Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 216 din 20 mai 1949  pentru organizarea Radioficarii si Radiodifuziunii din Republica Populara Romana    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 216 din 20 mai 1949 pentru organizarea Radioficarii si Radiodifuziunii din Republica Populara Romana

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 23 mai 1949
În temeiul art. 44, pct. 2 şi 45 din Constituţia Republicii Populare Romane,
Vazand decizia Consiliului de Miniştri cu nr. 486 din 20 Mai 1949,
Emite urmãtorul decret:

TITLUL I
Dispoziţiuni generale

ART. 1
Dreptul de difuzare a graiului, muzicii, precum şi a imaginilor în televiziune prin mijlocirea undelor electrice transmise prin fir sau fãrã fir, aparţine Statului.
ART. 2
Exercitarea acestui drept este încredinţatã "Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune de pe lângã Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romane":
ART. 3
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune este persoana juridicã având sediul în Bucureşti.
ART. 4
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune are urmãtoarele sarcini:
a) De a contribui la realizarea politicii guvernului, prin alcãtuirea şi difuzarea de programe, în limba romana şi în limbile nationalitatilor conlocuitoare, de natura a educa, organiza şi mobiliza întregul popor muncitor pentru construirea socialismului în Republica Populara Romana.
b) De a promova şi rãspândi cultura în masele largi populare.
c) De a populariza dincolo de granite realizarile Republicii Populare Romane, în lupta sa pentru pace, democratie şi socialism.
d) De a controla toate programele alcãtuite de redactiile de pe lângã staţiile de emisie şi radioficare din Republica Populara Romana.
e) De a lua mãsuri pentru desvoltarea reţelei de emisie şi de recepţie prin fir şi fãrã fir, precum şi a studiourilor şi oricãror altor instalatiuni radiofonice pe întreg teritoriul Republicii Populare Romane.
f) De a sprijini şi organiza activitatea ştiinţificã în domeniul radioficarii, radiofoniei şi a televiziunii în colaborare cu Academia Republicii Populare Romane, Ministerul Învãţãmântului Public, Ministerul Artelor, Ministerul Industriei şi orice alte organe de Stat sau institutiunii.
g) De a coordona activitatea ministerelor şi tuturor organelor de Stat, a institutiunilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi asociaţiilor care construiesc, instaleaza, comercializeazã sau utilizeazã instalatiuni şi aparate de radio emisie şi recepţie de orice fel, precum şi accesoriile acestora.
h) De a reprezenta prin delegaţii sãi interesele Republicii Populare Romane în chestiunile de radiodifuziune, în forurile şi la conferinţele internaţionale de specialitate.
i) De a-şi alege colaboratorii dintre specialiştii cei mai calificaţi în toate domeniile de activitate precum literati, ziarişti, artişti, tehnicieni şi orice fel de colaboratori, prin derogare dela decretul nr. 86 din 7 Martie 1949 pentru reglementarea repartizãrii forţelor de munca şi de a stabili tariful de onorarii al colaboratorilor ocazionali.

