Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.073 din 17 mai 2024  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.073 din 17 mai 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024
    Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 1.842/21.751 din 14.05.2024, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,
    în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli modificat al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli modificat al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 mai 2024.
    Nr. 1.073.
    ANEXA 1

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    modificat pe anul 2024 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├─────┬───────┬────────┬─────────────────┬─────────┤
│Cap./│Subcap.│Paragraf│Denumirea │Program │
│Titlu│Articol│Alineat │indicatorilor │2024 │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│A │B │C │D │1 │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII │88.768,00│
│ │ │ │TOTAL VENITURI │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│00.02│ │ │I. VENITURI │32.511,00│
│ │ │ │CURENTE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│29.00│ │ │C. VENITURI │32.511,00│
│ │ │ │NEFISCALE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN │269,00 │
│ │ │ │PROPRIETATE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│30.10│ │ │VENITURI DIN │126,00 │
│ │ │ │PROPRIETATE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Venituri din │ │
│ │05 │ │concesiuni şi │126,00 │
│ │ │ │închirieri │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │50 │ │Alte venituri din│ │
│ │ │ │proprietate │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│31.10│ │ │VENITURI DIN │143,00 │
│ │ │ │DOBÂNZI │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │03 │ │Alte venituri din│143,00 │
│ │ │ │dobânzi │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │C2.VÂNZĂRI DE │ │
│33.00│10 │ │BUNURI ŞI │32.242,00│
│ │ │ │SERVICII │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │VENITURI DIN │ │
│33.10│ │ │PRESTĂRI DE │32.242,00│
│ │ │ │SERVICII ŞI ALTE │ │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │organizări de │ │
│ │17 │ │cursuri de │32.235,00│
│ │ │ │calificare şi │ │
│ │ │ │conv.profesională│ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alte venituri din│ │
│ │50 │ │prestări de │7,00 │
│ │ │ │servicii şi alte │ │
│ │ │ │activităţi │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│36.10│ │ │DIVERSE VENITURI │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Venituri din │ │
│ │04 │ │producerea │ │
│ │ │ │riscurilor │ │
│ │ │ │asigurate │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│40.10│ │ │III. OPERAŢIUNI │54.567,00│
│ │ │ │FINANCIARE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Sume utilizate │ │
│ │ │ │din excedentul │ │
│ │15 │ │anului precedent │54.567,00│
│ │ │ │pentru efectuarea│ │
│ │ │ │de cheltuieli │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│42.00│10 │ │IV. SUBVENŢII │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │SUBVENŢII DE LA │ │
│42.10│ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ADMINISTRAŢII │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Subvenţii de la │ │
│ │ │ │bugetul de stat │ │
│ │ │ │către instituţii │ │
│ │ │ │publice finanţate│ │
│ │ │ │parţial sau │ │
│ │ │ │integral din │ │
│ │ │ │venituri proprii │ │
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │ │susţinerii │ │
│ │70 │ │derulării │ │
│ │ │ │proiectelor cu │ │
│ │ │ │finanţare din │ │
│ │ │ │fonduri externe │ │
│ │ │ │nerambursabile │ │
│ │ │ │(FEN) postaderare│ │
│ │ │ │aferente │ │
│ │ │ │perioadei de │ │
│ │ │ │programare │ │
│ │ │ │2014-2020 │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │V. Sume primite │ │
│ │ │ │de la UE/alti │ │
│45.10│ │ │donatori in │675,00 │
│ │ │ │contul platilor │ │
│ │ │ │efectuate si │ │
│ │ │ │prefinantari │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fondul European │ │
│ │ │ │de Dezvoltare │ │
│ │48 │ │Regională (FEDR),│675,00 │
│ │ │ │aferent cadrului │ │
│ │ │ │financiar │ │
│ │ │ │2021-2027 │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │SUME PRIMITE DE │ │
│ │ │ │LA UE/ALŢI │ │
│ │ │ │DONATORI ÎN │ │
│ │ │ │CONTUL PLĂŢILOR │ │
│48.10│ │ │EFECTUATE ŞI │1.015,00 │
│ │ │ │PREFINANŢĂRI │ │
│ │ │ │AFERENTE CADRULUI│ │
│ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │2014-2020 │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fondul European │ │
│ │01 │ │de Dezvoltare │ │
│ │ │ │Regională │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alte facilităţi │ │
│ │16 │ │şi instrumente │1.015,00 │
│ │ │ │postaderare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│84.10│50 │ │CHELTUIELI TOTAL │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │97.610,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │88.768,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │CURENTE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │37.131,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │37.131,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Titlul I. │ │
│10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │PERSONAL │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │20.260,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │20.260,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │10.01 │ │Cheltuieli │ │
│ │ │ │salariale în bani│ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │19.550,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │19.550,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Salarii de bază │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │14.792,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │14.792,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │05 │Sporuri pentru │ │
│ │ │ │condiţii de muncă│ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.830,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.830,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Alte sporuri │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.950,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.950,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Indemnizaţii │ │
│ │ │12 │plătite unor │ │
│ │ │ │persoane din │ │
│ │ │ │afara unităţii │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │238,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │238,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │13 │Drepturi de │ │
│ │ │ │delegare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │250,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │250,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │17 │Indemnizaţii de │ │
│ │ │ │hrană │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │490,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │490,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte drepturi │ │
