Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 23 mai 2024  pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din acte normative  în domeniul achiziţiilor publice şi achiziţiilor sectoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 23 mai 2024 pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achiziţiilor publice şi achiziţiilor sectoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024
    În vederea îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate de România în urma aderării la Uniunea Europeană,
    luând în considerare Scrisoarea Comisiei Europene de punere în întârziere în Cauza 2023/2.114, prin care s-a declanşat împotriva României o procedură de infringement având drept obiect neconformitatea legislaţiei româneşti privind achiziţiile publice/sectoriale cu legislaţia europeană în domeniul achiziţiilor publice şi sectoriale, ţinând cont de prelungirea de termen de care România a beneficiat în cauză,
    pentru a se evita sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de către Comisia Europeană, în temeiul art. 258 paragraful al doilea din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
    ţinând cont de faptul că, în această situaţie, problemele legate de aplicarea prevederilor din normele naţionale suplimentare şi/sau contrare celor unionale în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale sunt de natură să blocheze implementarea unor proiecte majore de investiţii, să afecteze în mod negativ gradul de absorbţie a fondurilor europene şi să conducă la neatingerea indicatorilor de program, existând riscul dezangajării fondurilor alocate României.
    Având în vedere că reglementarea operativă a măsurilor propuse nu se poate realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare, ce presupune un orizont de timp îndelungat,
    luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 104 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante."

    2. La articolul 104 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    3. La articolul 104, alineatul (4^1) se abrogă.
    4. La articolul 111, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. a) şi b), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale."

    5. La articolul 182, alineatul (2^1) se abrogă.
    6. La articolul 187, alineatele (4), (4^1), (6), (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:
    "(4) În sensul alin. (3) lit. a) şi b), cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
(4^1) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică al căror obiect are impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă, autoritatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. a) şi b) factori de evaluare privind protecţia mediului.
    ........................................
(6) În sensul alin. (3) lit. a), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă un element de preţ sau de cost; în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.
(7) În sensul alin. (3) lit. c), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.
(8) Cu excepţia aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare prevăzută la art. 104 alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:
    a) categoriilor de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale;
    b) contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de proiectare şi execuţie sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa cum sunt definite în prezenta lege, şi drumuri judeţene;
    c) anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/ acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă."

    7. La articolul 222^2, alineatele (4) şi (7) se abrogă.
    8. La articolul 222^2, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    "(8) Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă de până la 24 de luni şi pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni."

    9. La articolul 222^2, alineatele (11), (12) şi (13) se abrogă.


    ART. II
    Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 117, alineatul (6^1) se abrogă.
    2. Articolul 117^1 se abrogă.
    3. La articolul 180, alineatul (6^1) se abrogă.
    4. La articolul 196, alineatul (2^1) se abrogă.
    5. La articolul 209, alineatele (4), (4^1), (6), (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:
    "(4) În sensul alin. (3) lit. a) şi b), cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului sectorial/ acordului-cadru.
(4^1) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie sectorială al căror obiect are impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă, entitatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. a) şi b) factori de evaluare privind protecţia mediului.
    ..................................................................................................
(6) În sensul alin. (3) lit. a), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include, de regulă, un element de preţ sau de cost; în situaţia în care entitatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.
(7) În sensul alin. (3) lit. c), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.
(8) Cu excepţia aplicării procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare prevăzută la art. 117 alin. (1) lit. c), entitatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:
    a) categoriilor de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale;
    b) anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă."

    6. La articolul 243^1, alineatele (4) şi (7) se abrogă.
    7. La articolul 243^1, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    "(8) Entitatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă de până la 24 de luni şi pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni."

    8. La articolul 243^1, alineatele (11), (12) şi (13) se abrogă.


    ART. III
    Legea nr. 100/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 18 aprilie 2023, se abrogă.

    ART. IV
    Legea nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 12 iulie 2022, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul I, punctele 5, 6, 7, 12 şi 21 (4), (7), (11), (12) şi (13) se abrogă.
    2. La articolul II, punctele 10, 18 (4), (7), (11), (12) şi (13) se abrogă.


    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 21 aprilie 2022, aprobată cu completări prin Legea nr. 100/2023, se abrogă.

    ART. VI
    Articolul XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. VII
    Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 15 aprilie 2022, aprobată cu completări prin Legea nr. 232/2023, se abrogă.

    ART. VIII
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 32, alineatul (7) se abrogă.
    2. La articolul 93, alineatul (4) se abrogă.


    ART. IX
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 38, alineatul (7) se abrogă.
    2. La articolul 98, alineatul (4) se abrogă.


    ART. X
    Hotărârea Guvernului nr. 375/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 22 martie 2022, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul I, punctul 5 se abrogă.
    2. La articolul II, punctul 5 se abrogă.
    3. La articolul III, punctele 3 şi 14 se abrogă.


    ART. XI
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contractelor de achiziţie publică/sectorială/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.
    (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi în cazul modificării contractelor de achiziţie publică/sectorială/acordurilor-cadru aflate în derulare la data intrării acesteia în vigoare.
    (3) În situaţia în care procedurile de atribuire se află în etapa anterioară datei-limită de depunere a ofertelor, autoritatea/ entitatea contractantă este obligată să întreprindă diligenţele necesare în vederea aplicării în mod corespunzător a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Iuliana Feclistov
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul energiei,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 mai 2024.
    Nr. 52.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016