TITLUL II
Funcţionarea

ART. 5
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune se compune dintr-un preşedinte şi 3-5 vicepreşedinţi numit prin decizia Consiliului de Miniştri, precum şi de încã 3-11 membri, numiţi de preşedintele comitetului.
ART. 6
Preşedintele Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune angajeazã valabil Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune. El reprezintã Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune în justiţie, în fãrã organelor puterii de Stat, centrale sau locale, precum şi fata de terţi. Preşedintele desemneazã pe locţiitorul sau în caz de lipsa. El poate delega oricãruia dintre membrii Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune o parte din atribuţiunile sale.
ART. 7
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune este singur în drept de a aproba difuzarea programelor elaborate de cãtre colaboratorii sãi.
ART. 8
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune are dreptul de a transmite din orice sala sau local public orice manifestare politica, culturalã, artisticã sau de interes obştesc fãrã nici un fel de plata din partea Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 9
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune are buget propriu, autonomie financiarã şi funcţioneazã pe baza principiului gospodãriei de sine stãtãtoare.
La începutul fiecãrui an, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, va prezenta Consiliului de Miniştri o dare de seama a activitãţii desfãşurate în anul expirat.
ART. 10
Dreptul de a instala posturi de emisie de radiodifuziune aparţine exclusiv Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 11
Pentru exploatarea obiectului sau Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune are dreptul de a aseza cabluri subterane şi de a construi linii aeriene proprii, pentru curenţi slabi şi curenţi tari de orice frecventa, precum şi a le da întrebuinţarea cerutã de nevoile sale. Pentru construirea şi folosirea acestor instalatiuni, circuite sau cabluri telegrafice, telefonice ori speciale de radio, sau alte asemenea, precum şi pentru protecţia acestora, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune beneficiazã de dispoziţiunile titlului III, cap. 4 din Legea din 25 Iunie 1936, pentru exploatarea Postelor, Telegrafelor şi Telefoanelor.
ART. 12
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune beneficiazã de dispoziţiile legii din 2 Martie 1931 pentru fixarea dreptului de folosinta a zonelor, platformelor şi drumurilor pentru instalatiuni telegrafice şi telefonice.
Pentru construirea şi folosirea instalaţiilor, circuitelor sau cablurilor, organele puterii de Stat, centrale sau locale, nu vor putea pretinde şi percepe nici o taxa, de nici o natura şi sub nici o forma.
Dispoziţiunile art. 66 din Legea din 25 Iunie 1938 pentru exploatarea Postelor, Telegrafelor şi Telefoanelor, nu sunt aplicabile Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune în ceea ce priveşte intreaga desvoltare radiofonica şi nici abonatilor şi solicitatorilor de posturi receptoare radiofonice.
ART. 13
Veniturile Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune provin din taxele de abonament, precum şi din alte surse cum sunt: comercializarea publicitãţii, spectacolele şi concertele radiodifuzate, editarea de publicaţiuni în legatura cu activitatea radiofonica, închirieri de cabluri şi alte asemenea operaţiuni.
Comercializarea publicitãţii nu va putea aduce în niciun caz atingere calitãţii programelor.
ART. 14
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune are dreptul sa încaseze dela cei care îşi instaleaza, pãstreazã sau folosesc un post receptor de radiodifuziune, dela acei care se ocupa cu comerţul de aparate şi materiale radio-electrice, precum şi dela constructorii sau dela acei care repara aparatele de radio, o taxa de înscriere şi preţul abonamentului potrivit tarifului radiofonic stabilit de el şi aprobat de Oficiul Central al Preţurilor. Acest tarif va fi înscris de Administraţia Postelor şi Telecomunicatiilor în tarifele sale.
Sunt scutiţi de plata taxelor de abonament:
a) Miniştrii, miniştrii adjuncţi, şeful, subsefii, şi şefii de secţie din Marele Stat Major, directorul general al militiei, comandantul militiei capitalei, preşedinţii Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare judeţene şi comandantii militiilor judeţene, pentru aparatele de radio recepţie folosite numai la cabinetele respective.
b) Salariaţii şi pensionãrii Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
c) 500 muncitori care s-au distins în producţie propuşi de Confederatia Generalã a Muncii. Scutirea este valabilã timp de un an.
d) Orbii şi invalizii de rãzboi clasati cu peste 80% procent de invaliditate, care vor produce certificatele doveditoare în acest scop, pentru aparatele de radio recepţie folosite numai la domiciliu şi pentru uzul lor personal.
Taxele pentru aparatele de radio-recepţie folosite numai la domiciliu de cãtre invalizii de rãzboi cu procent de invaliditate dela 20-80%, se reduce la jumãtate.
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune va putea sa acorde şi alte scutiri şi reduceri de taxe de abonament, pentru motive bine întemeiate.

TITLUL III
Drepturile şi îndatoririle populaţiei

CAP. 1
Condiţiuni pentru instalarea şi folosirea posturilor de recepţie

ART. 15
Nimeni nu poate instala, pãstra, vinde, folosi sau construi un post receptor, difuzoare pentru recepţie prin fir şi staţii de amplificare, decât în baza unei prealabile autorizaţii scrise din partea Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
Nimeni nu poate face comerţ, nimeni nu poate repara sau construi aparate sau materiale radio-electrice în scop comercial, decât în baza unei autorizaţii scrise a Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
Prin post receptor se înţelege aparatul receptor propriu zis, în stare de funcţiune sau descompletat.
ART. 16
Autorizaţia se obţine la cererea scrisã pe formularul tip ce va fi adresatã de solicitant Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, fie direct, fie prin mijlocirea serviciilor P.T.T. Cererea va fi însoţitã de taxa de înscriere şi costul abonamentului prevãzut în tariful radiofonic, înscris în tarifele P.T.T. pentru categoria aparatului întrebuinţat şi destinaţia ce i se da. Abonamentul este annual, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune având facultatea de a-l incasa semestrial, trimestrial sau la alte intervale.
ART. 17
Autorizaţia este personalã şi netransmisibila. Ea nu conferã abonatului dreptul de folosinta asupra aparatului sau difuzorului, decât numai la domiciliul şi cu destinaţia indicatã pe ea şi pentru intervalul de timp pentru care a plãtit abonamentul. Orice schimbare a domiciliului abonatului va trebui anunţatã Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, prin scrisoare recomandatã sau prin alte mijloace ce se vor prevedea în mod expres de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune. Pentru schimbarea categoriei sau destinaţiei aparatului de recepţie sau a difuzorului, abonatii vor trebui sa se adreseze în prealabil Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, direct, sau prin intermediul Oficiului poştal din raza unde domiciliazã, achitand diferenţa taxelor de abonament pentru a obţine o noua autorizaţie de funcţionare.
Autorizaţia odatã obţinutã stabileşte raporturi contractuale între abonat şi Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, şi obliga pe abonati la plata regulatã şi anticipata a costului abonamentului la epocile stabilite de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 18
Plata abonamentului se va face la alegerea Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, direct la casieria sa, la Oficiile poştale sau la domiciliul abonatului, eliberandu-se chitanţe tip ale Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, singurele valabile.
ART. 19
Neplata abonamentului la termenele fixate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, atrage deplin drept o majorare de 30% asupra sumei datorate.
Creanta restanta astfel majoratã este consideratã certa, lichidã şi exigibilã pe baza debitului rezultat din evidenta ţinuta de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, constituind un titlu definitiv în favoarea acestuia. Majorarea de mai sus se aplica şi despãgubirilor civile, amenzilor şi tuturor sumelor neachitate la timp. Creanta astfel majoratã are acelaşi caracter de titlu definitiv.
Debitele creanţelor astfel definite în alineatele de mai sus, vor fi puse în urmãrire de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, care are dreptul de a urmãri pe debitori prin agenţii sãi de urmãrire, autorizaţi în acest scop şi care au calitatea şi competenta agentului fiscal. Aceştia vor putea proceda la facerea somatiilor fata de debitor, înfiinţarea de popriri, sechestre şi vânzarea mobilelor sechestrate prin licitaţie publica.
În cazul când debitorul nu-şi va achitã suma datoratã în termen de 10 zile dela primirea somaţiei de plata, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, prin prepuşii sãi, va proceda la înfiinţarea sechestrelor, pana la concurenta sumelor datorate, pe averea mobila aflatã în locuinta debitorului, inclusiv asupra aparatelor şi materialelor radio-electrice ce au fãcut obiectul unor mãsuri de confiscare, potrivit prevederilor art. 33 din prezentul decret.
Aplicarea sechestrului se va face prin încheierea de proces-verbal, semnat de agentul de urmãrire al Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, de debitor, sau de o persoana din familia sau serviciul debitorului.
În cazul când se refuza de cãtre debitor, sau de persoana care asista la sechestru a semna procesul-verbal, sau nu se poate semna din nestiinta de carte, procesul-verbal se va afişa, fãcându-se menţiune în acest sens de cãtre agentul de urmãrire, în cuprinsul procesului-verbal. Obiectele declarate ca sechestrate şi specificate în procesul-verbal, vor fi lãsate pe loc pana la vânzare, trecând de drept în custodia debitorului.
ART. 20
Dacã agentul de urmãrire va intampina rezistenta, va cere concursul organelor forţei publice, care sunt obligate a rãspunde la apelul agentului de urmãrire şi a semna procesele-verbale de sechestru, dresate cu aceasta ocazie. Aceste obligaţiuni constituie un serviciu legalmente datorat.
ART. 21
În cazul când în termen de 10 zile dela aplicarea sechestrului, debitorul nu-şi va achitã datoria, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune va dispune ţinerea licitaţiei publice pentru vânzarea obiectelor sechestrate în acest scop. Cu cel puţin 3 zile înainte de termenul fixat pentru vânzare, agentul de urmãrire al Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, va face publicaţia de vânzare, prin afişarea la domiciliul debitorului.
Licitaţia va avea loc în zilele de lucru, la domiciliul debitorului, aceasta fãcându-se de agentul de urmãrire al Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, în prezenta unui reprezentant al Militiei, sau numai în prezenta a doi martori, care vor semna procesul-verbal încheiat de agent.
