Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 805 din 25 Noiembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 805 din 25 Noiembrie 2009

Monitorul Oficial 805 din 25 Noiembrie 2009 (M. Of. 805/2009)

1. DECIZIE nr. 1.464 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Acsinte gaspar - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor augustin zegrean - judecãtor marinela mincã ...

2. DECIZIE nr. 1.461 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Acsinte gaspar - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor augustin zegrean - judecãtor marinela mincã ...

3. DECIZIE nr. 1.460 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Acsinte gaspar - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor augustin zegrean - judecãtor marinela mincã ...

4. HOTARARE nr. 1.373 din 18 noiembrie 2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.373 din 18 noiembrie 2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea mãsurilor de reorganizare stabilite de legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi fondul monetar internaţional şi pentru modificarea şi completarea hotãrârii guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a funcţionarilor publici emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 În temeiul prevederilor ...

5. HOTARARE nr. 1.376 din 18 noiembrie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.376 din 18 noiembrie 2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea arhivelor naţionale emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 3 alin. 1 din legea arhivelor naţionale nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru ...

6. HOTARARE nr. 1.370 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea si efectuarea recensamantului general agricol din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.370 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi efectuarea recensãmântului general agricol din românia emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 6 alin. (3) şi al art. 9 din legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensãmântului general agricol din românia, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 ...

7. INSTRUCTIUNI din 20 noiembrie 2009 pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

InstrucŢiuni din 20 noiembrie 2009 pentru aplicarea prevederilor cap. iv "mãsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi fondul monetar internaţional emitent: ministerul muncii, familiei Şi protecŢiei sociale publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 art. 1 cap. iv din legea ...

8. ORDIN nr. 1.730 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Ordin nr. 1.730 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. iv "mãsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi fondul monetar internaţional emitent: ministerul muncii, familiei Şi protecŢiei sociale publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 având în vedere: ...

9. ORDIN nr. 204 din 2 septembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnica de marina a structurilor detinatoare de nave din Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008 EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Ordin nr. 204 din 2 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea normativului privind asigurarea tehnicã de marinã a structurilor deţinãtoare de nave din ministerul administraţiei şi internelor, aprobat prin ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008 emitent: ministerul administraŢiei Şi internelor publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri ...

10. AMENDAMENTE din 5 mai 2008 propuse la Statutul Fondului Monetar International pentru extinderea autoritatii investitionale a Fondului Monetar International EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Guvernele în numele cãrora este semnat prezentul acord convin urmãtoarele: 1. textul articolului xii secţiunea 6(f)(iii) va fi amendat şi va avea urmãtorul conţinut: "(iii) fondul poate utiliza moneda unui membru pãstratã în contul de investiţii pentru investiţiile pe care le poate decide, conform regulilor şi reglementãrilor adoptate de fond cu o majoritate de 70% din totalul drepturilor de vot. regulile şi reglementãrile adoptate în baza acestei prevederi vor fi conforme cu punctele (vii), (viii) şi (ix) de mai jos." 2. textul articolului xii secţiunea 6(f)(vi) va fi amendat şi va ...

11. AMENDAMENTE din 28 aprilie 2008 propuse la Statutul Fondului Monetar International pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitatii in cadrul Fondului Monetar International EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Guvernele în numele cãrora este semnat prezentul acord convin urmãtoarele: 1. textul articolului xii secţiunea 3(e) va fi amendat şi va avea urmãtorul conţinut: "(e) fiecare director executiv va numi un supleant care va primi mandat deplin de a acţiona în numele sãu atunci când acesta nu este prezent, în condiţiile în care consiliul guvernatorilor poate adopta reglementãri care sã îi permitã unui director executiv ales de un anumit numãr de membri sã numeascã 2 supleanţi. aceste reglementãri, dacã sunt adoptate, vor putea fi modificate numai în contextul alegerilor periodice de directori executivi şi ...

12. DECRET nr. 1.718 din 19 noiembrie 2009 pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitatii in cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008, si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritatii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Decret nr. 1.718 din 19 noiembrie 2009 pentru promulgarea legii privind acceptarea amendamentelor la statutul fondului monetar internaţional, propuse şi aprobate de consiliul guvernatorilor fondului monetar internaţional, prin rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativitãţii în cadrul fondului monetar internaţional, la washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin rezoluţia 63-3 pentru extinderea autoritãţii investiţionale a fondului monetar internaţional, la washington la data de 5 mai 2008 emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 ...

13. REZOLUTIE nr. 63-3 din 5 mai 2008 Amendamente propuse la Statutul Fondului Monetar International pentru extinderea autoritatii investitionale a Fondului Monetar International EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Rezolutie nr. 63-3 din 5 mai 2008 f1 amendamente propuse la statutul fondului monetar internaţional pentru extinderea autoritãţii investiţionale a fondului monetar internaţional emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 guvernele în numele cãrora este semnat prezentul acord convin urmãtoarele: 1. textul articolului xii secţiunea 6(f)(iii) va fi amendat şi va avea urmãtorul conţinut: "(iii) fondul poate utiliza moneda unui membru pãstratã în contul de investiţii pentru ...

14. REZOLUTIE nr. 63-2 din 28 aprilie 2008 Amendamente propuse la Statutul Fondului Monetar International pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitatii in cadrul Fondului Monetar International EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Rezolutie nr. 63-2 din 28 aprilie 2008 f1 amendamente propuse la statutul fondului monetar internaţional pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativitãţii în cadrul fondului monetar internaţional emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 guvernele în numele cãrora este semnat prezentul acord convin urmãtoarele: 1. textul articolului xii secţiunea 3(e) va fi amendat şi va avea urmãtorul conţinut: "(e) fiecare director executiv va numi un ...

15. LEGE nr. 365 din 20 noiembrie 2009 privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitatii in cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008, si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritatii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Lege nr. 365 din 20 noiembrie 2009 privind acceptarea amendamentelor la statutul fondului monetar internaţional, propuse şi aprobate de consiliul guvernatorilor fondului monetar internaţional, prin rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativitãţii în cadrul fondului monetar internaţional, la washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin rezoluţia 63-3 pentru extinderea autoritãţii investiţionale a fondului monetar internaţional, la washington la data de 5 mai 2008 emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 ...

16. DECRET nr. 1.706 din 17 noiembrie 2009 pentru promulgarea Legii privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Decret nr. 1.706 din 17 noiembrie 2009 pentru promulgarea legii privind regimul stãrii de mobilizare parţialã sau totalã a forţelor armate şi al stãrii de rãzboi emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã ...

17. LEGE nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Lege nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stãrii de mobilizare parţialã sau totalã a forţelor armate şi al stãrii de rãzboi emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. cap. i dispoziţii generale art. 1 starea de mobilizare reprezintã totalitatea mãsurilor extraordinare care se pot institui, în principal, ...

18. DECRET nr. 1.719 din 19 noiembrie 2009 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu in domeniul public al orasului Cisnadie si in administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnadie, judetul Sibiu EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Decret nr. 1.719 din 19 noiembrie 2009 pentru promulgarea legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti" - institutul de cercetare-dezvoltare pentru montanologie cristian - sibiu în domeniul public al oraşului cisnãdie şi în administrarea consiliului local al oraşului cisnãdie, judeţul sibiu emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. ...

19. LEGE nr. 366 din 20 noiembrie 2009 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu in domeniul public al orasului Cisnadie si in administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnadie, judetul Sibiu EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Lege nr. 366 din 20 noiembrie 2009 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti" - institutul de cercetare-dezvoltare pentru montanologie cristian - sibiu în domeniul public al oraşului cisnãdie şi în administrarea consiliului local al oraşului cisnãdie, judeţul sibiu emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 ...

20. DECRET nr. 1.720 din 19 noiembrie 2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Decret nr. 1.720 din 19 noiembrie 2009 privind promulgarea legii pentru modificarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3 ) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea legii nr. 571/2003 ...

21. LEGE nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Lege nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic legea nr. 571/2003 privind codul fiscal , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice