (Pescãriţã mare)
- Sterna sandvicensis (Chirã de mare)
- Sterna hirundo (Chirã de baltã)
- Sterna albifrons (Chirã micã)
- Chlidonias hybridus (Chirighiţã cu obraz alb)
- Chlidonias niger (Chirighiţã neagrã)
STRIGIFORMES
Strigidae
- Bubo bubo (Buhã, Bufniţã)
- Glaucidium passerinum (Ciuvicã)
- Asio flammeus (Ciuf de câmp)
- Aegolius funereus (Minuniţã)
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
- Caprimulgus europaeus (Caprimulg)
CORACIIFORMES
Alcedinidae
- Alcedo atthis (Pescãraş albastru)
Coraciidae
- Coracias garrulus (Dumbrãveancã)
PICIFORMES
Picidae
- Picus canus (Ghionoaie surã)
- Dryocopus martius (Ciocãnitoare neagrã)
- Dendrocopos syriacus [Ciocãnitoare (pestriţã) de grãdinã]
- Dendrocopos medius (Ciocãnitoare de stejar)
- Dendrocopos leucotos (Ciocãnitoare cu spate alb)
- Picoides tridactylus (Ciocãnitoare de munte)
PASSERIFORMES
Alaudidae
- Melanocorypha calandra (Ciocârlie de Bãrãgan)
- Calandrella brachydactyla (Ciocârlie de stol)
- Lullula arborea (Ciocârlie de pãdure)
Motacillidae
- Anthus campestris (Fâsã de câmp)
Muscicapidae/Turdinae
- Oenanthe pleschanka (Pietrar negru)
- Luscinia svecica (Guşã vânãtã)
Muscicapidae/Sylviinae
- Acrocephalus paludicola (Lãcar de pipirig)
- Acrocephalus melanopogon (Privighetoare de baltã)
- Sylvia nisoria (Silvie porumbacã)
Muscicapidae (Muscicarpinae)
- Ficedula parva (Muscar mic)
- Ficedula albicollis (Muscar gulerat)
Laniidae
- Lanius collurio (Sfrâncioc roşiatic)
- Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagrã, Sfrâncioc mic)
Emberizidae
- Emberiza hortulana (Presurã de grãdinã)
REPTILE
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
- Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã)
- Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
Emydidae
- Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
- Elaphe quatuorlineata (Balaur mare) (inclusiv subspecia sauromates)
Viperidae
- Vipera ursinii (Vipera ursinii moldavica, Vipera ursinii renardi şi/sau forme intermediare) (Viperã de stepã)
- * Vipera ursinii rakosiensis (Viperã de fâneaţã)
AMFIBIENI
CAUDATA
Salamandridae
- Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) (Triton cu creastã)
- Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) (Triton cu creastã dobrogean)
- Triturus montandoni (Triton carpatic)
- Triturus vulgaris ampelensis (Tritonul comun transilvãnean)
ANURA
Discoglossidae
- Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
- Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
Pelobatidae
- Pelobates fuscus (Broascã de pãmânt, Broasca gheboasã)
PEŞTI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
- Eudontomyzon danfordi (Chişcar)
- Eudontomyzon mariae
- Eudontomyzon vladykovi
CLUPEIFORMES
Clupeidae
- Alosa pontica (Scrumbie de Dunãre)
- Alosa caspia caspia (Rizeafcã)
SALMONIFORMES
Salmonidae
- Hucho hucho (Lostriţã)
Umbridae
- Umbra krameri (Ţigãnuş)
PERCIFORMES
Percidae
- Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr)
- Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu)
- Zingel spp.
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
- Aspius aspius (Avat)
- Barbus meridionalis (Moioagã)
- Chalcalburnus chalcoides (Obleţ mare)
- Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip)
- Gobio uranoscopus (Petroc)
- Gobio kessleri (Petroc)
- Leuciscus (Telestes) souffia (Clean dungat)
- Pelecus cultratus (Sabiţã)
- Rutilus pigus (Babuşcã de Tur)
- Rhodeus sericeus amarus (Boarcã)
Cobitidae
- Cobitis elongata (Fâsã mare)
- Cobitis taenia (Zvârlugã)
- Misgurnis fossilis (Ţipar, Vârlan)
- Sabanejewia aurata (Dunarinţã)
SCORPAENIFORMES
- Cottus gobio (Zglãvoc)
NEVERTEBRATE
ARTHROPODA
CRUSTACEA
Decapoda (Crustacei)
- * Austropotamobius torrentium
INSECTA
Coleoptera (Gândaci)
- Bolbelasmus unicornis
- Boros schneideri
- Buprestis splendens
- Carabus hampei
- Carabus hungaricus