Pentru intreaga operaţie a vânzãrii, se va dresa un proces-verbal în dublu exemplar, dintre care unul va fi înaintat Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, iar altul se va lasa debitorului.
Acest proces-verbal va fi semnat de cãtre agentul de urmãrire, de reprezentantul Militiei, sau de martori, dupã caz, şi de debitor sau reprezentantul sau. Imposibilitatea semnãrii sau refuzul, se vor consemna în procesul-verbal.
Pentru suma urmãritã şi acoperitã, prin rezultatul licitaţiei, se va inmana debitorului chitanţa tip a Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, iar sumele prisosite din preţul obţinut la licitaţie, se vor inmana debitorului specificându-se în procesul-verbal încheiat. În caz de refuz din partea debitorului sau reprezentantului sau, suma va fi consemnatã la Oficiul poştal respectiv, pe seama şi la dispoziţia sa.
ART. 22
Pentru asigurarea şi executarea creanţelor, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, prepuşii şi agenţii sãi de urmãrire vor infiinta popriri în mâinile terţilor, pana la o treime din salariile, pensiile şi orice alte sume de bani ce ar avea de primit abonatii debitori, fãrã nici o excepţie cu privire la calitatea lor de salariaţi publici, particulari sau pensionari de orice fel.
Popririle se vor infiinta printr-un proces-verbal, fãrã somaţie şi fãrã a mai fi supuse la formalitatea validãrii.
ART. 29
Contestaţia la urmãrire se va face pana în preziua termenului fixat pentru vânzare, cu obligaţia pentru debitor sau terţ, ca odatã cu introducerea contestaţiei, sa depunã la grefa recipisa dela Oficiul poştal respectiv, doveditoare ca intreaga suma urmãritã s-a consemnat pe numele şi la dispoziţia Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
Oficiile poştale sunt obligate a emite, pentru primirea sumelor consemnate, chitanţe tip Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune. În cazul în care contestatorul nu va depune recipisa pentru consemnarea sumei, instanţele judecãtoreşti nu vor fixa termen de judecata contestaţiilor introduse şi nici nu le vor da curs, ele fiind nule de drept. Averea sechestrata nu poate fi scoasa de sub sechestru în beneficiul terţilor, decât în baza dovezilor de proprietate cu data certa anterioarã sechestrului.
Admiterea contestaţiilor la urmãririle fãcute nu da dreptul la daune impotriva Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 24
Desfiinţarea raportului contractual între abonati şi Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, prevãzute de art. 17 din acest decret, se face prin denunţarea autorizaţiei de cãtre abonat în condiţiunile stabilite de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 25
În caz de denunţare a autorizaţiei, abonatul este obligat sa desfiinteze de îndatã postul de recepţie, inlaturand instalaţiile componente şi dând Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune o declaraţie scrisã sub luare de dovada, prin care confirma ca a desfiinţat postul şi nu-l va mai folosi înainte de a obţine o noua autorizaţie.
Acei ce se folosesc de dispoziţiunile art. 24, sunt obligaţi sa plãteascã costul abonamentului pana la finele trimestrului în care au fãcut declaraţia de denunţare.
ART. 26
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune va putea face oricând recensãmântul aparatelor de recepţie şi al difuzoarelor, precum şi al posesorilor lor, fie prin autoritãţile administrative sau de militie, fie prin organele sale de control.
Proprietarii imobilelor de raport sau prepuşii lor sunt obligaţi la cererea Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune sa completeze pe loc în mod exact, chestionarul formular, ce li se prezintã, indicând persoanele ce locuiesc în imobil şi folosesc aparatele de recepţie sau difuzoare.
ART. 27
Vânzarea, revânzarea, construirea, repararea şi transmiterea în orice mod a aparatelor şi materialelor radio-electrice, nu se poate face decât dacã cumpãrãtorul sau beneficiarul poseda autorizaţia prevãzutã în prezentul decret.
Întreprinderile comerciale de Stat şi particulare, constructorii şi reparatorii de aparate şi materiale radio-electrice, sunt obligaţi sa ţinã un registru tip de vânzãrile şi reparatiunile efectuate şi sa trimitã lunar, extrase complete Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 28
Persoanele, altele decât cele indicate în articolul precedent, nu vor putea transmite aparatele de recepţie sau difuzoarele fãrã autorizaţia Consiliului Sindical Judeţean.
ART. 29
Oricine poseda, foloseşte sau exploateazã aparate radio-electrice, aparate, maşini, vehicule, instalaţii electrice sau radio electrice de orice fel, uzine şi în general orice obiecte producãtoare de perturbatiuni electrice, este obligat a le utila în timpul prevãzut în Instrucţiunile publicate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, cu dispozitivele necesare pentru a anihila, inlatura sau reduce perturbatiunile electrice dãunãtoare auditiilor radiofonice. Prin perturbatiuni electrice dãunãtoare auditiilor radiofonice, se înţeleg acele al cãror nivel este superior valorilor de perturbatiuni determinate prin Instrucţiuni ale Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 30
Nu vor fi produse sau puse în comerţ, vândute, cumpãrate sau transmise cu orice titlu şi sub orice forma şi nici folosite sau exploatate, oricare din obiectele arãtate la articolele de mai sus, dupã expirarea termenelor prevãzute în Instrucţiunile Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, fãrã ca aceste obiecte sa fie prevãzute cu dispozitivele necesare pentru a anihila, inlatura sau reduce la valorile prescrise perturbatiunile electrice, dãunãtoare auditiilor radiofonice.

CAP. 2
Îndatoririle P.T.T.

ART. 31
O cota de 6% din veniturile brute provenite din taxele de înscriere, taxa abonamentului şi despãgubirile civile, se va atribui P.T.T., pentru serviciile ce va presta pentru Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, dupã cum urmeazã:
a) Sa primeascã dela solicitator prin intermediul serviciilor sale cererile de autorizare-abonament, odatã cu încasarea taxelor de înscriere şi costul abonamentului;
b) Sa remitã autorizaţiile pentru funcţionarea aparatelor de recepţie emisie de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune abonatilor sãi;
c) Sa încaseze dela abonati la domiciliul acestora, prin factorii postali, la datele fixate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune şi pe chitanţele tip ale acestuia, taxele de abonament;
d) Sa încaseze dupã indicaţiile Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, sumele cuvenite Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, rezultate din intrarea în legalitate a contravenientilor, sumele datorate de abonati cu titlu de restanta de abonament, despãgubirile civile şi amenzile;
e) Sa facã operaţiunile prevãzute de art. 17, 23, 25, 40, 45 şi 48 din prezentul decret;
f) Sa colaboreze prin functionarii sãi cu ofiţerii de Militie Judiciarã şi cu organele de control ale Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, pentru constatarea contravenţiilor la prezentul decret;
g) Sa expedieze corespondenta de serviciu a Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune cu oficiile poştale din ţara şi cu abonatii, prin intermediul unui oficiu poştal, înfiinţat pe lângã Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, care va fi condus de un diriginte, funcţionar P.T.T., având ca ajutoare numãrul de funcţionari necesari, puşi la dispoziţie de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune;
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, va suporta toate cheltuielile de funcţionare ale acestui oficiu.
h) Sa deconteze drepturile cuvenite Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune din sumele încasate pentru Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
Operaţiunile de decontare a încasãrilor fãcute de P.T.T. pentru Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, se vor face pentru fiecare luna expiratã pana la finele lunii ce urmeazã.
Pana la completa lichidare a încasãrilor lunei expirate, P.T.T. prin oficiile sale, va vãrsa zilnic la Casa de Economii, Cecuri şi Consemnaţiuni în contul Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, o cota de 80% din valoarea totalã a încasãrilor fãcute de oficiu, pentru Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
Restul de 20% din aceste încasãri se va lichidã la încheierea decontului lunar;
i) Sa prevadã la fiecare oficiu poştal un ghiseu aşezat la loc vizibil, astfel ca publicul sa poatã avea acces, pentru operaţiunile în legatura cu plata abonamentului şi celorlalte sume cuvenite Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, precum şi cu obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a posturilor de radio recepţie, sau orice alta mutaţie în legatura cu abonatii Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune;
j) Sa dea organelor sale instrucţiunile necesare pentru ca la prezentarea delegaţilor Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, împuterniciţi special de cãtre P.T.T. şi Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, aceştia sa se poatã documenta asupra bunului mers al operaţiunilor de radio, în legatura cu administrarea abonamentelor şi încasãrilor fãcute.
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, va putea delega la oficiile poştale agenţi de urmãrire cu misiunea de a urmãri pe restantierii sãi, a încheia actele de contravenţie clandestinilor radiofonici, în conformitate cu dispoziţiunile cuprinse în art. 37 din prezentul decret şi a incasa sumele datorate de cãtre abonatii restantieri şi contravenienti radiofonici.
Toate imprimatele necesare oficiilor poştale pentru exercitarea serviciilor cerute de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, vor fi puse la dispoziţia lor de cãtre Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune.

TITLUL IV
Sancţiuni şi procedura referitoare la infracţiunile radiofonice

CAP. 1
Sancţiuni

ART. 32
Acela care fãrã autorizaţia legalã construieste sau instaleaza posturi de emisie, ori difuzeazã prin mijlocirea undelor electrice, prin fir sau fãrã fir, graiul, muzica sau imaginile în televiziune, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã dela 1-12 ani şi amenda dela 10.000-200.000 lei. Dacã prin aceasta infracţiune se aduce atingere securitãţii Statului, sau ordinei social-economice, stabilite de Constituţia Republicii Populare Romane, pedeapsa va fi munca silnica de la 5-25 ani, şi confiscarea averii.
În ambele cazuri instalatiunile care au servit la sãvârşirea infracţiunii, se vor confisca în favoarea Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 33
Se pedepseşte cu amenda civilã în folosul Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, egala cu de 30 ori taxa de înscriere şi confiscarea aparatului recepţie, acela care fãrã a avea autorizaţie legalã, sau în virtutea unei autorizaţii ce aparţine unei alte persoane, ori în baza unei autorizaţii expirate prin neplata abonamentului, sau denuntate, instaleaza, foloseşte sau pãstreazã la domiciliu, sau în orice local vreun aparat de radio recepţie, sau instaleaza, ori foloseşte difuzoare pentru ascultarea programelor de radio. În toate cazurile contravenientul va mai fi obligat sa plãteascã Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune cu titlu de despãgubiri civile, o suma egala cu indoitul abonamentului anual în vigoare la acea data pentru categoria respectiva.
ART. 34
Acela care foloseşte aparatul receptor, sau difuzorul în alte condiţii, decât cele specificate în autorizaţie, se pedepseşte dupã cum urmeazã:
a) Cu amenda civilã dela 200-2.000 lei, dacã contravenţia consta în neanuntarea de cãtre abonat în termen de o luna a schimbãrii domiciliului sau;
b) Cu amenda civilã egala cu de zece ori diferenţa costului de abonament anual prevãzut în tarif, dacã contravenţia consta în schimbarea neanuntata a categoriei aparatului sau destinaţiei postului de radio recepţie. În acest caz contravenientul va mai fi obligat sa plãteascã Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune cu titlu de despãgubiri civile indoitul diferenţei abonamentului anual prevãzut în tarif, dela postul autorizat la categoria şi destinaţia realã.
ART. 35
Acei care contravin la prevederile art. 26 şi 28 din prezentul decret, se vor pedepsi cu amenda civilã dela 1.000-10.000 lei.
Pedeapsa contravenţiei dela art. 27 va fi amenda civilã dela 10.000-100.000 lei, dacã faptul este sãvârşit de cãtre o Întreprindere Comercialã de Stat sau particularã, sau un constructor de aparate de materiale radio-electrice.
Odatã cu aplicarea amenzii civile, contravenientul va fi obligat sa plãteascã Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune cu titlu de despãgubiri civile, o suma egala cu indoitul taxelor de abonament anual fixat pentru categoria "post cu lampi la domiciliu".

CAP. 2
Constatarea infracţiunilor

ART. 36
Constatarea abaterilor dela dispoziţiunile art. 32, se face de orice ofiţer de Militie Judiciarã, prin încheierea de proces verbal, care se va inainta prin Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune Parchetului Tribunalului locului unde s-a comis infracţiunea pentru a se deschide acţiune publica.
ART. 37
Constatarea contraventiunilor prevãzute de art. 33, 34 şi 35, sancţionate prin amenzi civile, va fi facuta prin procese verbale dresate de:
a) Ofiţerii de Militie Judiciarã în cadrul competentei lor teritoriale;
b) Ofiţerii de Militie Judiciarã ai Comisariatului special ce funcţioneazã pe lângã Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune pe întreg teritoriul tarii;
c) Salariaţii Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, împuterniciţi special de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune pentru a face asemenea constatãri.
Procesele verbale vor fi adresate de cei mai sus arãtaţi în prezenta unui martor asistent.
ART. 38
Procesele verbale care constata aceste contraventiuni vor conţine:
a) Ziua, luna, anul, locul descoperirii contraventiunii şi dresarii procesului verbal;
b) Numele, pronumele şi calitatea persoanelor care au constatat contraventiunea şi ale martorilor asistenţi, precum şi semnãturile lor;
c) Faptul care constituie contraventiunea;
d) Numele şi pronumele contravenientului, semnatura sau menţiunea de absenta, refuz, nestiinta de carte, sau alta imposibilitate materialã de a semna.
e) Declaraţiunea contravenientului sau menţiunea de refuz, sau alta imposibilitate materialã de a o da.
Prin dispozitiv se vor aplica amenda şi despãgubirile civile prevãzute pentru contraventiunea comisã.
ART. 39
Pentru exercitarea dreptului lor de control şi de constatare a contraventiunilor, organele prevãzute de art. 36 şi 37 vor putea face descinderi cu perchezitii domiciliare pana la ora 21 fãrã prealabilã autorizare a parchetului.
În caz de împotrivire se va proceda conform dreptului comun.
Dispoziţiunile de mai sus nu se aplica localurilor publice de orice natura, magazinelor, salilor publice şi altor asemenea localuri.
ART. 40
Procesele verbale se vor dresa în dublu exemplar în conformitate cu prevederile art. 92, alin. 1-6 incl. şi 8 din Codul de procedura civilã, un exemplar fiind lãsat contravenientului.
Procesul verbal rãmas în mana organului care a constatat contravenţia va fi înaintat Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune prin oficiul poştal respectiv.
ART. 41
Dacã în termen de 10 zile libere, socotite dela data încheierii procesului verbal de contravenţie, contravenientul achitã, fie la casieria Oficiului P.T.T. respectiv, fie la casieria Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, despãgubirile civile la care a fost obligat prin procesul verbal şi îndeplineşte formalitãţile de autorizare, va fi scutit de amenda şi se va reveni asupra confiscãrii aparatului de recepţie. Înscrierea contravenientului printre abonatii Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune se va face dela întâi ale lunii urmãtoare constatãrii contraventiunii, dela care data va fi obligat sa achite abonamentul prevãzut de tarif.
ART. 42
Dacã în termen de 10 zile libere, contravenientul nu intra în legalitate, va fi urmãrit pe calea executãrii silite, conform procedurii stabilite în prezentul decret pentru toate sumele menţionate în procesul verbal de contravenţie. Dacã, dupã expirarea termenului de intrare în legalitate, contravenientul continua a pãstra sau folosi aparatul de recepţie sau difuzorul, organele de control vor putea dresa un nou proces verbal de contravenţie ca o constatare deosebita.
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune este singurul în mãsura a aprecia şi dispune asupra situaţiilor în care, pentru cazul de forta majorã sau alte împrejurãri, contravenţii nu au putut fi urmãtori cu plata şi a admite astfel intrarea lor în legalitate şi dupã expirarea celor 10 zile libere dela data dresarii procesului verbal. De asemenea, va putea aprecia şi dispune asupra anulãrii autorizaţiilor şi a restantelor datorate în afarã termenelor stabilite prin art. 24 şi 25 din acest decret.
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune poate aprecia şi dispune asupra veracitatii situaţiilor de fapt menţionate în procesele verbale de contravenţie, asupra aplicãrii tarifului radiofonic, asupra situaţiei abonatilor radiofonici asa cum rezulta din evidenta sa şi, în funcţie de aceste restabiliri poate modifica şi dispozitivele proceselor verbale de contravenţie dresate, precum şi quantumul sumelor datorate de cãtre restantieri cu titlul de abonament restant şi majorãri, precum şi asupra eşalonãrii plãţii sumelor arãtate în dispozitivele proceselor verbale.
ART. 43
Denuntatorii şi instrumentatorii contraventiunilor la prezentul decret au dreptul, împreunã, la o prima de maximum 30% din sumele încasate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune. Aceasta prima se va distribui conform normelor fixate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune.

CAP. 3
Cai de atac

ART. 44
Contra procesului verbal pentru constatãrile contraventiunilor prevãzute la art. 33, 34 şi 35 din acest decret se poate face apel în termen de 10 zile libere de la data încheierii procesului verbal, la judecãtoria populara a locului contraventiunii.
Pentru Municipiul Bucureşti se alege competenta Judecãtoriei Populare VIII Bucureşti.
ART. 45
Petitiunea de apel va fi însoţitã de procesul verbal de contravenţie lãsat contravenientului conform art. 40 din acest decret şi va conţine:
a) Numele şi prenumele, domiciliul sau resedinta apelantului.
b) Motivele de apel.
c) Toate probele de care se serveşte, cu arãtarea numelui, prenumelui şi domiciliile martorilor dacã sunt propuşi.
d) Recipisa constatatoare ca s-a consemnat pe numele şi la dispoziţia Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune la oficiul poştal respectiv, 50% din amenzile şi despãgubirile civile prevãzute în dispozitivul procesului verbal.
ART. 46
Judecata se va urma conform procedurii civile, cu derogarile arãtate în prezentul decret.
Pentru lipsa martorilor, judecata nu va acorda decât o singura amânare, care nu va trece de 30 zile.
În caz de neprezentare a martorilor la a doua chemare, instanta va judeca apelul.
Apelul se va respinge ca nesusţinut în cazul neprezentarii contravenientului.
Admiterea apelului contra procesului-verbal de contravenţie nu da drept la daune contra Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 47
Hotãrârea judecãtoriei poate fi atacatã cu recurs la tribunal în termen de 15 zile de la pronunţare dacã partea a fost prezenta, sau dela comunicare dacã a fost lipsa. Instanta de Casare va judeca pricina în fond dacã a admis recursul.

CAP. 4
Executare

ART. 48
Amenzile şi despãgubirile civile aplicate prin procesele verbale şi rãmase definitive vor fi încasate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune în folosul sau pe calea executãrii silite, prevãzutã de prezentul decret.

TITLUL V
Sancţiuni şi procedura referitoare la combaterea perturbatiilor electrice dãunãtoare auditiilor radiofonice

CAP. 1
Sancţiuni

ART. 49
Acei care nu se vor conformã dispoziţiunilor art. 29 şi 30 din decretul de fata, se sancţioneazã:
a) Cu amenda civilã dela 500-10.000 lei, dacã perturbatiunea este produsã de aparate de uz casnic, aparate radio-electrice, medicale sau de vehicule ce vor fi calificate şi clasificate prin instrucţiunile publicate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune şi
b) Cu amenda civilã dela 5.000-100.000 lei dacã perturbatiunea provine dela aparate şi maşini industriale şi comerciale asa dupã cum vor fi calificate şi clasificate prin instrucţiunile publicate de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
Dacã contravenienţii nu se conformeazã în termen de doua luni dela condamnarea definitiva, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, este în drept ca pe calea ordonanţei prezidiale sa ceara judecãtoriei populare încetarea functionarii aparatelor şi instalatiunilor de orice fel care au produs perturbatiile.
Executarea acestei ordonanţe se va face prin portareii tribunalului local unde s-a sãvârşit contravenţia, iar în comunele rurale, prin organele locale ale puterii de Stat.
ART. 50
Contravenienţii sancţionaţi conform articolului de mai sus beneficiazã de reducerea la jumãtate a sancţiunii devenitã executorie prin îndeplinirea formalitãţilor prevãzute de art. 52, al. 3 dacã în termen de 10 zile dela comunicarea prevãzutã de art. 52 achitã la orice oficiu poştal sau la casieria Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune jumãtate din amenda rãmasã executorie. Sumele se vor consemna la dispoziţia Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune eliberandu-se chitanţa tip a acestuia.
Nu beneficiazã de dispoziţiunile acestui articol acei care au declarat apel, potrivit art. 53 din prezentul decret.

