Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 483 din 24 Mai 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 483 din 24 Mai 2024

Monitorul Oficial 483 din 24 Mai 2024 (M. Of. 483/2024)

1. HOTĂRÂRE nr. 19 din 24 mai 2024 pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2024 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (7) şi (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din românia în parlamentul european din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 5 la hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 3/2024 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite ...

2. ORDIN nr. 4.260 din 12 aprilie 2024 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.591/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Natanael din municipiul Suceava EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 1 alin. (3) din ordinul ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,ţinând cont de:- solicitarea liceului natanael din suceava, înregistrată la consiliul judeţean suceava cu nr. 32.961 din 6.12.2023 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei nr. 3.591/2021, precum şi adresa nr. 14.122 din 15.01.2024, emisă de ministerul educaţiei - ...

3. ORDIN nr. 1.073 din 17 mai 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

Având în vedere referatul direcţiei economice nr. 1.842/21.751 din 14.05.2024, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024 al centrului român pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea centrului român pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ...

4. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 mai 2024 având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 573 din 17 mai 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 483 din 24 mai 2024.──────────cap. iintroducereart. 1se instituie o schemă de ajutor de stat transparent, în baza secţiunii 4.1 punctul 4.1.2.1 - ajutoare pentru energia din surse regenerabile din comunicarea comisiei - orientări privind ajutorul de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie 2022 (denumită în continuare comunicarea ceeag 2022), bazată pe procedură de ofertare concurenţială, pentru sprijinirea investiţiilor în construirea de noi capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, inclusiv extinderea de capacităţi de producţie a hidrogenului verde, ...

5. ORDIN nr. 573 din 17 mai 2024 pentru reinstituirea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

Având în vedere:- referatul direcţiei generale ajutor de stat şi fonduri europene nr. 234.617 din 16.05.2024 privind necesitatea reinstituirii schemei de ajutor de stat autorizate de comisia europeană prin decizia nr. c(2022) 5.625 final/8.08.2022, aferente măsurii de investiţii i.2 - capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei din cadrul componentei 6 energie, pilonul i - tranziţia verde din planul naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, a cărei durată de valabilitate a expirat la data de 31.12.2023;– art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa ...

6. HOTĂRÂRE nr. 564 din 23 mai 2024 privind acordarea finanţării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru proiectul "Reconstrucţia capitală a căminului studenţesc nr. 3 al Universităţii de Stat «B.P. Hasdeu» din Cahul", propus de Republica Moldova în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al legii nr. 129/2022 pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de românia republicii moldova, semnat la chişinău la 11 februarie 2022,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului educaţiei pe anul 2024, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 55 „alte transferuri“, articolul ...

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 23 mai 2024 pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achiziţiilor publice şi achiziţiilor sectoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

În vederea îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate de românia în urma aderării la uniunea europeană,luând în considerare scrisoarea comisiei europene de punere în întârziere în cauza 2023/2.114, prin care s-a declanşat împotriva româniei o procedură de infringement având drept obiect neconformitatea legislaţiei româneşti privind achiziţiile publice/sectoriale cu legislaţia europeană în domeniul achiziţiilor publice şi sectoriale, ţinând cont de prelungirea de termen de care românia a beneficiat în cauză,pentru a se evita sesizarea curţii de justiţie a uniunii europene de către comisia europeană, în temeiul art. 258 paragraful al doilea din tratatul privind funcţionarea uniunii europene,ţinând cont de faptul că, ...

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 23 mai 2024 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

Având în vedere că prin legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare, s-a urmărit crearea unui sistem echitabil de despăgubire pentru foştii proprietari ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv,dat fiind faptul că, ulterior adoptării legii, în anul 2018, curtea europeană a drepturilor omului (cedo), în cauza dickmann şi gion împotriva româniei, a constatat deficienţe structurale cu privire la mecanismele instituite pentru restituirea sau compensarea proprietăţilor naţionalizate în perioada comunistă, parlamentul româniei a adoptat ...

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 23 mai 2024 pentru modificarea art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

Având în vedere evoluţia preţurilor la produsele de bază necesare traiului zilnic, care în anul 2023, faţă de anul 2022, au crescut cu 14,89% pentru mărfurile alimentare, 7,08% pentru mărfurile nealimentare şi 11,25% pentru servicii, în anul 2024, faţă de anul 2023, înregistrându-se creşteri de 10,05% pentru servicii, de 7,17% pentru mărfurile nealimentare şi de 2,07% pentru mărfurile alimentare,ţinând cont de nevoia de îngrijire necesară pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav şi susţinerea cheltuielilor pentru nevoile zilnice de trai,luând în considerare drepturile constituţionale referitoare la nivelul de trai şi protecţia persoanelor cu handicap,în condiţiile în care se înregistrează ...

10. DECIZIA nr. 713 din 12 decembrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (3), ale art. 48 alin. (1), ale art. 81 lit. g) şi ale art. 82 lit. ţ) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

11. DECRET nr. 887 din 24 mai 2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul zilei românilor de pretutindeni, în semn de deosebită apreciere pentru profesionalismul şi dăruirea puse în slujba actului educaţional, pentru contribuţia importantă avută la promovarea limbii şi culturii române şi a imaginii româniei în republica portugheză,preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016