Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 573 din 17 mai 2024  pentru reinstituirea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 573 din 17 mai 2024 pentru reinstituirea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024
    Având în vedere:
    - Referatul Direcţiei generale ajutor de stat şi fonduri europene nr. 234.617 din 16.05.2024 privind necesitatea reinstituirii schemei de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022) 5.625 final/8.08.2022, aferente măsurii de investiţii I.2 - Capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei din cadrul componentei 6 Energie, pilonul I - Tranziţia verde din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, a cărei durată de valabilitate a expirat la data de 31.12.2023;
    – art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Decizia Comisiei Europene C(2022) 5.625 final din 8.08.2022 cazul SA.102003 referitoare la Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, a cărei durată a expirat la data de 31 decembrie 2023;
    – Avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 70.335 din 24.06.2022 privind avizarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză;
    – Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 4.545 din 8.04.2024 referitor la proiectul de notificare a reinstituirii Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză;
    – Recomandarea Comisiei Europene transmisă de Consiliul Concurenţei în data de 7.05.2024,

    în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul energiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă reinstituirea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, aferentă măsurii de investiţii I.2 - Capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei din cadrul componentei 6 - Energie, pilonul I - Tranziţie verde din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, aprobată prin Decizia Comisiei Europene C(2022) 5.625 final din 8.08.2022 cazul SA.102003, sub condiţia suspensivă de aprobare a reinstituirii acesteia prin decizie a Comisiei Europene, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2
    Prin reinstituirea schemei de ajutor de stat în condiţiile prevăzute la art. 1 se stabileşte valabilitatea acesteia până la data de 31 decembrie 2024.

    ART. 3
    Se aprobă reluarea procesului de evaluare, selecţie şi, după caz, contractare a ofertelor depuse în cadrul apelului PNRR/2023/C6/M ENERGIEI/investiţia I.2 - Capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei, relansat, respinse ca urmare a neîncadrării în bugetul alocat apelului, nominalizate în lista prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 4
    Procesul de evaluare, selecţie şi contractare a ofertelor se va realiza prin intermediul platformei dedicate coordonare.pnrr.gov.ro, în aceleaşi condiţii stipulate în schema de ajutor de stat prevăzută în anexa nr. 1 şi în Ghidul specific - Condiţii specifice de accesare a finanţării din fonduri europene aferente PNRR - Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, aferent apelului PNRR/2023/C6/M ENERGIEI/ Investiţia I.2, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 923/2023, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ghidul specific.

    ART. 5
    Pentru asigurarea funcţionalităţii tehnice a platformei coordonare.pnrr.gov.ro, în baza prezentului ordin, solicitanţii din lista ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 completează documentul „Solicitare pentru continuarea procesului de evaluare“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin, pe care îl vor încărca în canalul de contestaţii aferent ofertei.

    ART. 6
    Ministerul Energiei va închide canalul de contestaţii deschis prin încărcarea în platforma coordonare.pnrr.gov.ro a documentului „Răspunsul Ministerul Energiei privind solicitarea de continuare a procesului de evaluare“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

    ART. 7
    Pentru ofertele nominalizate în anexa nr. 2 se va solicita o singură clarificare - clarificarea nr. 2, în conformitate cu prevederile Ghidului specific, având în vedere că toţi ofertanţii au primit clarificarea nr. 1 în cadrul procesului de evaluare, potrivit schemei de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022) 5.625 final/8.08.2022.

    ART. 8
    Ofertele care vor îndeplini cumulativ toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat prevăzută în anexa nr. 1 şi în Ghidul specific vor trece în etapa de precontractare, în ordinea prevăzută de clasamentul final realizat în funcţie de criteriul de selecţie din schema de ajutor de stat prevăzută în anexa nr. 1 şi din Ghidul specific. Restul ofertelor selectate aprobate în urma procesului de evaluare şi selecţie vor constitui listă de rezervă.

    ART. 9
    În situaţia în care unul sau mai multe contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare prevăzute în schemă nu se semnează sau se reziliază ulterior, se va continua procedura de contractare cu ofertanţii aflaţi pe lista de rezervă, în ordinea punctajelor obţinute.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 12
    Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    p. Ministrul energiei,
                    Ramona Moldovan,
                    secretar general adjunct

    Bucureşti, 17 mai 2024.
    Nr. 573.
    ANEXA 1

    SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

    ANEXA 2

    LISTA
    ofertelor depuse în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C6/M ENERGIEI/ Investiţia I.2 - Capacităţile
    de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea
    energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei (relansat)

┌───────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬─────────┐
│Număr de │Număr │ │ │ │
│ordine │ordine │ │ │ │
│conform │depunere │Solicitant │Denumire │Status │
│punctajului│în │ │proiect │evaluare │
│obţinut │platforma│ │ │ │
│ │PNRR │ │ │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Construire │ │
│ │ │ │capacitate de │ │
│ │ │ │producţie │ │
│ │ │ELEKTRA POWER -│hidrogen verde │Respins -│
│10 │13 │S.R.L. │prin │în afara │
│ │ │ │electroliză, │bugetului│
│ │ │ │capacităţi de │ │
│ │ │ │comprimare şi │ │
│ │ │ │stocare │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Construire │Respins -│
│12 │19 │ROHIDROGEN ONE │instalaţie │în afara │
│ │ │- S.R.L. │producere │bugetului│
│ │ │ │hidrogen │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Construirea │ │
│ │ │ │unei capacităţi│ │
│ │ │ │noi de │ │
│ │ │ │producţie şi │ │
│ │ │ │stocare a │ │
│ │ │ │hidrogenului │ │
│ │ │ │verde formate │ │
│ │ │VERMONT GREEN │din │Respins -│
│13 │14 │ENERGY - S.R.L.│electrolizoare,│în afara │
│ │ │ │instalaţii │bugetului│
│ │ │ │electrice, │ │
│ │ │ │posturi de │ │
│ │ │ │transformare, │ │
│ │ │ │sistem de │ │
│ │ │ │stocare a │ │
│ │ │ │hidrogenului │ │
│ │ │ │verde, drumuri │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Unitate │ │
│ │ │ │producţie │ │
│ │ │ │hidrogen prin │ │
│ │ │BPLUS ADVISORY │electroliză, a │Respins -│
│14 │15 │- S.R.L. │unei capacităţi│în afara │
│ │ │ │de stocare şi │bugetului│
│ │ │ │comprimare în │ │
│ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │transportului │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Centrală pentru│ │
│ │ │ │producţia de │ │
│ │ │ │hidrogen verde,│ │
│ │ │ │compusă din │ │
│ │ │COPPER BEECH │instalaţii de │ │
│ │ │URBAN │electroliză │Respins -│
│15 │11 │DEVELOPMENT - │PEM, separator │în afara │
│ │ │S.R.L. │de apă cu │bugetului│
│ │ │ │hidrogen, │ │
│ │ │ │separator de │ │
│ │ │ │apă cu oxigen │ │
│ │ │ │şi sistem de │ │
│ │ │ │tratare a apei │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Instalaţie de │ │
│ │ │ │producere şi │ │
│ │ │ │stocare │ │
│ │ │TERMOFICARE │hidrogen pentru│Respins -│
│16 │16 │Oradea - S.A. │producerea │în afara │
│ │ │ │energiei │bugetului│
│ │ │ │electrice şi │ │
│ │ │ │termice la CET │ │
│ │ │ │Oradea │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Construcţie │ │
│ │ │ │capacitate nouă│ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │producţia de │Respins -│
│17 │3 │MONSSON ALMA - │hidrogen verde │în afara │
│ │ │S.R.L. │în instalaţie │bugetului│
│ │ │ │de electroliză │ │
│ │ │ │- Nicolae │ │
│ │ │ │Bălcescu, │ │
│ │ │ │Constanţa │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Construire │ │
│ │ │ │instalaţie de │ │
│ │ │FRIZON HOLDING │producere H_2 │Respins -│
│18 │7 │- S.R.L. │verde prin │în afara │
│ │ │ │electroliza │bugetului│
│ │ │ │apei - FRIZON │ │
│ │ │ │HOLDING - S.A. │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │ │Unitatea de │ │
│ │ │SOCIETATEA DE │producţie │ │
│ │ │ADMINISTRARE A │hidrogen verde │Respins -│
│19 │6 │PARTICIPANŢILOR│prin │în afara │
│ │ │ÎN ENERGIE │electroliză - │bugetului│
│ │ │(SAPE) - S.A. │„Hidrogen HY │ │
│ │ │ │S.A.P.E. 10“ │ │
└───────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴─────────┘    ANEXA 3

    Solicitare pentru continuarea procesului de evaluare
    Având în vedere prevederile Ordinului ministrului energiei nr. 537/2024 pentru reinstituirea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, subsemnatul/subsemnata ............................................, în calitate de reprezentant legal al .................................................., vă solicit reluarea procesului de evaluare pentru oferta ......................................................, depusă în cadrul apelului PNRR/2023/C6/M ENERGIEI/investiţia I.2 - Capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei (relansat), platforma coordonare.pnrr.gov.ro ....................................................., în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat prevăzută în anexa nr. 1 la ordinul mai sus menţionat şi ale Ghidului specific - Condiţii specifice de accesare a finanţării din fonduri europene aferente PNRR - Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 923/2023, cu modificările ulterioare.

    ANEXA 4

    Răspunsul Ministerului Energiei privind solicitarea de continuare a procesului de evaluare
    Având în vedere prevederile Ordinului ministrului energiei nr. 537/2024 pentru reinstituirea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, precum şi Decizia Comisiei Europene ......................................,
    Ministerul Energiei reia procesul de evaluare în cadrul apelului PNRR/2023/C6/M ENERGIEI/investiţia I.2 - Capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei (relansat) pentru oferta ............................................................................. .

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016