- Carabus variolosus
- Cerambyx cerdo (Croitor)
- Cucujus cinnaberinus
- Graphoderus bilineatus
- Lucanus cervus (Rãdaşcã)
- Morimus funereus
- Oxyporus mannerheimi
- * Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)
- Phryganophilus ruficollis
- Pilemia tigrina
- Probaticus subrugosus
- * Pseudogaurotina excellens
- Rhysodes sulcatus
- * Rosalia alpina (Croitorul alpin)
- Stephanopachys substriatus
Lepidoptera (Fluturi diurni şi nocturni)
- Arytrura musculus
- Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria
- Catopta thrips
- Colias myrmidone
- Cucullia mixta lorica
- Dioszeghyana schmidtii
- Eriogaster catax
- Euphydryas aurinia
- Euphydryas maturna
- Erannis ankeraria
- Gortyna borelii lunata
- Glyphipterix loricatella
- Hypodryas maturna partiensis
- Lycaene helle
- Lycaena dispar
- * Lepidea morsei
- Maculinea teleius
- Maculinea nausithous
- Nymphalis vaualbum
- Pseudophilotes bavius
Odonata (Libelule)
- Coenagrion ornatum
- Coenagrion mercuriale
- Cordulegaster heros
- Leucorrhinia pecforalis
- Ophiogomphus cecilia
Orthoptera (Greieri şi Cosaşi)
- Isophya harzi
- Isophya stysi
- Isophya costata
- Pholidoptera transsylvanica
- Odontopodisma rubripes
- Paracaloptenus caloptenoides
- Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
MOLLUSCA
Gastropoda (Melci)
- Anisus vorticulus
- Chilostoma banaticum
- Theodoxus transversalis
- Vertigo angustior
- Vertigo genesii
- Vertigo moulinisiana
BIVALVIA
Unionoida (Scoici)
- Unio crassus
b) PLANTE
PTERIDOPHYTA
Marsileaceae
- Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)
Aspleniaceae
- Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã)
ANGIOSPERMAE
Alismataceae
- Caldesia parnassifolia (Limbariţã)
- Luronium natans
Boraginaceae
- Echium russicum (Capul şarpelui)
Campanulaceae
- Adenophora lilifolia
- Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)
- * Campanula serrata (Clopoţel)
Caryophyllaceae
- * Dianthus diutinus (Garofiţã)
- Moehringia jankae (Merinanã)
Chenopodiaceae
- * Salicornia veneta
Asteraceae (Compositae)
- Centaurea jankae
- Centaurea pontica
- Ligularia sibirica (Curenchiu de munte)
- Cirsium brachycephalum (Pãlãmidã)
- * Serratula lycopifolia (Gãlbinare)
Brassicaceae (Crucifere)
- Crambe tataria (Târtan)
- Draba dorneri (Flãmânzicã)
- Thlaspi jankae (Punguliţã)
Cyperaceae
- Eleocharis carniolica
Droseraceae
- Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel)
Poaceae (Graminae)
- Poa granitica ssp. disparilis (Firuţã de munte)
- Stipa danubialis (Colilie)
Fabaceae (Leguminoase)
- Astragalus peterffi (Cosaci)
Iridaceae
- * Gladiolus palustris (Gladiolã)
- Iris aphylla ssp. hungarica (I. hungarica) (Iris)
- Iris humilis ssp. arenaria (I. arenaria) (Iris)
Lamiaceae (Labiatae)
- Dracocephalum austriacum (Mãtãciune)
Liliaceae
- Colchicum arenarium (Brânduşã)
- Tulipa hungarica (Lalea galbenã)
Oleaceae
- Syringa josikaea (Liliac transilvãnean, Lemnul vântului)
Orchidaceae
- Cypripedium calceolus (Papucul doamnei)
- Liparis loeselii (Moşişoare)
Paeoniaceae
- Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)
Ranunculaceae
- Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)
- Pulsatilla grandis
- Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei)
Rosaceae
- Agrimonia pilosa (Turiţã)
- Potentilla emilii-popii (Buruianã cu cinci degete)
Rubiaceae
- Galium moldavicum
Santalaceae
- Thesium ebracteatum (Mãciulie)
Saxifragaceae
- Saxifraga hirculus (Ochii şoricelului)
Scrophulariaceae
- Tozzia carpathica (Iarba gâtului)
Apiaceae (Umbelliferae)
- Angelica palustris (Angelicã de baltã)
- Apium repens (Ţelinã)
- Ferula sadleriana (Aerel)
PLANTE INFERIOARE
Bryophyta
- Buxbaumia viridis
- Dichelyma capillaceum
- Dicranum viride
- Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus
- Encalypta mutica
- Mannia triandra
- Meesia longiseta
- Orthotrichum rogeri

