Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din decret aprilie 1949 Twitter Facebook

Acte decret aprilie 1949

Monitorul Oficial 25 din 30 Aprilie 1949 (M. Of. 25/1949)

DECRET Nr. 184 din 30 aprilie 1949 pentru fixarea unor atributiuni cu caracter economic EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 25 din 30 aprilie 1949

Art. 1 consiliul de miniştri, precum şi ministerele în sfera lor de activitate, vor putea lua orice mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a planului de stat*) sau în vederea dirijarii, organizãrii şi controlului producţiei, circulaţiei, distribuţiei şi consumului mãrfurilor şi produselor de orice fel, în sectorul de stat, cooperatist şi particular.-------------- *) legea nr. 1 din 1 ianuarie 1949 , pentru planul de stat al republicii populare romane pe anul 1949. art. 2 consiliul de miniştri, precum şi ministerele vor putea decide, în sfera lor de activitate, blocarea ...

DECRET nr. 185 din 29 aprilie 1949 pentru modificarea si abrogarea unor dispozitiuni privitoare la majorat, la capacitate in materia contractelor de munca si emancipatiune EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 30 aprilie 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 401 din 28 aprilie 1949, emite urmãtorul decret: art. 1 minorul dobândeşte majoratul prin împlinirea vârstei de 18 ani. art. 2 minorul devine major prin cãsãtorie. minorii casatoriti, la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt majori, dela aceasta data. art. 3 instituţia emancipatiunii se desfiinţeazã. art. 4 ...

Monitorul Oficial 252 din 30 Aprilie 1949 (M. Of. 252/1949)

DECRET nr. 182 din 29 aprilie 1949 pentru infiintarea pe linga Consiliul de Ministri a Oficiului Rezervelor de Stat (O.R.S.) EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 30 aprilie 1949

Prezidiul marii adunãri naţionale a republicii populare române, În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare române, vãzînd decizia consiliului de miniştri cu nr. 398 din 28 aprilie 1949, a emis decretul nr. 182 din 29 aprilie 1949, prin care s-a înfiinţat pe lîngã consiliul de miniştri, oficiul rezervelor de stat (o.r.s.). bucureşti, 29 aprilie 1949 nr. 182 ...

DECRET nr. 183 din 30 aprilie 1949 pentru sanctionarea infractiunilor economice EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 30 aprilie 1949

Prezidul marii adunĂrii naŢionale a republicii populare romÂneÎn temeiul art. 44, pct. 2, şi art. 45 din constituţia republicii populare române,vãzând decizia consiliului de miniştri nr. 399 din 28 aprilie 1949,emite urmãtorul decret:cap. idispoziţiuni generaleart. 1pentru a asigura desvoltarea economiei naţionale în sectorul de stat, cooperatist sau particular, precum şi executarea planului de stat*1) şi buna gospodãrire a bunurilor statului, se vor pedepsi faptele care urmãresc sau pot avea ca urmare stânjenirea eforturilor oamenilor muncii pentru construirea economiei socialiste în republica popularã românã.----------*1) legea nr. 1 din 1 ianuarie 1949, pentru planul de stat al republicii populare române pe anul ...

Monitorul Oficial 24 din 29 Aprilie 1949 (M. Of. 24/1949)

DECRET nr. 176 din 27 aprilie 1949 pentru completarea decretului nr. 134 din 2 aprilie 1949 EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 29 aprilie 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 385 din 22 aprilie 1949, emite urmãtorul: articol unic la art. 1 al decretului nr. 134 din 2 aprilie 1949 se introduce, dupã alineatul 2, urmãtorul alineat nou: "unitãţile sanitare care vor fi identificate ulterior, vor fi introduse în tabloul anexat, prin decizia ministrului sãnãtãţii. de ...

Monitorul Oficial 23 din 28 Aprilie 1949 (M. Of. 23/1949)

DECRET nr. 173 din 27 aprilie 1949 pentru reglementarea functionarii serviciilor juridice ale ministerelor, sfaturilor populare si institutiilor de Stat EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 28 aprilie 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 390 din 1949, emite urmãtorul decret art. 1 pentru aducerea la îndeplinire a lucrãrilor cu caracter juridic, ministerele, sfaturile populare şi instituţiile de stat, vor organiza servicii juridice angajand jurişti în limita schemelor lor de organizare. atribuţiunile date prin legi în cãderea avocaţilor publici sau contencioaselor respective trec asupra avocaţilor angajaţi potrivit alineatului ...

DECRET nr. 174 din 27 aprilie 1949 asupra exproprierii pentru cauza de utilitate publica a unor bunuri EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 28 aprilie 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 391 din 1949, emite urmãtorul decret articol unic bunurile expropriate în temeiul legii de expropriere pentru cauza de utilitate publica din 1864 în privinta cãrora exista acţiuni pendinte în fata instanţelor judecãtoreşti, se considera, trecute, prin efectul prezentului decret, în proprietatea şi folosinta statului. procesele în curs de judecata, ...