│ │ │ │salariale în bani│ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │10.02 │ │salariale în │ │
│ │ │ │natură │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │270,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │270,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Vouchere de │ │
│ │ │ │vacanţă │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │270,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │270,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │10.03 │ │Contribuţii │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │440,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │440,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Contribuţia │ │
│ │ │07 │asiguratorie │ │
│ │ │ │pentru muncă │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │440,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │440,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│20 │ │ │Titlul II. BUNURI│ │
│ │ │ │ŞI SERVICII │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │14.588,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │14.588,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │20.01 │ │Bunuri şi │ │
│ │ │ │servicii │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │10.040,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │10.040,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Furnituri de │ │
│ │ │ │birou │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │100,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │100,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Materiale pentru │ │
│ │ │ │curăţenie │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │90,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │90,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Încălzit, │ │
│ │ │03 │iluminat şi forţă│ │
│ │ │ │motrică │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.500,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.500,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Apă, canal şi │ │
│ │ │ │salubritate │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │300,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │300,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │05 │Carburanţi şi │ │
│ │ │ │lubrifianţi │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │300,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │300,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Piese de schimb │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │07 │Transport │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Poştă, │ │
│ │ │08 │telecomunicaţii, │ │
│ │ │ │radio, tv, │ │
│ │ │ │internet │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │100,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │100,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Materiale şi │ │
│ │ │ │prestări de │ │
│ │ │09 │servicii cu │ │
│ │ │ │caracter │ │
│ │ │ │funcţional │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │3.900,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │3.900,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alte bunuri şi │ │
│ │ │30 │servicii pentru │ │
│ │ │ │întreţinere şi │ │
│ │ │ │funcţionare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │3.750,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │3.750,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │20.02 │ │Reparaţii curente│ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │600,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │600,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Bunuri de natura │ │
│ │20.05 │ │obiectelor de │ │
│ │ │ │inventar │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.803,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.803,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Uniforme şi │ │
│ │ │ │echipament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.300,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.300,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Lenjerie şi │ │
│ │ │ │accesorii de pat │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │3,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │3,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte obiecte de │ │
│ │ │ │inventar │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │500,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │500,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Deplasări, │ │
│ │20.06 │ │detaşări, │ │
│ │ │ │transferări │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │715,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │715,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Deplasări │ │
│ │ │01 │interne, │ │
│ │ │ │detaşări, │ │
│ │ │ │transferări │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │250,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │250,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Deplasări în │ │
│ │ │ │străinătate │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │465,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │465,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Cărţi, publicaţii│ │
│ │20.11 │ │şi materiale │ │
│ │ │ │documentare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │50,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │50,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │20.12 │ │Consultanţă şi │ │
│ │ │ │expertiză │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │100,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │100,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │20.13 │ │Pregătire │ │
│ │ │ │profesională │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │400,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │400,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │20.14 │ │Protecţia muncii │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │300,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │300,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │ │judiciare şi │ │
│ │ │ │extrajudiciare │ │
│ │ │ │derivate din │ │
│ │ │ │acţiuni în │ │
│ │20.25 │ │reprezentarea │ │
│ │ │ │intereselor │ │
│ │ │ │statului, │ │
│ │ │ │potrivit │ │
│ │ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │ │legale │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │10,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │10,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │570,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │570,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Reclamă şi │ │
│ │ │ │publicitate │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │10,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │10,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Protocol şi │ │
│ │ │ │reprezentare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │50,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │50,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │03 │asigurare │ │