CAP. 2
Constatare şi cai de atac

ART. 51
Contraventiunea de perturbatie a auditiilor radiofonice se constata prin încheiere de proces verbal dresat de cãtre un ofiţer de militie judiciarã, împreunã cu un delegat al Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, care va trebui sa aibã titlu de inginer sau specialist radio-tehnician.
ART. 52
Procedura de urmat pentru instrumentarea acestor contraventiuni, este aceea prevãzutã la art. 39 şi 40 din acest decret, iar procesul-verbal va trebui sa îndeplineascã condiţiunile art. 38 din prezentul decret.
Aceste procese-verbale astfel dresate, vor fi aprobate de cãtre Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, prin organele sale delegate, având dreptul de apreciere asupra dispozitivului procesului-verbal.
Odatã îndeplinitã aceasta formalitate, procesele-verbale devin executorii fapt, ce se comunica contravenientului prin scrisoare recomandatã cu aviz de primire, care va face dovada inmanarii procesului-verbal.
ART. 53
În termen de 10 zile libere dela data inmanarii procesului-verbal facuta conform art. 52, contravenientul va putea face apel la Judecãtorie. Apelul nu suspenda executarea, decât în baza depunerii sumelor, conform art. 45, lit. d, din acest decret pe seama Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, recipisa depunându-se odatã cu cererea de suspendare a executãrii. Suspendarea executãrii nu va opera decât pe baza adresei judecãtoriei populare, sesizatã cu judecarea apelului şi confirmarea depunerii sumei. Odatã cu citarea Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, se vor comunica acestuia copie dupã petiţia şi motivele apelului sub sancţiunea nulitãţii procedurii.
ART. 54
Dacã în termen de 10 zile dela comunicarea facuta conform art. 52, contravenientul nu va achitã amenda la casieria Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune sau la oficiul poştal respectiv în condiţiunile art. 50, Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, va proceda la executarea silitã, prin agenţii sãi de urmãrire, potrivit dispoziţiunilor prevãzute de art. 19, 20, 21 şi 22 din acest decret.

TITLUL VI
Dispoziţiuni finale şi transitorii

ART. 55
Clãdirile ce se vor construi cu cel puţin 3 etaje afarã de parter, vor fi prevãzute cu cablu special pentru instalatia de antena centrala. Clãdirile ce se vor construi, destinate producţiei, locuinţelor obşteşti, precum: spitale, cãmine şi alte asemenea, sau locuintele cu cel puţin 10 camere, vor fi prevãzute cu circuite destinate difuzoarelor pentru recepţie prin fir.
Planurile de construcţie supuse aprobãrii Consiliilor sau Sfaturilor Populare locale, trebuie sa conţinã prevederile de mai sus.
ART. 56
Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune, este scutit de plata oricãror taxe, supra taxe şi fonduri ce se percep la impozitul materialelor necesare desvoltarii şi exploatãrii diferitelor sale servicii.
ART. 57
Descãrcarea de gestiune se va da Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune, de Consiliul de Miniştri, pe baza bilanţului şi contului de profit şi pierdere, încheiat la finele fiecãrui an.
ART. 58
Planurile pentru desvoltarea Radioficarii şi Radiodifuziunii, se vor întocmi de Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune şi vor fi înaintate direct Comisiei de Stat a Planificarii.
ART. 59
Toate actele şi contractele Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune prevãzute cu semnatura şi sigiliul organelor sale competente, au puterea actelor autentice.
Transcrierea sau înscrierea acestor acte, se va face în cererea Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune înaintatã tribunalului, notarului sau judecãtorului de carte funciarã, fãrã a fi nevoie de prezenta pãrţilor semnatare.
ART. 60
Întregul activ şi pasiv al Societãţii Romane de Radiodifuziune cu toate drepturile şi îndatoririle de orice fel, trec prin efectul prezentului decret, asupra Comitetului pentru Radioficare şi Radiodifuziune.
ART. 61
Legea din 15 August 1949, pentru reorganizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii, se abroga.
ART. 62
Prezentul decret intra în vigoare pe data publicãrii lui în Buletinul Oficial al Republicii Populare Romane.

C.I.PARHON

MARIN FLOREA IONESCU

Preşedintele Consiliului
de Miniştri,
Dr. Petru Groza

Ministrul justiţiei,
A. Bunaciu

--------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016