Monitorul Oficial 29 din 28 Aprilie 1949 (M. Of. 29/1949)

DECRET nr. 177 din 28 aprilie 1949 privind ratificarea Conventiei privitoare la reglementarea unor probleme in legatura cu cetatenia, incheiata intre Republica Populara Romana si Republica Populara Ungara la Bucuresti la 10 februarie 1949 EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 29 din 28 aprilie 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri nr. 393 din 26 aprilie 1949, emite urmãtorul decret articol unic se ratifica convenţia privitoare la reglementarea unor probleme în legatura cu cetãţenia, încheiatã între republica populara romana şi republica ungara la bucureşti, în ziua de 10 februarie 1949. c. i. parhon marin florea ionescu ...

Monitorul Oficial 19 din 16 Aprilie 1949 (M. Of. 19/1949)

DECRET nr. 157 din 15 aprilie 1949 pentru organizarea comertului filatelic si pentru infiintarea Oficiului Filatelic (O.F.I.L.) EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 16 aprilie 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 356 din 15 aprilie 1949, emite urmãtorul decret: art. 1 comerţul intern şi extern de timbre filatelice, cum şi schimbul comercial de timbre cu strainatatea, se exercita exclusiv de administraţia postelor şi telecomunicatiilor. art. 2 schimbul intern de timbre între amatori este permis cu respectarea dispoziţiunilor legale în vigoare. schimbul comercial de timbre cu strainatatea executate de administraţia ...

DECRET nr. 156 din 15 aprilie 1949 privitor la modificarea legii Nr. 265 din 18 Iulie 1947 pentru organizarea Teatrelor, Operelor si Filarmonicilor de Stat, precum si pentru regimul spectacolelor publice EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 16 aprilie 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 355 din 15 aprilie 1949, emite urmãtorul decret: art. 1 titlul partii iii-a "teatrele naţionale din provincie" din legea nr. 265 din 18 iunie 1947 , pentru organizarea teatrelor, operelor şi filarmonicelor de stat, precum şi pentru regimul spectacolelor publice, se modifica astfel: "teatrele naţionale din provincie şi teatrele de stat" art. 2 art.73 din legea nr. 265 ...

Monitorul Oficial 16 din 06 Aprilie 1949 (M. Of. 16/1949)

DECRET nr. 136 din 5 aprilie 1949 pentru infiintarea Institutului de Folklor EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 16 din 6 aprilie 1949

Art. 1 se înfiinţeazã institutul de folklor, cu sediul în bucureşti. art. 2 institutul de folklor este persoana juridicã de drept public şi funcţioneazã sub controlul ministerului artelor şi informaţiilor. art. 3 obiectul şi scopul institutului de folklor este: studierea şi promovarea creatiei populare prin: a) culegerea şi studierea folklorului; b) intierea şi formarea cadrelor de folkloristi; c) stimularea interesului pentru folklor; d) organizarea de coruri şi fanfare populare, conferite: cu exemplificãri, echipe ...

Monitorul Oficial 15 din 02 Aprilie 1949 (M. Of. 15/1949)

DECRET nr. 130 din 1 aprilie 1949 privind reglementarea conditiunii juridice a copilului natural EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 2 aprilie 1949

În temeiul art. 44, pct. 2, şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 286 din aprilie 1949, emite urmãtorul decret: cap. 1 despre filiatiunea naturala art. 1 copilul natural are aceeaşi situaţie legalã ca şi aceea a unui copil legitim, fata de mama şi rudele acesteia. art. 2 odatã cu înscrierea naşterii sau dupã aceasta, tatãl copilului natural îl poate recunoaşte prin declaraţiunea facuta ofiţerului stãrii civile. În ...

DECRET nr. 132 din 1 aprilie 1949 pentru organizarea judecatoreasca EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 2 aprilie 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri, emite urmãtorul decret: titlul preliminar: dispoziţiuni generale art. 1 justiţia în republica populara romana are ca sarcina sa apere: a) structura social - economicã şi de stat, stabilite prin constituţia r.p.r.; b) drepturile fundamentale politice, de munca şi de odihna, precum şi toate celelalte drepturi şi ...

Monitorul Oficial 15 bis din 02 Aprilie 1949 (M. Of. 15 bis/1949)

DECRET nr. 133 din 2 aprilie 1949 privind organizarea cooperatiei EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 15 bis din 2 aprilie 1949

În temeiul art. 44, punctul 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 307 din 1949, emite urmãtorul decret: cap. 1 dispoziţiuni generale art. 1 cooperativele sunt organizaţii de mase ale celor ce muncesc de la oraşe şi sate, create din initiativa proprie a acestora, şi care, prin activitate şi mijloace comune, îşi satisfac trebuinţele de ordin economic şi cultural. prin activitatea lor, cooperativele: inlesnesc ...

Monitorul Oficial 15 din 02 Aprilie 1949 (M. Of. 15/1949)

DECRET nr. 131 din 1 aprilie 1949 pentru modificarea art. 309, 311, 312, 313 si 314 din codul civil EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 2 aprilie 1949

Prezidiul marii adunĂri naŢionale a republicii populare romane În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din constituţia republicii populare romane, vazand decizia consiliului de miniştri cu nr. 287 din 1 aprilie 1949, emite urmãtorul decret: articol unic art. 309, 311, 312, 313 şi 314 din codul civil vor avea urmãtorul cuprins: art. 309. - adoptiunea nu se poate face decât interesul celui adoptat. nu pot fi adoptati decât minorii. adoptiunea între soţi sau ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016