Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 853 din 18 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 853 din 18 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 853 din 18 Decembrie 2008 (M. Of. 853/2008)

1. RECTIFICARE nr. 37 din 26 februarie 2000 referitor la Decretul nr. 37/2000 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de erou-martir al revoluţiei române din decembrie 1989 şi a titlului de luptãtor pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 100 şi 100 bis din 7 martie 2000, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la anexa nr. 2, la poziţia nr. 7.685 - chirilĂ ioan, la coloana "data naşterii", în loc de: "11/26/57" se va citi: "10/26/57". ...

2. RECTIFICARE nr. 226 din 30 noiembrie 1992 referitoare la Decretul nr. 226/1992 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

La decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de "erou-martir al revoluţiei române din decembrie 1989", a titlului de "luptãtor pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989" şi a medaliei "revoluţia românã din decembrie 1989", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 41 din 24 februarie 1993, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la anexa nr. 3,"titlul de «luptãtor pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989» la «club 22 tv», în loc de: "petrache ilie marin" se va citi: "petrache marin dorin". ...

3. REGULAMENT ELECTORAL din 15 noiembrie 2008 al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) membrii consiliilor colegiilor judeţene, respectiv cei ai consiliului colegiului medicilor dentişti din municipiului bucureşti, membrii comisiilor de cenzori, precum şi reprezentanţii în adunarea generalã naţionalã a colegiului medicilor dentişti din românia se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre membrii fiecãrui colegiu întruniţi în adunãri generale locale de alegeri. (2) membrii biroului executiv naţional al colegiului medicilor dentişti din românia şi membrii comisiei de cenzori de la nivelul colegiului medicilor dentişti din românia se aleg prin vot direct, ...

4. DECIZIE nr. 10 din 15 noiembrie 2008 privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În temeiul art. 500, 502, art. 516 alin. (1) şi al art. 525 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul naţional al colegiului medicilor dentişti din românia decide: art. 1 se aprobã regulamentul electoral al colegiului medicilor dentişti din românia, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie. art. 2 alegerile parţiale pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi a celei de secretar general ai colegiului medicilor dentişti din românia pentru perioada 2009-2011 se vor ...

5. DECIZIE nr. 14 din 18 februarie 2008 privind examinarea recursului in interesul legii, in vederea interpretarii unitare a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecatorilor, personalului auxiliar de specialitate, functionarilor publici, categorii de personal care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca, precum si personalului contractual din cadrul instantelor si parchetelor. EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE - PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Dosar nr. 69/2007 sub preşedinţia domnului prof. univ. dr. nicolae popa, preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, secţiile unite ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, în vederea interpretãrii unitare a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, cu modificãrile şi completãrile ...

6. DECIZIE nr. 13 din 18 februarie 2008 privind examinarea recursului in interesul legii, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 162 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 114 din Codul penal, in cazul scoaterii de sub urmarire penala a invinuitului sau inculpatului EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE - PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Dosar nr. 73/2007 sub preşedinţia domnului prof. univ. dr. nicolae popa, preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, secţiile unite ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 162 din codul de procedurã penalã, cu referire la art. 114 din codul penal, în cazul scoaterii de sub urmãrire ...

7. ORDIN nr. 6.020 din 24 noiembrie 2008 privind aprobarea Programei pentru definitivare in invatamant la Limba si literatura romana si universala pentru copii - educatoare in gradinitele cu predare in limbile minoritatilor, Programei pentru definitivare in invatamant la Limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii limbii si literaturii romane la clasele cu predare in limbile minoritatilor - institutori/invatatori, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii activitatilor de limba romana - educatoare in gradinitele cu predare in limbile minoritatilor, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii limbii si literaturii romane la clasele cu predare in limbile minoritatilor - institutori/invatatori EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În baza prevederilor art. 34 alin. (5), art. 35 alin. (2) şi ale art. 37 alin. (8) din legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 141 lit. (o) din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã, începând ...

8. ORDIN nr. 1.525 din 27 noiembrie 2008 privind ridicarea suspendarii, retragerea notificarii si prelungirea valabilitatii notificarii la Comisia Europeana a unor organisme care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În baza constatãrilor şi propunerilor prevãzute în rapoartele de supraveghere nr. 638/2008 şi nr. 640-658/2008 ale consiliului tehnic permanent pentru construcţii, întocmite în conformitate cu prevederile art. 29 din hotãrârea guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii, republicatã, şi cu prevederile art. 26 din procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, aprobatã prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificãrile ulterioare, precum şi în baza proceselor-verbale nr. 37-39 din 20 noiembrie 2008 ale comisiei de recunoaştere şi desemnare în ...

9. PROTOCOL DE MODIFICARE din 25 octombrie 2007 a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind calatoriile reciproce ale cetatenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Guvernul româniei şi guvernul republicii turcia, denumite în continuare pãrţi contractante, dorind sã dezvolte în continuare relaţiile dintre cele douã state şi sã reglementeze un regim al cãlãtoriilor pentru cetãţenii celor douã state, care sã ia în considerare legislaţia comunitarã relevantã, au cãzut de acord sã modifice acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia privind cãlãtoriile reciproce ale cetãţenilor lor, semnat la bucureşti la 17 februarie 2004, denumit în continuare acord, dupã cum urmeazã: i. la articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: "(1) cetãţenii statelor ...

10. HOTARARE nr. 1.640 din 10 decembrie 2008 pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind calatoriile reciproce ale cetatenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã protocolul semnat la bucureşti la 25 octombrie 2007, de modificare a acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia privind cãlãtoriile reciproce ale cetãţenilor lor, semnat la bucureşti la 17 februarie 2004, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 335/2004 . ...

11. METODOLOGIE din 10 decembrie 2008 de rambursare de catre Ministerul Sanatatii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate in cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania, finantate din fonduri nerambursabile EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Art. 1 suma necesarã acoperirii plãţii tva aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţarã sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea hiv/sida şi tuberculozei în românia, cu finanţare nerambursabilã de la fondul global de combatere a hiv/sida, tuberculozei şi malariei, implementate de unitatea de management al proiectelor fondului global, precum şi de fundaţia romanian angel appeal, denumite în continuare implementatori, se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sãnãtãţii publice. art. 2 (1) rambursarea tva aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţarã sau importate în nume propriu ori ...

12. ORDIN nr. 2.008 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de catre Ministerul Sanatatii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate in cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania, finantate din fonduri nerambursabile EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În vederea stabilirii mecanismului de rambursare, din bugetul statului, a tva aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţarã sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea hiv/sida şi tuberculozei în românia, cu finanţare nerambursabilã de la fondul global de combatere a hiv/sida, tuberculozei şi malariei, vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale buget şi credite externe nr. e.n. 12.730/2008, având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sãnãtãţii publice, a sumelor necesare acoperirii plãţii tva aferente bunurilor ...

13. HOTARARE nr. 1.627 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 16 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordãrii sprijinului financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunãtãţirilor funciare şi al organizãrii şi sistematizãrii teritoriului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 125/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã activitãţile pentru care se acordã sprijin financiar în anul 2009 beneficiarilor prevãzuţi la art. 8 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2006 ...

14. ORDIN nr. 245 din 12 decembrie 2008 privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Având în vedere art. 15 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modifiãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, precum şi al deciziei primului-ministru nr. 195/2006 , preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune nr. 11.472/2008 privind explorarea lignitului din perimetrul goruniş, judeţul gorj, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016