Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din decret mai 1949 Twitter Facebook

Acte decret mai 1949

Monitorul Oficial 34 din 28 Mai 1949 (M. Of. 34/1949)

DECRET nr. 222 din 24 mai 1949 pentru desfiintarea Institutului de Credit al invalizilor, vaduvelor si orfanilor de razboi EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 28 mai 1949

În temeiul art. 44, pct.2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr.498 din 24 mai 1949 emite urmãtorul decret: art. 1 institutul de credit al invalizilor, vãduvelor şi orfanilor de rãzboi, înfiinţat prin legea nr.70 din 2 februarie 1945, se desfiinţeazã. art. 2 patrimoniul sau trece la stat. soldul se va vãrsa bugetului general al statului, iar restul patrimoniului trece în folosinta ministerului muncii şi prevederilor sociale. art. 3 ...

DECRET nr. 225 din 27 mai 1949 pentru organizarea Scoalei Militare de Muzica EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 28 mai 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand hotãrârea consiliului de miniştri cu nr. 512 din 25 mai 1949 , emite urmãtorul decret art. 1 pe data publicãrii prezentului decret în buletinul oficial al republicii populare romane, se înfiinţeazã în cadrul ministerului apãrãrii naţionale, Şcoala militarã de muzica. art. 2 scopul şcolii este de a pregati muzicantii militari necesari muzicilor militare, orchestrelor şi ansamblurilor artistice ale armatei, precum şi ofiţeri şefi de muzica şi ofiţeri ...

DECRET nr. 227 din 27 mai 1949 privitor la abrogarea legii Nr. 634 din 23 Septemvrie 1943 pentru utilizarea personalului in intreprinderi EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 28 mai 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand hotãrârea consiliului de miniştri cu nr. 519 din 25 mai 1949 emite urmãtorul decret articol unic legea nr. 634 din 23 septemvrie 1943 , pentru utilizarea personalului în întreprinderi, se aborga. data în bucureşti la 27 mai 1949. c.i.parhon marin florea ionescu ...

DECRET nr. 226 din 27 mai 1949 pentru modificarea si abrogarea unor dispozitiuni din decretul Nr. 363 din 1948 EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 28 mai 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand hotãrârea consiliului de miniştri nr. 515 din 25 mai 1949 emite urmãtorul decret art. 1 articolele i (al.2), ii şi iii din decretul nr. 363 din 1948 , se modifica sau abroga dupã cum urmeazã: "art. i, aliniatul 2. - se anuleazã de asemenea orice transmisiuni sau constituiri de drepturi reale şi personale intervenite dupã aceasta data, cu privire la terenul de mai sus şi la construcţiile aflãtoare ...

Monitorul Oficial 32 din 23 Mai 1949 (M. Of. 32/1949)

DECRET nr. 217 din 20 mai 1949 pentru organizarea Agentiei Romane de Presa "Agerpres" EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 23 mai 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi 45 din constituţia republicii populare romane: vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 487 din 20 mai 1949, emite urmãtorul decret: art. 1 se înfiinţeazã, pe data publicãrii prezentului decret, agenţia romana de presa de pe lângã consiliul de miniştri al republicii populare romane, denumita prescurtat "agerpres" art. 2 agenţia "agerpres" are urmãtoarele atributiuni: receptionarea, transmiterea şi difuzarea stirilor şi fotoreportagiilor de presa politice, economice, culturale, etc. externe şi interne. dreptul de ...

DECRET nr. 218 din 20 mai 1949 pentru organizarea Directiei Generale a Presei si tipariturilor de pe langa Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 23 mai 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane; vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 488 din 20 mai 1949, emite urmãtorul decret: art. 1 direcţia generalã a presei şi tipariturilor are urmãtoarele atributiuni: a) redacteazã buletinul oficial al republicii populare romane; b) autoriza apariţia oricãror tiparituri (ziare, reviste, programe, afişe, etc.), luând mãsuri pentru respectarea condiţiunilor legale de imprimare; c) autoriza tipãrirea cãrţilor de tot felul, în capitala şi provincie; ...

DECRET nr. 216 din 20 mai 1949 pentru organizarea Radioficarii si Radiodifuziunii din Republica Populara Romana EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 23 mai 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 486 din 20 mai 1949, emite urmãtorul decret: titlul i dispoziţiuni generale art. 1 dreptul de difuzare a graiului, muzicii, precum şi a imaginilor în televiziune prin mijlocirea undelor electrice transmise prin fir sau fãrã fir, aparţine statului. art. 2 exercitarea acestui drept este încredinţatã "comitetului pentru radioficare şi radiodifuziune de pe lângã consiliul de miniştri ...

DECRET nr. 215 din 20 mai 1949 pentru organizarea Ministerului Artelor al Republicii Populare Romane EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 23 mai 1949

În temeiul art. 44 pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 485 din 20 mai 1949 emite urmãtorul decret: cap. 1 atributiuinile art. 1 ministerul artelor, este serviciul public, care, aplicând politica şi hotãrârile guvernului republicii populare romane, organizeazã, indrumeaza şi supravegheazã acţiunile de difuzarea culturii şi artei progresiste în masele largi al poporului muncitor, contribuind la ridicarea nivelului cultural al maselor populare; organizeazã, indrumeaza şi supravegheazã activitatea de stimulare a creatiei ...

Monitorul Oficial 282 din 12 Mai 1949 (M. Of. 282/1949)

DECRET nr. 196 din 7 mai 1949 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 66 publicat in Monitorul Oficial nr. 44 din 22 februarie 1949 EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 12 mai 1949

Articol unic art. iv din decretul nr. 66 pentru înfiinţarea buletinului oficial al republicii populare romane şi încetarea apariţiei monitorului oficial, publicat în monitorul oficial nr. 44 din 22 februarie 1949, se modifica în felul urmãtor: "art. iv. Întreprinderea industriala de stat "monitorul oficial" se scindeaza în: a) Întreprinderea industriala de stat "imprimeria nationala", care va funcţiona pe lângã ministerul de finanţe şi b) Întreprinderea industriala de stat "imprimeria centrala", care va funcţiona pe lângã ministerul artelor şi informaţiilor. modalitãţile de scindare vor fi stabilite prin decizia consiliului de ...

Monitorul Oficial 27 din 09 Mai 1949 (M. Of. 27/1949)

DECRET nr. 191 din 6 mai 1949 pentru desfiintarea Seminariilor pedagogice universitare si reglementarea practicii pedagogice EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane, În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri nr. 420 din 30 aprilie 1949, emite urmãtorul decret: art. 1 activitatea seminariilor pedagogice universitare, înfiinţate prin legile nr. 195 din 30 martie 1943 şi nr. 16 din 26 ianuarie 1946, înceteazã pe data prezentului decret. art. 2 practica pedagogica, pentru pregãtirea viitorilor profesori, se organizeazã de ministerul Învãţãmântului public, în colaborare ...

DECRET nr. 191 din 6 mai 1949 pentru desfiintarea Seminariilor pedagogice universitare si reglementarea practicii pedagogice EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane, În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri nr. 420 din 30 aprilie 1949, emite urmãtorul decret art. 1 activitatea seminariilor pedagogice universitare, înfiinţate prin legile nr. 195 din 30 martie 1943 şi nr. 16 din 26 ianuarie 1946, înceteazã pe data prezentului decret. art. 2 practica pedagogica, pentru pregãtirea viitorilor profesori, se organizeazã de ministerul Învãţãmântului ...

Monitorul Oficial 262 din 05 Mai 1949 (M. Of. 262/1949)

DECRET nr. 189 din 30 aprilie 1949 pentru organizarea si functionarea Administratiei pentru Transporturi cu Autovehicule (R. A. T. A.) EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 26 din 5 mai 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand şi decizia consiliului de miniştri cu nr. 413 din 28 aprilie 1949; emite urmãtorul ecret: cap. 1 dispoziţiuni generale art. 1 administraţia pentru transporturi cu autovehicule, denumita pe scurt "r. a. t. a.", este întreprindere de stat. r. a. t. a. este persoana juridicã. sediul sau este în bucureşti. ...

Monitorul Oficial 15 din 02 Mai 1949 (M. Of. 15/1949)

DECRET nr. 134 din 2 aprilie 1949 pentru nationalizarea unitatilor sanitare ca: farmaciile urbane resedinte si neresedinte de judet si centre importante muncitoresti, laboratoare chimico - farmaceutice, drogherii medicinale si laboratoare de analize medicale EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 15 bis din 2 mai 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane În temeiul art. 44, punctul 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 308 din 1 aprilie 1949, emite urmãtorul decret: cap. 1 art. 1 se nationalizeaza unitãţile sanitare (farmaciile din comunele urbane, resedinte şi neresedinte de judeţ şi centre importante muncitoresti, laboratoarele chimico - farmaceutice, drogheriile medicinale, depozitele de medicamente şi laboratoarele de analize medicale), în funcţiune sau care şi-au încetat ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016