ANEXA 4 A

Specii de interes comunitar
Specii de animale şi de plante care necesitã o protecţie strictã

Speciile care figureazã în aceastã anexã sunt indicate:
a) prin numele speciei ori al subspeciei; sau
b) prin ansamblul speciilor care aparţin unui taxon superior sau unei pãrţi din acel taxon.
a) ANIMALE VERTEBRATE
MAMIFERE
MICROCHIROPTERA
- Toate speciile
RODENTIA
Gliridae
- Muscardinus avellanarius (Pârş de alun)
- Dryomys nitedula (Pârş cu coada stufoasã)
Sciuridae
- Spermophilus citellus (Citellus citellus) (Popândãu,
Şuiţã)
Castoridae
- Castor fiber (Castor)
Cricetidae
- Cricetus cricetus (Hârciog/Cãţelul pãmântului)
- Mesocricetus newtoni (Hamsterul românesc, Grivan mic)
Microtidae
- * Microtus tatricus (Şoarecele de Tatra)
Zapodidae
- Sicista betulina (Şoarece sãritor de pãdure)
- Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã)
CARNIVORA
Canidae
- Canis lupus (Lup)
Ursidae
- Ursus arctos (Urs brun)
Mustelidae
- Lutra lutra (Vidra, Lutra)
- Mustela eversmani (Dihor de stepã)
- Mustela lutreola (Noriţã/Nurcã)
- Vormela peregusna (Dihorul pãtat)
Felidae
- Felis silvestris (Pisicã sãlbaticã)
- Lynx lynx (Râs)
Phocidae
- * Monachus monachus (Focã cu burtã albã)
ARTIODACTYLA
Bovidae
- * Bison bonasus (Zimbru)
CETACEA
- Toate speciile
REPTILE
TESTUDINATA
Testudinidae
- Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã)
- Testudo graeca (Ţestoasã de uscat)
Emydidae
- Emys orbicularis (Broascã Ţestoasã de apã)
SAURIA
Lacertidae
- Lacerta agilis (Şopârlã cenuşie)
- Lacerta trilineata (Guşter vãrgat)
- Lacerta vivipara panonica (Şopârlã de munte)
- Lacerta viridis (Guşter)
- Podarcis muralis (Şopârlã de zid)
- Podarcis taurica (Şopârlã de stepã)
Scincidae
- Ablepharus kitaibelli (Şopârlã micã)
OPHIDIA
Colubridae
- Coluber caspius (Şarpe rãu)
- Coronella austriaca (Şarpe de alun)
- Elaphe longissima (Şarpele lui Esculap)
- Elaphe quatuorlineata (Balaur mare)
- Natrix tessellata (Şarpe de apã)
Viperidae
- Vipera ammodytes (Viperã cu corn)
- Vipera ursinii (Viperã de stepã)
Boidae
- Eryx jaculus (Şarpe de stepã, Boa de nisip)
AMFIBIENI
CAUDATA
Salamandridae
- Triturus cristatus (Triton cu creastã)
- Triturus montandoni (Triton carpatic)
- Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
ANURA
Discoglossidae
- Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
- Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
Hylidae
- Hyla arborea (Brotãcel, Buratec, Rãcãnel)
Ranidae
- Rana arvalis (Broascã de mlaştinã, Broascã cafenie)
- Rana dalmatina (Broascã de pãdure)
Pelobatidae
- Pelobates fuscus (Broascã de pãmânt, Broascã gheboasã)
- Pelobates syriacus (Broascã de pãmânt dobrogeanã)
Bufonidae
- Bufo viridis (Broascã râioasã verde)
PEŞTI
PERCIFORMES
Percidae
- Zingel zingel (Pietrar)
- Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu)
NEVERTEBRATE
ARTHROPODA
CRUSTACEA
Decapoda (Crustacei)
- * Austropotamobius torrontium
INSECTA
Coleoptera (Gândaci)
- Bolbelasmus unicornis
- Boros schneideri
- Buprestis splendens
- Carabus hampei
- Carabus hungaricus
- Carabus variolosus
- Cerambyx cardo (Croitor)
- Cucujus cinnaberinus
- Graphoderus bilineatus
- Lucanus cervus (Radasca)
- Morimus funereus
- Oxyporus mannerheimi
- Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)
- Phryganophilus ruficollis
- Pilemia tigrina
- Probaticus subrugosus
- * Pseudogaurotina excellens
- Rhysodes sulcatus
- * Rosalia alpina (Croitorul alpin)
- Stephanopachys substriatus
Lepidoptera (Fluturi diurni şi nocturni)
- Apatura metis
- Arytrura musculus
- Catopta thrips
- Colias myrmidone
- Cucullia mixta lorica
- Erebia sudetica radnaensis
- Erannis ankeraria
- Eriogaster catax
- Euphydryas aurinia
- Glyphipterix loricatelia
- Gortyna borelii lunata
- Hyles hippophaes
- Hypodryas maturna partiensis
- Lopinga achine
- Lycaena dispar
- Lychaene holle
- * Lepidea morsei
- Maculinea arion
- Maculinea nausithous
- Maculinea teleius
- Nymphalis vaualbum
- Parnassius mnemosyne
- Parnassius mnemosyne
- Parnassius apollo
- Proserpinus proserpina
- Pseudophilotes bavius
- Zerynthia polyxena
Odonata (Libelule)
- Coenagrion ornatum
- Coenagrion mercuriale
- Leucorrhinia pectoralis
- Cordulegaster heros
- Ophiogomphus cecilia
Orthoptera (Greieri, Cosaşi)
- Isophya harzi
- Isophya stysi
- Pholidoptera transsylvanica
- Isophya costata
- Odontopodisma rubripes
- Paracaloptenus caloptenoides
- Saga pedo
- Stenobothrus eurasius
MOLLUSCA
Gastropoda
- * Anisus vorticulus
- Theodoxus transversalis
- Chilostoma banaticum
- Vertigo angustior
- Vertigo genesii
- Vertigo moulinsiana
b) PLANTE
Toate speciile de plante enumerate în anexa nr. 3, cu excepţia Bryophyta, plus cele prevãzute în continuare: Scrophulariaceae
- Lindernia procumbens


ANEXA 4 B

SPECII DE INTERES NAŢIONAL
Specii de animale şi de plante care necesitã o protecţie strictã

Speciile care figureazã în aceastã anexã sunt indicate:
a) prin numele speciei ori al subspeciei; sau
b) prin ansamblul speciilor care aparţin unui taxon superior sau unei pãrţi din acel taxon.
a) ANIMALE VERTEBRATE
MAMIFERE
INSECTIVORA
Soricidae
- Sorex alpinus (Chiţcan de munte)
- Neomys anomalus (Chiţcan de apã)
CHIROPTERA
Vespertilionidae
- Vespertilo murinus (Liliacul bicolor)
RODENTIA
Spalacidae
- Spalax leucodon (Orbetele mic)
- Spalax graecus (Orbetele mare)
ARTIODACTYLA
Cervidae
- Alces alces (Elanul)
CETATCEA
- Delphinus delphis (Delfin)
PÃSÃRI
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
- Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic, Corcodel pitic)
FALCONIFORMES
Falconidae
- Falco tinnunculus (Vânturel roşu, vinderel)
- Falco subbuteo (Şoimul rândunelelor)
GRUIFORMES
Gruidae
- Grus grus (Cocor)
- Anthropoides virgo (Cocor mic)
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
- Limicola falcinellus (Fugaci de mlaştinã, Prundãraş de nãmol)
- Actitis hypoleucos (Fluierar de munte)
- Arenaria interpres (Pietruş)
ANSERIFORMES
Stercorariidae
- Stercorarius spp. (Lup de mare)
STRIGIFORMES
Tytonidae
- Tyto alba (Strigã)
Strigidae
- Otus scops (Ciuş, Ciuf pitic)
- Athene noctua (Cucuvea)
CORACIFORMES
Upupidae
- Upupa epops (Pupãzã)
APODIFORMES
Meropidae
- Merops apiaster (Prigorie)
PICIFORMES
Picidae
- Picus viridis (Ghionoaia verde)
- Jynx torquilla (Capîntorturã)
PASSERIFORMES
Alaudidae
- Eremophila alpestris (Ciocârlie urecheatã)
Motacilidae
- Motacilla spp. (Codobaturã)
Bombycillidae
- Bombycilla garrulus (Mãtãsar)
Cinclidae
- Cinclus cinclus (Mierlã de apã, Pescãrel negru)
Prunellidae
- Prunella spp. (Brumãriţe)
Turdidae
- Erithacus rubecula (Mãcãleandru)
- Phoenicurus spp. (Codroşi)
- Monticola saxatilis (Mierlã de piatrã)
Remizidae
- Remiz pendulinus (Piţigoi pungar, Boicuş)
Sturnidae
- Sturnus roseus (Pastor roseus) (Lãcustar)
Emberizidae
- Emberiza cia (Presurã de munte)
Sylviidae
- Cettia cetti (Stufãrica)
- Locustella spp. (Greuşel)
- Phylloscopus spp. (Pitulice)
- Regulus spp. (Auşel)
Muscicapidae
- Muscicapa striata (Muscarul sur)
Timaliidae
- Panurus biarmicus (Piţigoi de stuf)
Paridae
- Aegithalos caudatus (Piţigoiul codat)
Sittidae
- Sitta europaea (Scorţarul, Toiul)
Tichodromadidae
- Tichodroma muraria (Fluturaşul de stâncã)
Oriolidae
- Oriolus oriolus (Grangurul)
Corvidae
- Nucifraga caryocatactes (Alunarul)
- Corvus corax (Corbul)
Passeridae
- Passer hispaniolensis (Vrabia spaniolã)
Emberizidae
- Emberiza meianocephala (Presurã cu cap negru)
- Miliaria calandra (Presurã surã)
Fringillidae
- Serinus serinus (Cãnãraş)
- Carduelis spp. (Sticleţi, Scatii, Inãriţe, Florinţi)
- Carpodacus erythrinus (Mugurar roşu)
- Coccothraustes coccothraustes (Botgros)
REPTILE
SAURIA
Lacertidae
- Lacerta praticola (Şopârlã de luncã)
- Eremias arguta (Şopârliţã/şopârlã de nisip)
Anguidae
- Anguis fragilis (Nãpârcã, Şarpele de sticlã)
OPHIDIA
Colubridae
- Coluber caspius (Şarpele de stepã, Şarpele rãu)
Viperidae
- Vipera berus (Viperã comunã)
AMFIBIENI
CAUDATA
Salamandridae
- Triturus alpestris alpestris (Tritonul de munte)
- Triturus vulgaris vulgaris (Tritonul comun)
- Salamandra salamandra (Salamandrã)
ANURA
Bufonidae
- Bufo bufo (Broascã râioasã brunã)
Ranidae
- Rana temporaria (Broascã roşie de munte)
- Rana lessonae (Broascã verde de baltã)
PEŞTI
SALMONIFORMES
Salmonidae
- Hucho hucho (Lostriţã)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
- Scardinius racovitzai (Roşioarã de Peţea)
- Leuciscus (Petroleuciscus) borysthenicus (Cernuşcã)
- Carassius carassius (Caracudã)
GADIFORMES
Gadidae
- Lota lota (Mihalţ)
PERCIFORMES
Percidae
- Stizostedion volgensis (Şalãu vãrgat)
- Romanichtyis valsanicola (Asprete, Poprete)
- Percarina demidoffi (Percarina)
Gobiidae
- Proterorhinus marmoratus (Guvid de baltã)
- Neogobius syrman (Guvid de Babadag)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
- Cottus poecilopus
NEVERTEBRATE
ARTHROPODA
INSECTA
Coleoptera (Gândaci)
- Chrysobothrys leonhardi
- Scarabaeus affinis
- Brachyta balcanica
- Pedostrangalia verticalis
- Calchaenesthes oblongomaculata
- Neodorcadion exornatum
- Xylosteus spinolae spinolae
Lepidoptera (Fluturi diurni şi nocturni)
- Apatura metis
- Arethusana arethusa arethusa
- Argynnis laodice
- Aricia (Eumedonia) eumedon
- Boloria (Clossiana) titania transsylvanica
- Boloria aquilonaris
- Catocala diversa
- Coenonympha leander
- Coenonympha tullia tullia
- Colias chrysotheme
- Conisania poelli ostrogovichi
- Cucullia balsamitae
- Cuculia biornata
- Cuculia gnaphalii
- Cupido osiris
- Dasypolia templi koenigi
- Diachrysia chryson deltaica
- Erebia sudetica radnaensis
- Erebia pharte
- Erebia gorge
- Erebia melas runcensis
- Erebia melas carpathicola
- Euchloe ausonia taurica
- Everes alcetas
- Grammia quenseli
- Heteropterus morpheus
- Hyponephele lupinus lupinus
- Hyponephele lycaon
- Kentrochrysalis elegans steffensi
- Kirinia roxelana
- Lasiocampa eversmanni
- Lamonia balcanica
- Lychaena hippothoe hippothoe
- Maculinea alcon
- Muschampia cribrellum
- Muschampia tessellum
- Neptis hylas (sappho)
- Oxytripia orbiculosa
- Paradrymonia vittata bulgarica
- Pericalia matronula
- Peridea korbi herculana
- Phyllodesma ilicifolia ilicifolia
- Pieris ergane
- Plebeius sephirus
- Piusia putnami gracilis
- Plusidia cheiranthi
- Polia cherrug
- Potyommatus amandus
- Pseudophilotes bavius egea
- Psodos quadrifaria
- Pyrgus sidae sidae
- Pyrocieptria cora
- Rileyiana fovea
- Rhypariorides metelkana
- Schinia cognata
- Schistostege decussata dioszeghyi
- Spaelotis suecica gylkosi
- Tomares nogelii dobrogensis
- Zerynthia (Allancastria) cerisy ferdinandi
- Zygaena laeta orientis
- Zygaena nevadensis gheorghenica
Orthoptera (Greieri, Cosaşi)
- Capraiscola ebneri
- Chorthippus acroleucus
- Isophya dobrogensis
- Metrioptera domogledi
- Miramella (Capraiuscola) ebneri
- Odontopodisma acuminata
- Odontopodisma carpathica
- Odontopodisma montana
- Onconotus servillei
- Podismopsis transsylvanica
- Poecilimon intermedius
- Uvarovitettix transsylvanica
- Zubovskya banatica
MOLLUSCA
Gastropoda (Melci)
- Alopia sp.
- Bathyomphalus contortus
- Cochlodina marisi
- Graciliaria inserta
- Gyraulus crista
- Herilla ziegleri dacica
- Holandrina holandri
- Melanopsis parreyssi
- Physa fontinalis
- Psudalinda sp.
- Serrulina serrulata
- Theodoxus prevostianus
Bivalvia
- Adacna fragilis
- Hypanis plicata relicta
- Monodacna colorata
- Pseudanodonta complanata
b) PLANTE
Asteraceae
- Achillea impatiens
- Andryala levitomentosa
- Artemisia lerchiana
- Centaurea ruthenica
- Centaurea varnensis
Brassicaceae
- Alyssum caliacre
Caryophyllaceae
- Dianthus dobrogensis
- Dianthus trifasciculatus ssp. parviflorus
- Silene thymifolia
- Stellaria longifolia
Cyperaceae
- Carex chordorrhiza
- Carex lachenalii
- Rhynchospora alba
- Schoenus ferugineus
Euphorbiaceae
- Euphorbia carpatica
Fabaceae
- Astragalus excapus
Dipsacaceae
- Cephalaria radiata
Ericaceae
- Arctostaphylos uva-ursi (Strugurii ursului)
- Vaccinium uliginosus
Gentianaceae
- Lomantogonium carinthiacum
Liliaceae
- Tofieldia calycuta
Linaceae
- Linum pallasianum ssp. borzaeanum
Lycopodiaceae
- Lycopodium inundatum
Salicaceae
- Salix bicolor
Scrophulariaceae
- Pedicularis sylvatica (Vârtejul pãmântului)
Paeoniaceae
- Paeonia tenuifolia (Bujor)
Poaceae
- Corynephorus canescens
- Elymus farctus ssp. bessarabicus (Pir de mare)
- Leymus sabulosus (Perişor)
- Sesleria uliginosa
Polygonaceae
- Polygonum alpinum (Troscot de munte)
Portulacaceae
- Montia minor
Rosaceae
- Potentilla haynaldiana
Zygophyllaceae
- Nitraria schoberi (Gãrdurariţã)


ANEXA 5 A

SPECII DE INTERES COMUNITAR
Specii de plante şi de animale de interes comunitar, cu excepţia speciilor de pãsãri, a cãror prelevare din naturã şi exploatare fac obiectul mãsurilor de management

Speciile care figureazã în aceastã anexã sunt indicate:
a) prin numele speciei ori al subspeciei; sau
b) prin ansamblul speciilor ce aparţin unui taxon superior ori unei pãrţi din acel taxon.
a) ANIMALE
VERTEBRATE
MAMIFERE
CARNIVORA
Canidae
- Canis aureus (Şacal/Lup auriu)
Mustelidae
- Martes martes (Jder de copac)
- Mustela putorius (Dihor de casã)
ARTIODACTYLA
Bovidae
- Rupicapra rupicapra (Caprã neagrã)
AMFIBIENI
ANURA
Ranidae
- Rana esculenta (Broascã verde de lac)
- Rana ridibunda (Broascã verde mare de lac)
- Rana temporaria (Broascã roşie de munte)
PEŞTI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
- Toate speciile
CLUPEIFORMES
Clupeidae
- Alosa spp. (Scrumbii)
SALMONIFORMES
Salmonidae
- Thymallus thymallus (Lipanul)
Cyprinidae
- Barbus barbus (Mreana)
- Barbus meridionalis (Moioagã)
- Rutilus pigus (Babuşcã de Tur)
PERCIFORMES
Percidae
- Zingel zingel (Pietrar)
NEVERTEBRATE
MOLLUSCA
GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
Helicidae
- Helix pomatia (Melcul de livadã)
HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
- Hirudo medicinalis (Lipitoare medicinalã)
ARTHROPODA
CRUSTACEA-DECAPODA
Astacidae
- Astacus astacus (Rac de râu)
b) PLANTE
LICHENES
Cladoniaceae
- Cladonia subgenus Cladina
BRYOPHYTA
MUSCI
Leucobryaceae
- Leucobryum glaucum
Sphagnaceae
- Sphagnum spp. (Muşchi de turbã)
PTERIDOPHYTA
- Lycopodium spp. (Pedicuţã)
ANGIOSPERMAE
Amaryllidaceae
- Galanthus nivalis (Ghiocel alb)
Asteraceae (Compositae)
- Amica montana (Arnicã)
- Artemisia eriantha
Gentianaceae
- Gentiana lutea (Ghinţurã)
Lilliaceae
- Ruscus acuteatus (Ghimpe)ANEXA 5 B

SPECII DE IMPORTANŢÃ NAŢIONALÃ
Specii de plante şi de animale de interes naţional ale cãror prelevare din naturã şi exploatare fac obiectul mãsurilor de management

Speciile care figureazã în aceastã anexã sunt indicate:
a) prin numele speciei ori al subspeciei; sau
b) prin ansamblul speciilor ce aparţin unui taxon superior ori unei pãrţi din acel taxon.
a) ANIMALE VERTEBRATE
MAMIFERE
LAGOMORPHA
Lepuridae
- Lepus europaeus (Iepure de câmp)
- Oryctolagus cuniculus (Iepurele de vizuinã)
RODENTIA
Sciuridae
- Sciurus vulgaris (Veveriţã)
- Marmota marmota (Marmotã)
Myocastoridae
- Myocastor coypus (Nutrie)
Muridae
- Ordratra zibethicus
CARNIVORA
Canidae
- Nyctereutes procyonoides (Câine enot/Bursuc cu barbã)
- Vulpes vulpes (Vulpe)
Mustelidae
- Martes foina (Jder de piatrã/Beicã)
- Mustela erminea (Helge/Herminã)
- Mustela nivalis (Nevãstuicã)
- Mustela vison (Nurcã Americanã)
- Meles meles (Bursuc/Viezure)
ARTIODACTYLA
Cervidae
- Capreolus capreolus (Cãprioarã)
- Cervus elaphus (Cerb)
- Dama dama (Cerb lopãtar)
- Ovis ammon musimon (Muflon)
Suidae
- Sus scrofa (Mistreţ)
PEŞTI
PERCIFORMES
Gobiidae
- Neogobius eurycephalus (Guvid cu cap mare)
- Zosterisessor ophiocephalus (Guvid de iarbã)
- Mesogobius batrachocephalus (Hanos)


ANEXA 5 C

SPECII DE INTERES COMUNITAR
a cãror vânãtoare este permisã

PÃSÃRI
ANSERIFORMES
Anatidae
- Anser albifrons (Gârliţã mare)
- Anser fabalis (Gâscã de semãnãturã)
- Anser anser (Gâscã de varã)
- Anas penelope (Raţã fluierãtoare)
- Anas platyrhynchos (Raţã mare)
- Anas crecca (Raţã piticã)
- Anas clypeata (Raţã lingurar)
- Anas strepera (Raţã pestriţã)
- Anas acuta (Raţã suliţar)
- Anas querquedula (Raţã cârâitoare)
- Aythya ferina (Raţã cu cap castaniu)
- Aythya fuligula (Raţã moţatã)
- Aythya marila (Raţã cu cap negru)
- Bucephala clangula (Raţã sunãtoare)
GALLIFORMES
Tetraonidae
- Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) (Ierunca)
- Tetrao urogallus (Cocoş de munte)
Phasianidae
- Perdix perdix (Potârniche)
- Coturnix coturnix (Prepeliţã)
- Phasianus colchicus (Fazan)
GRUIFORMES
Rallidae
- Gallinula chloropus (Gãinuşã de baltã)
- Fulica atra (Lişiţã)
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
- Lymnocryptes minimus (Becaţinã micã)
- Gallinago gallinago (Becaţinã comunã)
- Scolopax rusticola (Sitarul de pãdure)
COLUMBIFORMES
Columbidae
- Columba oenas (Porumbel de scorburã)
- Columba palumbus (Porumbel gulerat)
- Streptopelia decaocto (Guguştiuc)
- Streptopelia turtur (Turturicã)
PASERIFORMES
Alaudidae
- Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp)
Corvidae
- Garrulus glandarius (Gaiţã)
- Pica pica (Coţofanã)
- Corvus monedula (Stãncuţã)
- Corvus frugilegus (Cioarã de semãnãturã)
- Corvus corone corone (Cioarã neagrã)
- Corvus corone cornix (Cioarã grivã)
- Corvus corone sardonius (Cioarã grivã sudicã)
Sturnidae
- Sturnus vulgaris (Graurul comun)
- Sturnus vulgaris balcanicus (Graurul dobrogean)
Turdidae/Muscicapidae
- Turdus viscivorus (Sturzul de vâsc)
- Turdus philomelos (Sturzul cântãtor)
- Turdus iliacus (Sturzul de vii)
- Turdus pilaris (Cocoşar)


ANEXA 5 D

SPECII DE PÃSÃRI DE INTERES COMUNITAR
a cãror comercializare este permisã

ANSERIFORMES
Anatidae
- Anas platyrhynchos (Raţã mare)
GALLIFORMES
Phasianidae
- Perdix perdix (Potârniche)
- Phasianus colchicus (Fazan)
COLUMBIFORMES
Columbidae
- Columba palumbus (Porumbel gulerat)


ANEXA 5 E

SPECII DE PÃSÃRI DE INTERES COMUNITAR
a cãror comercializare este permisã în condiţii speciale

ANSERIFORMES
Anatidae
- Anser albifrons albifrons (Gârliţa mare)
- Anser anser (Gâsca mare)
- Anas penelope (Raţa fluierãtoare)
- Anas crecca (Raţa micã)
- Anas acuta (Raţa suliţar)
- Anas clypeata (Raţa lingurar)
- Aythya ferina (Raţa cu cap castaniu)
- Aythya fuligula (Raţa moţatã)
- Aythya marila (Raţa cu cap negru)
- Melanitta nigra (Raţa neagrã)
GALLIFORMES
Tetraonidae
- Tetrao urogallus (Cocoş de munte)
GRUIFORMES
Rallidae
- Fulica atra (Lişiţa)
CHARADRIIFORMES
Charadriide
- Pluvialis apricaria (Ploier auriu)
Scolopacidae
- Lymnocryptes minimus (Becaţina micã)
- Gallinago gallinago (Becaţina comunã)
- Scolopax rusticola (Sitar de pãdure)


ANEXA 6

METODE ŞI MIJLOACE
de capturã şi ucidere şi modalitãţi de deplasare interzise în vederea capturãrii sau uciderii

a) Mijloace neselective:
MAMIFERE
- Animale captive, eventual orbite sau mutilate, utilizate ca momealã vie;
- Aparaturã audio, dispozitive electrice şi electronice capabile sã le ucidã sau sã le ameţeascã;
- Surse luminoase artificiale;
- Oglinzi şi alte mijloace ce pot cauza orbirea;
- Mijloace de luminare a ţintelor;
- Dispozitive de ochire pentru tir de noapte, care conţin un amplificator de imagine sau un convertizor electronic de imagine;
- Explozivi;
- Fileuri/nãvoade/plase neselective în principiu sau prin modul de utilizare;
- Capcane neselective în principiu sau prin modul de utilizare;
- Arbalete;
- Otrãvuri şi momeli otrãvite sau care conţin anestezice;
- Gazare sau afumare;
- Arme semiautomate sau automate al cãror încãrcãtor poate conţine mai mult de douã cartuşe.
PEŞTI
- Otrãviri;
- Explozivi, curent electric;
- Tipuri de plase/setci interzise.
PÃSÃRI
- Laţuri, sârme, cârlige, pãsãri oarbe sau mutilate, folosite ca momealã vie;
- Aparaturã audio, dispozitive electrice şi electronice capabile sã le ucidã sau sã le ameţeascã;
- Surse de luminã artificialã, oglinzi, dispozitive pentru luminarea ţintelor;
- Dispozitive de ochire pentru tir de noapte, care conţin un amplificator de imagine sau un convertizor electronic de imagine;
- Explozivi;
- Plase, capcane, momeli otrãvite sau tranchilizante;
- Arme semiautomate sau automate al cãror încãrcãtor poate conţine mai mult de douã cartuşe.
b) Modalitãţi de deplasare:
- Pe cale aerianã;
- Vehicule terestre cu motor în funcţiune;
- Bãrci care se deplaseazã cu o vitezã mai mare de 5 km pe orã. Pentru navigaţia maritimã, se poate autoriza, din motive de siguranţã, utilizarea bãrcilor cu motor cu o vitezã pânã la 18 km/h.


ANEXA 7

CRITERII
pentru selectarea siturilor eligibile în vederea identificãrii ca situri de importanţã comunitarã şi pentru desemnarea lor ca arii speciale de conservare

Etapa 1: Evaluarea la nivel naţional a importanţei relative a siturilor pentru fiecare habitat natural de tipul celor din anexa nr. 2 şi pentru fiecare specie din anexa nr. 3 (incluzând habitatele naturale prioritare şi speciile prioritare)
A. Criterii de evaluare a siturilor pentru un habitat natural prevãzut în anexa nr. 2:
a) gradul de reprezentativitate a tipului de habitat natural din aria (situl) respectiv;
b) suprafaţa ariei acoperitã de tipul de habitat natural, în comparaţie cu suprafaţa totalã acoperitã de acel habitat natural în cadrul întregului teritoriu naţional;
c) gradul de conservare a structurilor şi funcţiilor tipului de habitat natural în cauzã şi posibilitãţi de refacere/reconstrucţie;
d) evaluarea globalã a valorii ariei respective pentru conservarea tipului de habitat natural respectiv.
B. Criterii de evaluare a siturilor pentru speciile cuprinse în anexa nr. 3:
a) mãrimea şi densitatea populaţiilor speciilor prezente în aria respectivã, în relaţie cu populaţiile prezente în cadrul întregului teritoriu naţional;
b) gradul de conservare a trãsãturilor habitatului care este important pentru speciile respective şi pentru posibilitãţile de restaurare;
c) gradul de izolare a populaţiilor prezente în situl respectiv în relaţie cu distribuţia naturalã a speciilor;
d) evaluarea globalã a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective.
C. Pe baza acestor criterii se vor clasifica siturile propuse pe listele naţionale ca situri eligibile pentru identificarea ca situri de importanţã comunitarã, conform valorii lor relative pentru conservarea fiecãrui habitat natural prevãzut în anexa nr. 2 sau a fiecãrei specii prevãzute în anexa nr. 3.
D. Aceastã listã va conţine siturile care au tipurile de habitate naturale prioritare şi speciile prioritare selectate pe baza criteriilor conţinute la lit. A şi B.
Etapa 2: Evaluarea importanţei comunitare a siturilor incluse pe listele naţionale
1. Toate siturile identificate de statele membre în etapa 1, care conţin tipuri de habitate naturale prioritare şi/sau specii prioritare, vor fi considerate situri de importanţã comunitarã.
2. Evaluarea importanţei comunitare pentru alte situri din listele statelor membre, avându-se în vedere contribuţia acestora pentru menţinerea sau restabilirea cu un statut favorabil de conservare a unui habitat natural cuprins în anexa nr. 2 sau a unei specii cuprinse în anexa nr. 3 şi/sau având legãturã cu "Natura 2000", va ţine seama de urmãtoarele criterii:
a) valoarea relativã a sitului la nivel naţional;
b) poziţia geograficã a sitului în legãturã cu rutele de migrare a speciilor cuprinse în anexa nr. 3 şi acolo unde acesta aparţine unui ecosistem situat pe ambele pãrţi ale uneia sau mai multor frontiere comunitare;
c) suprafaţa totalã a sitului;
d) numãrul de habitate naturale (anexa nr. 2) şi de specii (anexele nr. 3 şi 4) prezente în situl respectiv;
e) valoarea ecologicã globalã a sitului respectiv pentru regiunile biogeografice în cauzã.

ANEXA 8

STUDII ŞI CERCETÃRI
necesare pentru asigurarea protecţiei, managementului şi utilizãrii durabile a populaţiilor speciilor de pãsãri

a) Listele naţionale ale speciilor ameninţate cu dispariţia sau ale celor periclitate, ţinându-se cont de arealul natural de distribuţie al acestora
b) Enumererea şi descrierea din punct de vedere ecologic a zonelor situate de-a lungul rutelor de migraţie şi care au o importanţã deosebitã pentru speciile migratoare, în special ca zone de iernat şi cuibãrit
c) Prezentarea datelor referitoare la nivelul populaţiilor speciilor migratoare, ca rezultat al studiilor realizate pe baza metodei de inelare
d) Evaluarea influenţei metodelor de capturare a pãsãrilor sãlbatice asupra nivelelor populaţionale
e) Dezvoltarea sau îmbunãtãţirea metodelor ecologice de prevenire a pagubelor cauzate de pãsãri
f) Determinarea rolului anumitor specii ca indicatori ai poluãrii mediului
g) Studierea efectelor adverse ale poluãrii chimice asupra nivelurilor populaţionale ale speciilor de pãsãri.

__________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016