│ │ │ │non-viaţă │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │250,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │250,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fondul │ │
│ │ │ │Preşedintelui/ │ │
│ │ │07 │Fondul │ │
│ │ │ │conducătorului │ │
│ │ │ │instituţiei │ │
│ │ │ │publice │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │10,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │10,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alte cheltuieli │ │
│ │ │30 │cu bunuri şi │ │
│ │ │ │servicii │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │250,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │250,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Titlul VIII. │ │
│ │ │ │PROIECTE CU │ │
│56 │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │
│ │ │ │NERAMBURSABILE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │675,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │675,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Programe │ │
│ │ │ │finanţate din │ │
│ │ │ │Fondul European │ │
│ │56.48 │ │de Dezvoltare │ │
│ │ │ │regională (FEDR),│ │
│ │ │ │aferente cadrului│ │
│ │ │ │financiar 2021 - │ │
│ │ │ │2027 │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │675,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │675,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Finanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │66,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │66,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Finanţare de la │ │
│ │ │ │Uniunea Europeană│ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │594,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │594,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Cheltuieli │ │
│ │ │ │neeligibile │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │15,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │15,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│57 │ │ │Titlul IX. │ │
│ │ │ │ASISTENŢA SOCIALA│ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │500,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │500,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │500,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │500,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Ajutoare sociale │ │
│ │ │ │în numerar │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │500,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │500,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Tichete de creşă │ │
│ │ │03 │şi tichete │ │
│ │ │ │sociale pentru │ │
│ │ │ │grădiniţă │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Titlul X. │ │
│ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│58 │ │ │FONDURI EXTERNE │ │
│ │ │ │NERAMBURSABILE │ │
│ │ │ │AFERENTE CADRULUI│ │
│ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │2014-2020 │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │850,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │850,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Programe din │ │
│ │58.01 │ │Fondul European │ │
│ │ │ │de Dezvoltare │ │
│ │ │ │Regională (FEDR) │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │- Finanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │- Finanţare │ │
│ │ │02 │externă │ │
│ │ │ │nerambursabilă │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │- Cheltuieli │ │
│ │ │ │neeligibile │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alte facilităţi │ │
│ │58.16 │ │şi instrumente │ │
│ │ │ │postaderare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │850,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │850,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │- Finanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │319,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │319,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │- Finanţare │ │
│ │ │02 │externă │ │
│ │ │ │nerambursabilă │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │530,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │530,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │- Cheltuieli │ │
│ │ │ │neeligibile │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │1,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│59 │ │ │Titlul XI. ALTE │ │
│ │ │ │CHELTUIELI │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │258,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │258,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Sume aferente │ │
│ │59.40 │ │persoanelor cu │ │
│ │ │ │handicap │ │
│ │ │ │neîncadrate │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │258,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │258,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │CAPITAL │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │60.479,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │51.637,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│71 │ │ │Titlul XV ACTIVE │ │
│ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │60.479,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │51.637,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │71.01 │ │Active fixe │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │59.720,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │50.878,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Construcţii │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │55.384,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │46.542,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Maşini, │ │
│ │ │02 │echipamente şi │ │
│ │ │ │mijloace de │ │
│ │ │ │transport │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │3.629,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │3.629,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Mobilier, │ │
│ │ │03 │aparatură │ │
│ │ │ │birotică şi alte │ │
│ │ │ │active corporale │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │234,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │234,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte active fixe │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │473,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │473,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reparaţii │ │
│ │71.03 │ │capitale aferente│ │
│ │ │ │activelor fixe │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │I. Credite de │759,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │II. Credite │759,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
└─────┴───────┴────────┴─────────────────┴─────────┘

    Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024:
    1) Număr mediu de personal: 175 persoane.
    2) Câştigul mediu brut lunar: 9.058 lei/salariat.
    3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 149 mii lei).
    4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 238 mii lei), precum şi drepturile de delegare (suma de 250 mii lei).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016