Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 718 din 22 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 718 din 22 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 718 din 22 Octombrie 2008 (M. Of. 718/2008)

1. INSTRUCTIUNI din 30 septembrie 2008 privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) exploatarea masei lemnoase se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, astfel încât, indiferent de natura proprietãţii, sã se asigure menţinerea integritãţii fondului forestier naţional, în condiţiile gestionãrii durabile a pãdurilor. (2) au obligaţia aplicãrii şi respectãrii prezentelor instrucţiuni: a) proprietarii şi/sau deţinãtorii legali de pãduri; b) operatorii economici atestaţi pentru activitãţi de exploatare a lemnului. art. 2 prezentele instrucţiuni cuprind reglementãri privind: a) autorizarea şi ...

2. ORDIN nr. 606 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Vãzând referatul de aprobare nr 96.864/2007 al direcţiei politici, strategii şi reglementãri forestiere, în baza art. 7 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, în temeiul art. 62 alin. (1) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã instrucţiunile privind termenele, modalitãţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ...

3. ORDIN nr. 613 din 24 septembrie 2008 privind accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca din Romania EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul art. 17 alin. (1) lit. o) din legea nr. 122/2006 privind azilul în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 80 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 122/2006 privind azilul în românia, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.251/2006 , al art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , şi al art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, cu modificãrile ...

4. ORDIN nr. 1.299 din 9 octombrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 486/500/2007 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 6 şi ale art. 13 pct. 2 şi 8 din regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratului de stat în construcţii - i.s.c., aprobat prin decizia primului-ministru nr. 164/2008 , în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale hotãrârii guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între românia şi statele membre ale uniunii europene, ...

5. HOTARARE nr. 9.1/VI din 23 septembrie 2008 privind aprobarea modificarii si completarii Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune sociala, finantat de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul Romaniei EMITENT: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul art. 9 alin. (1) şi (2), al art. 17 şi 18 din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socialã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, în baza prevederilor legii nr. 40/2007 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, destinat finanţãrii proiectului privind incluziunea socialã, semnat la bucureşti la 4 iulie 2006, consiliul director al fondului român de dezvoltare socialã hotãrãşte: art. i manualul de operare pentru implementarea programului de intervenţii prioritare, componenta i ...

6. DECIZIE nr. 920 din 2 octombrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ASISCO - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 30 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale asisco - broker de asigurare-reasigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã asisco - broker de asigurare-reasigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

7. DECIZIE nr. 908 din 1 octombrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale i.m. bratu - broker de asigurare-reasigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã i.m. bratu - broker de asigurare-reasigurare - s.r.l., cu sediul social ...

8. DECIZIE nr. 922 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor ion predescu - judecãtor tudorel toader - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor augustin zegrean ...

10. DECIZIE nr. 902 din 1 octombrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale MAFF ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale maff asigurĂri broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã maff asigurĂri broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

11. DECIZIE nr. 899 din 1 octombrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale vlt expert broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã vlt expert broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

12. DECIZIE nr. 898 din 1 octombrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale PRIVAT CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale privat consulting - broker de asigurare-reasigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã privat consulting broker de asigurare-reasigurare - s.r.l., cu sediul social în ...

13. DECIZIE nr. 891 din 29 septembrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale complex asig broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã complex asig broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

14. DECIZIE nr. 888 din 29 septembrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale aust insurance broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã aust insurance broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

15. DECIZIE nr. 886 din 29 septembrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ANCA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale anca broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã anca broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul caransebeş, str. ...

16. DECIZIE nr. 885 din 29 septembrie 2008 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale GUILD - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale guild-broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã guild - broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul bucureşti, spl. ...

17. ORDIN nr. 392 din 24 ianuarie 2008 privind accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca din Romania EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul art. 17 alin. (1) lit. o) din legea nr. 122/2006 privind azilul în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 80 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 122/2006 privind azilul în românia, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.251/2006 , al art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , şi al art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, cu modificãrile ...

18. DECIZIE nr. 208 din 20 octombrie 2008 privind constatarea incetarii mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor al doamnei Elena Doina Dascalu EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Având în vedere faptul cã doamna elena doina dascãlu a fost numitã în funcţia de vicepreşedinte al curţii de conturi prin hotãrârea parlamentului româniei nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui curţii de conturi, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic se constatã încetarea mandatului de secretar de stat la ministerul economiei şi finanţelor al doamnei elena doina dascãlu, ...

19.  HOTĂRÂRE nr. 1.325 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 708 din 17 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale"2. preambulul hotărârii va avea următorul cuprins:"În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al ...

20. HOTARARE nr. 1.288 din 14 octombrie 2008 privind aprobarea platii contributiei Romaniei la Fondul pentru Siguranta Nucleara al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) - Viena EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, precum şi al art. 4 alin. (3) şi al art. 35 lit. f) şi m) din legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã plata contribuţiei voluntare a româniei la fondul pentru siguranţã nuclearã al agenţiei internaţionale pentru energie atomicã (aiea) viena, în anul 2008, în sumã de 100.000 lei. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se suportã din bugetul ...

21. HOTARARE nr. 38 din 15 octombrie 2008 privind demisia unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 209 din regulamentul camerei deputaţilor, cu modificãrile ulterioare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic camera deputaţilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 1 noiembrie 2008, prezentatã de domnul nati meir, ales deputat în circumscripţia electoralã nr. 38 tulcea, fãrã apartenenţã la un grup parlamentar, şi declarã vacant locul de ...

22. DECRET nr. 934 din 17 octombrie 2008 privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, având în vedere propunerea guvernului, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 domnul valer gabriel paul potra se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al româniei în republica africa de sud, republica namibia, republica zambia, republica botswana, regatul lesotho şi republica mozambic. art. 2 domnul valer gabriel paul potra îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în ...

23. DECRET nr. 933 din 17 octombrie 2008 privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, având în vedere propunerea guvernului, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 domnul theodor paleologu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al româniei în regatul danemarcei şi republica islanda. art. 2 domnul theodor paleologu îşi va încheia misiunea pânã la data de 29 octombrie 2008. ...

24. DECRET nr. 925 din 17 octombrie 2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplicã pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de regia autonomã "administraţia patrimoniului protocolului de stat", şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

25. LEGE nr. 183 din 20 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 9 din 13 februarie 2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplicã pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de regia autonomã "administraţia patrimoniului protocolului de stat", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 120 din 15 februarie 2008. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din ...

26. DECRET nr. 924 din 17 octombrie 2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 47/2008 privind completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplicã pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de regia autonomã "administraţia patrimoniului protocolului de stat", şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al ...

27. LEGE nr. 182 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 47 din 21 aprilie 2008 privind completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplicã pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de regia autonomã "administraţia patrimoniului protocolului de stat", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 322 din 23 aprilie 2008. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea ...

28.  ORDIN nr. 1.758 din 20 octombrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 22 octombrie 2008

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. e.n. 10.977 din 20 octombrie 2008,în temeiul dispoziţiilor hotărârii guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.art. iordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

29. ORDIN nr. 1.620 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 486/500/2007 EMITENT: INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 6 şi ale art. 13 pct. 2 şi 8 din regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratului de stat în construcţii - i.s.c., aprobat prin decizia primului-ministru nr. 164/2008 , în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale hotãrârii guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între românia şi statele membre ale uniunii europene, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice