Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 502 din 30 Iunie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 502 din 30 Iunie 2017

Monitorul Oficial 502 din 30 Iunie 2017 (M. Of. 502/2017)

1.  DECIZIE nr. 1/1 din 11 martie 2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007 EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

În temeiul art. 531 şi 532 lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adunarea generală naţională a colegiului medicilor dentişti din românia adoptă următoarea decizie:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului medicilor dentişti din românia, adoptat prin decizia adunării generale naţionale a colegiului medicilor dentişti din românia nr. 5/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 44, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) preşedintele coordonează comisia ...

2.  METODOLOGIE din 19 mai 2017 privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

──────────*) aprobată prin hotĂrÂrea guvernului nr. 20 din 19 mai 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 502 din 30 iunie 2017.──────────art. 1(1) ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.(2) activitatea de atestare constă în întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent şi se efectuează de către filialele judeţene, respectiv de către filiala municipiului ...

3.  HOTĂRÂRE nr. 20 din 19 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

4.  ORDIN nr. 604 din 15 iunie 2017 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

În temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă poziţiile nr. 4, 7, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 38 şi 41 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 5, ...

5.  ORDIN nr. 601 din 15 iunie 2017 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.152/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.216/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Probota, judeţul Iaşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

În temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1 la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) poziţiile nr. 1 şi 2 din anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 la ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.152/2016 privind ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 59 din 27 iunie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM(2017) 250 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/262, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, camera deputaţilor:1. ia act că obiectivul pilonului drepturilor sociale nu urmăreşte stabilirea de principii şi drepturi noi, ci modernizarea legislaţiei existente, pentru a o adapta pieţei forţei de muncă şi ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 58 din 27 iunie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/264, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, camera deputaţilor:1. consideră că valorificarea pieţei unice digitale, ce dispune de o bază solidă de producţie şi un ecosistem de întreprinderi nou-înfiinţate aflat în creştere rapidă, impune o viteză sporită a procesului ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 57 din 27 iunie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei - COM(2017) 206 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/261, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, camera deputaţilor:1. constată că prin publicarea cărţii albe privind viitorul europei comisia europeană a lansat o consultare privind dimensiunea socială a europei, care se axează pe anumite domenii-cheie ce vizează transformările profunde ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 56 din 27 iunie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează - COM(2017) 252 şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM(2017) 253 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/263, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, camera deputaţilor:1. salută avansul în procesul de consolidare a dimensiunii sociale a uniunii, vizate de pilonul european al drepturilor sociale.2. recomandă stabilirea unui cadru armonizat de sprijin, posibil cu caracter de recomandare, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice